Epidemier og pandemier

Foto:Stéphane Reynier de Montlaux/Leger Uten Grenser

Epidemier og pandemier


Epidemi er et utbrudd av en sykdom som sprer seg raskt mellom mennesker i et område, og en pandemi rammer store deler av verden. 

Hjem > Helse > Epidemier og pandemier
Oppdatert 24.04.2023
        

Sykdommer som typisk skaper epidemier er kolera, malaria, og meslinger. Kolera og andre diaré-sykdommer kan spre seg raskt i en befolkning som ikke har tilgang til rent vann og som bor der det er dårlige sanitærfohold. I noen områder blir det mer malaria i regntiden, og mesling-epidemier kommer typisk når vaksinedekningen er for lav.

Den pågående korona-pandemien (2020 - d.d.)

Med utbruddet av Covid-19 (koronaviruset) har store deler av verden vært rammet av en pandemi. Mens en epidemi er begrenset geografisk eller i en befolkningsgruppe, er pandemi betegnelsen på et sykdomsutbrudd som rammer svært mange mennesker og sprer seg over store deler av verden. I land med svake helsesystemer og få helsearbeidere med intensivmedisinsk ekspertise, vil det være svært vanskelig å ivareta dem som blir syke. Nå i 2023 er situasjonen en ganske annen enn de siste tre årene, og effektiv vaksine har vært avgjørende i bekjempelsen av viruset. LIkevel viste pandemien oss hvordan vaksinen stort sett havnet i rike land, og hvor lav- og middelinntektsland ble nedprioritert. 

Korona-pandemien: 5 grunner til å støtte «gamechanger»-forslag i kampen mot korona

Hiv-epidemien (1981 - d.d.)

Fra midten av 80-tallet økte antall hivpasienter i rekordfart og det var en hiv-epidemi og konsekvensene av hiv-epidemien har vært enorme. Først og fremst har epidemien kostet 32 millioner mennesker livet siden sykdommen ble identifisert på begynnelsen av 80-tallet, de fleste i ung alder.

Den medisinske revolusjonen kom i 1996 med de første HAART (Highly Active Antiretroviral Therapy) medisinene. HAART behandling kan ikke fjerne hiv-viruset fra kroppen, men kan redusere antall virus i kroppen så mye at pasienten ikke lenger er hverken uvel eller smittsom. Sykdommen gikk fra å være en dødsdom til å være en kronisk sykdom – hvis man hadde råd til behandlingen. Men den høye prisen gjorde det umulig å behandle store pasientgrupper i fattige land. Millioner var døde og smitten spredte seg fortsatt raskt.

Da det ble kjent at ny HAART-behandling kunne ta brodden av aids-dødelighet og gjøre sykdommen til en kronisk lidelse som hadde mer til felles med diabetes enn ebola, ble det raskt mobilisert for å gjøre behandlingen tilgjengelig for flere. I dag er rekordmange hiv-pasienter i behandling og førstelinjemedisiner er i dag 99 ganger billigere enn i 2000. Dette er blant annet takket være sivilsamfunnet og hiv-aktivister som kjempet mot legemiddelindustrien og sørget for billigere medisiner. Det er også en kraftig reduksjon i antall dødsfall hvert år. I 2018 døde halvparten så mange av hiv sammenlignet med 2004. 

Likevel er krisen langt fra over. Hvert år dør det 770.000 mennesker av hiv-relaterte lidelser, og millioner av hiv-pasienter er ikke i behandling. For enkelte pasientgrupper er også tilgang til riktige hivmedisiner et problem på grunn av pris. (UNAIDS 2018) 

Glemt fremskritt 2023: 15 millioner hiv-dødsfall spart på 20 år

Meslingepidemier i Den demokratiske republikken Kongo

DR Kongo blir hvert år rammet av meslingutbrudd på grunn av lav vaksinedekning. Ofte i avsidesliggende områder hvor tilgang til helsehjelp er begrenset. Leger Uten Grenser har egne nødhjelpsteam i DR Kongo som rykker ut mange ganger i løpet av et år, for å respondere på meslingutbrudd. Bare i 2021 vaksinerte vi 717.000 mennesker mot meslinger i DR Kongo, og behandlet tusenvis av barn mot den livsfarlige sykdommen. 

Les mer: Hundrevis av kilometer er tilbakelagt: Her kommer vaksinene frem - bli med på reisen!

Artikkelen fortsetter under bildet

HIV/AIDS protester i Sør-Afrika
I år 2000 kostet hivbehandling for én person i ett år opp til 120.000 kroner. Over 40 legemiddelselskaper saksøkte Sør-Afrika fordi landet ønsket å importere billige generiske hivmedisiner. Dette førte til protester over hele verden. Dette bildet er fra en protest utenfor rettsalen i Pretoria i Sør-Afrika i mars 2001. Det endte med at søksmålet ble droppet. Foto: Christian Schwetz.

 

Ebola-epidemien i Vest-Afrika (2014 - 2016)

Sierra Leone, Liberia og Guinea ble hardest rammet under ebola-krisen i 2014 og 2015. Over 11.300 mistet livet og over 28.000 ble smittet av viruset. Skoler og markeder stengte, økonomiene stupte, avlinger ble liggende og folk var livredde for å oppsøke helsehjelp i fare for å bli smittet. Alle landene mistet viktige helsearbeidere til ebola hvor over 500 i helsesektoren mistet livet. 240 av disse var leger, sykepleiere og jordmødre.

Les mer: Slik jobber vi med ebola

Det var først og fremst mangel på helsearbeidere og svake helsesystem i forkant av ebola som gjorde at epidemien fikk så alvorlige konsekvenser for Sierra Leone, Liberia og Guinea. I etterkant har nå alle landene enda færre nasjonale leger, jordmødre og sykepleiere og det ble heller ikke utdannet noen leger i løpet av nesten to år på grunn av epidemien.

Økonomiene i de tre landene stupte, mødredødeligheten gikk drastisk opp, barn ble ikke vaksinert og viktige helsearbeidere døde for å bekjempe epidemien

Ebola-epidemien i Vest-Afrika er over, men har skapt svekkelser i helsesystemene i de tre landene som ble hardest rammet: tapet av kvalifiserte helsearbeidere er blant de aller største utfordringene.

Glemt krise 2017: Helsekrise etter ebola i Sierra Leone, Guinea og Liberia

Se film med lege Monica som forklarer hva ebola er:

 

Smittebærere

Mennesker, dyr og innsekter kan være bærere av sykdommer. Smittsomme sykdommer kan også spres via bakterier i jord og vann. Kolera og andre diaré-sykdommer spres lett gjennom vann. Av og til kan mennesker være smittet av sykdommer uten å selv vise eller kjenne igjen symptomer. Et eksempel på dette er polio. Her vil bare én av 200 som smittes få varige lammelser.

Insekter kan også smitte mennesker med sykdommer. Eksempler på dette er malaria, dengue feber og zika virus som smitter fra mygg til mennesker. Derfor er det viktig at mennesker har tilgang til impregnerte myggnett og at vannansamlinger blir drenert slik at myggen ikke formerer seg så lett. kala-azar og afrikansk sovesyke smitter via fluer. Med malaria ser man mange sesongbaserte tilfeller, selv om antallet malariasmittede verden over synker. Parasittsykdommen kan forebygges.  

Glemt fremskritt: Nye medisiner kan revolusjonere sovesyke

Meslingvaksine i DR Kongo
Leger Uten Grenser vaksinerte i 2018 rundt 1,4 millioner barn mot meslinger. Her gjør en sykepleier fra Leger Uten Grenser en meslingvaksine klar til bruk i DR Kongo.
Meslinger er veldig smittsomt og små barn er særlig sårbare mot sykdommen som i verste fall er dødelig. Foto:  Pablo Garrigos/Leger Uten Grenser

 

Vaksinering

Vaksinering av en hel befolkning vil hindre utbrudd av mange ulike sykdommer. Flokkimmunitet betyr at så mange i befolkningen er vaksinert at sykdommen ikke spres.

Enkeltpersoner som ikke er vaksinert vil da også være beskyttet mot sykdommen i en befolkning utbrudd av smittsomme sykdommer hindres hvis en stor nok prosentandel av befolkningen er vaksinert.

Dette gjelder for eksempel meslinger som sprer seg svært raskt uten vaksinering. Ved utbrudd i fattige land med utbredt underernæring hos barn kan én av fem smittede barn dø.

Glemt fremskritt 2019: Ny rotavirusvaksine: Billig, effektiv og trygg

Vann og sanitær

Gode vann- og sanitæranlegg er nødvendig for å forebygge og stoppe utbrudd av vannbårne sykdommer, som for eksempel hepatitt og kolera. I områder der mennesker lever tett, er det spesielt viktig å sikre rent vann og riktig avfallshåndtering.

Dette gjelder for eksempel i flyktningleirer. 

Les mer: Vårt arbeid i flyktningleirer

Interessert i å jobbe i felt? 

Leger Uten Grenser i Norge sender ut feltarbeidere på rundt 100 oppdrag hvert år. Vi trenger både medisinske og ikke-medisinske folk på bakken, og mange ulike profiler. 

Hva trengs, hva ser vi etter nå - og hvordan er det å jobbe i felt? 

 HVOR JOBBER VI MED EPIDEMIER 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen