Grunnleggende helsetjenester

FOTO: Nicolas Peissel/Leger Uten Grenser

Grunnleggende helsetjenester


Leger Uten Grenser gir grunnleggende helsetjenester til mennesker som ellers ikke får den medisinske hjelpen de trenger.

Hjem > Helse > Grunnleggende helsetjenester

Årsakene til at  mennesker ikke mottar grunnleggende helsehjelp kan være mange.

Manglende ressurser og infrastruktur lokalt, kollaps av det nasjonale helsesystemet grunnet krig eller konflikt, eller manglende dekning i rurale områder etterlater mennesker uten tilgang på primærhelsetjenester.

Mange steder eksisterer det helsetjenester som kun tilbys mot betaling, noe som i praksis fører til at mange mennesker blir stående uten et reelt helsetilbud.

Leger Uten Grenser hjelper dem som trenger det mest, uansett deres etniske opprinnelse, kjønn, religion eller politiske tilhørighet.

Henvisning

Når det er nødvendig, henviser vi pasienter til spesialistbehandling, kirurgi, sykehusinnleggelse eller sekundærhelsetjenester. Dersom helsevesenet eller andre organisasjoner ikke dekker behovet for slik hjelp, tilbyr vi den selv.

Vi tilbyr også mer spesialisert behandling, avhengig av lokale behov.

 

 

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid