Hjem > Stott oss > Spørsmål og svar

Spørsmål og svar

Har du spørsmål om gate- og dør til dør-verving? Se spørsmål og svar om verving.

Om å støtte Leger Uten Grenser

Det finnes flere måter du kan støtte oss på:

 • Bli Feltpartner/fast giver og støtt oss månedlig gjennom AvtaleGiro, Vipps Faste betalinger eller SMS. Faste givere gir oss en forutsigbarhet som gjør det mulig for oss å rykke ut på kort varsel når kriser og katastrofer inntreffer. Du kan opprette fast avtale med oss via dette skjemaet eller direkte i nettbanken med vårt kontonummer 1506.44.63877. Oppretter du avtale direkte i nettbanken, kontakt oss for å få KID-nummer for avtalen.
 • Gi en enkeltgave, enten gjennom vårt online skjema, på Vipps (nummer 2177) eller til vårt generelle gavekontonummer 5010.05.47500.
 • Gi en bursdagsgave, bryllupsgave eller minnegave til Leger Uten Grenser. Dette er et fint og verdig alternativ til blomster eller andre gaver.
 • Før Leger Uten Grenser opp i ditt testamente. Kanskje hytta di kan bli et sykehus i Kongo?

Det er mulig å øremerke din gave til et spesielt prosjekt eller område hvor vi jobber. Imidlertid setter vi stor pris på at du lar Leger Uten Grenser bruke gaven din der nøden er størst.

Hvis du ikke øremerker til et spesielt prosjekt eller område, gir du oss friheten til å bruke ressursene der vi ser at de trengs mest, slik at vi kan hjelpe flest mulig mennesker.

Øremerkinger vil også medføre administrasjonsutgifter for organisasjonen.

Vi bruker nummer 2177 til alle våre SMS-innsamlinger. Vi bruker forskjellige kodeord for øremerkede innsamlinger.

Leger Uten Grenser behandler kun personopplysninger som er nødvendige for å håndtere og sørge for god giveroppfølging. Formålet er å gi våre givere korrekt oppfølging og relevant informasjon. Leger Uten Grenser vil som en hovedregel alltid behandle personopplysninger etter giverens ønske.

Det er et mål for Leger Uten Grenser at de personopplysningene som behandles skal være tilstrekkelige og relevante for formålet. Vi vil derfor gjøre vårt ytterste for at personopplysningene til enhver tid skal være oppdaterte og korrekte.

Alle som henvender seg til Leger Uten Grenser med ønske om å få innblikk i hvordan personopplysninger blir behandlet hos oss, skal få det. Dine spørsmål kan rettes til vår giverserviceavdeling på telefon 21 04 24 52, eller e-post giverservice@legerutengrenser.no.

Ja, det kan du. En minnegave er et godt alternativ til en blomsterhilsen når en person har gått bort. Samtidig som du hedrer et menneske på en fin måte, hjelper du Leger Uten Grenser til å redde andres liv.

Les mer om minnegave.

En gave til Leger Uten Grenser kan være et godt alternativ til en bursdags- eller bryllupsgave. Samtidig som du feirer en stor begivenhet hjelper du Leger Uten Grenser med å redde liv.

Les mer om bursdagsgave og bryllupsgave.

 

Feltpartner/fast giver

Feltpartnere er våre faste givere som støtter oss via AvtaleGiro, Vipps Faste betalinger eller SMS hver måned (eventuelt hvert kvartal, halvårlig eller årlig). Ved å bli Feltpartner kan du:

 • Være med og redde liv og lindre nød.
 • Gi Leger Uten Grenser en forutsigbar inntekt så vi raskt kan rykke ut ved katastrofer, konflikter og epidemier, og sette opp klinikker og sykehus i noen av klodens mest urolige og fattige områder.
 • Sikre at organisasjonen kan fortsette å jobbe med våre faste prosjekter i over 70 land.
 • Være med på å sikre vår økonomiske uavhengighet slik at vi kan jobbe der behovet er størst uavhengig av myndigheters politiske eller økonomiske interesser.

For Leger Uten Grenser er det viktig å forsikre de som støtter oss om at pengene kommer fram. Å være Feltpartner er den mest effektive måten å støtte på. Det er enkelt, rimelig og sikkert for deg. I tillegg er det lave administrasjonskostnader knyttet til Feltpartner-støtteordningen. Det gir oss muligheten til å fokusere på livsviktig medisinsk hjelp.

Som Feltpartner får du feltbrev fra våre feltarbeidere i posten 5 ganger i året, slik at du kan følge med på det som skjer rundt i verden. Om du ikke ønsker å motta feltbrevene gi oss beskjed på giverservice@legerutengrenser.no, så ordner vi det.

Bli Feltpartner her

Du kan bli Feltpartner og støtte oss hver måned over AvtaleGiro eller Vipps Faste betalinger via dette skjemaet på vår hjemmeside.

Alternativt kan vi sende deg en AvtaleGiro-kupong i posten. Denne må du selv fylle ut (husk signatur). Send deretter kupongen tilbake til oss i vedlagt svarkonvolutt så fikser vi og banken din resten. Beløp og trekkdato velger du selv. Når avtalen har blitt aktiv sender vi automatisk trekk til banken din hver måned.

AvtaleGiro er en avtale mellom deg og banken din for automatisk trekk via valgt bankkonto.

AvtaleGiro gjør det veldig enkelt for deg å støtte vårt arbeid, og samtidig gir det oss en forutsigbar inntekt slik at vi kan rykke ut når ved kriser og katastrofer.

Med godkjennelse fra deg sender Leger Uten Grenser hver måned et trekk direkte til banken din med avtalt beløp til avtalt trekkdato. Du kan deretter følge med på trekket i forfallsregisteret ditt.

Bli Feltpartner her

Når du registrerer en avtale for månedlige trekk via Vipps Faste betalinger blir du trukket dagen du setter opp avtalen. Deretter vil du bli trukket på samme dato hver måned fremover.

Vipps Faste betalinger gjør det veldig enkelt for deg å støtte vårt arbeid, og samtidig gir det oss en forutsigbar inntekt slik at vi kan rykke ut når ved kriser og katastrofer.

Med godkjennelse fra deg sender Leger Uten Grenser hver måned et trekk direkte til kontoen du har satt opp i Vipps-appen din med avtalt beløp til avtalt trekkdato. Du kan deretter følge med på trekket i Vipps-appen under ‘Faste betalinger’.

Bli Feltpartner her

Hvis du ønsker å øke ditt månedlige trekkbeløp på en SMS-avtale, send SMS med kodeord BELØP og deretter beløpet du ønsker å øke til til nummer 2177. For eksempel ‘BELØP 300’ .

Hvis du ønsker å øke beløpet på Feltpartner-avtalen din hvor du belastes via Vipps Faste betalinger eller AvtaleGiro, opprett bruker og logg inn på Min side for å administrere avtalen derfra. Eventuelt kan du ta kontakt med Giverservice på telefon 21 04 24 52 eller sende en e-post til giverservice@legerutengrenser.no så hjelper vi deg forløpende.

OBS: For å kunne øke beløpet på Feltpartener-avtaler via AvtaleGiro er det viktig at det nye beløpet er innenfor beløpsgrensen du satte ved opprettelse av din AvtaleGiro. Ettersom AvtaleGiro er en avtale mellom deg og banken din, har ikke Leger Uten Grenser mulighet til å se hvilken beløpsgrense du har. Er du usikker, ta kontakt med banken din eller sjekk i nettbanken din.

 

Hvis du ønsker å bytte kontonummer for trekk via AvtaleGiro, enten det er innenfor din egen bank eller til en ny bank, må vi opprette en ny avtale. Bankene krever original signatur eller ny godkjenning via BankID sammen med det nye kontonummeret. Slik går du frem:

 

 • Ta kontakt med Giverservice på telefon 21 04 24 52 eller send en e-post til giverservice@legerutengrenser.no og forklar at du skal bytt kontonummer og at trekkene fra det gamle kontonummeret skal stanses.
 • Deretter kan du opprette ny Feltpartner-avtale.
 • Alternativt kan vi sende deg en ny AvtaleGiro-blankett i posten. Du fyller ut blanketten og returnerer til oss (husk signatur), og den nye avtalen erstatter den gamle.

Å støtte Leger Uten Grenser er 100 % frivillig, og som Feltpartner kan du avslutte avtalen din når du selv ønsker. Om du ønsker å stoppe avtalen din, gi beskjed på giverservice@legerutengrenser.no eller telefon 21 04 24 52, så ordner vi det. Alternativt kan du opprette bruker og logge inn på Min side for å stanse avtalen din derfra.

Det er viktig at vi får beskjed når du flytter, sånn at vi kan nå frem med viktig informasjon som for eksempel feltbrev og årsoppgaven. Ta kontakt med Giverservice på giverservice@legerutengrenser.no eller telefon 21 04 24 52.

Å motta post fra oss er selvfølgelig frivillig. Du kan fint gi gaver uten å måtte motta post.

Dersom du ønsker å stoppe alle postutsendelser, ta kontakt med Giverservice på telefon 21 04 24 52 eller send en e-post til giverservice@legerutengrenser.no. Alternativt kan du opprette bruker og logge inn på Min side for å registrere ønskede reservasjoner og samtykker.

Obs! Vi er pålagt å sende ut årsoppgave til alle våre givere som har gitt 500 kr. eller mer i løpet av fjoråret, også de som ikke ønsker å motta post. Derfor vil du muligens motta et brev fra oss i begynnelsen av året, selv om du er reservert mot postutsendelser, med mindre vi har ditt telefonnummer eller din e-postadresse registrert.

Den beste måten å avslutte avtalen på er å ta direkte kontakt med oss på giverservice@legerutengrenser.no eller telefon 21 04 24 52. Vi vil stanse avtalen din fortløpende, samt informere om eventuelle trekk som allerede har blitt sendt til banken din.

Du kan også opprette bruker og logge inn på Min side for å avslutte avtalen din derfra.

Hvis du ikke lengre ønsker å være fast giver via SMS, send kodeord STOPP til 2177. Merk at dette kun gjelder månedlig trekk via SMS gjennom mobilabonnement. Er du usikker på om du har en Feltparter avtale via SMS, ta kontakt med oss på giverservice@legerutengrenser.no eller telefon 21 04 24 52.

Leger Uten Grenser strekker seg langt for å holde sin giverinformasjon oppdatert. Likevel kan det være vanskelig for oss å vite når en person har gått bort.

Dersom du vet at en av våre givere nylig har gått bort ber vi deg gi beskjed om dette, slik at vi kan stoppe postforsendelser og eventuelle faste trekk. Ta kontakt med Giverservice på giverservice@legerutengrenser.no eller telefon 21 04 24 52.

Obs! En person som har gått bort vil fortsatt motta årsoppgave i begynnelsen av året med oversikt over gavene gitt i fjoråret, da vi er pålagt å sende ut denne, også til dødsbo.

 

Bedriftssamarbeid

Både små og store bedrifter kan inngå et samarbeid med Leger Uten Grenser. Gjennom et bedriftssamarbeid har din bedrift mulighet til å styrke verdiprofilen, informere og engasjere de ansatte, og samtidig være med på å støtte Leger Uten Grensers livsviktige arbeid verden over.

Les mer om å støtte som bedrift.

Hver dag redder Leger Uten Grenser liv og gir medisinsk hjelp til mennesker i krig, krise og konflikt. Din bedrift kan hjelpe oss i dette arbeidet. Samfunnsansvar er nå på dagsorden som aldri før, og stadig flere ønsker å vise samfunnsansvar gjennom sosiale tiltak.

Bedriftsstøtte til Leger Uten Grenser gir din bedrift en tydelig verdiprofil, og informerer og engasjerer de ansatte med et mål om å forankre verdier og samfunnsansvar, samtidig som dere støtter Leger Uten Grensers livsviktige arbeid verden over.

Les mer om bedriftsamarbeid.

 

Våre midler og innsamlingsaktiviteter

Privat vs. statlig støtte
For å sikre vår uavhengighet er det et mål for Leger Uten Grenser å samle inn en høy andel private midler. Samlet sett får Leger Uten Grenser (både i Norge og internasjonalt) 97 prosent av våre midler fra private givere (2020). De resterende prosentene kommer fra regjeringer og andre institusjonelle givere.

Telefonaktiviteter
Leger Uten Grenser har unnlatt å benytte telefonsalg for å rekruttere nye givere på grunn av den negative holdningen som er knyttet til denne typen innsamling i det norske folk. Telefon blir kun brukt til oppfølging av eksisterende givere eller andre som har vist interesse for organisasjonen.

Dersom noen har ringt deg for å rekruttere deg som giver til Leger Uten Grenser, uten at du har vært i kontakt med Leger Uten Grenser tidligere, ber vi deg kontakte Giverservice på giverservice@legerutengrenser.no eller telefon 21 04 24 52. Det er fordi det med stor sannsynlighet ikke er Leger Uten Grenser som har kontaktet deg.

Les mer om våre grunnprinsipper.

Pengespill
Leger Uten Grenser er en medisinsk organisasjon og har derfor strenge retningslinjer når det gjelder å ta imot penger fra pengespill som kan gjøre folk spilleavhengige. Vi har derfor bestemt oss for å ikke finansiere vårt arbeidet med donasjoner som er direkte eller indirekte knyttet til avhengighetsskapende spill. Leger Uten Grenser tar derfor heller ikke imot penger via Grasrotandelen.

Leger Uten Grenser jobber alltid for at arbeidet skal være effektivt og for å ha så lave innsamlings- og administrasjonsutgifter som mulig. Samlet sett for Leger Uten Grensers arbeid både i Norge og internasjonalt, gikk i 2020:

 • 80,5 % til det som er vårt humanitære formål; Vårt arbeid i felt, forskning på medisiner uten kommersiell interesse og å snakke ut om det vi er vitne til.
 • 15 % til innsamling
 • 4,5 % til administrasjon

Du finner årsrapporter helt tilbake til 2005 under vår side om økonomi.

Leger Uten Grenser verver faste givere på gaten fordi det er en god og effektiv måte for oss å kommunisere vårt budskap og samtidig skaffe forutsigbare midler. Vi har flere års erfaring med gateverving som viser at dette fungerer meget godt så lenge det gjennomføres på riktig måte.

Vi bruker ikke eksterne private selskap til å utføre gateverving for oss. Alle våre ververe er direkte ansatt av Leger Uten Grenser, jobber med fast lønn og får regelmessig opplæring.

Vi mener at provisjon kan ha en negativ innvirkning på arbeidet da det kan friste noen til å være mer pågående enn de er opplært til. Derfor gir vi ikke provisjon til våre ververe.

Har du andre spørsmål vedrørende gateverving, send en e-post til leder for vervevirksomheten.