Hjem > Stott oss > Spørsmål og svar
Nyheter

Spørsmål og svar

27.06.2017 | Oppdatert 20.12.2021

Å gi en gave

Sender vi ut SMS fra nummer 2177?

Vi bruker nummer 2177 til alle våre SMS-innsamlinger. Vi bruker forskjellige kodeord for øremerkede innsamlinger. Hvis du vil gi en generell gave til vårt livreddende arbeid, send STØTT til 2177 for å gi 150 kroner.

Hvordan kan jeg støtte Leger Uten Grenser økonomisk?

Det finnes flere måter du kan støtte oss på:

 • Bli Feltpartner/fast giver og støtt oss månedlig gjennom AvtaleGiro. Feltpartnere/faste givere gir oss en forutsigbarhet og handlefrihet som gjør det mulig for oss å rykke ut på kort varsel når alarmen går. Du kan opprette AvtaleGiroen via vårt online skjema eller direkte i nettbanken med vårt kontonummer 1506 44 63877. Oppretter du den direkte i nettbanken, kontakt oss for å få KID-nummer for avtalen.
   
 • Gi en enkeltgave, enten gjennom vårt online skjema eller på vårt generelle gavekontonummer 50100547500.
   
 • Gi bursdagsgaven, bryllupsgaven eller minnegaven til Leger Uten Grenser. Dette er et fint og verdig alternativ til blomster eller andre gaver.
   
 • Før Leger Uten Grenser opp i ditt testamente. Kanskje hytta di kan bli et sykehus i Kongo?
   
 • Få venner og bekjente på Facebook med på å støtte en god sak.

Kan jeg få skattefradrag når jeg gir til Leger Uten Grenser?

Ja, du kan få skattefradrag for gaver gitt til oss. Se informasjon om skattefradrag.

Kan jeg øremerke min gave til et spesielt prosjekt eller område?

Det er mulig å øremerke din gave til et spesielt prosjekt eller område hvor vi jobber. Imidlertid setter vi stor pris på at du lar Leger Uten Grenser bruke gaven din der nøden er størst. 

Hvis du ikke øremerker til et spesielt prosjekt eller område, gir du oss friheten til å bruke ressursene der vi ser at de trengs mest, slik at vi kan hjelpe flest mulig mennesker. 

Øremerkinger vil også medføre administrasjonsutgifter.

Det er ikke mulig å øremerke penger samlet inn via Facebook.

Hvordan behandler Leger Uten Grenser personopplysninger?

Leger Uten Grenser behandler kun personopplysinger som er nødvendige for virksomhetens håndtering av giver- og medlemsinformasjon. Formålet er å gi våre givere korrekt oppfølging. Leger Uten Grenser vil som en hovedregel alltid behandle personopplysninger etter giverens ønske. 

Det er et mål for Leger Uten Grenser at de personopplysningene som behandles skal være tilstrekkelige og relevante for formålet. Vi vil derfor gjøre vårt ytterste for at personopplysningene til enhver tid skal være oppdaterte og korrekte. 

Alle som henvender seg til Leger Uten Grenser med ønske om å få innblikk i hvordan personopplysninger blir behandlet her, skal få det. Dine spørsmål kan rettes til vår giverserviceavdeling på telefon 21 04 24 52, eller e-post giverservice@legerutengrenser.no.

Kan jeg gi en gave til minne om eller for å hedre en person?

En minnegave er et godt alternativ til en blomsterhilsen når en person har gått bort. Samtidig som du hedrer et menneske på en fin måte, hjelper du Leger Uten Grenser til å redde andres liv. 

I etterkant av bisettelsen vil pårørende motta et takkebrev med oversikt over hvem som har gitt minnegaver, samt totalsummen som har kommet inn.

Jeg ønsker meg gaver til Leger Uten Grenser i min bursdag / bryllup. Hvordan går jeg frem?

En gave til Leger Uten Grenser kan være et godt alternativ til en bursdags- eller bryllupsgave. Samtidig som du feirer en stor begivenhet hjelper du Leger Uten Grenser med å redde liv. 

Det er viktig at vi blir informert om begivenheten, enten av jubilanten/brudeparet selv eller av noen andre. Ta kontakt med oss på telefon 21 04 24 52 eller e-post giverservice@legerutengrenser.no, og oppgi følgende informasjon:

 • Navn og adresse på jubilant / brudepar
   
 • Dato for feiring / bryllup

Sammen blir vi enige om hva som eventuelt skal oversendes av materiale. Det eneste du trenger å gjøre er å oppgi kontonummer (50050636728) eller link til våre nettsider i invitasjonen. 

Etter hvert som gaver kommer inn registreres de hos oss, og føres opp på jubilanten / brudeparet. I etterkant av feiringen lager vi et gratulasjonsbrev med navn på alle som har gitt gaver som oversendes jubilanten/brudeparet. 

Obs! Skattefradrag for denne typen gaver går til jubilanten / brudeparet.

Feltpartnere

Hva vil det si å være Feltpartner/Fast giver?

Feltpartnere er våre faste givere som støtter oss via AvtaleGiro hver måned (eventuelt hvert kvartal, halvårlig eller årlig). Ved å bli Feltpartner kan du: 

Være med og redde liv som ellers ville gått tapt.

Gi Leger Uten Grenser en forutsigbar inntekt til å ha medisiner og personell tilgjengelig slik at vi kan rykke ut når alarmen går.

Være med på å sikre vår økonomiske uavhengighet slik at vi kan jobbe der behovet er størst uavhengig av myndigheters politiske eller økonomiske interesser.

Støtte våre feltarbeidere som jobber under krevende forhold til lav lønn.

Pengene kommer fram. Å være Feltpartner er den mest effektive måten å støtte på. Det er enkelt, rimelig og sikkert for deg, og vi sparer porto og arbeid. Det gir oss muligheten til å fokusere på livsviktig medisinsk hjelp.

Klikk her for å bli Feltpartner

Hvordan kan jeg bli Feltpartner og støtte fast hver måned?

For å bli Feltpartner må vi sende deg en AvtaleGiro-blankett i posten, du fyller den ut (husk signatur!) og sender den tilbake til oss. Beløp og trekkdato velger du selv. Deretter sender vi automatisk trekk til banken din hver måned. 

Du kan også bli Feltpartner og støtte oss over AvtaleGiro gjennom BankID. 

Klikk her for å bli Feltpartner

Hvordan fungerer AvtaleGiro?

AvtaleGiro er en avtale mellom deg og banken din for automatisk betaling av regninger.

AvtaleGiro gjør det veldig enkelt for deg å støtte vårt arbeid, og samtidig gir det oss en forutsigbar inntekt slik at vi kan rykke ut når alarmen går. 

Med godkjennelse fra deg sender Leger Uten Grenser hver måned et trekk direkte til banken din med avtalt beløp til avtalt trekkdato. Du kan deretter følge med på trekket i forfallsregisteret ditt. 

Klikk her for å bli Feltpartner

Hva får jeg som Feltpartner?

Å vite at man gir andre mennesker en ny sjanse til livet er en motiverende tanke.

Som Feltpartner vil du 5 ganger i året få feltbrev fra våre feltarbeidere i posten, slik at du kan følge med på det som skjer rundt i verden.

Om du ikke ønsker å motta feltbrevene gi oss beskjed på giverservice@legerutengrenser.no, så ordner vi det. 

Klikk her for å bli Feltpartner

Jeg har blitt studentgiver på SMS, men ønsker å melde meg ut. Hva gjør jeg?

Hvis du ikke vil være studentgiver lenger, send kodeord STUDENT STOPP til 2177. Merk at dette kun gjelder studentgiveravtaler på SMS gjennom mobilabonnement. Er du usikker på om du har en studentgiveravtale, ta kontakt med oss på giverservice@legerutengrenser.no eller telefon 21 04 24 52.

Hvordan kan jeg øke mitt månedlige beløp?

For å øke beløpet, ta kontakt med Giverservice på telefon 21 04 24 52 eller send en e-post til giverservice@legerutengrenser.no

Ha gjerne givernummeret ditt klart (det står rett over navnet ditt i all post fra oss). Da er det lettere for oss å finne deg i vår base. 

For å kunne øke beløpet er det viktig at det nye beløpet er innenfor beløpsgrensen du satte ved opprettelse av din AvtaleGiro. Ettersom AvtaleGiro er en avtale mellom deg og banken din, har ikke Leger Uten Grenser mulighet til å se hvilken beløpsgrense du har. Er du usikker, ta kontakt med banken din eller sjekk ved hjelp av nettbank.

Hva gjør jeg hvis jeg skal bytte kontonummer for Feltpartner-avtalen min?

Hvis du ønsker å bytte kontonummer, enten det er innenfor din egen bank eller til en ny bank, må vi opprette en ny AvtaleGiro. Bankene krever original signatur sammen med det riktige kontonummeret. Slik går du frem:

 • Ta kontakt med Giverservice på telefon 21 04 24 52 eller send en e-post til giverservice@legerutengrenser.no. Forklar situasjonen. 
   
 • Vi sender deg en ny AvtaleGiro-blankett i posten. 
   
 • Du fyller ut blanketten og returnerer til oss (husk signatur!). 
   
 • Den nye avtalen erstatter den gamle.

Obs! Å sende inn nye AvtaleGiro-blanketter til banken og få dem registrert der kan ta litt tid. Det kan derfor ta opp til 2 måneder (i verste fall) før den nye avtalen er i gang. Vi anbefaler derfor å beregne god tid når du skal bytte kontonummer.

Hvor lenge binder jeg meg som Feltpartner?

Å støtte Leger Uten Grenser er 100 % frivillig, og som Feltpartner kan du avslutte avtalen din når som helst. Om du ønsker å stoppe avtalen din, gi beskjed på telefon 21 04 24 52 eller send en e-post til giverservice@legerutengrenser.no, så ordner vi det.

Jeg har flyttet. Hvordan melder jeg fra om adresseendring?

Det er viktig at vi får beskjed når du flytter, sånn at vi kan nå frem med viktig informasjon som for eksempel feltbrev og årsoppgave. Ta kontakt med Giverservice på telefon 21 04 24 52 eller send en e-post til giverservice@legerutengrenser.no

Oppgi gjerne givernummeret ditt (det står rett over navnet ditt i all post fra oss), så er det lettere for oss å finne deg i basen vår.

Jeg ønsker ikke å motta post. Hvordan melder jeg fra om dette?

Å motta post fra oss er selvfølgelig frivillig. Du kan fint gi gaver uten å måtte motta post. 

Dersom du ønsker å stoppe alle postforsendelser, ta kontakt med Giverservice på telefon 21 04 24 52 eller send en e-post til giverservice@legerutengrenser.no

Oppgi gjerne givernummeret ditt (det står rett over navnet ditt i all post fra oss), så er det lettere for oss å finne deg i systemet. 

Obs! Vi er pålagt å sende ut årsoppgave over alle gaver for fjoråret til våre givere, også de som ikke ønsker å motta post. Derfor vil du uansett motta et brev fra oss i begynnelsen av året. Det er viktig at dette brevet blir åpnet og lest.

En giver har gått bort. Hvordan melder jeg fra om dette?

Leger Uten Grenser strekker seg langt for å holde sin giverinformasjon oppdatert. Likevel er det vanskelig for oss å vite når en person har gått bort. 

Dersom du vet at en av våre givere nylig har gått bort ber vi deg gi beskjed om dette, slik at vi kan stoppe postforsendelser og eventuelle faste trekk. Ta kontakt med Giverservice på telefon 21 04 24 52 eller send en e-post til giverservice@legerutengrenser.no

Obs! En person som har gått bort vil fortsatt motta årsoppgave i begynnelsen av året med oversikt over gavene gitt i fjoråret, da vi er pålagt å sende ut denne, også til dødsbo.

Bedriftssamarbeid

Hvordan kan min bedrift støtte Leger Uten Grenser?

Både små og store bedrifter kan inngå et samarbeid med Leger Uten Grenser. Gjennom et bedriftssamarbeid har din bedrift mulighet til å styrke verdiprofilen, informere og engasjere de ansatte, og samtidig være med på å støtte Leger Uten Grensers livsviktige arbeid verden over. 

Vi opererer med 3 typer bedriftssamarbeid:

 • Hovedsamarbeidspartner
   
 • Prosjektpartner
   
 • Humanitærpartner

For mer informasjon om hver samarbeidsform, se våre bedriftssider.

Hvorfor inngå bedriftssamarbeid?

Hver dag redder Leger Uten Grenser liv og gir medisinsk hjelp til mennesker i krig, krise og konflikt. Din bedrift kan hjelpe oss i dette arbeidet. Samfunnsansvar er nå på dagsorden som aldri før, og stadig flere ønsker å vise samfunnsansvar gjennom sosiale tiltak. 

Bedriftsstøtte til Leger Uten Grenser gir din bedrift en tydelig verdiprofil, og informerer og engasjerer de ansatte med et mål om å forankre verdier og samfunnsansvar, samtidig som dere støtter Leger Uten Grensers livsviktige arbeid verden over. 

Les mer om bedriftssamarbeid på våre bedriftssider

Våre midler

Hvor får Leger Uten Grenser midlene sine fra?

Privat vs. statlig støtte

For å sikre vår uavhengighet er det et mål for Leger Uten Grenser å samle inn en høy andel private midler. Samlet sett får Leger Uten Grenser (både i Norge og internasjonalt) 97 prosent av våre midler fra private givere (2020). De resterende prosentene kommer fra regjeringer og andre institusjonelle givere.

Telefonsalg

Leger Uten Grenser har unnlatt å benytte telefonsalg for å rekruttere nye givere på grunn av den negative holdningen som er knyttet til denne typen innsamling i det norske folk. Telefon blir kun brukt til oppfølging av eksisterende givere eller andre som har vist interesse for organisasjonen.

Dersom noen har ringt deg for å rekruttere deg som giver til Leger Uten Grenser, uten at du har vært i kontakt med Leger Uten Grenser tidligere, ber vi deg kontakte Giverservice på telefon 21 04 24 52 eller send en e-post til giverservice@legerutengrenser.no. Det er fordi det med stor sannsynlighet ikke er Leger Uten Grenser som har kontaktet deg.  

Les mer om våre grunnprinsipper

Pengespill

Leger Uten Grenser er en medisinsk organisasjon og har derfor strenge retningslinjer når det gjelder å ta imot penger fra pengespill som kan gjøre folk spilleavhengige. Vi har derfor bestemt oss for å ikke finansiere vårt arbeidet med donasjoner som er direkte eller indirekte knyttet til avhengighetsskapende spill. Leger Uten Grenser tar derfor heller ikke imot penger via Grasrotandelen.

Kommer pengene fram? Hvor mye brukes til administrasjon?

Leger Uten Grenser jobber alltid for at arbeidet skal være effektivt og for å ha så lave innsamlings- og administrasjonsutgifter som mulig. Samlet sett for Leger Uten Grensers arbeid både i Norge og internasjonalt, gikk i 2020: 

80,5 % til det som er vårt humanitære formål; Vårt arbeid i felt, forskning på medisiner uten kommersiell interesse og å snakke ut om det vi er vitne til
15 % til innsamling
4,5 % til administrasjon

Hvor kan jeg finne informasjon om Leger Uten Grensers økonomi?

Du finner årsrapporter helt tilbake til 2005 under vår side for økonomi.

Har Leger Uten Grenser representanter som verver givere på gaten?

Leger Uten Grenser verver faste givere på gaten fordi det er en god og effektiv måte for oss å kommunisere vårt budskap og samtidig skaffe forutsigbare midler. Vi har flere års erfaring med gateverving som viser at dette fungerer meget godt så lenge det gjennomføres på riktig måte.  

Vi bruker ikke eksterne private selskap til å utføre gateverving for oss. Alle våre ververe er ansatt av Leger Uten Grenser, jobber med fast lønn og får regelmessig opplæring.

Vi mener at provisjon kan ha en negativ innvirkning på arbeidet da det kan friste noen til å være mer pågående enn de er opplært til. Derfor gir vi ikke provisjon til våre gateververe.  

Har du andre spørsmål vedrørende gateverving, send en e-post til leder for vervevirksomheten.

Fant du ikke det du lette etter? Gi oss tilbakemelding.

https://legerutengrenser.no/sites/default/files/pictures/story_main_pictures/
Mer i denne seksjonen  
Gi en gave nå
Bursdag og bryllup
Testament
Minnegave/kondolanse
Kjøp gavekort
Bedrift
Gi en gave fra din bedrift
Bli samarbeidspartner
Våre partnere
Kontakt oss
Foto: Leger Uten Grenser
Hjem > Stott oss > Spørsmål og svar
Nyheter

Spørsmål og svar

27.06.2017 | Oppdatert 20.12.2021

Å gi en gave

Sender vi ut SMS fra nummer 2177?

Vi bruker nummer 2177 til alle våre SMS-innsamlinger. Vi bruker forskjellige kodeord for øremerkede innsamlinger. Hvis du vil gi en generell gave til vårt livreddende arbeid, send STØTT til 2177 for å gi 150 kroner.

Hvordan kan jeg støtte Leger Uten Grenser økonomisk?

Det finnes flere måter du kan støtte oss på:

 • Bli Feltpartner/fast giver og støtt oss månedlig gjennom AvtaleGiro. Feltpartnere/faste givere gir oss en forutsigbarhet og handlefrihet som gjør det mulig for oss å rykke ut på kort varsel når alarmen går. Du kan opprette AvtaleGiroen via vårt online skjema eller direkte i nettbanken med vårt kontonummer 1506 44 63877. Oppretter du den direkte i nettbanken, kontakt oss for å få KID-nummer for avtalen.
   
 • Gi en enkeltgave, enten gjennom vårt online skjema eller på vårt generelle gavekontonummer 50100547500.
   
 • Gi bursdagsgaven, bryllupsgaven eller minnegaven til Leger Uten Grenser. Dette er et fint og verdig alternativ til blomster eller andre gaver.
   
 • Før Leger Uten Grenser opp i ditt testamente. Kanskje hytta di kan bli et sykehus i Kongo?
   
 • Få venner og bekjente på Facebook med på å støtte en god sak.

Kan jeg få skattefradrag når jeg gir til Leger Uten Grenser?

Ja, du kan få skattefradrag for gaver gitt til oss. Se informasjon om skattefradrag.

Kan jeg øremerke min gave til et spesielt prosjekt eller område?

Det er mulig å øremerke din gave til et spesielt prosjekt eller område hvor vi jobber. Imidlertid setter vi stor pris på at du lar Leger Uten Grenser bruke gaven din der nøden er størst. 

Hvis du ikke øremerker til et spesielt prosjekt eller område, gir du oss friheten til å bruke ressursene der vi ser at de trengs mest, slik at vi kan hjelpe flest mulig mennesker. 

Øremerkinger vil også medføre administrasjonsutgifter.

Det er ikke mulig å øremerke penger samlet inn via Facebook.

Hvordan behandler Leger Uten Grenser personopplysninger?

Leger Uten Grenser behandler kun personopplysinger som er nødvendige for virksomhetens håndtering av giver- og medlemsinformasjon. Formålet er å gi våre givere korrekt oppfølging. Leger Uten Grenser vil som en hovedregel alltid behandle personopplysninger etter giverens ønske. 

Det er et mål for Leger Uten Grenser at de personopplysningene som behandles skal være tilstrekkelige og relevante for formålet. Vi vil derfor gjøre vårt ytterste for at personopplysningene til enhver tid skal være oppdaterte og korrekte. 

Alle som henvender seg til Leger Uten Grenser med ønske om å få innblikk i hvordan personopplysninger blir behandlet her, skal få det. Dine spørsmål kan rettes til vår giverserviceavdeling på telefon 21 04 24 52, eller e-post giverservice@legerutengrenser.no.

Kan jeg gi en gave til minne om eller for å hedre en person?

En minnegave er et godt alternativ til en blomsterhilsen når en person har gått bort. Samtidig som du hedrer et menneske på en fin måte, hjelper du Leger Uten Grenser til å redde andres liv. 

I etterkant av bisettelsen vil pårørende motta et takkebrev med oversikt over hvem som har gitt minnegaver, samt totalsummen som har kommet inn.

Jeg ønsker meg gaver til Leger Uten Grenser i min bursdag / bryllup. Hvordan går jeg frem?

En gave til Leger Uten Grenser kan være et godt alternativ til en bursdags- eller bryllupsgave. Samtidig som du feirer en stor begivenhet hjelper du Leger Uten Grenser med å redde liv. 

Det er viktig at vi blir informert om begivenheten, enten av jubilanten/brudeparet selv eller av noen andre. Ta kontakt med oss på telefon 21 04 24 52 eller e-post giverservice@legerutengrenser.no, og oppgi følgende informasjon:

 • Navn og adresse på jubilant / brudepar
   
 • Dato for feiring / bryllup

Sammen blir vi enige om hva som eventuelt skal oversendes av materiale. Det eneste du trenger å gjøre er å oppgi kontonummer (50050636728) eller link til våre nettsider i invitasjonen. 

Etter hvert som gaver kommer inn registreres de hos oss, og føres opp på jubilanten / brudeparet. I etterkant av feiringen lager vi et gratulasjonsbrev med navn på alle som har gitt gaver som oversendes jubilanten/brudeparet. 

Obs! Skattefradrag for denne typen gaver går til jubilanten / brudeparet.

Feltpartnere

Hva vil det si å være Feltpartner/Fast giver?

Feltpartnere er våre faste givere som støtter oss via AvtaleGiro hver måned (eventuelt hvert kvartal, halvårlig eller årlig). Ved å bli Feltpartner kan du: 

Være med og redde liv som ellers ville gått tapt.

Gi Leger Uten Grenser en forutsigbar inntekt til å ha medisiner og personell tilgjengelig slik at vi kan rykke ut når alarmen går.

Være med på å sikre vår økonomiske uavhengighet slik at vi kan jobbe der behovet er størst uavhengig av myndigheters politiske eller økonomiske interesser.

Støtte våre feltarbeidere som jobber under krevende forhold til lav lønn.

Pengene kommer fram. Å være Feltpartner er den mest effektive måten å støtte på. Det er enkelt, rimelig og sikkert for deg, og vi sparer porto og arbeid. Det gir oss muligheten til å fokusere på livsviktig medisinsk hjelp.

Klikk her for å bli Feltpartner

Hvordan kan jeg bli Feltpartner og støtte fast hver måned?

For å bli Feltpartner må vi sende deg en AvtaleGiro-blankett i posten, du fyller den ut (husk signatur!) og sender den tilbake til oss. Beløp og trekkdato velger du selv. Deretter sender vi automatisk trekk til banken din hver måned. 

Du kan også bli Feltpartner og støtte oss over AvtaleGiro gjennom BankID. 

Klikk her for å bli Feltpartner

Hvordan fungerer AvtaleGiro?

AvtaleGiro er en avtale mellom deg og banken din for automatisk betaling av regninger.

AvtaleGiro gjør det veldig enkelt for deg å støtte vårt arbeid, og samtidig gir det oss en forutsigbar inntekt slik at vi kan rykke ut når alarmen går. 

Med godkjennelse fra deg sender Leger Uten Grenser hver måned et trekk direkte til banken din med avtalt beløp til avtalt trekkdato. Du kan deretter følge med på trekket i forfallsregisteret ditt. 

Klikk her for å bli Feltpartner

Hva får jeg som Feltpartner?

Å vite at man gir andre mennesker en ny sjanse til livet er en motiverende tanke.

Som Feltpartner vil du 5 ganger i året få feltbrev fra våre feltarbeidere i posten, slik at du kan følge med på det som skjer rundt i verden.

Om du ikke ønsker å motta feltbrevene gi oss beskjed på giverservice@legerutengrenser.no, så ordner vi det. 

Klikk her for å bli Feltpartner

Jeg har blitt studentgiver på SMS, men ønsker å melde meg ut. Hva gjør jeg?

Hvis du ikke vil være studentgiver lenger, send kodeord STUDENT STOPP til 2177. Merk at dette kun gjelder studentgiveravtaler på SMS gjennom mobilabonnement. Er du usikker på om du har en studentgiveravtale, ta kontakt med oss på giverservice@legerutengrenser.no eller telefon 21 04 24 52.

Hvordan kan jeg øke mitt månedlige beløp?

For å øke beløpet, ta kontakt med Giverservice på telefon 21 04 24 52 eller send en e-post til giverservice@legerutengrenser.no

Ha gjerne givernummeret ditt klart (det står rett over navnet ditt i all post fra oss). Da er det lettere for oss å finne deg i vår base. 

For å kunne øke beløpet er det viktig at det nye beløpet er innenfor beløpsgrensen du satte ved opprettelse av din AvtaleGiro. Ettersom AvtaleGiro er en avtale mellom deg og banken din, har ikke Leger Uten Grenser mulighet til å se hvilken beløpsgrense du har. Er du usikker, ta kontakt med banken din eller sjekk ved hjelp av nettbank.

Hva gjør jeg hvis jeg skal bytte kontonummer for Feltpartner-avtalen min?

Hvis du ønsker å bytte kontonummer, enten det er innenfor din egen bank eller til en ny bank, må vi opprette en ny AvtaleGiro. Bankene krever original signatur sammen med det riktige kontonummeret. Slik går du frem:

 • Ta kontakt med Giverservice på telefon 21 04 24 52 eller send en e-post til giverservice@legerutengrenser.no. Forklar situasjonen. 
   
 • Vi sender deg en ny AvtaleGiro-blankett i posten. 
   
 • Du fyller ut blanketten og returnerer til oss (husk signatur!). 
   
 • Den nye avtalen erstatter den gamle.

Obs! Å sende inn nye AvtaleGiro-blanketter til banken og få dem registrert der kan ta litt tid. Det kan derfor ta opp til 2 måneder (i verste fall) før den nye avtalen er i gang. Vi anbefaler derfor å beregne god tid når du skal bytte kontonummer.

Hvor lenge binder jeg meg som Feltpartner?

Å støtte Leger Uten Grenser er 100 % frivillig, og som Feltpartner kan du avslutte avtalen din når som helst. Om du ønsker å stoppe avtalen din, gi beskjed på telefon 21 04 24 52 eller send en e-post til giverservice@legerutengrenser.no, så ordner vi det.

Jeg har flyttet. Hvordan melder jeg fra om adresseendring?

Det er viktig at vi får beskjed når du flytter, sånn at vi kan nå frem med viktig informasjon som for eksempel feltbrev og årsoppgave. Ta kontakt med Giverservice på telefon 21 04 24 52 eller send en e-post til giverservice@legerutengrenser.no

Oppgi gjerne givernummeret ditt (det står rett over navnet ditt i all post fra oss), så er det lettere for oss å finne deg i basen vår.

Jeg ønsker ikke å motta post. Hvordan melder jeg fra om dette?

Å motta post fra oss er selvfølgelig frivillig. Du kan fint gi gaver uten å måtte motta post. 

Dersom du ønsker å stoppe alle postforsendelser, ta kontakt med Giverservice på telefon 21 04 24 52 eller send en e-post til giverservice@legerutengrenser.no

Oppgi gjerne givernummeret ditt (det står rett over navnet ditt i all post fra oss), så er det lettere for oss å finne deg i systemet. 

Obs! Vi er pålagt å sende ut årsoppgave over alle gaver for fjoråret til våre givere, også de som ikke ønsker å motta post. Derfor vil du uansett motta et brev fra oss i begynnelsen av året. Det er viktig at dette brevet blir åpnet og lest.

En giver har gått bort. Hvordan melder jeg fra om dette?

Leger Uten Grenser strekker seg langt for å holde sin giverinformasjon oppdatert. Likevel er det vanskelig for oss å vite når en person har gått bort. 

Dersom du vet at en av våre givere nylig har gått bort ber vi deg gi beskjed om dette, slik at vi kan stoppe postforsendelser og eventuelle faste trekk. Ta kontakt med Giverservice på telefon 21 04 24 52 eller send en e-post til giverservice@legerutengrenser.no

Obs! En person som har gått bort vil fortsatt motta årsoppgave i begynnelsen av året med oversikt over gavene gitt i fjoråret, da vi er pålagt å sende ut denne, også til dødsbo.

Bedriftssamarbeid

Hvordan kan min bedrift støtte Leger Uten Grenser?

Både små og store bedrifter kan inngå et samarbeid med Leger Uten Grenser. Gjennom et bedriftssamarbeid har din bedrift mulighet til å styrke verdiprofilen, informere og engasjere de ansatte, og samtidig være med på å støtte Leger Uten Grensers livsviktige arbeid verden over. 

Vi opererer med 3 typer bedriftssamarbeid:

 • Hovedsamarbeidspartner
   
 • Prosjektpartner
   
 • Humanitærpartner

For mer informasjon om hver samarbeidsform, se våre bedriftssider.

Hvorfor inngå bedriftssamarbeid?

Hver dag redder Leger Uten Grenser liv og gir medisinsk hjelp til mennesker i krig, krise og konflikt. Din bedrift kan hjelpe oss i dette arbeidet. Samfunnsansvar er nå på dagsorden som aldri før, og stadig flere ønsker å vise samfunnsansvar gjennom sosiale tiltak. 

Bedriftsstøtte til Leger Uten Grenser gir din bedrift en tydelig verdiprofil, og informerer og engasjerer de ansatte med et mål om å forankre verdier og samfunnsansvar, samtidig som dere støtter Leger Uten Grensers livsviktige arbeid verden over. 

Les mer om bedriftssamarbeid på våre bedriftssider

Våre midler

Hvor får Leger Uten Grenser midlene sine fra?

Privat vs. statlig støtte

For å sikre vår uavhengighet er det et mål for Leger Uten Grenser å samle inn en høy andel private midler. Samlet sett får Leger Uten Grenser (både i Norge og internasjonalt) 97 prosent av våre midler fra private givere (2020). De resterende prosentene kommer fra regjeringer og andre institusjonelle givere.

Telefonsalg

Leger Uten Grenser har unnlatt å benytte telefonsalg for å rekruttere nye givere på grunn av den negative holdningen som er knyttet til denne typen innsamling i det norske folk. Telefon blir kun brukt til oppfølging av eksisterende givere eller andre som har vist interesse for organisasjonen.

Dersom noen har ringt deg for å rekruttere deg som giver til Leger Uten Grenser, uten at du har vært i kontakt med Leger Uten Grenser tidligere, ber vi deg kontakte Giverservice på telefon 21 04 24 52 eller send en e-post til giverservice@legerutengrenser.no. Det er fordi det med stor sannsynlighet ikke er Leger Uten Grenser som har kontaktet deg.  

Les mer om våre grunnprinsipper

Pengespill

Leger Uten Grenser er en medisinsk organisasjon og har derfor strenge retningslinjer når det gjelder å ta imot penger fra pengespill som kan gjøre folk spilleavhengige. Vi har derfor bestemt oss for å ikke finansiere vårt arbeidet med donasjoner som er direkte eller indirekte knyttet til avhengighetsskapende spill. Leger Uten Grenser tar derfor heller ikke imot penger via Grasrotandelen.

Kommer pengene fram? Hvor mye brukes til administrasjon?

Leger Uten Grenser jobber alltid for at arbeidet skal være effektivt og for å ha så lave innsamlings- og administrasjonsutgifter som mulig. Samlet sett for Leger Uten Grensers arbeid både i Norge og internasjonalt, gikk i 2020: 

80,5 % til det som er vårt humanitære formål; Vårt arbeid i felt, forskning på medisiner uten kommersiell interesse og å snakke ut om det vi er vitne til
15 % til innsamling
4,5 % til administrasjon

Hvor kan jeg finne informasjon om Leger Uten Grensers økonomi?

Du finner årsrapporter helt tilbake til 2005 under vår side for økonomi.

Har Leger Uten Grenser representanter som verver givere på gaten?

Leger Uten Grenser verver faste givere på gaten fordi det er en god og effektiv måte for oss å kommunisere vårt budskap og samtidig skaffe forutsigbare midler. Vi har flere års erfaring med gateverving som viser at dette fungerer meget godt så lenge det gjennomføres på riktig måte.  

Vi bruker ikke eksterne private selskap til å utføre gateverving for oss. Alle våre ververe er ansatt av Leger Uten Grenser, jobber med fast lønn og får regelmessig opplæring.

Vi mener at provisjon kan ha en negativ innvirkning på arbeidet da det kan friste noen til å være mer pågående enn de er opplært til. Derfor gir vi ikke provisjon til våre gateververe.  

Har du andre spørsmål vedrørende gateverving, send en e-post til leder for vervevirksomheten.

Fant du ikke det du lette etter? Gi oss tilbakemelding.

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen