Rotavirus

Foto: Séverine Bonnet

Rotavirus


Rotavirus er den vanligste grunnen til alvorlig diaré hos små barn verden over, også her i Norge.  For friske barn her i nord er symptomene som virusinfeksjonen skaper vanligvis ufarlig, men flere hundre tusen dør hvert år i lavinntektsland.

Hjem > Sykdommer > Rotavirus

Hva er rotavirus?

Rotavirus er et virus som gir en akutt tarminfeksjon (viral gastroenteritt) og er vanligst hos barn under fem år.  Vanligvis tar det to til tre dager fra man blir smittet av viruset til det infeksjonen setter skikkelig i gang.  Viruset smitter mellom mennesker via avføring, men kan også smitte via hoste og nysing. 

Symptomer og diagnostisering av rotavirus

Symptomene på en rotavirusinfeksjon er diaré, oppkast og feber.  Vanligvis  diagnostiseres en rotavirusinfeksjon ut fra symptomene. I de landene der rotavirus er mest dødelig er det ofte kombinasjonen med andre lidelser, som ofte underernæring, som gjør tilstanden bekymringsverdig.

Hvorfor er rotavirus så farlig?

Dehydrering av sterk diaré og oppkast er den største faren ved en rotavirusinfeksjon. Rundt 90% av alle dødsfall knyttet til rotavirus skjer i lavinntektsland i Afrika og Asia, og er knyttet til dårlig helsehjelp. 

I lavinntektsland er medianalderen for første rotavirusinfeksjon mellom 6 og 9 måneder. 80% av barna i disse landene som får rotavirus blir syke før de fyller ett år. I høyinntektsland kan første infeksjon komme så sent som i to til femårsalderen, men 65% av barna som blir smittet er under ett år gamle. 

Behandling

Det er ingen behandling spesifikt for rotavirus. Den viktigste behandlingen er, som ved andre barnesykdommer som gir sterk diaré, er å gi nok væske så dehydreringen ikke blir dødsfarlig.  I tillegg gir man sink og næringssalter for å erstatte de som forsvinner fra kroppen. 

Ny vaksine mot rotavirus

Hos oss vaksineres alle barn født etter 1. september 2014 mot rotavirus. I mars 2017 kom en enorm gladnyhet for de resterende milliardene i verden. En ny vaksine kalt BRV-PV har blitt testet ut av Leger Uten Grensers forskningsteam ”Epicentre” i samarbeid med helsedepartementet i Niger, med kjempegode resultater.  Vaksinen er både billig, og tåler det varme klimaet i landene der viruset er mest dødelig.  Over 4000 barn under to år i Maradi-regionen i Niger deltok i testingen. 

 

Kilde: Folkehelseinstituttet, Verdens helseorganisasjon, Norsk helseinformatikk

 SLIK JOBBER VI MED ROTAVIRUS 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen