Tuberkulose

Foto: Daro Sulakauri/MSF

Tuberkulose


Tuberkulose (TB) dreper rundt 1,5 millioner mennesker årlig, og rundt ti millioner smittes. 

Hjem > Sykdommer > Tuberkulose
        

Hva er tuberkulose? 

Tuberkulose kommer av bakterien Mycobacterium tuberculosis som spres gjennom luften når smittede mennesker hoster eller nyser. Det er vanligst at sykdommen angriper lungene, men den kan infisere alle deler av kroppen, som skjelettet eller nervesystemet.

De fleste som kommer i kontakt med bakterien utvikler aldri symptomer, siden den kan leve i kroppen i inaktiv form. Svekkes derimot immunsystemet, noe som er vanlig hos underernærte mennesker, hiv-smittede eller eldre, kan tuberkulose-bakterien fort bli svært aktiv.

Omkring ti prosent av mennesker som har tuberkulose-bakterien i kroppen får aktiv tuberkulose og blir smittsomme i løpet av livet.

Tuberkulose er etter covid-19 den infeksjonssykdommen i verden som tar flest liv årlig, etterfulgt av hivs/aids og malaria. De siste 25 år er malariadødsfall redusert til en fjerdedel og hivdødsfall halvert, mens antall tuberkulosedødsfall står omtrent på stedet hvil og resistensen øker.

Glemt krise 2021: Tuberkulose - den glemte pandemien

Artikkelen fortsetter under bildet

Aidana ble diagnostisert for tuberkulose i 2014 men sluttet å ta medisiner etter to måneder og dro til Russland med mannen sin. Tre år etter ble hun alvorlig syk og ble i 2017 diagnostisert med multiresistent tuberkulose.
Nå blir hun behandlet av Leger Uten Grenser i Osh i Kirgisistan. Foto: Maxime Fossat

 

Hva gjør Leger Uten Grenser? 

Leger Uten Grenser har arbeidet med tuberkulose i over 30 år. Vi behandler denne sykdommen i mange forskjellige kontekster: fra langvarige konflikter til sårbare pasienter i land hvor tilgang til helsehjelp og medisiner er begrenset. Leger Uten Grenser har flere dedikerte prosjekter særlig rettet mot de som lider av multiresistent-tuberkulose, og behandling ved hjelp av nye medisiner. 

I 2020 hadde vi 15.900 tuberkulose-pasienter som startet behandling. 2100 av disse fikk resistent-tuberkulosebehandling. 

Les mer: Utvikling av vaksiner og medisiner

Hva er symptomene på tuberkulose? 

Symptomene på tuberkulose inkluderer hoste, feber, nedgang i vekt, smerter i brystet og kortpustethet i de siste fasene av sykdommen.

Forekomsten av tuberkulose er mye høyere hos mennesker som lever med hiv. Tuberkulose anses ofte som en sykdom fra gamledager, men en ny bølge med spredning av multiresistente varianter av infeksjonssykdommen. 

På tross av at 1,5 millioner mennesker årlig dør av sykdommen, har tuberkulose blitt nedprioritert når det kommer til forskning og utvikling av bedre diagnostiske verktøy og bedre medisiner.

Dette er særlig tilfelle når det kommer til multiresistent tuberkulose. Likevel kom det i 2012 to nye medisiner på banen som har vist seg å være mer effektiv i behandling mot multiresistent tuberkulose.

Dessverre var prisen på den ene nøkkelmedisinen så dyr at mange land og pasienter ikke hadde råd til å ta den i bruk. Etter mange år og folkelig press gikk medisinen i midten av 2020 ned i pris. 

Glemt fremskritt 2020: Folkelig engasjement bidro til billigere tuberkulose-medisin

Artikkelen fortsetter under bildet

– Først var det svært tungt, jeg kunne nesten ikke gå og var svært kortpustet. Nå føler jeg meg mye bedre, jeg kan gå utenfor, jeg er i live! Jeg har 12 barnebarn, og jeg ønsker å kunne bli hos dem, sier Zaurbek.
Zaurbek (64) fikk behandling for XDR-tuberkulose i juli 2016 i Tsjetsjenia. Foto: Lana Abramova 

 

 

Diagnostisering av tuberkulose

Forskningen rundt og utviklingen av nye og mer effektive diagnostiseringsverktøy og medisiner mot tuberkulose har vært underprioritert i flere tiår.

I land med flest tilfeller av tuberkulose har diagnostiseringen foregått med den samme arkaiske testen i over 120 år. Denne testen leter etter tuberkulose-bakterien i oppspytt fra lungene gjennom mikroskop.

Denne metoden er bare nøyaktig i halvparten av tilfellene, og mindre nøyaktig på hiv-pasienter.

Dette betyr at altfor mange pasienter starter behandling svært sent, hvis de i det hele tatt starter.

Det trengs også nye diagnostiske verktøy for barn, fordi barn ikke kan produsere det oppspyttet som trengs i undersøkelsen. For barn er risikoen for død spesielt høy hvis de utvikler aktiv tuberkulose.

En lovende ny test kalt Xpert MTB/RIF ble ferdigstilt i 2010, og har blitt brukt i mange av Leger Uten Grensers prosjekter siden da.

Denne testen fungerer ikke i alle situasjoner: den er ikke effektiv for bruk på barnepasienter eller hos pasienter med tuberkulose i andre deler av kroppen enn lungene. Derfor fortsetter Leger Uten Grenser å presse på for videre forskning og utvikling av bedre diagnostiske verktøy for tuberkulose.

Glemt krise 2018: Tuberkulose i Øst-Europa og Sentral-Asia

Artikkelen fortsetter under bildet

I 2012  kom endelig to nye medisiner på markedet (Bedaquiline og Delamanid), for å behandle multiresistent tuberkulose. Likevel blir de færreste behandlet med disse. Den gamle behandlingen som brukes innebærer tusenvis av piller og ofte smertefulle injeksjoner med flere bivirkninger og kurerer kun halvparten av pasientene. Foto: Alessandro Penso/MAPS

 

Behandling av tuberkulose

Behandling av et ukomplisert tilfelle av tuberkulose tar minst seks måneder. Er pasienten resistent mot førstelinjebehandlingen (standardbehandling), anses de for å ha multiresistent tuberkulose (MDR-TB).

Multiresistent tuberkulose er ikke umulig å behandle, men metoden er svært krevende, tar to år å fullføre og har mange bieffekter. Den vanligste behandlingen mot MDR-TB gjør også kun halvparten friske. Hvert år dør rundt 240.000 mennesker av MDR-TB hvert år, ifølge Verdens helseorganiasjon. 

XDR-TB identifiseres når pasienten har utviklet resistens mot andrelinje-medisinene i tillegg til multiresistent tuberkulose. Behandlingsalternativene for denne varianten er begrensede.

På mange av stedene vi jobber er overvåkingen av alle tuberkulose-pasientene under behandling utfordrende, og i noen tilfeller umulig. For å legge til rette for at pasienter kan fullføre behandlingen har Leger Uten Grenser utviklet mer fleksible strategier.

 HVOR JOBBER VI MED TUBERKULOSE 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen