Foto: Harald Henden
Hjem > Om oss > Grunnprinsipper
Nyheter

Grunnprinsipper

19.07.2017 | Oppdatert 05.09.2022
        

Leger Uten Grenser er en medisinsk nødhjelpsorganisasjon som redder liv og lindrer nød. Vi rykker ut der nøden er størst, og gir helsehjelp til de som trenger det mest. Leger Uten Grenser har prosjekter i rundt 70 land hvert år, men på grunn av korona-pandemien har vi hatt respons i langt flere land siden 2020.

Les mer om vårt arbeid.

Vi gir helsehjelp i krig og konfliktsoner, rykker ut etter naturkatastrofer og gir helsehjelp til mennesker på flukt. Vi er også til stede i kroniske og glemte kriser, og i land med svakt helsevesen.

I 2021 kom 97 prosent av midlene våre fra private givere. Dette sikrer vår uavhengighet og gir oss muligheten til å rykke ut der nøden er størst, uavhengig av medias søkelys eller myndigheters interesser. Den store andelen private givere styrker også vår nøytralitet og gir oss muligheten til å gi helsehjelp utelukkende basert på behov. 

I tillegg til å gi livreddende medisinsk hjelp, forteller vi om det vi er vitne til i felt og snakker ut, ofte fra verdens glemte kriser.

Uavhengig 

Vi starter opp prosjekter basert på våre egne vurderinger av medisinske behov, og helt uavhengig av politiske, økonomiske eller andres interesser. I 2021 kom 97 prosent av midlene våre fra private givere. Vi jobber kontinuerlig og uavhengig med å evaluere behov, få tilgang til områder uten restriksjoner og  å gi direkte helsehjelp. 

Les mer: Stanser all finansiering fra EU og norske myndigheter på grunn av kynisk og umenneskelig migrasjonspolitikk

Upartisk

Vi gir gratis helsehjelp til de som trenger det basert på behov. Det spiller ingen rolle hvilket land de kommer fra, hvilken religion de tilhører, eller hvilke politiske meninger eller ståsted de har. 

Les mer: Vårt arbeid

Nøytral

Leger Uten Grenser tar ikke side i konflikter, og støtter heller ingen krigførende parter i en konflikt. Det er ikke alltid vi er til stede i alle områdene av en konflikt. Dette kan være på grunn av mangel på tillatelse, mangel på sikkerhetsgarantier, eller fordi de medisinske behovene allerede blir dekket. 

Les mer: Vårt arbeid i krig og konflikt

Vi snakker ut

Leger Uten Grenser er for mange forbundet med medisinsk nødhjelp, kriser og katastrofer, krig og epidemier. Men vi jobber også med å synliggjøre kriser og å skape debatt rundt humanitære spørsmål. Færre dør når flere vet.  

Organisasjonen ble startet av leger og journalister i Frankrike i 1971. Det førte til at man etter hvert i tillegg til å gi medisinsk nødhjelp, også skulle drive témoignage. Det er et fransk ord og betyr å varsle om det vi er vitne til i felt. 

Les mer: Rapporter og publikasjoner

Mer i denne seksjonen  
Grunnprinsipper
Historie
Styret
Økonomi
Slik jobber vi
Å bære vitne
Glemte kriser
Slik er Leger Uten Grenser bygget opp
Leger Uten Grensers charter
Etiske retningslinjer
Programavdelingen
Foto: Harald Henden
Hjem > Om oss > Grunnprinsipper
Nyheter

Grunnprinsipper

19.07.2017 | Oppdatert 05.09.2022
        

Leger Uten Grenser er en medisinsk nødhjelpsorganisasjon som redder liv og lindrer nød. Vi rykker ut der nøden er størst, og gir helsehjelp til de som trenger det mest. Leger Uten Grenser har prosjekter i rundt 70 land hvert år, men på grunn av korona-pandemien har vi hatt respons i langt flere land siden 2020.

Les mer om vårt arbeid.

Vi gir helsehjelp i krig og konfliktsoner, rykker ut etter naturkatastrofer og gir helsehjelp til mennesker på flukt. Vi er også til stede i kroniske og glemte kriser, og i land med svakt helsevesen.

I 2021 kom 97 prosent av midlene våre fra private givere. Dette sikrer vår uavhengighet og gir oss muligheten til å rykke ut der nøden er størst, uavhengig av medias søkelys eller myndigheters interesser. Den store andelen private givere styrker også vår nøytralitet og gir oss muligheten til å gi helsehjelp utelukkende basert på behov. 

I tillegg til å gi livreddende medisinsk hjelp, forteller vi om det vi er vitne til i felt og snakker ut, ofte fra verdens glemte kriser.

Uavhengig 

Vi starter opp prosjekter basert på våre egne vurderinger av medisinske behov, og helt uavhengig av politiske, økonomiske eller andres interesser. I 2021 kom 97 prosent av midlene våre fra private givere. Vi jobber kontinuerlig og uavhengig med å evaluere behov, få tilgang til områder uten restriksjoner og  å gi direkte helsehjelp. 

Les mer: Stanser all finansiering fra EU og norske myndigheter på grunn av kynisk og umenneskelig migrasjonspolitikk

Upartisk

Vi gir gratis helsehjelp til de som trenger det basert på behov. Det spiller ingen rolle hvilket land de kommer fra, hvilken religion de tilhører, eller hvilke politiske meninger eller ståsted de har. 

Les mer: Vårt arbeid

Nøytral

Leger Uten Grenser tar ikke side i konflikter, og støtter heller ingen krigførende parter i en konflikt. Det er ikke alltid vi er til stede i alle områdene av en konflikt. Dette kan være på grunn av mangel på tillatelse, mangel på sikkerhetsgarantier, eller fordi de medisinske behovene allerede blir dekket. 

Les mer: Vårt arbeid i krig og konflikt

Vi snakker ut

Leger Uten Grenser er for mange forbundet med medisinsk nødhjelp, kriser og katastrofer, krig og epidemier. Men vi jobber også med å synliggjøre kriser og å skape debatt rundt humanitære spørsmål. Færre dør når flere vet.  

Organisasjonen ble startet av leger og journalister i Frankrike i 1971. Det førte til at man etter hvert i tillegg til å gi medisinsk nødhjelp, også skulle drive témoignage. Det er et fransk ord og betyr å varsle om det vi er vitne til i felt. 

Les mer: Rapporter og publikasjoner

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen