Foto: Harald Henden
Hjem > Om oss > Grunnprinsipper
Nyheter

Grunnprinsipper

19.07.2017 | Oppdatert 03.06.2020
        

Leger Uten Grenser er en medisinsk nødhjelpsorganisasjon som redder liv og lindrer nød. Vi drar dit nøden er størst, og hjelper de som trenger det mest.

Vi er i all hovedsak (95 prosent, 2018) finansiert gjennom private givere. Dette gjør at vi helt uavhengig kan vurdere behovene og rykke ut der behovene er størst. Vi er derfor ikke avhengige av ulike staters prioriteringer.
 
Leger Uten Grenser gir helsehjelp i krig og konfliktsoner, rykker ut etter naturkatastrofer og gir helsehjelp til mennesker på flukt. Vi er også til stede i kroniske kriser og land med svakt helsevesen.
 
Vi jobber etter universale medisinske og etiske retningslinjer og behandler alle, uavhengige av etnisitet, kjønn, religion, politisk ståsted eller hvilken side man eventuelt har i en konflikt.
 
Når medisinsk hjelp ikke er nok, varsler vi om overgrep og glemte kriser. Taushet er dødelig – færre dør når flere vet.

Leger Uten Grenser er organisert for å reagere raskt og vi har et nettverk med medisinsk personell og nødhjelpseksperter i flere enn 70 land.  

Les mer om glemte kriser

Uavhengig 

Alle prosjektene Leger Uten Grenser starter eller jobber i er vurdert uavhengig etter behov, altså etter hvor hjelpen trengs mest. For å vurdere behov trenger vi tilgang til områder og befolkninger i nød uten restriksjoner fra myndigheter eller andre aktører.

VI tar ikke imot statelige midler fra Norge eller andre EU land. I 2018 var 95 prosent av alle inntektene våre fra private givere.  

Det gir oss mulighet til å rykke ut i kriser uten å vente på verken medieoppmerksomhet eller hjelp eller påvirkning fra myndigheter. Vi kan handle raskt for å redde liv og lindre nød, utelukkende basert etter behov.

At vi er økonomisk uavhengig gjør også at hjelpen vi gir ikke kan bli brukt av myndigheter til å fremme politiske eller militære interesser i land vi jobber i.

Stanser all finansiering fra EU og norske myndigheter på grunn av kynisk og umenneskelig migrasjonspolitikk

Upartisk

Vi gir gratis helsehjelp til de som trenger det mest. Det spiller ingen rolle hvilket land de kommer fra, hvilken religion de tilhører, eller hvilke politiske meninger eller ståsted de har.

Det eneste som betyr noe er at de er mennesker som trenger hjelp. Vi behandler alle, uansett, etter hvilket behov de har. Ingen blir nektet adgang på våre sykehus eller klinikker på grunn av bakgrunnen sin.

Nøytral

Leger Uten Grenser tar ikke side i konflikter, og er styrt etter der behovene og nøden er størst.

Vi har null-toleranse for våpen på sykehusene og klinikkene våre og tillater ikke vold.   

I alle prosjektene til Leger Uten Grenser er vi opptatt at lokalbefolkningen ser på oss som en politisk nøytral aktør og at det er klart at vi gir helsehjelp til alle som trenger det.

Det betyr at vi ofte er i samtaler med ulike deler av samfunn vi jobber i. Dette kan være lokale og nasjonale myndigheter, lokale stammeledere, kvinnegrupper og eldreråd.

Å bli akseptert av lokalbefolkningen der vi jobber er helt avgjørende for arbeidet vårt og sikkerheten til våre pasienter og ansatte. Dette gjelder særlig i konfliktrammede land som f.eks i Den demokratiske republikken Kongo eller Afghanistan.

Vi snakker ut

Leger Uten Grenser er for mange forbundet med medisinsk nødhjelp, kriser og katastrofer, krig og epidemier. Men vi jobber også med å synligjøre kriser og skaper debatt rundt humanitære spørsmål.

Fordi Leger Uten Grenser nettopp ble startet av leger og journalister er én av våre viktigste oppgaver å drive témoignage, – å bære vitne- og varsle om det vi ser i felt. Vi gir pasientene våre en stemme når de selv ikke har mulighet, for eksempel i glemte kriser.

Dette kan være mennesker i kroniske kriser som sjeldent får oppmerksomhet. Et godt eksempel på en glemt krise er Den sentralafrikanske republikk. Her har Leger Uten Grenser jobbet siden 1997 og landet har vært preget av politisk uro og ekstrem vold i mange år og får sjelden oppmerksomhet i norske medier.

Vi snakker ut for å hindre menneskelig lidelse, redde liv og fremme respekt for menneskeliv og grunnleggende menneskerettigheter.

Les om de forskjellige typene prosjekter vi driver

Først på bakken

Våre team er ofte de første som rykker ut i en krise. Blant annet var Leger Uten Grenser de eneste som var til stede de første månedene av ebolakrisen, og gav helsehjelp i mange av de områdene som var rammet. Vi gikk også hardt ut for å få verdens oppmerksomhet rundt ebolakrisen.

Nødhjelp

Det er ikke alle kriser som oppstår plutselig og uten forvarsel og Leger Uten Grenser er også til stede i land som befinner seg i kroniske kriser og med svake helsevesen. F.eks har Leger Uten Grenser jobbet i land som Myanmar og Sudan i over 30 år.

Les om logistikk i nødsituasjoner

I enkelte områder er det kun Leger Uten Grenser som er til stede for å gi helsehjelp. Andre steder derimot samarbeider vi med offentlige helsemyndighetene eller andre organisasjoner.

Les om hvordan vi jobber i konfliktsituasjoner 

Forbedring

Leger Uten Grenser forventer og krever en høy standard fra oss selv og andre organisasjoner.

Derfor er vi kritiske til både oss selv og andre humanitære organisasjoner og snakker ut når vi mener at responsen til kriser ikke er bra nok.

I 2015 publiserte vi rapporten «Where is Everyone» som gikk hardt ut mot hvordan internasjonale organisasjoner responderer på humanitære kriser.

I 2012 publiserte vi en bok kalt «Humanitarian Negotiations Revealed», som tar for seg kompromisser Leger Uten Grenser har inngått for å hjelpe mennesker i nød tidligere, noen mer suksessfulle enn andre.

Vi skriver også feltrapporter fra land og prosjekter vi jobber i for å se på hvilke metoder vi bruker og hvilke kompromiss vi inngår for å kartlegge behov og for å gi medisinsk nødhjelp.

Mer i denne seksjonen  
Grunnprinsipper
Historie
Styret
Økonomi
Kontakt oss
Slik jobber vi
Naturkatastrofer
Å bære vitne
Glemte kriser
Prosjekttyper
Slik er Leger Uten Grenser bygget opp
Leger Uten Grensers charter
Etiske retningslinjer
Programavdelingen
Foto: Harald Henden
Hjem > Om oss > Grunnprinsipper
Nyheter

Grunnprinsipper

19.07.2017 | Oppdatert 03.06.2020
        

Leger Uten Grenser er en medisinsk nødhjelpsorganisasjon som redder liv og lindrer nød. Vi drar dit nøden er størst, og hjelper de som trenger det mest.

Vi er i all hovedsak (95 prosent, 2018) finansiert gjennom private givere. Dette gjør at vi helt uavhengig kan vurdere behovene og rykke ut der behovene er størst. Vi er derfor ikke avhengige av ulike staters prioriteringer.
 
Leger Uten Grenser gir helsehjelp i krig og konfliktsoner, rykker ut etter naturkatastrofer og gir helsehjelp til mennesker på flukt. Vi er også til stede i kroniske kriser og land med svakt helsevesen.
 
Vi jobber etter universale medisinske og etiske retningslinjer og behandler alle, uavhengige av etnisitet, kjønn, religion, politisk ståsted eller hvilken side man eventuelt har i en konflikt.
 
Når medisinsk hjelp ikke er nok, varsler vi om overgrep og glemte kriser. Taushet er dødelig – færre dør når flere vet.

Leger Uten Grenser er organisert for å reagere raskt og vi har et nettverk med medisinsk personell og nødhjelpseksperter i flere enn 70 land.  

Les mer om glemte kriser

Uavhengig 

Alle prosjektene Leger Uten Grenser starter eller jobber i er vurdert uavhengig etter behov, altså etter hvor hjelpen trengs mest. For å vurdere behov trenger vi tilgang til områder og befolkninger i nød uten restriksjoner fra myndigheter eller andre aktører.

VI tar ikke imot statelige midler fra Norge eller andre EU land. I 2018 var 95 prosent av alle inntektene våre fra private givere.  

Det gir oss mulighet til å rykke ut i kriser uten å vente på verken medieoppmerksomhet eller hjelp eller påvirkning fra myndigheter. Vi kan handle raskt for å redde liv og lindre nød, utelukkende basert etter behov.

At vi er økonomisk uavhengig gjør også at hjelpen vi gir ikke kan bli brukt av myndigheter til å fremme politiske eller militære interesser i land vi jobber i.

Stanser all finansiering fra EU og norske myndigheter på grunn av kynisk og umenneskelig migrasjonspolitikk

Upartisk

Vi gir gratis helsehjelp til de som trenger det mest. Det spiller ingen rolle hvilket land de kommer fra, hvilken religion de tilhører, eller hvilke politiske meninger eller ståsted de har.

Det eneste som betyr noe er at de er mennesker som trenger hjelp. Vi behandler alle, uansett, etter hvilket behov de har. Ingen blir nektet adgang på våre sykehus eller klinikker på grunn av bakgrunnen sin.

Nøytral

Leger Uten Grenser tar ikke side i konflikter, og er styrt etter der behovene og nøden er størst.

Vi har null-toleranse for våpen på sykehusene og klinikkene våre og tillater ikke vold.   

I alle prosjektene til Leger Uten Grenser er vi opptatt at lokalbefolkningen ser på oss som en politisk nøytral aktør og at det er klart at vi gir helsehjelp til alle som trenger det.

Det betyr at vi ofte er i samtaler med ulike deler av samfunn vi jobber i. Dette kan være lokale og nasjonale myndigheter, lokale stammeledere, kvinnegrupper og eldreråd.

Å bli akseptert av lokalbefolkningen der vi jobber er helt avgjørende for arbeidet vårt og sikkerheten til våre pasienter og ansatte. Dette gjelder særlig i konfliktrammede land som f.eks i Den demokratiske republikken Kongo eller Afghanistan.

Vi snakker ut

Leger Uten Grenser er for mange forbundet med medisinsk nødhjelp, kriser og katastrofer, krig og epidemier. Men vi jobber også med å synligjøre kriser og skaper debatt rundt humanitære spørsmål.

Fordi Leger Uten Grenser nettopp ble startet av leger og journalister er én av våre viktigste oppgaver å drive témoignage, – å bære vitne- og varsle om det vi ser i felt. Vi gir pasientene våre en stemme når de selv ikke har mulighet, for eksempel i glemte kriser.

Dette kan være mennesker i kroniske kriser som sjeldent får oppmerksomhet. Et godt eksempel på en glemt krise er Den sentralafrikanske republikk. Her har Leger Uten Grenser jobbet siden 1997 og landet har vært preget av politisk uro og ekstrem vold i mange år og får sjelden oppmerksomhet i norske medier.

Vi snakker ut for å hindre menneskelig lidelse, redde liv og fremme respekt for menneskeliv og grunnleggende menneskerettigheter.

Les om de forskjellige typene prosjekter vi driver

Først på bakken

Våre team er ofte de første som rykker ut i en krise. Blant annet var Leger Uten Grenser de eneste som var til stede de første månedene av ebolakrisen, og gav helsehjelp i mange av de områdene som var rammet. Vi gikk også hardt ut for å få verdens oppmerksomhet rundt ebolakrisen.

Nødhjelp

Det er ikke alle kriser som oppstår plutselig og uten forvarsel og Leger Uten Grenser er også til stede i land som befinner seg i kroniske kriser og med svake helsevesen. F.eks har Leger Uten Grenser jobbet i land som Myanmar og Sudan i over 30 år.

Les om logistikk i nødsituasjoner

I enkelte områder er det kun Leger Uten Grenser som er til stede for å gi helsehjelp. Andre steder derimot samarbeider vi med offentlige helsemyndighetene eller andre organisasjoner.

Les om hvordan vi jobber i konfliktsituasjoner 

Forbedring

Leger Uten Grenser forventer og krever en høy standard fra oss selv og andre organisasjoner.

Derfor er vi kritiske til både oss selv og andre humanitære organisasjoner og snakker ut når vi mener at responsen til kriser ikke er bra nok.

I 2015 publiserte vi rapporten «Where is Everyone» som gikk hardt ut mot hvordan internasjonale organisasjoner responderer på humanitære kriser.

I 2012 publiserte vi en bok kalt «Humanitarian Negotiations Revealed», som tar for seg kompromisser Leger Uten Grenser har inngått for å hjelpe mennesker i nød tidligere, noen mer suksessfulle enn andre.

Vi skriver også feltrapporter fra land og prosjekter vi jobber i for å se på hvilke metoder vi bruker og hvilke kompromiss vi inngår for å kartlegge behov og for å gi medisinsk nødhjelp.

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen