Ebola

John WesselsSamuel Aranda

Ebola


Ebola er en svært smittsom virussykdom. Over 11.300 mennesker døde i tidenes største ebolautbrudd i Vest-Afrika i 2014-2016. Den demokratiske republikken Kongo ble i midten av 2018 rammet av landets største ebolautbrudd nordøst i landet.

Hjem > Sykdommer > Ebola
08.06.2017 | Oppdatert 08.07.2020
        

Hva er ebola? 

Ebola er en svært smittsom virussykdom med høy dødelighet. Viruset smitter via kroppsvæske og smittede personer må diagnostiseres og isoleres raskt. Det finnes ingen effektiv behandling mot ebola. Praktisk behandling av sykdommen er derfor begrenset til å gi pasienten væske, opprettholde oksygen- og blodtrykknivået og å behandle infeksjoner. Likevel er det under det pågående utbruddet i Den demokratiske republikken Kongo blitt brukt en ny vaksine med så langt lovende resultater, i tillegg til medisiner som fremdeles er under utvikling.

Tidenes største ebolautbrudd fant sted i Vest-Afrika i 2014-2016 hvor over 28.000 mennesker fikk viruset og flere enn 11.300 mennesker mistet livet. 

Les mer: Korona i Vest-Afrika: Dette har vi lært fra ebola-epidemien

Se film med lege Monica som forklarer hva ebola er:

 

Ebolautbrudd nordøst i DR Kongo augut 2018 - juni 2020

1. august 2018 erklærte helsemyndighetene i Kongo at landet var rammet av et nytt ebolautbrudd. Utbruddet så ut til å ta slutt i midten av april 2020, da det ikke var registrert nye tilfeller på godt over en måned. Like før utbruddet kunne erklæres over, ble det rapportert om et nytt tilfelle, og flere smittede har blitt bekreftet i dagene etter.

Siden utbruddet ble erklært i Mangina i Nord-Kivu 1. august 2018 ble minst 3470 personer blitt smittet og minst 2287 mistet livet. Flere enn 320.000 personer har blitt vaksinert.

Utbruddet er det største utbruddet i Den demokratiske republikken Kongos historie og det nest største etter utbruddet i Vest-Afrika og ble endelig erklært over 26. juni 2020. 

Det største ebolautbruddet i DR Kongo er endelig erklært over

Ebolaviruset ble først bekreftet i Mangina, en liten by i nærheten av byen Beni i Nord-Kivu-provinsen. Deretter spredte viruset seg til andre steder i Nord-Kivu og i naboprovinsen Ituri, og senere, i august 2019, til Sør-Kivu.

I juli 2019 ble også det første tilfellet av ebola oppdaget i millionbyen Goma, hvor det til sammen var fire personer som fikk ebola. Det gjorde at Verdens helseorganisasjon erklærte utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise. Fire tilfeller ble også oppdaget i nabolandet Uganda i juni 2019, men der spredte ikke viruset seg. 

Mer om ebolautbruddet i DR Kongo

Artikkelen fortsetter under bildet

Det er veldig viktig at helsearbeidere er godt beskyttet og har godt smittevernsutstyr. Her gjør et team seg klare i Bunia under ebolautbruddet i DR Kongo i 2018. Foto: John Wessels

 

Leger Uten Grenser har vært med i ebolaresponsen fra starten av utbruddet hvor vi jobber sammen med helsemyndighetene i landet. Vi har jobbet flere steder i provinsene som har vært rammet. Vi bygget også et ebolasenter i byen Goma. Vi støttet også helsevesenet og vi har drevet transittsentre for pasienter mistenkt for å hatt ebola.

Jevnlig har Leger Uten Grenser besøkt helsesentre hvor vi drev med opplæring av helsepersonell og donerte utstyr. Det ble også jevnlig holdt informasjonsmøter med lokalsamfunn hvor Leger Uten Grensers team oppdaterte og delte ut informasjon om utbruddet og hvordan man kontrollerer smittefare.

Det ble også utført helseinformasjonskampanjer, vaksinering og infeksjonskontroll. Som en del av dette arbeidet har Leger Uten Grenser tilbudt desinfisering av klinikker som har behandlet pasienter som senere mistenktes for å være smittet av ebola. 

I oktober 2018 vaksinerte Leger Uten Grenser 600 helsearbeidere mot viruset. 

Det er veldig viktig at det er gode rutiner for å sørge for at helsearbeidere som er i tett kontakt med ebolapasienter ikke sprer viruset. Her fra ebolasenteret i Mangina i august. 
Foto: Sylvie Michaud/MSF

 

Ebolautbruddet i Equateur-provinsen i DR Kongo, mai - juli 2018

Den 8. mai erklærte helsemyndighetene i Den demokratiske republikken Kongo at Equateur-provinsen nordøst i landet var rammet av et ebolautbrudd. I mai 2018 mistenkte helsemyndighetene at over 50 mennesker var smittet av viruset, og at 25 hadde dødd. Ett av tilfellene var i havnebyen Mbandaka, hvor det bor over én million mennesker. Mot slutten av juli erklærte helsemyndighetene i landet at utbruddet var over.

Leger Uten Grenser hadde kjapt team på plass for å kontrollere utbruddet og minimere risikoen for videre spredning. Det ble satt opp en isolasjonsenhet på hovedsykehuset i Mbandaka og en på sykehuset i Bikoro, i tillegg til at behandlingsentre for å ta imot pasienter ble satt opp i hver av de to byene. Flere tonn med medisinsk utstyr, slik som beskyttelsesdrakter og desinfeksjonssett, kom også på plass.

Ebolavaksine til risikogrupper

For å begrense smitten i DR Kongo ytterligere, ble det satt i gang en ringvaksinasjonskampanje av helsearbeidere og mennesker som kan ha vært i kontakt med smittede i samarbeid med helsemyndighetene og Verdens helseorganiasjon. Vaksinen er fremdeles ikke godkjent for generell bruk, og de som får vaksinen følges tett opp. Vaksinen er gratis og frivillig å ta, og alle som fikk den mottok grundig informasjon på forhånd. Under utbruddet i Vest-Afrika ble vaksinen testet med gode resultater i Guinea.

Ebolasenter i Bikoro, DR Kongo, mai 2018
Ebolasenter i Bikoro, DR Kongo, mai 2018. Foto: Louise Annaud / Leger Uten Grenser.

 

Utbruddet i Vest-Afrika, 2014-2016

Et svært alvorlig ebolautbrudd rammet Vest-Afrika i 2014 hvor Sierra Leone, Guinea og Liberia ble hardest rammet. Over 28.000 mennesker fikk viruset, og flere enn 11.300 døde mellom mars 2014 og juni 2016, da utbruddet ble erklært over av Verdens helseorganisasjon.

De allerede svake helsevesenene i de tre landene ble hardt svekket, økonomien stupte, barn ble ikke vaksinert og veldig mange oppsøkte ikke helsetjenester. Over 500 helsearbeidere mistet livet grunnet viruset.

Ebolautbruddet viste hvor svake og uforberedte helsesystemene i de tre landene var og det var en viktig grunn til at viruset spredde seg så raskt. For å hindre smitte må syke pasienter raskt bli diagnostisert, isolert og man må kartlegge viruset nøye. Det er også viktig å drive informasjonsarbeid og nå ut til avsidesliggende områder. Helsearbeidere som jobber med ebolapasienter er i særlig risiko for å bli smittet. Det er derfor viktig at de har riktig utstyr og får god informasjon og oppfølging.

 
Fire måneder gamle Mbemba, med tanten sin Fatoumata, får en helsesjekk av Leger Uten Grenser på ebolaklinikken vår i Conakry i Guinea i 2015. Han ble behandlet for viruset og ble frisk.
Moren hans døde av viruset dessverre kort tid etter at hun fødte Mbemba. Foto: Sam Phelps / Leger Uten Grenser

 

Hvordan smitter ebola?

Viruset smitter ved direkte kontakt med blod eller andre kroppsvæsker fra smittede personer. Personer som er døde av ebola er også smittsomme, noe som gjør nære familiemedlemmer spesielt sårbare for smitte. Ebolaviruset kan overleve i brukt utstyr som sprøyter, nåler og ampuller i flere uker. Viruset kan også være i kroppsvæsker i mange måneder og kan smitte for eksempel via brystmelk eller seksuelt i lang tid etter at pasienten har blitt skrevet ut etter endt behandling.

Hva er symptomene på ebola?

Symptomene på ebola er plutselig feber, svakhet, muskelsmerter, hodepine og vond hals. Disse følges av oppkast, diaré, utslett, svekkede nyre- og leverfunksjoner og noen ganger indre og ytre blødninger.

De første symptomene vises mellom to til 21 dager etter smitte.

Ebola er vanskelig å diagnostisere ettersom symptomene ligner andre vanlige plager. Viruset blir endelig identifisert med laboratorietester.

Behandling

Foreløpig finnes det ingen effektiv behandling mot ebolaviruset, og det er høy dødelighet. 

Praktisk behandling av sykdommen er derfor begrenset til å gi pasienten væske, opprettholde oksygen- og blodtrykknivået og å behandle infeksjoner.

Vaksine

Det finnes i dag en ebolavaksine som har hatt bekreftet effekt, men som fremdeles ikke er godkjent for generell bruk. Vaksinen var tidligere vært under utvikling av canadiske myndigheter, som i 2010 solgte vaksinen til legemiddelselskapet NewLink Genetics for videre testing. NewLink Genetics gjorde aldri noe videre testing og vaksinen ble lagt på is.

Det var først under ebolautbruddet i 2014 at de solgte den underutviklete vaksinen med god profitt til legemiddelselskapet Merck. I 2015 startet de å teste ut vaksinen i samarbeid med helsemyndighetene i Guinea på høyrisikopasienter, som helsearbeidere og nær familie av ebolasmittede.

Se film: Hvordan ble ebola-vaksinen plutselig utviklet?
Saken fortsetter under filmen.

 

Vaksinen ble også brukt under ebolautbruddet i DR Kongo i mai-juli 2018 og under det pågående utbruddet nordøst i DR Kongo, som startet august 2018. 

Behandlingssentre

Våre ebolasentre er delt inn i lav- og høyrisikosoner for å minimere smittefaren.
Se interaktiv grafikk for å lære hvordan senteret fungerer.

BEHANDLINGSSENTER: Senteret er delt inn i lav- og høyrisikosoner for å minimere smittefaren.

 

Smittevern i behandlingssenteret

Alle hjelpearbeidere som jobber inne i høyrisikosonen, må være iført beskyttelsesutstyr som forhindrer at de kommer i kontakt med smittede pasienter eller infiserte kroppsvæsker. I tillegg følger hjelpearbeiderne strenge regler for å forebygge smitte. Ingen får lov til å ta på hverandre, klær og utstyr sprayes med klor for å drepe eventuelle virus, hender vaskes i klor hele tiden og hjelpearbeiderne jobber alltid i par for å passe på at ingen feil blir gjort.

BESKYTTELSESDRAKT: Hjelpearbeidere følger strenge beskyttelsesregler for å unngå smitte. 

 

 HVOR JOBBET VI MED EBOLA 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen