Rotavirus

Foto: Séverine Bonnet

Rotavirus


Rotavirus er den ledende årsaken til alvorlig diaré hos barn under fem år. Hvert år dør rundt 215.000 barn av viruset, de aller fleste i fattige land. 

Hjem > Sykdommer > Rotavirus
Oppdatert 24.10.2019
        

Hva er rotavirus?

Rotavirus er et virus som gir en akutt tarminfeksjon (viral gastroenteritt) og er vanligst hos barn under fem år.  Vanligvis tar det to til tre dager fra man blir smittet av viruset til pasienten får infeksjon. Viruset smitter mellom mennesker via avføring, men kan også smitte via hoste og nysing. 

Symptomer og diagnostisering av rotavirus

Vanligvis diagnostiseres rotavirusinfeksjonen ut ifra symptomene, som er diaré, oppkast og feber. I de landene hvor flest barn dør av rotavirus er dødsfallene ofte i sammenheng med at de har andre lidelser, for eksempel underernæring.

Hvorfor er rotavirus så farlig?

Dehydrering som følge av alvorlig diaré og oppkast er den største faren ved en rotavirusinfeksjon. Rundt 90 prosent av alle dødsfall knyttet til rotavirus skjer i lavinntektsland i Afrika og Asia. 

I lavinntektsland får de fleste barn rotavirusinfeksjon når de er mellom seks og ni måneder. 80 prosent av barna i disse landene som får rotavirus blir syke før de fyller ett år. I høyinntektsland kan første infeksjon komme så sent som i to- til femårsalderen, men 65 prosent av barna som blir smittet er under ett år gamle. 

Behandling

Det er ingen behandling spesifikk for rotavirus. Den viktigste behandlingen er, som ved andre barnesykdommer som gir sterk diaré, å gi nok væske for å unngå alvorlig dehydrering. I tillegg gir man sink og næringssalter for å erstatte de som forsvinner fra kroppen. 

Ny vaksine mot rotavirus

Det finnes effektiv vaksine mot rotavirus og her i Norge blir alle barn født etter 2014 vaksinert mot viruset. Denne vaksinen trenger nedkjøling, noe som er vanskelig i land hvor tilgang på stabil elektrisiet og veier er begrenset. I 2016 ble det gjort et enormt fremskritt for å beskytte barn mot rotavirus i de delene av verden hvor dette er en utfordring. En ny vaksine utviklet av et indisk legemiddelselskap ble testet ut av Leger Uten Grenser i Niger med svært gode resultater. Den nye vaksinen mot rotavirus tåler varme, er billig, enkel å bruke og er særlig utviklet for bruk i fattige land hvor viruset er utbredt.

Revolusjonerende vaksine fra India kan beskytte tusenvis av barn mot alvorlig diaré

Kilde: Folkehelseinstituttet, Verdens helseorganisasjon, Norsk helseinformatikk
 SLIK JOBBER VI MED ROTAVIRUS 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen