Ebola

Foto: Samuel Aranda

Ebola


Ebola er en svært smittsom virussykdom. Over 11.300 mennesker døde av ebola under utbruddet i Vest-Afrika i 2014-2016.

Hjem > Sykdommer > Ebola
08.06.2017 | Oppdatert 05.09.2018
        

 

Hva er ebola? 

Ebola er en svært smittsom virussykdom med høy dødelighet. Viruset smitter via kroppsvæske og smittede personer må diagnoseres og isoleres raskt. Det finnes ingen effektiv behandling mot ebola.  Praktisk behandling av sykdommen er derfor begrenset til å gi pasienten væske, opprettholde oksygen- og blodtrykknivået og behandling av infeksjoner. Det finnes en vaksine som er under utvikling, og som har hatt gode resultater så langt. Det siste store ebolautbruddet skjedde i Vest-Afrika i 2014-2016 hvor over 11.300 mennesker mistet livet. 

Ebolautbruddet i Mangina i DR Kongo aug 2018 - 

1.august bekreftet kongolesiske helsemyndigheter at landet var rammet av et nytt ebolautbrudd i Mangina, i Nord-Kivu. Leger Uten Grenser jobber tett med helsemyndighetene om en beredskapsplan for hvordan man skal respondere på utbruddet. Leger Uten Grenser satte 6. august opp behandlingssentre i Mangina. Ulike team arbeider også med infeksjonsforebygging og infeksjonskontroll på helsesentre i området. Nord-Kivu er en av de mest ustabile provinsene i landet, noe som gjør arbeidet utfordrende. I følge helsemyndighetene har 91 pasienter fått bekreftet ebola, 51 av disse har dødd. 17 helsearbeidere er blant de som er smittet med viruset. (oppdatert 3.september 2018).   

Les mer: 31 ebolapasienter innlagt på nyåpnet behandlingssenter i Mangina

Det er veldig viktig at det er gode rutiner for å sørge for at helsearbeidere som er i tett kontakt med ebolapasienter ikke sprer viruset. Her fra ebolasenteret i Mangina i august. 
Foto: Sylvie Michaud/MSF

 

Ebolautbruddet i Equateur-provinsen i DR Kongo, mai - juli 2018

Den 8. mai erklærte helsemyndighetene i Den demokratiske republikken Kongo at Equateur-provinsen nordøst i landet er rammet av et nytt ebolautbrudd. I mai 2018 mistenkte helsemyndighetene at over 50 mennesker var smittet av viruset, og at 25 hadde dødd. Ett av tilfellene var i havnebyen Mbandaka, hvor det bor over én million mennesker. Mot slutten av juli erklærte helsemyndighetene i landet at utbruddet var over. 

Leger Uten Grenser hadde kjapt team på plass for å kontrollere utbruddet og minimere risikoen for videre spredning. Det ble satt opp en isolasjonsenhet på hovedsykehuset i Mbandaka og en på sykehuset i Bikoro, i tillegg til at behandlingsentre for å ta imot pasienter ble satt opp i hver av de to byene. Flere tonn med medisinsk utstyr, slik som beskyttelsesdrakter og desinfeksjonssett, kom også på plass.

Ebolavaksine til risikogrupper

For å begrense smitten i DR Kongo ytterligere, ble det satt i gang en ringvaksinasjonskampanje av helsearbeidere og mennesker som kan ha vært i kontakt med smittede i samarbeid med helsemyndighetene og Verdens helseorganiasjon. Vaksinen er fremdeles ikke godkjent for generell bruk, og de som får vaksinen følges tett opp. Vaksinen er gratis og frivillig å ta, og alle som deltok fikk grundig informasjon på forhånd. Under utbruddet i Vest-Afrika ble vaksinen testet med gode resultater i Guinea.

Ebolasenter i Bikoro, DR Kongo, mai 2018
Ebolasenter i Bikoro, DR Kongo, mai 2018. Foto: Louise Annaud / Leger Uten Grenser.

 

Utbruddet i Vest-Afrika, 2014 - 2016

Et svært alvorlig ebolautbrudd rammet Vest-Afrika i 2014 hvor Sierra Leone, Guinea og Liberia ble hardest rammet. Over 28.000 mennesker fikk viruset, flere enn 11.300 døde mellom mars 2014 til utbruddet ble erklært over av Verdens helseorganisasjon i juni 2016.

De allerede svake helsevesenene i de tre landene ble hardt svekket, økonomien stupte, barn ble ikke vaksinert og veldig mange oppsøkte ikke helsetjenester. Over 500 helsearbeidere mistet livet til viruset. 

Ebolautbruddet viste hvor svake og uforberedte helsesystemene i de tre landene var og en viktig grunn til viruset spredde seg så raskt. For å hindre smitte må syke pasienter bli kjapt diagnostisert, isolert og man må kartlegge viruset nøye. Det er også viktig å drive informasjonsarbeid og nå avsidesliggende områder. Helsearbeidere er særlig i risiko for å bli smittet hvis de jobber med ebolapasienter. Det er derfor viktig at de har riktig utstyr og får god informasjon og oppfølging.

 
Her ser du fire måneder gamle Mbemba med tanten sin Fatoumata som får en helsesjekk av Leger Uten Grenser på ebolaklinikken vår i Conakry i Guinea i 2015. Han ble behandlet for viruset og ble frisk.
Moren hans døde av viruset dessverre kort tid etter at hun fødte Mbemba. Foto:Sam Phelps

 

Hvordan smitter ebola?

Viruset smitter ved direkte kontakt med blod eller andre kroppsvæsker fra smittede personer. Personer som er døde av ebola er også smittsomme, noe som gjør nære familiemedlemmer spesielt sårbare for smitte.

Hva er symptomene på ebola?

Symptomene på ebola er plutselig feber, svakhet, muskelsmerter, hodepine og vond hals. Disse følges av oppkast, diaré, utslett, svekkede nyre- og leverfunksjoner og noen ganger indre og ytre blødninger.

De første symptomene vises mellom 2 til 21 dager etter smitte.

Ebola er vanskelig å diagnosere fordi symptomene ligner andre vanlige plager. Viruset blir endelig identifisert med laboratorietester.

Behandling

Foreløpig finnes det ingen effektiv behandling mot ebolaviruset, og det er høy dødelighet. 

Praktisk behandling av sykdommen er derfor begrenset til å gi pasienten væske, opprettholde oksygen- og blodtrykknivået og behandling av infeksjoner.

 

Vaksine

Det finnes i dag en ebola-vaksine som har hatt bekreftet effekt, men som fremdeles ikke er godkjent for bruk. Vaksinen var tidligere vært under utvikling av kanadiske myndigheter som i 2010 solgte vaksinen til legemiddelselskapet, NewLink Genetics for videre testing. NewLink Genetics gjorde aldri noe videre testing og vaksinen ble lagt på is.

Det var først under ebolautbruddet i 2014 de solgte den underutviklete vaksinen med god profitt til legemiddelselskapet Merck. I 2015 startet de å teste vaksinen ut i samarbeid med helsemyndighetene i Guinea på høy-risikopasienter, som helsearbeidere og nær familie av ebola-smittede. 

Vaksinen ble også brukt under ebolautbruddet i DR Kongo i mai-juli 2018. 

 

Behandlingssentre

Våre ebola-sentre er delt inn i lav- og høyrisikosoner for å minimere smittefaren.
Se interaktiv grafikk for å lære hvordan senteret fungerer.

BEHANDLINGSSENTER: Senteret er delt inn i lav- og høyrisikosoner for å minimere smittefaren.

 

Smittevern i behandlingssenteret

Alle hjelpearbeidere som jobber inne i høyrisikosonen, må være iført beskyttelsesutstyr som forhindrer at de kommer i kontakt med smittede pasienter eller infiserte kroppsvæsker. I tillegg følger hjelpearbeiderne strenge regler for å forebygge smitte. Ingen får lov til å ta på hverandre, klær og utstyr sprayes med klor for å drepe eventuelle virus, hender vaskes i klor hele tiden og hjelpearbeiderne jobber alltid i par for å passe på at ingen feil blir gjort.

BESKYTTELSESDRAKT: Hjelpearbeidere følger strenge beskyttelsesregler for å unngå smitte. 

 

 

 

 HVOR JOBBET VI MED EBOLA 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen