Helsehjelp til sårbare grupper

Foto: Elisa Fourt/MSF

Helsehjelp til sårbare grupper


Mange kriser får lite oppmerksomhet i media, og en stor del av Leger Uten Grensers arbeid er å gi oppmerksomhet til menneskene rammet av disse krisene.

Hjem > Helse > Helsehjelp til sårbare grupper
08.06.2017 | Oppdatert 16.11.2018
        

Leger Uten Grenser gir medisinsk og psykisk helsehjelp til mennesker som er utstøtt av samfunnet eller neglisjert av myndighetene. Vi prøver også å være en stemme på deres vegne.

Når mennesker ikke kan komme seg dit hjelpen er, tar vi med hjelpen til dem.

Fengsler

Flere steder i verden blir ikke mennesker alltid behandlet med respekt og verdighet, fordi myndighetene mangler ressurser eller vilje. Innsatte i fengsler i enkelte land har liten eller ingen tilgang på helsetjenester.

Vannmangel og dårlig hygiene i cellene, gjør at innsatte ofte blir ofre for underernæring, dehydrering og hud- og luftveisinfeksjoner. Overfylte celler gjør at innsatte er svært utsatt for tuberkulose i land der dette er utbredt.

Siden 2010 har Leger Uten Grenser jobbet i tre fengsler i Phnom Penh i Kambodsja, hvor 25 prosent av landets fengslede blir holdt.

Her gir våre ansatte behandling for hiv og tuberkulose. Det er blitt satt i gang tiltak for å redusere smittefaren, ved for eksempel å sperre av et karanteneområde i et av fengslene.

Når de innsatte blir sluppet ut fortsetter Leger Uten Grenser å gi oppfølgingsbehandling. Vi sørger for at de har tilgang på nødvendige medisiner og helsetjenester.

Glemte sykdommer

De som rammes av glemte sykdommer er en neglisjert gruppe. Lokalsamfunn og nasjonale myndigheter kan ha lite kunnskap om sykdommen og om hvor utbredt den er i landet, og de medisinske behovene til de smittede blir ikke dekket.

Mangel på informasjon om sykdommen, symptomer og hvordan den smitter gjør også at flere mennesker blir rammet. Informasjonsarbeid om ukjente sykdommer er en sentral del av helseinformering som våre feltarbeidere gjør.

En felles ting for mange glemte tropesykdommer er at de ramme fattige spesielt hardt. Dette er fordi sykdommene smitter via en mellomvert, altså et insekt som bærer med seg sykdommen og overfører den til mennesker.  Mennesker som lever nært naturen, som fattige ofte gjør, er spesielt utsatt for slike sykdommer.

Eksempler på neglisjerte sykdommer er kala azar, chagas og afrikansk sovesyke.

Vold, rusmisbruk og sexarbeidere

I noen land holder frykt eller stigma mennesker unna den medisinske hjelpen de trenger. 

Tegucigalpa i Honduras har flest drap i verden per innbygger. Det høye tallet skyldes narkotikalanging. Gjenger presser bedrifter, terroriserer lokalbefolkninger og starter gjengkriger.

Folk er ofte for redde til å oppsøke helsehjelp.

Mange migranter i Honduras lever av kommersielt sexarbeid eller narkotikalanging. Mangel på helsetjenester og en raskt voksende sexindustri har ført til en økning i seksuelt overførbare sykdommer.

– Jeg ble voldtatt som 17-åring. Jeg ble gravid, og ble utstøtt av familien min. Jeg rømte og endte opp i Tegucigalpa, hvor jeg ble prostituert for å tjene penger til sønnen min og meg. Jeg var full av bitterhet mot folk. Jeg følte meg desorientert, jeg kunne ikke snakke med noen. Jeg stolte ikke på noen lenger. Da Eva [en Leger Uten Grenser-ansatt] sendte meg til psykolog var jeg veldig engstelig, jeg hadde mange problemer. Men siden den gang føler jeg meg mindre sint. Når psykologen hører på meg, gråter jeg av lettelse. Jeg føler at det er noen som lytter til meg og hjelper meg, sier Catherina*, en 25 år gammel kvinne vi behandlet i Honduras.

På gaten diagnostiserer leger mennesker de møter, og utfører førstehjelp når det trengs. Psykologer er klare til å lytte til det folk har å si.

De med mer seriøse eller kroniske helseproblemer og med rusproblemer blir henvist til en av våre klinikker. Der gir leger og psykologer ytterligere behandling for fysisk, seksualisert og psykologisk vold.

* Pasientens navn har blitt endret

Artikkelen fortsetter under bildet. 

PSYKISK-HELSEBEHNADLING: I 2016 utvidet Leger Uten Grenser aktiviteten i Tegucigalpa og Comayagüela, Honduras. Pasientene er ofre for vold, kidnapping, utpressing og trusler og får mentalhelsebehandling. Foto: Fernando Reyes


Utstøtte

I mange land snakker man ikke høyt om visse medisinske tilstander, spesielt psykiske lidelser. Tabu er et stort helseproblem.

Omtrent 450 millioner mennesker verden over har en psykisk lidelse i følge Verdens Helseorganisasjon (WHO). Likevel ser man et enormt sprik mellom de som trenger hjelp og de som får det.

– Da jeg var i Dadaab så jeg dusinvis av mennesker med mentale lidelser som hadde blitt gjemt bort av familiene deres, hvor familiene var i villrede om hvordan de skulle behandle dem. Hvis vi ikke hadde grepet inn ville de vært helt uten håp om å få psykiatrisk hjelp, sier psykiater Pablo Melgar Gomez, som jobbet med Leger Uten Grener i Dadaab flyktningleir i Kenya i 2009 og 2010.

Noen medisinske tilstander, som vaginal fistel, kan være et resultat av, og også føre til, at mennesker blir ekskludert fra samfunnet. Fistel, et hull mellom vaginaen og endetarmen hvor urin og avføring lekker inn, er nesten alltid et resultat av dystoci.

Mennekser får oftest fistel i avsidesliggende områder i Afrika, der det er få sykehus og jordmødre og dermed liten tilgang til fødselshjelp. I de fleste tilfeller utvikler kvinner med fistel mentale lidelser.

På grunn av de fysiske symptomene blir de ofte utstøtt av samfunnet og forlatt av ektemennene som gifter seg på nytt med en ”frisk” kone.

I 2009 bygde Leger Uten Grenser en ’kvinnelandsby’ ved siden av sykehuset i Abéché i Tsjad. Der kan kvinner med fistel få psykologisk hjelp, som kan bidra til å gjenintegrere dem i samfunnet.

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen