Ebola

Foto: Samuel Aranda

Ebola


Ebola er en svært smittsom virussykdom. Over 11.000 mennesker døde av ebola under utbruddet i Vest-Afrika som endte i 2016. 

Hjem > Sykdommer > Ebola
08.06.2017 | Oppdatert 08.06.2018
        

Utbrudd i DR Kongo, mai 2018

Ebolasenter i Bikoro, DR Kongo, mai 2018
Ebolasenter i Bikoro, DR Kongo, mai 2018. Foto: Louise Annaud / Leger Uten Grenser.

Den 8. mai erklærte helsemyndighetene i Den demokratiske republikken Kongo at Equateur-provinsen nordøst i landet er rammet av et nytt ebolautbrudd. Over 50 mennesker mistenkes å være smittet av viruset og 25 er døde (oppdaterte tall 28. mai). Flere av tilfellene er fra havnebyen Mbandaka, hvor det bor over 1 million mennesker.

Leger Uten Grenser har team på plass for å kontrollere utbruddet og minimere risikoen for videre spredning. Det er satt opp en isolasjonsenhet på hovedsykehuset i Mbandaka og en på sykehuset i Bikoro, og behandlingsentre for å ta imot syke er satt opp i hver av de to byene. Flere tonn med medisinsk utstyr, slik som beskyttelsesdrakter og desinfeksjonssett, er også på plass.

Les nyhetssak: Ebolautbruddet i DR Kongo har nådd urbane områder.

Ebolavaksine til risikogrupper

For å begrense smitten i DR Kongo ytterligere, er det er satt i gang vaksinering av helsearbeidere og mennesker som kan ha vært i kontakt med smittede. Vaksinen er fremdeles ikke godkjent for generell bruk og de som får vaksinen følges tett opp. Vaksinen er gratis og frivillig å ta, og alle som får tilbud om vaksinen får grundig informasjon på forhånd. Under utbruddet i Vest-Afrika ble vaksinen testet med gode resultater.

Les nyhetssak: Leger Uten Grenser starter vaksinering mot ebola.

Utbruddet i Vest-Afrika, 2014 - 2016

Mellom 2014 og 2016 døde 11.315 mennesker av ebola i Vest-Afrika. Utbruddet begynte i mars 2014 og ble erklært over 14. januar 2016 da Liberia ikke hadde registrert noen nye ebolasmittede på 42 dager.

28 av Leger Uten Grensers personell ble smittet av viruset, og halvparten av dem døde. 

Smitterisikoen øker når helsesystemene fungerer dårlig, og smittede pasienter ikke blir diagnostisert og isolert raskt nok. Dette er en viktig årsak til at Liberia, Guinea og Sierra Leone ble hardt rammet av ebolautbruddet i 2014. 

Hvordan smitter ebola?

Viruset smitter ved direkte kontakt med blod eller andre kroppsvæsker fra smittede personer. Personer som er døde av ebola er også smittsomme, noe som gjør nære familiemedlemmer spesielt sårbare for smitte.

Hva er symptomene på ebola?

Symptomene på ebola er plutselig feber, svakhet, muskelsmerter, hodepine og vond hals. Disse følges av oppkast, diaré, utslett, svekkede nyre- og leverfunksjoner og noen ganger indre og ytre blødninger.

De første symptomene vises mellom 2 til 21 dager etter smitte.

Ebola er vanskelig å diagnosere fordi symptomene ligner andre vanlige plager. Viruset blir endelig identifisert med laboratorietester.

Det finnes ingen effektiv behandling

Foreløpig finnes det ingen effektiv behandling mot ebolaviruset. Opptil 90 % av de smittede dør.

Praktisk behandling av sykdommen er derfor begrenset til å gi pasienten væske, opprettholde oksygen- og blodtrykknivået og behandling av infeksjoner.

I desember 2016 ble en vaksine mot ebolatypen Zaire testet. Den viste seg å være effektiv mot viruset. Det er behov for mer forskning på andre typer ebola.

Behandlingssentre

Våre ebola-sentre er delt inn i lav- og høyrisikosoner for å minimere smittefaren.
Se interaktiv grafikk for å lære hvordan senteret fungerer.

BEHANDLINGSSENTER: Senteret er delt inn i lav- og høyrisikosoner for å minimere smittefaren.

 

Smittevern i behandlingssenteret

Alle hjelpearbeidere som jobber inne i høyrisikosonen, må være iført beskyttelsesutstyr som forhindrer at de kommer i kontakt med smittede pasienter eller infiserte kroppsvæsker. I tillegg følger hjelpearbeiderne strenge regler for å forebygge smitte. Ingen får lov til å ta på hverandre, klær og utstyr sprayes med klor for å drepe eventuelle virus, hender vaskes i klor hele tiden og hjelpearbeiderne jobber alltid i par for å passe på at ingen feil blir gjort.

BESKYTTELSESDRAKT: Hjelpearbeidere følger strenge beskyttelsesregler for å unngå smitte. 

 

 

 

 HVOR JOBBET VI MED EBOLA 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen