Hjem > Personvernerklæring og informasjon om informasjonskapsler

Personvernerklæring og informasjon om informasjonskapsler

 

Innholdsfortegnelse

 1. Om personvernerklæringen
 2. Når behandler vi informasjon om deg?
  1. Når du støtter oss økonomisk
  2. Gjennom sosiale medier
  3. Gjennom medlemskap i MSF Association
  4. Om du er tidligere feltarbeider
  5. Gjennom informasjonskapsler på våre nettsider
  6. Om du er arbeidssøkende
 3. Rutiner for informasjonssikkerhet og lagring
 4. Bruk av databehandler, utlevering og konfidensialitet
 5. Dine rettigheter
 6. Endringer i personvernerklæringen
 7. Kontakt
 8. Informasjonskapsler

1. Om personvernerklæringen

Leger Uten Grenser er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern.

Derfor behandler vi dine personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder personopplysningsloven med personvernforordningen (GDPR). Denne erklæringen beskriver hvordan Leger Uten Grenser samler inn, bruker og lagrer personopplysninger via legerutengrenser.no.

Dersom du har spørsmål vedrørende vår behandling av personopplysninger, vennligst ta kontakt med oss på telefon 23 31 66 00 eller e-post epost@legerutengrenser.no.

Behandlingsansvarlig

Leger Uten Grenser er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som samles inn når du besøker vår nettside, når du selv velger å gi oss opplysninger om deg selv (for eksempel i forbindelse med at du blir registrert som en giver), om våre Association members og om personer som tidligere har hatt engasjement som feltarbeidere.

Behandlingsansvarlig for Leger Uten Grensers behandling av personopplysninger er generalsekretær Lindis Hurum.

Definisjoner

I denne personvernerklæringen bruker vi enkelte begrep som har følgende betydning:

 • "Personopplysninger" betyr opplysninger og vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, slik som for eksempel ditt navn, e-post, telefonnummer, IP-adresse osv.​
 • "Behandling" betyr enhver innsamling, lagring, bruk, sletting eller annenhåndtering av dine personopplysninger.
 • "Behandlingsansvarlig" er den som alene eller sammen med andre, bestemmer formålet og hvilke midler som skal benyttes i forbindelse med behandlingen av personopplysninger. Den behandlingsansvarlige er den som har det primære ansvaret for at behandlingen av dine personopplysninger er i samsvar med personopplysningsloven og annen lovgivning.
 • "Databehandler" er den som utelukkende behandler personopplysninger på vegne av en behandlingsansvarlig. En databehandler kan i utgangspunktet ikke behandle personopplysninger for sine egne formål.

2. Når behandler vi informasjon om deg?

Denne personvernerklæringen er delt opp i punkter med informasjon som retter seg mot ulike grupper som Leger Uten Grenser vil behandle personopplysninger om.

Oversikten i punktene nedenfor gir deg generell informasjon om hvilke personopplysninger Leger Uten Grenser typisk vil behandle i de ulike situasjonene. Vi gjør oppmerksom på at Leger Uten Grenser ikke nødvendigvis behandler alle typer av personopplysninger som oppgis i oversikten, og at omfanget av vår behandlingsaktivitet vil avhenge av individuelle forhold, for eksempel hvilke personopplysninger du selv oppgir og hvordan du bruker vår hjemmeside. Avhengig av omstendighetene er det også mulig at Leger Uten Grenser vil behandle andre personopplysninger om deg. Dersom du ønsker å vite mer om hvilke personopplysninger vi behandler om deg, kan du benytte deg av kontaktinformasjonen under punkt 1. Du kan også ta kontakt med oss dersom du ikke faller inn under en av gruppene nedenfor og ønsker å vite om vi behandler dine personopplysninger.

Vi behandler informasjon om deg:

 • Når du selv oppgir informasjon til oss direkte ved å støtte vårt arbeid økonomisk gjennom enkeltgaver eller ved å opprette en fast giver-avtale​
 • Når du oppgir informasjon til oss via sosiale medier
 • Gjennom medlemskap i MSF Association
 • Om du er tidligere feltarbeider
 • Gjennom informasjonskapsler når du bruker våre nettsider
 • Om du er arbeidssøkende

Direkte ved å støtte vårt arbeid økonomisk gjennom enkeltgaver eller ved å opprette en fast giver-avtale

Leger Uten Grenser behandler personopplysninger du selv oppgir ved å bli fast giver, gi en enkeltgave eller opprette Min side-bruker.

Dersom du er giver til Leger Uten Grenser, lagrer vi din kontaktinformasjon (navn, adresse, telefonnummer, e-post samt eventuell tidligere kontaktinformasjon), samt din fødselsdato og ditt fødselsnummer for å sikre at du får skattefradrag for dine gaver. Dersom du ikke selv har oppgitt det til oss og har støttet oss med 500 kroner eller mer i forrige kalenderår innhenter vi fødselsnummeret ditt fra Sentralkontoret for folkeregistrering via Iper Direkte AS. På den måten kan vi rapportere dine gaver automatisk til skattemyndighetene. Vi sletter ditt fødselsnummer hvis du ikke har støttet oss på ca to år. Du kan reservere deg mot at vi lagrer ditt fødselsnummer og at du får skattefradrag ved å ta kontakt med oss på giverservice@legerutengrenser.no eller ringe oss på 21 04 24 52.

I tillegg til din kontaktinformasjon lagrer vi opplysninger om eventuelle faste giveravtaler du måtte ha med oss (for eksempel som Feltpartner), gaver du har bidratt med og kontonummer gaven er gitt fra, henvendelser vi har sendt til deg, reservasjoner og ønsker du har rundt vår kommunikasjon med deg samt hva vi har blitt enige om hvis vi har snakket med deg på telefon.

Personopplysningene du oppgir når du støtter oss vil vi lagre og bruke basert på berettiget interesse - vårt ønske om å registrere og holde kontakten med våre givere og de som velger å registrere seg i våre digitale løsninger - eller basert på en fast giveravtale mellom deg og oss.

Leger Uten Grenser lagrer ikke og behandler ikke sensitive opplysninger om våre givere og støttespillere i vårt markeds- og innsamlingsarbeid. Vi behandler kun personopplysninger som er nødvendige for oppfølging av våre givere.

Opplysningene brukes til å gi deg oppfølging som giver, som for eksempel – men ikke begrenset til – å informere om hva din støtte går til, fortelle om vårt arbeid og henvende oss til deg for å spørre om økonomisk støtte til vårt arbeid.

Du bestemmer hva slags informasjon og henvendelser du ønsker. Dersom du ønsker å reservere deg mot brev, telefoner, e-post, SMS eller andre former for kontakt, kan du sende en epost til giverservice@legerutengrenser.no eller ringe oss på 21 04 24 52.

Det er frivillig å oppgi personopplysninger, det er mulig å støtte oss anonymt dersom du ønsker det.

Sosiale medier

Vi får informasjon om deg gjennom sosiale medier dersom innstillingene i dine sosiale medier-kontoer tillater det. Eksempelvis Facebook, Snapchat og Twitter. Vennligst se deres personvernerklæringer og gjennomgå dine innstillinger i hver enkelt tjeneste for mer detaljer.

Medlemskap i MSF Association

Leger Uten Grenser oppbevarer personopplysninger om alle som er medlem av Association. Opplysningene behandles for å kunne engasjere medlemmer til å utøve sin stemmerett i organisasjonen, delta på forskjellige informasjonsmøter og eventer, samt motta informasjon om Leger Uten Grensers arbeid. Personopplysningene samles inn og behandles på bakgrunn av en berettiget interesse. Disse opplysningene vil være en del av vår database helt til du selv velger å melde deg ut. Ønsker du å bli slettet fra vår database, ta kontakt med caroline.seville@oslo.msf.org.

Når medlemskapet opprettes vil vi samtidig samle inn følgende personopplysninger:

 • Generell informasjon: Navn, fødselsdato, nasjonalitet, språkkunnskaper, dato for inngått medlemskap i Association.
 • Kontakt informasjon: Navn, e-post, telefonnummer, postadresse.
 • Informasjon om relasjon til Leger Uten Grenser: tidligere arbeidsforhold (DD, frivillig, feltarbeider, kontoransatt osv) og eventuelle datoer for feltoppdrag. 

Tidligere feltarbeidere

Leger Uten Grenser oppbevarer personopplysninger om tidligere feltarbeidere. Dette gjør vi for å kunne sende personer som ønsker det, på nye feltoppdrag. For å kunne oppbevare denne informasjonen etter bestemmelsene i GDPR baseres lagringen av personopplysningene på et informert samtykke. Vi gjør oppmerksom på at Leger Uten Grenser tidligere har basert denne behandlingen på en berettiget interesse, og at vi er i en overgangsfase med å innhente samtykke fra tidligere feltarbeidere.

Personopplysningene innhentes under rekrutteringen og utsendelsen av den registrerte feltarbeideren og består av følgende:

 • Generell informasjon: Navn, fødselsdato, nåværende arbeidssituasjon (internt eller eksternt).
 • Kontakt informasjon: Navn, e-post, telefonnummer, postadresse.
 • Generell HR-data: For eksempel startdato, jobbtittel, feltoppdrag, feltdetaljer, godtgjørelse og kompensasjon, fravær, beredskapsinformasjon, fødselsnummer, CV og søknads data og forsikring.
 • Annen HR- data: Resultater fra assessment center og informasjon vedrørende arbeid utført på feltoppdrag.

Informasjonskapsler på våre nettsider

Leger Uten Grenser samler inn opplysninger om besøkende på legerutengrenser.no. Dette gjør vi ved bruk av informasjonskapsler, såkalte cookies. Se avsnitt nedenfor for informasjon om informasjonskapsler på legerutengrenser.no.

I den grad informasjonskapslene vi benytter også innebærer at vi behandler dine personopplysninger, vil vi basere denne behandlingen på ditt samtykke til bruk av personopplysninger og/eller en berettiget interesse.

Om du er arbeidssøkende

Søker du jobb hos Leger Uten Grenser vil vi behandle personopplysninger om deg. Dette gjør vi for å kunne administrere din søknad og for å kunne selektere kandidater i rekrutteringsprosessen. Andre formål kan være søkerstatistikk og referansesjekk. Hvilke personopplysninger vi samler inn kan variere basert på hva slags stilling du søker. I de fleste tilfeller innhenter vi følgende opplysninger:

 • Generell informasjon: Navn, fødselsdato, nåværende arbeidsforhold.
 • Kontakt informasjon: telefonnummer, e-postadresse, postadresse.
 • Jobb søknadsinformasjon: Søknad, C V, referanser, attest, vitnemål, kursbevis og diverse sertifiseringer.

Innhentingen av personopplysninger gjøres for å kunne fullføre en potensiell arbeidsavtale mellom Leger Uten Grenser og deg som arbeidssøkende.
Personopplysninger som blir innhentet lagres så lenge rekrutteringsprosessen pågår og vil bli slettet så snart prosessen er avsluttet.

3. Rutiner for informasjonssikkerhet og lagring

Dine personopplysninger blir lagret og behandlet i samsvar med gjeldende lovgivning. Gjennom pålagte og systematiske tiltak, sørger Leger Uten Grenser for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av dine personopplysninger.

Dine personopplysninger blir kun lagret hos Leger Uten Grenser så lenge det foreligger saklig behov for det, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Opplysningene slettes eller anonymiseres når saklig behov ikke lenger foreligger.

4. Bruk av databehandler, utlevering og konfidensialitet

Som nevnt i punkt 3, har Leger Uten Grenser rutiner som sikrer tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til blant annet konfidensialitet. Dine personopplysninger kan bli gjort tilgjengelige for leverandører som bistår oss med å oppfylle formålet med behandlingen av personopplysningene. Når vi gir tredjeparter tilgang til personopplysninger på denne måten, sikrer vi at disse tredjepartene overholder våre krav til behandling av personopplysninger og gjeldende lovgivning.

Personopplysninger kan også utleveres dersom det foreligger lovhjemmel for dette eller vi blir pålagt det av en domstol eller annen offentlig myndighet. Personopplysninger vil ikke bli utlevert til land utenfor EU/EØS. For tidligere feltarbeidere vil dette likevel kunne være tilfelle i forbindelse med et eventuelt nytt engasjement. Du vil i så fall få mer informasjon før dine personopplysninger utleveres til land utenfor EU/EØS.    

5. Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som er registrert om deg, og kan kreve retting og sletting i samsvar med gjeldende lovgivning. Dersom du ønsker dette, kan du ta kontakt med oss på epost@legerutengrenser.no.

Dersom du er en av de Leger Uten Grenser behandler personopplysninger om, har du en rekke rettigheter:

 • Rett til informasjon: Leger Uten Grenser er forpliktet til å gi deg informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Hensikten med denne personvernerklæringen er blant annet å oppfylle denne forpliktelsen. Dersom du har ytterligere spørsmål, kan du kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen i punkt 7.
 • Rett til innsyn: Som en registrert (den personopplysningene kan knyttes til) vil du ha rett til å få bekreftet om vi behandler dine personopplysninger, og dersom det er tilfelle, til å få innsyn i disse personopplysningene.
 • Rett til retting: Leger Uten Grenser er opptatt av at personopplysningene vi behandler om deg er korrekte og fullstendige. Dersom du ser at personopplysningene vi behandler om deg er uriktige eller ufullstendige, kan du be oss om å rette disse.
 • Rett til sletting: Leger Uten Grenser er forpliktet til å slette personopplysninger som det ikke lenger er nødvendig å behandle. I tillegg har du rett til å be oss om å slette personopplysninger i gitte situasjoner.
 • Rett til å protestere: I visse situasjoner vil du ha en rett til å protestere på vår behandling av dine personopplysninger, for eksempel der hvor vi behandler personopplysninger basert på det vi mener er en berettiget interesse. Dersom du protesterer på en behandling vil vi måtte foreta en ny vurdering om vi fortsatt har tilstrekkelig grunnlag for å behandle dine personopplysninger.
 • Rett til å klage: Du har rett til å klage på vår behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet. Du finner kontaktinformasjonen til Datatilsynet og mer informasjon om dine rettigheter på www.datatilsynet.no. Før du eventuelt vurderer å sende en klage til Datatilsynet oppfordrer vi deg til å kontakte oss ved bruk av kontaktinformasjonen i punkt 7, slik at vi kan forsøke å håndtere situasjonen internt.

Vi gjør oppmerksom på at rettighetene ikke er absolutte og at det kan være unntak som gjør seg gjeldende i den enkelte situasjonen. Dersom du ønsker å bruke dine rettigheter, kan du når som helst kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen i punkt 7. 

6. Endringer i personvernerklæringen

Ved endringer i vår behandling av personopplysninger eller ved endringer i gjeldende lovgivning, kan Leger Uten Grenser endre eller revidere denne personvernerklæringen. Når personvernerklæringen endres, vil den nye personvernerklæringen publiseres på denne siden. Større endringer vil bli synliggjort, men vi anbefaler likevel at du leser personvernerklæringen jevnlig når du besøker vårt nettsted.

7. Kontakt

Dersom du ønsker mer informasjon om vår behandling av personopplysninger, innsyn eller endringer i opplysninger vi har lagret om deg, kan du kontakte oss på epost@legerutengrenser.no.

8. Informasjonskapsler på legerutengrenser.no

Hva er informasjonskapsler?

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres i nettleseren når du besøker en nettside. Disse brukes vanligvis til å gjenkjenne returnerende brukere, sikre funksjonalitet på nettsteder og forbedre brukeropplevelsen.

Lagring og behandling av opplysninger som samles inn ved bruk av informasjonskapsler er bare tillatt dersom brukeren har blitt informert om, og gitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. Ekomloven § 2-7b.

Ved å besøke våre nettsider, samtykker du til vår cookie-policy og at det settes informasjonskapsler i din nettleser, i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren.

Fire typer informasjonskapsler

Informasjonskapsler kan deles inn i fire hovedkategorier, basert på hva de brukes til. Informasjonskapselens bruksområde påvirker også ditt personvern i ulik grad. De fire kategoriene, rangert etter i hvor stor grad de påvirker ditt personvern (minst påvirkning – mest påvirkning), er:

 1. Strengt nødvendige
  Disse informasjonskapslene lar deg bevege deg rundt på nettstedet og bruke funksjonalitet som skjema for å gi bidrag, registrere deg som fast giver eller på Min side. De samler ikke informasjon som benyttes i markedsføring og husker ikke hvilke sider du har besøkt på Internett. Informasjonskapsler av denne typen slettes i det du lukker nettleseren din.
 2. Nettstedsaktivitet
  Disse informasjonskapslene gir oss grunnlag for å forstå hvordan du bruker våre nettsider, og eventuelle problemer besøkende opplever. De gir også informasjon om hvorvidt du har sett våre kampanjer på nett og klikket på våre annonser. Informasjonen benyttes til å forbedre brukeropplevelsen på våre nettsteder, samt til å optimalisere digitale markedsaktiviteter.
 3. Funksjonalitet
  Disse informasjonskapslene husker valg du har gjort på våre nettsider, slik som å godta informasjonskapsler. De husker også om du har gjennomført en spørreundersøkelse eller hvilken variant av nettstedet du blir presentert for når vi tester ulike varianter av nettstedet vårt. Disse informasjonskapslene sporer ikke dine bevegelser på andre nettsteder.
 4. Målretting av markedsføring
  Disse informasjonskapslene samler informasjon til tredjepartsaktører og husker hvilke sider du har besøkt på Internett. De brukes eksempelvis til «Lik»- og «Del»-funksjonalitet, samt målrettet annonsering på nett. Dukker det opp annonser for ting du har undersøkt på nett? Det gjøres mulig av denne typen informasjonskapsler.

Hva slags opplysninger samler vi inn ved bruk av informasjonskapsler?

Når du besøker legerutengrenser.no registrerer vi anonymiserte opplysninger om din aktivitet på våre nettsider. Anonymiserte opplysninger vil si opplysninger som ikke kan spores tilbake til deg som person.

Eksempler på slike opplysninger er hvilke sider du besøker, hva du søker på, hvilken enhet og nettleser du benytter, tidspunkt for besøket, hvilket nettsted du kom fra og hvilke elementer du har hatt en interaksjon med på enkeltsider. Videre registreres din omtrentlige posisjon ved bruk av IP-adresse.

Hva er Leger Uten Grensers formål med bruk av informasjonskapsler?

Vi benytter informasjon innhentet gjennom bruk av informasjonskapsler til markedsføring og analyser for forbedring av brukeropplevelsen. Med informasjon om besøkendes adferd på vårt nettsted kan markedsføringen tilpasses slik at den blir mest mulig relevant for den enkelte bruker.

Hvilke informasjonskapsler bruker vi på legerutengrenser.no?

 • Informasjonskapsler for analyseverktøyet Google Analytics og Googles annonseprodukter
  Informasjonskapslene benyttes til å samle inn data om besøkendes aktivitet på våre nettsider. Eksempelvis lagres data om hvilke sider besøkende ser, tidspunkt for besøket, hvilke nettlesere og enheter som benyttes, samt hendelser som registrering av faste givere og enkeltgaver. Opplysningene benyttes til forbedring av brukervennlighet og markedsføring.
 • Informasjonskapsler for analyseverktøyet Matomo
  Informasjonskapslene benyttes til å samle inn data om besøkendes aktivitet på våre nettsider. Eksempelvis lagres data om hvilke sider besøkende ser, tidspunkt for besøket, hvilke nettlesere og enheter som benyttes, samt hendelser som registrering av faste givere og enkeltgaver. Opplysningene benyttes til forbedring av brukervennlighet.
 • Informasjonskapsler til markedsføring i sosiale medier
  Gjennom annonseplattformene til Facebook, LinkedIn, Tik Tok og Snapchat - og tilhørende informasjonskapler, innhentes data om hvilke sider besøkende har sett på vårt nettsted, registrering av faste givere og enkeltgaver, hvordan brukere responderer på innlegg, sponset innhold og annonsering fra Leger Uten Grenser. Dette vil for eksempel være informasjon om klikk på en annonse, visning av en video samt om man eventuelt blir giver som resultat av en annonse. Dataen benyttes til å tilpasse og målrette relevant annonsering.
 • Informasjonskapsler for analyseverktøyene Mouseflow og CrazyEgg
  Analyseverktøyene Mouseflow og CrazyEgg benyttes til å registrere hvilke elementer besøkende klikker på, hvor stor del av enkeltsider besøkende ser, spørreundersøkelser og anonyme opptak av nettstedsbesøk. Opplysningene brukes til å forbedre brukeropplevelsen på våre nettsider.
 • Informasjonskapsler for testverktøyet Google Optimize
  Verktøyet benyttes for å innhente data om hvordan besøkende responderer på ulike varianter av legerutengrenser.no. Dataen benyttes til å forbedre brukervennligheten på våre nettsider.

Du kan selv begrense informasjonskapsler i din nettleser

De fleste nettlesere aksepterer bruk av informasjonskapsler automatisk. Du kan selv slette eksisterende informasjonskapsler og endre disse innstillingene i nettleseren din. Se hjelp-seksjonen i nettleseren du bruker eller nettleserens nettsider for mer informasjon.