Grunnleggende helsetjenester

FOTO: Nicolas Peissel/Leger Uten Grenser

Grunnleggende helsetjenester


Leger Uten Grenser gir grunnleggende helsetjenester til mennesker som ellers ikke får den medisinske hjelpen de trenger.

Hjem > Helse > Grunnleggende helsetjenester
        

Eksempler på tjenester vi kan tilby i et prosjekt for grunnleggende helsetjenester er rutinevaksinasjoner av barn, svangerskapskontroller, oppfølging av kroniske sykdommer og forebygging av infeksjonssykdommer som malaria.

Mor-barn-helse er en viktig del av de grunnleggende helsetjenestene vi tilbyr. Risikoene ved svangerskap og fødsler kan være store, det kan oppstå komplikasjoner ved fødsler og infeksjoner i tiden etter, og nyfødte barn er på sitt mest sårbare. Derfor er det viktig å følge kvinner og barn tett opp i denne tiden.

Fravær av andre tilbud

Grunnen til at  mennesker ikke får grunnleggende helsehjelp kan være mange. Manglende ressurser og infrastruktur lokalt, kollaps av det nasjonale helsesystemet grunnet krig eller konflikt, eller manglende dekning i rurale områder etterlater mennesker uten tilgang på primærhelsetjenester.

Les om hvordan vi jobber i konfliktområder

For eksempel i Jemen og har en brutal krig lagt helsesystemet i grus, og i Den sentralafrikanske republikk er Leger Uten Grenser den største tilbyderen av helsetjenester.

Mange steder finnes det helsetjenester, men det koster penger å få dem. Dette gjør at svært mange mennesker uten penger til å kunne betale, blir stående uten noe helsetilbud.

Leger Uten Grenser hjelper dem som trenger det mest, uansett deres etniske opprinnelse, kjønn, religion eller politiske tilhørighet.

Les mer om våre grunnprinsipper

Henvisning

Når vi får en pasient inn på en av våre klinikker som trenger behandling vi ikke har utstyr eller kompetent personell til å gi, gir vi en henvisning til et sykehus i nærheten som vi vet kan fylle behovet.

Behandlingen er fortsatt gratis for pasienten, og han eller hun får den hjelpen  de trenger.

Det er som oftest kompliserte former for behandling som vi gir henvisninger for, som trenger spesialistbehandling, kirurgiske inngrep  eller sykehusinnleggelse. Dette er typer behandling som vi har på mange av sykehusene vi driver andre steder, men behovet har kanskje ikke vært stort nok akkurat her. Da er det mer økonomisk og effektivt å henvise kompliserte tilfeller videre.

Der behovene er store for en type spesialistbehandling, starter vi opp prosjekter med denne kompetansen, for eksempel krigskirurgi i krigssoner, matingssentre på steder med mye underernæring, eller behandlingssentre for kolera under en epidemi.

Les mer om hva slags prosjekter vi driver

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen