Meslinger

Foto: Nasir Ghafoor / Leger Uten Grenser

Meslinger


Meslinger er en svært smittsom virussykdom og en av de vanligste dødsårsakene hos små barn.

Hjem > Sykdommer > Meslinger
Oppdatert 16.10.2023
        

Hva er meslinger? 

Meslinger forårsakes av et svært smittsomt virus (morbilli). Ni av ti som kommer i kontakt med en bærer av viruset, blir smittet. Viruset smitter gjennom direkte kontakt og gjennom luftsmitte (hosting og nysing).

Vaksinering er den beste måten å beskytte barn mot meslinger på. En trygg og effektiv vaksine har eksistert siden 1960-tallet, men vaksinasjonsgraden er lav i flere land, noe som fører til sykdomsutbrudd. 

Mennesker som lider av A-vitaminmangel og personer som har svakt immunforsvar på grunn av hiv eller andre sykdommer, er ekstra utsatt for smitte.

Meslingdødsfall har blitt kraftig redusert globalt siden 2000-tallet takket være effektiv, trygg og billig vaksine. Likevel døde om lag 128.000 mennesker av viruset i 2019, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). De aller fleste som dør av meslinger, er små barn som lever i fattige land med svake helsesystem. 

I 2022 vaksinerte Leger Uten Grenser over 4,1 millioner mennesker mot meslinger, og over halvparten av dem ble vaksinert i Den demokratiske republikken Kongo som følge av utbrudd. Vi behandlet også mer enn 158.000 pasienter for meslinger i prosjektene våre. 

Langlesning: Hundrevis av kilometer er tilbakelagt: Her kommer vaksinene frem - bli med på reisen!

Stort meslingutbrudd i 2018-2020 

Områder i Den demokratiske republikken Kongo blir rammet av meslingutbrudd hvert år på grunn av lav vaksinedekning. Mellom 2018 og 2020 ble derimot hele landet rammet av det til da største meslingutbruddet i verden. Det var også det største i DR Kongo på flere tiår.

Flere enn en halv million mennesker ble rammet, og over 8000 døde. Alle provinsene ble rammet, og flesteparten som døde var barn. Leger Uten Grenser var med på å vaksinere over to millioner barn, og 80.000 mennesker fikk behandling mot sykdommen.

Utbruddet ble erklært over i august 2020, men teamene våre har sett meslinger blusse andre steder i etterkant, og har derfor hatt flere team på plass som utførerer vaksinasjonskampanjer og sørger for behandling. 

Nye utbrudd i DR Kongo

I 2022 var det nettopp denne underrapporterte helsekrisen som utgjorde en stor del av Leger Uten Grensers nødhjelpsrespons i det sentralafrikanske landet. Et nytt, landsdekkende utbrudd spredde seg, og i nærmere halvparten av helsesonene i landet ble utbruddet kategorisert som en epidemi.

I alt 150.000 mennesker ble smittet i 2022, og 1.800 døde, ifølge offisielle tall. Leger Uten Grensers team vaksinerte over 2,1 millioner barn mot meslinger i løpet av året. Vi gjennomførte 45 ulike prosjekter for å håndtere meslingutbrudd, i tillegg til at vi fortsatte vårt arbeid med å vaksinere barn. 

Sykdomsutbrudd på grunn av meslinger fortsetter å øke globalt, også i høyinntektsland som USA. Det er estimert at over 61 millioner vaksinedoser ble utsatt i 18 land på grunn av konsekvensene av koronapandemien.  Land som opplevde store utbrudd, økte fra 19 i 2021 til 29 i 2022, ifølge WHO.

 

Symptomer og behandling

Etter smitte kan det gå opptil tre uker før man får symptomer. Sykdommen gir høy feber og typisk røde, irriterte slimhinner i munn og luftveier med rennende nese, hoste og røde irriterte øyne. Det mest kjente tegnet er likevel det karakteristiske røde hudutslettet på hele kroppen, som dessverre ikke alltid er like lett å se på mørk hud. Hvite små prikker i munnen (Koplik`s spots) er ikke alltid til stede, men er et sikrere tegn på at det er meslinger.

Det finnes ingen direkte behandling mot meslingvirussykdom annet enn isolasjon for å hindre videre smitte, smertelindring, febernedsettende medisiner, ernæring og behandling av komplikasjoner. Komplikasjoner oppstår i rundt 30 prosent av sykdomstilfellene. I rike land blir de aller fleste friske av meslinger i løpet av to til tre uker.

Blant underernærte barn ligger dødeligheten blant de smittede på mellom 4 og 10 prosent. I fattige områder med begrenset tilgang til helsehjelp eller svake helsesystemer kan dødeligheten være opp mot 20 prosent.

De hyppigste komplikasjonene er diaré med dehydrering, bakterielle infeksjoner som øre- og lungebetennelser og hjernebetennelse (encefalitt). Meslinger kan også føre til blindhet og hjertesykdom. De fleste dødsfallene av meslinger er knyttet til komplikasjonene. De aller fleste dødsfall skjer i fattige land og de mest utsatte er uvaksinerte barn under fem år. 

Langlesning: Hundrevis av kilometer er tilbakelagt: Her kommer vaksinene frem - bli med på reisen!

Artikkelen fortsetter under videoen

Vaksinering

Det finnes en trygg og effektiv meslingevaksine som har redusert dødeligheten av sykdommen. Store vaksinekampanjer har gjort mye for å begrense antall tilfeller og dødsfall, men mye gjenstår.

For å forhindre nye utbrudd må 95 prosent av befolkningen være immunisert mot viruset. Da oppnår man flokkimmunitet. Derfor er vaksinasjon av barn helt sentralt for å holde sykdommen i sjakk. Det er livsviktig at man fortsetter å sørge for å utføre vaksinasjonskampanjer, og spesielt at man når ut til barna som lever i fattige land.

I land med svakt helsevesen og i områder med dårlig tilgang til medisinske tjenester er vaksinedekningen lav og mange risikerer fortsatt å bli smittet. På grunn av koronapandemien ble flere vaksinasjonskampanjer utsatt eller avbrutt i flere land, noe som vil få konsekvenser i mange år fremover. 

Glemt fremskritt: Over 20 millioner barneliv har blitt spart på grunn av effektiv og billig vaksine

Hvert år vaksinerer teamene våre barn og voksne mot meslinger under utbrudd. Her fra en vaksinasjonskampanje i Guinea. Foto: Markel Redondo

 

 HVOR JOBBER VI MED MESLINGER 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen