Noma

Foto: Adavize BAIYE

Noma


Hvis sykdommen forblir ubehandlet kan den være dødelig i opp til 90 prosent av tilfellene.

Hjem > Sykdommer > Noma
17.01.2018 | Oppdatert 03.08.2018
        

 

Hva er noma? 

Det er fremdeles lite forskning og kunnskap rundt årsaken til hvorfor den dødelige sykdommen noma oppstår, men sykdommen starter med en infeksjon i munnen som kalles Cancrum oris. Bakteriene bryter ned tannkjøttet og vevet i munnen og slimhinnene i munnen utvikler munnsår. Tannkjøtt og innsiden av kinnet blir betent og utvikler åpne blemmer og sår. Infeksjonen sprer seg til huden hvor kjøttet i munn og kinn dør.

De som blir rammet av noma vil derfor risikere å få deformasjon i ansiktet, ved at munn, lepper og kinn spises opp av bakterier og etterlater omfattende arr.

Uten behandling vil opp til ni av ti dø, og de som overlever vil få livslange komplikasjoner. 

Det kan også føre til trismus som enklere kan forklares med kjevelås, som gjør at man verken kan snakke eller tygge ordentlig og få pusteproblemer. Tidligere rammet sykdommen barn over hele verden, men forsvant mer eller mindre i den industrialiserte verden etter år 1900. Et unntak er at man fant noma hos barn som satt fanget i nazistenes konsentrasjonsleirer i Europa under andre verdenskrig.

I dag rammer noma stort sett barn som lever i ekstrem fattigdom i avsidesliggende områder i enkelte land i Vest-Afrika.

Saken fortsetter etter bildet.

Zayyanu Murtala under en konsultasjon før operasjonen som skulle reparere skadene infeksjonen hadde påført han. Bildet øverst i saken er av Zayyanu etter den vellykkede operasjonen. Foto: Adavize BAIYE


Hvordan får man noma?

Noma har sammenheng med dårlig tann- og munnhygiene, urent vann og dårlige sanitærforhold. I mange tilfeller har pasienten nylig hatt en infeksjonssykdom som meslinger, malaria eller tuberkulose før noma bryter ut.

Noma er nært knyttet til immunsvikt, noe som ikke ville skjedd om barna fikk nok næring. For mennesker som lever i ekstrem fattigdom i avsidesliggende områder er ofte tilgang til helsehjelp svært begrenset. Dette kan både være fordi familien ikke har nok penger til transport eller medisinsk helsehjelp, eller at veien til nærmeste sykehus og klinikk er for lang. Det er også store misforståelser knyttet til noma i mange lokalsamfunn, og den er generelt en ukjent sykdom for mange.

Risikofaktorer:

  • Ekstrem fattigdom 

  • Mangel på amming de første seks månedene 

  • Underernæring 

  • Nylige infeksjoner som meslinger eller malaria 

  • Underliggende sykdommer som tuberkulose og hiv / aids

  • Dårlig munnhygiene 

  • Mangel på grunnleggende medisinsk behandling 

  • Lever rundt husdyr, og dermed i nærheten av mat og vann som kan inneholde dyreavfall.


Symptomer og komplikasjoner

Noma starter som en alvorlig infeksjon i tannkjøttet (gingivitt) og fører til smertefulle sår i og rundt munnen. Videre utvikler den seg til en infeksjon med kjøttetende bakterier som spiser opp ansikt, lepper og kinn. 

Disfigurasjoner varierer avhengig av hvordan infeksjonen utvikler seg og graden av infeksjonen. Mange pasienter mister store områder i ansiktet og blir etterlatt med store arr. 
    
Andre helseproblemer som kan oppstå er trismus, som betyr at kjeven låser seg slik at pasientene ikke klarer å verken snakke eller tygge og i verste fall få problemer med å puste. 

15 år gamle Aisha Danyaya viser skadene sykdommen noma påførte henne. Hun har nå fått rekonstruktiv kirurgi av Leger Uten Grensers kirurger på barnesykehuset Sokoto State i Nigeria. Foto: Adavize BAIYE

 

Behandling

Det er flere stadier i sykdommen og noma kan behandles ganske enkelt tidlig i sykdomsforløpet hvis man oppsøker helsehjelp. Det viktigste er å sørge for at pasienten har god tann- og munnhygiene, får næringsrik mat, og blir behandlet med antibiotika.

I andre tilfeller har infeksjonen gått så langt at pasienter trenger rekonstruktiv kirurgi for å kunne f. eks. spise, puste eller snakke normalt igjen.

Slike operasjoner er ofte omfattende og krever erfarne og spesialiserte kirurger. Mange av noma-pasientene Leger Uten Grenser har behandlet på noma-sykehuset i Sokoto forteller om en betraktelig forbedring av livskvalitet og aksept etter rekonstruktiv kirurgi.

 

Stigma


I tillegg til at sykdommen er veldig smertefull og i verste fall dødelig, påvirker sykdommen også noma-pasienter psykisk. De fysiske defektene i ansiktet gjør at sykdommen er veldig tydelig på de som blir rammet. Den manglende kunnskapen om hva noma er, bidrar til stigma og ulike teorier om hvorfor noma oppstår.

Manglende kunnskap gjelder både for lokalbefolkninger og helsepersonell. Det er derfor viktig at det blir gjort mye informasjonsarbeid slik at de som lever i risiko vet hva sykdommen er og at den kan behandles. 


I enkelte områder og lokalsamfunn er noma forbundet med onde ånder. Det er derfor ikke uvanlig at noma-pasienter blir holdt utenfor lokalsamfunnet.

I verste fall kan de som blir rammet ikke få mat og blir etterlatt til seg selv. Derfor er det vanlig at de som overlever noma sliter psykisk i etterkant, både på grunn av arr og defekt, men også for måten de har blitt behandlet på.

Fordi mange tror noma er forbundet med onde ånder, blir noen som blir rammet tatt med til en lokal healer istedenfor til sykehus.
Lokale healere kan ofte forsøke å behandle noma med blant annet urter, men det er også rapportert om bruk av batterisyre. Noe som kan føre til forferdelige lidelser og livslange skader for pasientene. 

 

Leger Uten Grensers arbeid med noma: 

Leger Uten Grenser har jobbet med noma siden 2015 på Noma-barnesykehuset i Sokoto i Nigeria. Dette er det eneste dedikerte sykehuset i verden som jobber med sykdommen. I tillegg til behandling og forebygging av sykdommen, sender Leger Uten Grenser flere spesialist-kirurger til sykehuset som jobber med rekonstruktiv kirurgi av pasienter som har blitt rammet av noma. I 2017 utførte Leger Uten Grensers kirurger 301 operasjoner på 243 noma-pasienter. 

Sykehuset tilbyr også psykologisk hjelp til noma-pasienter og deres familie for å takle stigmatisering og utfordringer. Team reiser også ut til risikoområder for å informere lokalsamfunn om sykdommen og forklare hva sykdommen er, hvordan den oppstår, og at den kan behandles. På den måten bidrar vi med å bryte ned noe av stigmaet rundt sykdommen og heller oppfordre dem til å oppsøke helsehjelp. 

I 2017 utførte Leger Uten Grensers kirurger 301 operasjoner på 243 noma-pasienter.

 HVORDAN JOBBER VI MED NOMA? 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen