Tuberkulose

Foto: Daro Sulakauri/MSF

Tuberkulose


Tuberkulose (TB) dreper rundt 1,5 millioner mennesker årlig, og rundt ti millioner blir syke. Deler av midlene fra TV-aksjonen 2022 vil gå til å behandling av hiv/tuberkulosepasienter. 

Hjem > Sykdommer > Tuberkulose
        

Hva er tuberkulose? 

Tuberkulose kommer av bakterien Mycobacterium tuberculosis som spres gjennom luften når smittede mennesker hoster eller nyser. Det er vanligst at sykdommen angriper lungene, men den kan infisere alle deler av kroppen, som skjelettet eller nervesystemet.

De fleste som kommer i kontakt med bakterien utvikler aldri symptomer, siden den kan leve i kroppen i inaktiv form. Svekkes derimot immunsystemet, noe som er vanlig hos underernærte mennesker, hiv-smittede eller eldre, kan tuberkulose-bakterien fort bli svært aktiv.

Omkring ti prosent av mennesker som har tuberkulose-bakterien i kroppen får aktiv tuberkulose og blir smittsomme i løpet av livet.

Tuberkulose er etter covid-19 den infeksjonssykdommen i verden som tar flest liv årlig, etterfulgt av hivs/aids. 

Mennesker med hiv har 18 ganger så stor sjanse til å utvikle aktiv tuberkulose enn de uten hiv. Hiv og tuberkulose er en livsfarlig blanding, noe som gjør at tuberkulose er en av de ledende årsakene til at hiv-pasienter mister livet.  

Utdaterte behandlinger, mangel på effektiv vaksine og ikke gode diagnostiske verktøy gjør det svært vanskelig å bekjempe tuberkulose globalt.

Det har skjedd noe fremskritt de siste årene når det kommer til behandling, men likevel døde 1,5 millioner mennesker i 2020 og ti millioner mennesker ble syke. Nesten én halv million mennesker utviklet resistent tuberkulose, noe som er mye vanskeligere å behandle.

Kun én av tre pasienter med resistent-tuberkulose fikk behandling i 2020. De aller fleste blir ikke diagnostiert og får derfor ikke behandling.

Glemt krise 2021: Tuberkulose - den glemte pandemien

Artikkelen fortsetter under bildet

Aidana ble diagnostisert for tuberkulose i 2014 men sluttet å ta medisiner etter to måneder og dro til Russland med mannen sin. Tre år etter ble hun alvorlig syk og ble i 2017 diagnostisert med multiresistent tuberkulose.
Nå blir hun behandlet av Leger Uten Grenser i Osh i Kirgisistan. Foto: Maxime Fossat

 

Hva gjør Leger Uten Grenser? 

Leger Uten Grenser har arbeidet med tuberkulose i over 30 år. Vi behandler sykdommen i mange forskjellige kontekster: fra langvarige konflikter til sårbare pasienter i land hvor tilgang til helsehjelp og medisiner er begrenset. Leger Uten Grenser har flere dedikerte prosjekter særlig rettet mot de som lider av resistent-tuberkulose, og behandling ved hjelp av nye medisiner. 

I 2021 hadde vi 15.400 tuberkulose-pasienter i behandling i prosjektene våre rundt om i verden, og 1840 startet behandling for ressistent tuberkulose. 

Les mer: Utvikling av vaksiner og medisiner

Hva er symptomene på tuberkulose? 

Symptomene på tuberkulose inkluderer hoste, feber, nedgang i vekt, smerter i brystet og kortpustethet i de siste fasene av sykdommen.

Forekomsten av tuberkulose er mye høyere hos mennesker som lever med hiv. Tuberkulose anses ofte som en sykdom fra gamledager, men en ny bølge med spredning av multiresistente varianter av infeksjonssykdommen. 

Glemt fremskritt 2020: Folkelig engasjement bidro til billigere tuberkulose-medisin

Artikkelen fortsetter under bildet

– Først var det svært tungt, jeg kunne nesten ikke gå og var svært kortpustet. Nå føler jeg meg mye bedre, jeg kan gå utenfor, jeg er i live! Jeg har 12 barnebarn, og jeg ønsker å kunne bli hos dem, sier Zaurbek.
Zaurbek (64) fikk behandling for XDR-tuberkulose i juli 2016 i Tsjetsjenia. Foto: Lana Abramova 

 

 

Diagnostisering av tuberkulose

Forskningen rundt og utviklingen av nye og mer effektive diagnostiseringsverktøy og medisiner mot tuberkulose har vært underprioritert i flere tiår.

I land med flest tilfeller av tuberkulose har diagnostiseringen foregått med den samme arkaiske testen i over 100 år. Denne testen leter etter tuberkulose-bakterien i oppspytt fra lungene gjennom mikroskop.

Denne metoden er bare nøyaktig i halvparten av tilfellene, og mindre nøyaktig på hiv-pasienter.

Dette betyr at altfor mange pasienter starter behandling svært sent, hvis de i det hele tatt starter.

Det trengs også nye diagnostiske verktøy for barn, fordi barn ikke kan produsere det oppspyttet som trengs i undersøkelsen. For barn er risikoen for død spesielt høy hvis de utvikler aktiv tuberkulose.

En lovende ny test kalt Xpert MTB/RIF ble ferdigstilt i 2010, og har blitt brukt i mange av Leger Uten Grensers prosjekter siden da.

Denne testen fungerer ikke i alle situasjoner: den er ikke effektiv for bruk på barnepasienter eller hos pasienter med tuberkulose i andre deler av kroppen enn lungene. Derfor fortsetter Leger Uten Grenser å presse på for videre forskning og utvikling av bedre diagnostiske verktøy for tuberkulose.

Glemt krise 2018: Tuberkulose i Øst-Europa og Sentral-Asia

Artikkelen fortsetter under bildet

I 2012  kom endelig to nye medisiner på markedet (Bedaquiline og Delamanid), for å behandle multiresistent tuberkulose. Likevel blir de færreste behandlet med disse. Den gamle behandlingen som brukes innebærer tusenvis av piller og ofte smertefulle injeksjoner med flere bivirkninger. Den behandlingen kurerer også kun halvparten av pasientene. Foto: Alessandro Penso/MAPS

 

Behandling av tuberkulose

Behandling av et ukomplisert tilfelle av tuberkulose tar minst seks måneder. Er pasienten resistent mot førstelinjebehandlingen (standardbehandling), anses de for å ha multiresistent tuberkulose (MDR-TB).

Multiresistent tuberkulose er ikke umulig å behandle, men den vanligste metoden er svært krevende, tar to år å fullføre og har mange bieffekter. Den vanligste behandlingen mot MDR-TB gjør også kun halvparten friske. Hvert år dør rundt 240.000 mennesker av MDR-TB hvert år, ifølge Verdens helseorganisasjon. 

XDR-TB identifiseres når pasienten har utviklet resistens mot andrelinje-medisinene i tillegg til multiresistent tuberkulose. Behandlingsalternativene for denne varianten er begrensede.

På mange av stedene vi jobber er overvåkingen av alle tuberkulose-pasientene under behandling utfordrende, og i noen tilfeller umulig. For å legge til rette for at pasienter kan fullføre behandlingen har Leger Uten Grenser utviklet mer fleksible strategier.

 HVOR JOBBER VI MED TUBERKULOSE 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen