Foto: Leger Uten Grenser
Hjem > Om oss > Grunnprinsipper
Nyheter

Grunnprinsipper

19.07.2017
        

Leger Uten Grenser er en medisinsk nødhjelpsorganisasjon som redder liv og lindrer nød. Vi rykker ut der nøden er størst, og gir helsehjelp til dem som trenger det mest. Leger Uten Grenser har prosjekter i over 70 land.

Les mer om vårt arbeid

Vi gir helsehjelp i krig og konfliktsoner, rykker ut etter naturkatastrofer og gir helsehjelp til mennesker på flukt. Vi er også til stede i kroniske og glemte kriser, og i land med svakt helsevesen.

I 2022 kom 97 prosent av midlene våre fra private givere. Dette sikrer vår uavhengighet og gir oss muligheten til å rykke ut der nøden er størst, uavhengig av medias søkelys eller myndigheters interesser. Den store andelen private givere styrker også vår nøytralitet og gir oss muligheten til å gi helsehjelp utelukkende basert på behov.

I tillegg til å gi livreddende medisinsk hjelp, forteller vi om det vi er vitne til i felt, ofte fra verdens glemte kriser.

Uavhengig 

Vi starter opp prosjekter basert på våre egne vurderinger av medisinske behov, helt uavhengig av politiske, økonomiske eller andre interesser. I 2022 kom 97 prosent av midlene våre fra private givere. Vi jobber kontinuerlig med å vurdere behov, få tilgang til områder uten restriksjoner og å gi direkte helsehjelp. 

Upartisk

Vi gir gratis helsehjelp til mennesker basert på behov – og diskriminerer ikke. Ingen blir nektet behandling eller gitt prioritet i køen på våre sykehus på grunn av bakgrunn, etnisitet, religion, kjønn, klasse, seksuell orientering eller politisk tilhørighet. 

Les mer: Vårt arbeid

Nøytral

Leger Uten Grenser tar ikke side i konflikter. Samtidig er det ikke alltid vi er til stede i alle områdene av en konflikt. Dette kan være på grunn av mangel på tillatelser, mangel på sikkerhetsgarantier, eller fordi de medisinske behovene allerede blir dekket. 

Les mer: Vårt arbeid i krig og konflikt

Vi snakker ut

Leger Uten Grenser er for mange forbundet med medisinsk nødhjelp, kriser og katastrofer, krig og epidemier. Men vi jobber også med å synliggjøre kriser og å skape debatt rundt humanitære spørsmål. I mange tilfeller jobber vi med et motto om at færre dør når flere vet.  

Organisasjonen ble startet av leger og journalister i Frankrike i 1971. Årsaken til det var at vi, i tillegg til å gi medisinsk nødhjelp, også skulle drive témoignage. Det er et fransk ord og betyr direkte oversatt "å bære vitne" – altså å varsle om det vi er vitne til i felt. 

Les mer: Rapporter og publikasjoner

Medisinsk etikk

Vi legger medisinsk etikk til grunn i arbeidet vårt, og da spesielt plikten til å gi helsehjelp uten å påføre enkeltmennesker eller befolkningsgrupper skade. Leger Uten Grenser etterstreber å gi upartisk helsehjelp av høy kvalitet og å alltid handle til pasientens beste, samt respektere pasientenes konfidensialitet og deres rett til å ta egne avgjørelser. I tillegg til å gi helsehjelp kan vi også sørge for andre tjenester, som vann- og sanitærtjenester, husly, mat og nødhjelpsartikler. 

Les Leger Uten Grensers charter

Mer i denne seksjonen  
Grunnprinsipper
Historie
Styret
Økonomi
Slik jobber vi
Å bære vitne
Glemte kriser
Slik er Leger Uten Grenser bygget opp
Leger Uten Grensers charter
Etiske retningslinjer
Programavdelingen
Foto: Leger Uten Grenser
Hjem > Om oss > Grunnprinsipper
Nyheter

Grunnprinsipper

19.07.2017
        

Leger Uten Grenser er en medisinsk nødhjelpsorganisasjon som redder liv og lindrer nød. Vi rykker ut der nøden er størst, og gir helsehjelp til dem som trenger det mest. Leger Uten Grenser har prosjekter i over 70 land.

Les mer om vårt arbeid

Vi gir helsehjelp i krig og konfliktsoner, rykker ut etter naturkatastrofer og gir helsehjelp til mennesker på flukt. Vi er også til stede i kroniske og glemte kriser, og i land med svakt helsevesen.

I 2022 kom 97 prosent av midlene våre fra private givere. Dette sikrer vår uavhengighet og gir oss muligheten til å rykke ut der nøden er størst, uavhengig av medias søkelys eller myndigheters interesser. Den store andelen private givere styrker også vår nøytralitet og gir oss muligheten til å gi helsehjelp utelukkende basert på behov.

I tillegg til å gi livreddende medisinsk hjelp, forteller vi om det vi er vitne til i felt, ofte fra verdens glemte kriser.

Uavhengig 

Vi starter opp prosjekter basert på våre egne vurderinger av medisinske behov, helt uavhengig av politiske, økonomiske eller andre interesser. I 2022 kom 97 prosent av midlene våre fra private givere. Vi jobber kontinuerlig med å vurdere behov, få tilgang til områder uten restriksjoner og å gi direkte helsehjelp. 

Upartisk

Vi gir gratis helsehjelp til mennesker basert på behov – og diskriminerer ikke. Ingen blir nektet behandling eller gitt prioritet i køen på våre sykehus på grunn av bakgrunn, etnisitet, religion, kjønn, klasse, seksuell orientering eller politisk tilhørighet. 

Les mer: Vårt arbeid

Nøytral

Leger Uten Grenser tar ikke side i konflikter. Samtidig er det ikke alltid vi er til stede i alle områdene av en konflikt. Dette kan være på grunn av mangel på tillatelser, mangel på sikkerhetsgarantier, eller fordi de medisinske behovene allerede blir dekket. 

Les mer: Vårt arbeid i krig og konflikt

Vi snakker ut

Leger Uten Grenser er for mange forbundet med medisinsk nødhjelp, kriser og katastrofer, krig og epidemier. Men vi jobber også med å synliggjøre kriser og å skape debatt rundt humanitære spørsmål. I mange tilfeller jobber vi med et motto om at færre dør når flere vet.  

Organisasjonen ble startet av leger og journalister i Frankrike i 1971. Årsaken til det var at vi, i tillegg til å gi medisinsk nødhjelp, også skulle drive témoignage. Det er et fransk ord og betyr direkte oversatt "å bære vitne" – altså å varsle om det vi er vitne til i felt. 

Les mer: Rapporter og publikasjoner

Medisinsk etikk

Vi legger medisinsk etikk til grunn i arbeidet vårt, og da spesielt plikten til å gi helsehjelp uten å påføre enkeltmennesker eller befolkningsgrupper skade. Leger Uten Grenser etterstreber å gi upartisk helsehjelp av høy kvalitet og å alltid handle til pasientens beste, samt respektere pasientenes konfidensialitet og deres rett til å ta egne avgjørelser. I tillegg til å gi helsehjelp kan vi også sørge for andre tjenester, som vann- og sanitærtjenester, husly, mat og nødhjelpsartikler. 

Les Leger Uten Grensers charter

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen