Helseinformasjon

Foto: Leger Uten Grenser

Helseinformasjon


Leger Uten Grensers feltarbeidere jobber mye for å spre informasjon om sykdommer, smittefarer og forebygging, og om de medisinske tjenestene vi tilbyr helt gratis.

Hjem > Helse > Helseinformasjon
08.06.2017 | Oppdatert 04.01.2023
        

Smittsomme og glemte sykdommer

Under epidemier og andre sykdomsutbrudd, sprer Leger Uten Grenser informasjon om hvordan sykdommen smitter og hvordan smitten kan hindres, hvilke tegn man skal se etter, og hva man skal gjøre hvis noen blir syke. Dette gjelder også ukjente sykdommer. 

Dette informasjonsarbeidet skjer også utenfor sykehuset. Våre feltarbeidere oppsøker lokalbefolkningen på deres arenaer; i lokale forsamlingshus, kirker eller moskeer. Man oppsøker menneskene der de er. 

Det er viktig med hygieniske vannforhold og god avfallshåndtering, og god informasjon om vannbårne sykdommer kan hindre spredning. I forkant av massevaksineringsprogram mot blant annet kolera, informerer vi for å oppfordre flere til å ta vaksine.

Artikkelen fortsetter under bildet

Kolera: Shou Shou jobber med å spre helseinformasjon, her i et telt for barn ved behandlingssenteret for kolera i Mbandaka, Den demokratiske republikken Kongo, 2016. Foto: Borja Ruiz Rodriguez/Leger Uten Grenser 


Forståelse for kultur og tradisjoner

Det er viktig for Leger Uten Grenser å forankre prosjektene lokalt, og vi jobber aktivt for ha en grundig forståelse av lokale skikker og tradisjoner. Dette er svært en viktig del av arbeidet med helseinformasjon. Majoriteten av de som jobber på prosjektene vi driver er nasjonalt ansatte. Dette bidrar til å minske den kulturelle avstanden mellom våre team og pasientene våre.

Kjennskap til kulturen vi jobber i gjør at vi kan forstå lokalbefolkningens forhold til forskjellige sykdommer, sosiale problemer og stigma. 

Les også: Antropologen i felt som bygger forståelse begge veier

Åpenhet og forutsigbarhet

Vi jobber mye med å kommunisere åpent om tilbudet vårt, og det vi gjør på flere forskjellige måter.

Under for eksempel et kolerautbrudd setter vi opp behandlingssentre hvor smittede mennesker må isoleres for å hindre videre spredning. Gjerdene rundt disse sentrene er ikke høyere enn brysthøyde. Dette bestemte Leger Uten Grenser seg for å gjøre for at mennesker på utsiden skal kunne se hvor det blir av pasientene vi behandler.

Vi vil ikke at det skal være usikkerhet knyttet til klinikkene vi driver og de menneskene som kommer til oss for hjelp. 

Tillit

Det er viktig å skape trygghet rundt Leger Uten Grenser som aktør for at folk skal ta i bruk de tjenestene vi gir i felt. Det er viktig å bygge et tillitsforhold for at mennesker skal reise over lange avstander, og stole på oss nok til å la oss behandle venner og familie.

 HER JOBBER VI MED HELSEINFORMASJON 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen