Meslinger

Foto: Pacom Bagula

Meslinger


Meslinger er en svært smittsom virussykdom og en av de vanligste dødsårsakene hos små barn.

Hjem > Sykdommer > Meslinger
Oppdatert 19.01.2023
        

Hva er meslinger? 

Meslinger forårsakes av et svært smittsomt virus (morbilli). Ni av ti som kommer i kontakt med en bærer av viruset blir smittet. Viruset smitter gjennom direkte kontakt med andre smittede, og gjennom luftsmitte (hosting og nysing).

Den beste måten å beskytte barn mot meslinger på er gjennom vaksine. En trygg og effektiv vaksine har eksistert siden 1960-tallet, men flere land sliter med lav vaksinasjonsdekning og blir derfor rammet av utbrudd. 

Mennesker som lider av A-vitaminmangel, og de med svake immunforsvar som er svekket av hiv eller andre sykdommer, er ekstra utsatt for smitte.

Meslingdødsfall har blitt kraftig redusert globalt siden 2000-tallet takket være effektiv, trygg og billig vaksine. Likevel døde 207.500 mennesker av viruset i 2019, i følge Verdens helseorganisasjon.

De aller fleste som dør av meslinger er små barn som lever i fattige land med svake helsesystem. 

I 2021 vaksinerte Leger Uten Grenser over 1,6 millioner mennesker mot meslinger, over 700.000 i Den demokratiske republikken Kongo. Vi behandlet også 90.000 mot meslinger i prosjektene våre i 2021. 

Langlesning: Hundrevis av kilometer er tilbakelagt: Her kommer vaksinene frem - bli med på reisen!

Phemba fikk lindrende behandling mot meslinger. Sammen med moren og tvillingsøsteren sin kom de seg først til Leger Uten Grenser etter å ha vært innom to andre helsesentre. Begge jentene var alvorlige syke da de ankom klinikken, og dessverre døde søsteren til Phemba kort tid etter. Foto: Solen Mourlon / Leger Uten Grenser

 

Stort meslingutbrudd i DR Kongo 2018-2020

Områder i Den demokratiske republikken Kongo blir rammet av meslingutbrudd hvert år på grunn av lav vaksinedekning. Men mellom 2018 og 2020 ble hele landet rammet av det da største pågående meslingutbruddet i verden, og det største i Den demokratiske republikken Kongo på flere tiår. Flere enn en halv million mennesker ble rammet, og over 8000 døde. Alle provinsene ble rammet, og flesteparten som døde var barn. Leger Uten Grenser var med på å vaksinere over to millioner barn, og 80.000 mennesker fikk behandling mot sykdommen. Utbruddet ble erklært over i august 2020, men teamene våre har sett meslinger blusse andre steder i etterkant, og har derfor hatt flere team på plass som utførerer vaksinasjonskampanjer og sørger for behandling. 

Symptomer og behandling

Etter smitte kan det gå opptil tre uker før man får symptomer. Sykdommen gir høy feber og typisk røde, irriterte slimhinner i munn og luftveier med rennende nese, hoste og røde irriterte øyne. Det mest kjente tegnet er likevel det karakteristiske røde hudutslettet på hele kroppen, som dessverre ikke alltid er like lett å se på mørk hud. Hvite små prikker i munnen (Koplik`s spots) er ikke alltid til stede, men er et sikrere tegn på at det er meslinger.

Det finnes ingen direkte behandling mot meslingvirussykdom annet enn isolasjon for å hindre videre smitte, smertelindring, febernedsettende medisiner, ernæring og behandling av komplikasjoner. Komplikasjoner oppstår i rundt 30 prosent av sykdomstilfellene. I rike land blir de aller fleste friske av meslinger i løpet av to til tre uker. Blant underernærte barn ligger dødeligheten blant de smittede på mellom fire og ti prosent. I fattige områder med begrenset tilgang til helsehjelp eller svake helsesystemer kan dødeligheten være opp mot 20 prosent.

De hyppigste komplikasjonene er diaré med dehydrering, bakterielle infeksjoner som øre- og lungebetennelser og hjernebetennelse (Encefalitt).

Meslinger kan også føre til blindhet og hjertesykdom. De fleste dødsfallene av meslinger er knyttet til komplikasjonene. De aller fleste dødsfall skjer i fattige land og de mest utsatte er uvaksinerte barn under fem år. 

Langlesning: Hundrevis av kilometer er tilbakelagt: Her kommer vaksinene frem - bli med på reisen!

Artikkelen fortsetter under videoen

 

Vaksinering

Det finnes en trygg og effektiv meslingevaksine som har redusert dødeligheten av sykdommen. Store vaksinekampanjer har gjort mye for å begrense antall tilfeller og dødsfall, men mye gjenstår.

For å forhindre nye utbrudd må 95 prosent av befolkningen være immunisert mot viruset. Da oppnår man flokkimmunitet. Derfor er vaksinasjon av barn helt sentralt for å holde sykdommen i sjakk. Det er livsviktig at man fortsetter å sørge for å utføre vaksinasjonskampanjer, og spesielt at man når ut til barna som lever i fattige land.

I land med svakt helsevesen, og i områder med dårlig tilgang til medisinske tjenester, er vaksinedekningen lav og mange risikerer fortsatt å bli smittet. På grunn av korona-pandemien ble flere vaksinasjonskampanjer utsatt eller avbrutt i flere land, noe som vil få konsekvenser i mange år fremover. 

Glemt fremskritt: Over 20 millioner barneliv har blitt spart på grunn av effektiv og billig vaksine

Hvert år vaksinerer teamene våre barn og voksne mot meslinger under utbrudd. Her fra en vaksinasjonskampanje i Guinea. Foto: Markel Redondo

 

 HVOR JOBBER VI MED MESLINGER 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen