Foto: Harald Henden
Hjem > Om oss > Grunnprinsipper
Nyheter
19.07.2017 / 18.10.2017

Grunnprinsipper

Vi setter søkelyset på kriser, og skaper debatt gjennom témoignage,- å bære vitne om det våre pasienter opplever. Forbindelser mellom mennesker er i hjertet av det vi gjør. Sammen hjelper vi millioner av mennesker hvert eneste år.

Vi er uavhengige 

Det er lett å ta store ord i bruk når man beskriver en organisasjons prinsipper og verdier. Det er mye vanskeligere å sette disse prinsippene ut i livet.

I kjernen av Leger Uten Grensers identitet er en forpliktelse til å være uavhengig, nøytral, og upartisk.

Disse idealene driver hvert aspekt ved jobben vi gjør, – fra medisinsk hjelp, til logistikk, til finans, til kommunikasjon, – helt siden vi ble grunnlagt i 1971.

I 1999 mottok vi Nobels Fredspris for forpliktelsen til disse prinsippene, og for det vi har oppnådd med organisasjonen basert på dem.

Upartisk

Vi gir gratis helsehjelp til de som trenger det mest. Det spiller ingen rolle hvilket land de kommer fra, hvilken religion de tilhører, eller hvilke politiske meninger de har.

Det eneste som betyr noe er at de er mennesker som trenger hjelp.

Nøytral

Vi tar ikke side i konflikter, men går dit menneskenes behov er størst. I et av Leger Uten Grensers feltsykehus kan du finne skadde sivile ligge side om side med soldater fra motsatte sider av konflikten. Fiendtlighet og våpen må legges igjen på utsiden.

Uavhengig

Vi tar sjelden imot penger fra myndigheter, institusjoner eller store bedrifter, men avhenger i hovedsak av private enkeltpersoners generøsitet. Over 90 prosent av alle våre inntekter kommer fra private givere som gir små beløp.

Dette betyr at når det oppstår en krise trenger vi ikke vente på at media blir interessert eller at myndigheter bestemmer seg for å hjelpe. Vi kan handle raskt for å redde liv basert på behov alene.

Vår finansielle uavhengighet betyr også at hjelpen vi gir ikke kan bli brukt av myndigheter til å fremme politiske eller militære interesser.

Forståelse

Uansett hvor vi jobber, passer vi på at den lokale befolkningen skjønner at Leger Uten Grenser er politisk nøytral, og hjelper alle som trenger det.

Vi har informasjonskampanjer over radio og har møter med alle deler av samfunnet, fra statsråder til lokale militsledere, kvinnegrupper og småsamfunns eldre.

For at vi skal kunne jobbe på utfordrende steder som Afghanistan og DR Kongo, er dette arbeidet helt avgjørende.

Forbedring

Leger Uten Grenser forventer og krever en høy standard fra oss selv og andre organisasjoner.

I 2015 publiserte vi rapporten «Where is Everyone» som gikk hardt ut mot problemer med internasjonale organisasjoners respons på humanitære kriser.

I 2012 publiserte vi en bok kalt «Humanitarian Negociations Revealed» som undersøkte kompromissene Leger Uten Grenser inngikk, noen mer suksessfulle enn andre, for å hjelpe mennesker i nød.

Vi skriver feltrapporter fra konflikter som undersøker behovene mennesker som lever i disse konfliktene har. Slik kan vi se hvor langt det er forsvarlig å strekke seg for å inngå kompromisser.

Vi går dit behovet er

Kriser kan være rotete, komplekse, og oppleves som kaotiske. Menneskers liv er truet, familier kommer bort fra hverandre og fremtiden er usikker. Det er ofte store behov for hjelp.

Leger Uten Grenser er designet for å reagere raskt. Vi har et nettverk med medisinsk personell og nødhjelpseksperter spredt over mer enn 65 land.  Siden vi er finansielt uavhengige kan vi reagere raskt, uten å måtte vente på myndigheter eller andre institusjoner.

Denne uavhengigheten og fleksibiliteten betyr at vi alltid vil hjelpe mennesker når de er i nød, heller enn å skreddersy innsatsen etter meningen til de som gir oss penger, politikere eller media.

Menneskers liv kommer først.

Les om de forskjellige typene prosjekter vi driver
 

Først på bakken

Våre team er ofte de første som ankommer etter en krise. De første månedene av ebolautbruddet i Vest-Afrika var Leger Uten Grenser de eneste som var tilstede og gav helsehjelp i mange områder. Vi var også de som ropte høyest for å få verdens oppmerksomhet.

Etter det brutale jordskjelvet på Haiti i 2010 behandlet Leger Uten Grenser-ansatte overlevende innen få minutter.  

Kun få timer etter tyfonen Haiyan på Filipinene var våre kriseteam på vei.

Nødhjelp

Kriser oppstår ikke alltid plutselig og uten forvarsel. I noen land har vi jobbet med å gi helsehjelp i over 30 år, som Myanmar og Sudan.

Les om logistikk i nødsituasjoner

Flere steder vi har prosjekter er det ikke noen andre alternativer for befolkningen som trenger forskjellige typer medisinsk hjelp. Andre steder derimot, er det offentlige institusjoner eller organisasjoner på plass som vi kan samarbeide med om å gi pasienter den hjelpen de trenger.

Les om hvordan vi jobber i konfliktsituasjoner
 

Vi snakker ut

Leger Uten Grenser er for mange forbundet med medisinsk nødhjelp, kriser og katastrofer, krig og epidemier. Men vi jobber også for å øke synligheten av kriser og skape debatt om humanitære spørsmål. Témoignage, – å bære vitne om det vi ser i felt,  er en kjerneverdi for Leger Uten Grenser.

Vi snakker ut for å hindre menneskelig lidelse, redde liv og helse, og fremme respekt for menneskeliv og grunnleggende menneskerettigheter.

For Leger Uten Grenser betyr det at vi snakker på vegne av være pasienter når de ikke kan, for å få overgrep og uutholdelige situasjoner frem i lyset.

Helt fra Leger Uten Grenser ble grunnlagt i 1971 har å snakke ut vært helt sentralt i arbeidet vårt.

Vi er et nettverk

Vi jobber gjennom et nettverk som sammen hjelper millioner av mennesker hvert år.

Leger Uten Grenser er en global bevegelse med kontorer i land over hele verden.

Les mer om hvordan Leger Uten Grenser er bygget opp

Mer i denne seksjonen  
Grunnprinsipper
Historie
Styret
Økonomi
Kontakt oss
Slik jobber vi
Naturkatastrofer
Å bære vitne
Glemte kriser
Logistikk i en nødsituasjon
Prosjekttyper
Slik er Leger Uten Grenser bygget opp
MSF-charter
Foto: Harald Henden
Hjem > Om oss > Grunnprinsipper
Nyheter
19.07.2017 / 18.10.2017

Grunnprinsipper

Vi setter søkelyset på kriser, og skaper debatt gjennom témoignage,- å bære vitne om det våre pasienter opplever. Forbindelser mellom mennesker er i hjertet av det vi gjør. Sammen hjelper vi millioner av mennesker hvert eneste år.

Vi er uavhengige 

Det er lett å ta store ord i bruk når man beskriver en organisasjons prinsipper og verdier. Det er mye vanskeligere å sette disse prinsippene ut i livet.

I kjernen av Leger Uten Grensers identitet er en forpliktelse til å være uavhengig, nøytral, og upartisk.

Disse idealene driver hvert aspekt ved jobben vi gjør, – fra medisinsk hjelp, til logistikk, til finans, til kommunikasjon, – helt siden vi ble grunnlagt i 1971.

I 1999 mottok vi Nobels Fredspris for forpliktelsen til disse prinsippene, og for det vi har oppnådd med organisasjonen basert på dem.

Upartisk

Vi gir gratis helsehjelp til de som trenger det mest. Det spiller ingen rolle hvilket land de kommer fra, hvilken religion de tilhører, eller hvilke politiske meninger de har.

Det eneste som betyr noe er at de er mennesker som trenger hjelp.

Nøytral

Vi tar ikke side i konflikter, men går dit menneskenes behov er størst. I et av Leger Uten Grensers feltsykehus kan du finne skadde sivile ligge side om side med soldater fra motsatte sider av konflikten. Fiendtlighet og våpen må legges igjen på utsiden.

Uavhengig

Vi tar sjelden imot penger fra myndigheter, institusjoner eller store bedrifter, men avhenger i hovedsak av private enkeltpersoners generøsitet. Over 90 prosent av alle våre inntekter kommer fra private givere som gir små beløp.

Dette betyr at når det oppstår en krise trenger vi ikke vente på at media blir interessert eller at myndigheter bestemmer seg for å hjelpe. Vi kan handle raskt for å redde liv basert på behov alene.

Vår finansielle uavhengighet betyr også at hjelpen vi gir ikke kan bli brukt av myndigheter til å fremme politiske eller militære interesser.

Forståelse

Uansett hvor vi jobber, passer vi på at den lokale befolkningen skjønner at Leger Uten Grenser er politisk nøytral, og hjelper alle som trenger det.

Vi har informasjonskampanjer over radio og har møter med alle deler av samfunnet, fra statsråder til lokale militsledere, kvinnegrupper og småsamfunns eldre.

For at vi skal kunne jobbe på utfordrende steder som Afghanistan og DR Kongo, er dette arbeidet helt avgjørende.

Forbedring

Leger Uten Grenser forventer og krever en høy standard fra oss selv og andre organisasjoner.

I 2015 publiserte vi rapporten «Where is Everyone» som gikk hardt ut mot problemer med internasjonale organisasjoners respons på humanitære kriser.

I 2012 publiserte vi en bok kalt «Humanitarian Negociations Revealed» som undersøkte kompromissene Leger Uten Grenser inngikk, noen mer suksessfulle enn andre, for å hjelpe mennesker i nød.

Vi skriver feltrapporter fra konflikter som undersøker behovene mennesker som lever i disse konfliktene har. Slik kan vi se hvor langt det er forsvarlig å strekke seg for å inngå kompromisser.

Vi går dit behovet er

Kriser kan være rotete, komplekse, og oppleves som kaotiske. Menneskers liv er truet, familier kommer bort fra hverandre og fremtiden er usikker. Det er ofte store behov for hjelp.

Leger Uten Grenser er designet for å reagere raskt. Vi har et nettverk med medisinsk personell og nødhjelpseksperter spredt over mer enn 65 land.  Siden vi er finansielt uavhengige kan vi reagere raskt, uten å måtte vente på myndigheter eller andre institusjoner.

Denne uavhengigheten og fleksibiliteten betyr at vi alltid vil hjelpe mennesker når de er i nød, heller enn å skreddersy innsatsen etter meningen til de som gir oss penger, politikere eller media.

Menneskers liv kommer først.

Les om de forskjellige typene prosjekter vi driver
 

Først på bakken

Våre team er ofte de første som ankommer etter en krise. De første månedene av ebolautbruddet i Vest-Afrika var Leger Uten Grenser de eneste som var tilstede og gav helsehjelp i mange områder. Vi var også de som ropte høyest for å få verdens oppmerksomhet.

Etter det brutale jordskjelvet på Haiti i 2010 behandlet Leger Uten Grenser-ansatte overlevende innen få minutter.  

Kun få timer etter tyfonen Haiyan på Filipinene var våre kriseteam på vei.

Nødhjelp

Kriser oppstår ikke alltid plutselig og uten forvarsel. I noen land har vi jobbet med å gi helsehjelp i over 30 år, som Myanmar og Sudan.

Les om logistikk i nødsituasjoner

Flere steder vi har prosjekter er det ikke noen andre alternativer for befolkningen som trenger forskjellige typer medisinsk hjelp. Andre steder derimot, er det offentlige institusjoner eller organisasjoner på plass som vi kan samarbeide med om å gi pasienter den hjelpen de trenger.

Les om hvordan vi jobber i konfliktsituasjoner
 

Vi snakker ut

Leger Uten Grenser er for mange forbundet med medisinsk nødhjelp, kriser og katastrofer, krig og epidemier. Men vi jobber også for å øke synligheten av kriser og skape debatt om humanitære spørsmål. Témoignage, – å bære vitne om det vi ser i felt,  er en kjerneverdi for Leger Uten Grenser.

Vi snakker ut for å hindre menneskelig lidelse, redde liv og helse, og fremme respekt for menneskeliv og grunnleggende menneskerettigheter.

For Leger Uten Grenser betyr det at vi snakker på vegne av være pasienter når de ikke kan, for å få overgrep og uutholdelige situasjoner frem i lyset.

Helt fra Leger Uten Grenser ble grunnlagt i 1971 har å snakke ut vært helt sentralt i arbeidet vårt.

Vi er et nettverk

Vi jobber gjennom et nettverk som sammen hjelper millioner av mennesker hvert år.

Leger Uten Grenser er en global bevegelse med kontorer i land over hele verden.

Les mer om hvordan Leger Uten Grenser er bygget opp

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid