Naturkatastrofer

Foto: Leger Uten Grenser

Naturkatastrofer


Leger Uten Grenser rykker raskt ut etter naturkatastrofer. Vi setter opp mobile klinikker og feltsykehus, og bidrar med annen nødhjelp.

Hjem > Naturkatastrofer
26.08.2020 | Oppdatert 18.03.2024
        

Naturkatastrofer kan skade og ta livet av tusener av mennesker på kort tid, og hele samfunn kan bli ødelagt. I løpet av minutter kan mennesker miste tilgangen til helsehjelp, rent vann og transport.

Når en naturkatastrofe inntreffer, er førsteprioritet å søke etter ofre og redde dem, samt å gjenopprette kommunikasjonsmuligheter, transport og forsyninger, slik at man kan lindre nød og redde liv.

Leger Uten Grensers arbeid med naturkatastrofer

Leger Uten Grenser har over 50 års erfaring med å rykke ut etter naturkatastrofer, og det at vi allerede er til stede i over 70 land, betyr at vi ofte kan respondere svært raskt.

I tillegg til å rykke ut og gi helsehjelp, deler vi ut nødhjelpsartikler og hygienepakker, hjelper til med å sørge for midlertidige bosteder, og vi gir psykisk helsehjelp.

For det gjelder ikke bare å rykke ut og gi akutt helsehjelp. Ofte kan klinikker og sykehus bli totalt ødelagt og stengt i årevis. Store ødeleggelser i for eksempel vann- og sanitæranlegg kan også føre til at vannbårne sykdommer som kolera kan spre seg i rekordfart. Vann- og sanitærarbeid, og annen helsehjelp er derfor også en del av nødhjelpsresponsen etter en naturkatastrofe.

Jordskjelvet i vestlige Afghanistan 2023

Lørdag 7. oktober ble det vestlige Afghanistan rammet av et jordskjelv med en styrke på 6,3 og flere kraftige etterskjelv. Skjelvet drepte og skadet flere tusen mennesker.  Leger Uten Grenser bistod med utstyr og medisinsk personell.

Les mer: Jordskjelv i Afghanistan: Vi jobber på spreng

Jordskjelvet i Sørøst-Tyrkia og Nordvest-Syria 2023

Den 6. februar ble Tyrkia og Syria rammet av kraftige jordskjelv. Over 51.700 mennesker ble drept, 100.000 ble skadet og millioner er rammet. Tyrkia har også blitt rammet av flere enn 28.000 etterskjelv i etterkant, og mange bor fremdeles i provisoriske leirer.

Leger Uten Grensers har etter jordskjelvet jobbet med lokale tyrkiske organisasjoner, blant annet med å gi psykisk helsehjelp. Kort tid etter jordskjelvet delte vi også ut hygiene- og nødhjelpsartikler, vann, mat og ved til fyring.

Les mer: Jordskjelvet i Tyrkia og Syria

Flomkatastrofen i Pakistan 2022

Millioner av mennesker mistet hjemmene sine som følge av flommen som rammet Pakistan høsten 2022. Ødelagte veier og broer gjorde det vanskelig å nå mange av de rammede landsbyene. Annen infrastruktur, som offentlige sykehus og klinikker, ble også rammet av flommen.

Leger Uten Grenser hadde team i Balutsjistan, Sindh og Khyber Pakhtunkhwa. Her drev vi mobile klinikker, delte ut nødhjelpsartikler og jobbet med å sikre befolkningen tilgang til rent drikkevann. 

Årlig flom i Sør-Sudan

Sør-Sudan blir hvert år rammet av flom, noe som fører til at tusenvis av mennesker blir avskåret fra helsehjelp i avsidesliggende områder. Dette skjer på toppen av at landet befinner seg i en krise med mye vold, konflikt og allerede store helsebehov. 

I Maban, nordøst i landet, anslo FNs høykommissær for flyktninger at flere enn 200.000 mennesker ble rammet av flom i 2019. På Leger Uten Grensers helsesenter døde et kritisk sykt barn som fikk oksygentilførsel da oversvømte aggregat forårsaket strømbrudd. Veiene i området var ufremkommelige, og folk ble forhindret i å nå helsesenteret.

– Vi kan forvente en rask økning i akutt diaré, malaria og luftveisinfeksjoner – tre av de største dødsårsakene i Sør-Sudan. Internasjonale og nasjonale organisasjoner må mobilisere øyeblikkelig for å sikre mat, vann, husly og helsetjenester for befolkningen, og sørge for at tilstrekkelig oppmerksomhet rettes mot Pibor, der hele befolkningen nå er avskåret fra helsetjenester og assistanse, sa daværende landsjef for Leger Uten Grenser i Sør-Sudan, Kim Gielens. 

Les mer: Storflom i Sør-Sudan: umiddelbart behov for nødhjelp

Mobil klinikk i Sør-Sudan
Etter flommen i Sør-Sudan rykket Leger Uten Grenser ut og satte opp mobile klinikker. Her blir en jente sjekket for malaria, en sykdom som tar tusenvis av sørsudanske liv hvert år. Malariamyggen tiltrekkes av vann og derfor kan flom potensielt øke risikoen for at flere blir syke. Foto: Nicola Flamigni / Leger Uten Grenser

 

Syklonen Idai i Øst-Afrika i 2019

Etter at syklonen Idai traff østkysten av Afrika den 14. mars 2019 opplevde Mosambik, Zimbabwe og Malawi en stor krise. Omfanget av katastrofen var stort, og myndighetene fryktet tusenvis av døde. Store områder ble avskåret fra hjelp, og Leger Uten Grenser rykket ut for å kartlegge behovene. Kolera brøt ut i etterkant, men heldigvis kom dette under kontroll og helsebehovene ble langt mindre enn det man hadde fryktet.

Mosambik: Leger Uten Grenser trapper opp arbeidet med kolera

Skader etter syklonen Idai
Ødeleggelsene etter syklonen Idai var enorme, men heldigvis greide lokale helsemyndigheter å få kontroll på det påfølgende kolerautbruddet i kjølvannet av orkanen. Foto: Leger Uten Grenser/Pablo Garrigos

 

Orkanen Matthew i Haiti 2016

Orkanen Matthew traff Haiti i oktober 2016 og førte til store ødeleggelser og flom som ødela infrastrukturen flere steder. Flere avsidesliggende lokalsamfunn med allerede begrenset tilgang på helsehjelp ble ytterligere avskåret. Det da pågående kolerautbruddet blusset opp og svekket helsevesenet nok en gang. De store ødeleggelsene gjorde det vanskelig å nå frem til områder med store behov, og Leger Uten Grenser måtte blant annet bruke esler for å få frem utstyr og medisiner.

Haiti: Dette trengte de orkanrammede

Leger Uten Grenser etter jordskjelv i Nepal
Da jordskjelvet rammet Nepal måtte vi reise med helikopter for å nå de mest avsidesliggende områdene hvor mennesker hadde behov for helsehjelp. Foto: Brian Sokol / Leger Uten Grenser

 

Jordskjelv i Nepal i 2015 

I april og mai ble Nepal rammet av et kraftig jordskjelv som drepte minst 8500 mennesker og titusener ble skadet. Leger Uten Grenser drev derfor mobile klinikker, satte opp midlertidig husly og delte ut hygienepakker. Flere klinikker og helsesentre i enkelte landsbyer ble totalt ødelagt, noe som gjorde at vi blant annet satte opp feltsykehus.

Les mer: På vei til Nepal: Sykepleier Emma Pedley

Tyfon på Filippinene i 2013

I november traff en tyfonen Haiyan Filippinene og førte til at fem tusen mennesker mistet livet og fire millioner ble internt fordrevne. Ødeleggelsene var svært omfattende og gikk hardt utover sykehus og infrastruktur. Leger Uten Grenser rykket ut og ga helsehjelp til rammede lokalsamfunn i avsidesliggende områder. Her satte vi blant annet opp feltsykehus og drev mobile klinikker. Noen av områdene måtte vi nå ved hjelp av fly eller båt.

MSF.org: Logistics: impossible without support from local people

Tyfonen i Filippinene i 2023
Ødeleggelsene var store og omfattende etter tyfonen som traff Filippinene i 2013. Her fra Tacloban. Foto: P.K. Lee / Leger Uten Grenser 

 

Jordskjelvet i Haiti 2010 

12. januar 2010 rammet et enormt jordskjelv den lille øystaten i Karibien. Jordskjelvet gjorde at millioner mistet hjemmene sine og hundretusener døde. Ødeleggelsene og tap av menneskeliv var overveldende. Leger Uten Grensers akuttrespons etter jordskjelvet og i den påfølgende koleraepidemien som også rammet landet noen måneder senere, er fortsatt den mest omfattende responsen i vår historie. Det allerede fattige landet ble rammet av en katastrofe, som fremdeles preger landet i dag. Leger Uten Grenser hadde allerede jobbet i landet i 19 år, og mistet 12 ansatte på den katastrofale dagen. I etterkant ble Haiti rammet av et kolerautbrudd som drepte 10.000 mennesker de neste ti årene. 

Glemt krise 2020: Haiti - ti år etter jordskjelvet

Påfølgende kolerautbrudd i Haiti 2010 - 2020

Etter jordskjelvet ble Haiti rammet av et ti år langt kolera-utbrudd som rammet hundretusener av mennesker. Kolerautbrudd oppstår ofte i områder med dårlige vann- og sanitærforhold, og ofte etter en naturkatastrofe hvor infrastruktur og vannsystemer blir ødelagt. Kolera er en vannbåren sykdom og hvis vann blir infisert med kolerabakterier kan den spres i rekordfart. Potensielt kan utbrudd vare i flere år uten riktig og god nok respons og uten mulighet for å forebygge spredning. I januar 2020 kunne Haiti feire at det ikke hadde vært nye tilfeller på ett år, men ifølge FN har 10.000 mennesker dødd av kolera i løpet av de siste ti årene.

Les mer: Vårt arbeid med kolera

Kolera behandling
Maurice fikk behandling for kolera av Leger Uten Grenser på en klinikk i 2016, rett etter at Haiti nok en gang ble rammet av en naturkatastrofe. Foto: Jeanty Junior Augustin

 

Tsunamien i Sørøst-Asia i 2004 

I desember 2004 skjedde en av de mest alvorlige naturkatastrofene i nyere tid. En stor tsunami ble utløst som et følge av et jordskjelv i Indiahavet, og man estimerer at rundt 200.000 mennesker mistet livet, og 1,5 millioner mistet hjemmene sine. Katastrofen førte til enorme ødeleggelser i flere land sørøst i Asia, og Leger Uten Grenser rykket ut til hardt rammede områder i Sri Lanka og i Indonesia. Vi hadde også mindre aktiviteter i Thailand, Malaysia og India. Dette arbeidet innebar å kartlegge helsebehov og gi helsehjelp. Likevel viste det seg fort at på tross av at det var enorme behov, så var ikke dette først og fremst behov for helsehjelp. 

Nasjonale myndigheter og sivilsamfunnet mobiliserte kjapt og greide derfor å redde svært mange liv. Jobben vår ble derfor å finne de pasientene og helsebehovene som ble oversett. Dette innebar blant annet helsehjelp til burmesiske migranter i Thailand, psykologisk helsehjelp i India og helsehjelp flere steder i Sri Lanka. Likevel foregikk størstedelen av arbeidet vårt i Indonesia som ble hardt rammet og hvor flere helsearbeidere mistet livet. 

Les mer: Vårt arbeid

Orkanen Matthew Haiti
Orkanen Matthew, som traff Haiti i 2016, førte til store helsebehov og store logistiske utfordringer. Leger Uten Grenser måtte blant annet bruke esler for å få frem utstyr og medisiner. Foto: Joffrey Monnier

 

 LAND VI HAR RESPONDERT PÅ NATURKATASTROFER 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen