FINN DIN ROLLE

Ønsker du å jobbe med humanitært arbeid i utlandet? Finn ut mer om de ulike rollene i Leger Uten Grenser - fra medisinsk personell til logistiker, og bio-medisiner til prosjektansvarlig. 

Medisinsk | Paramedisinsk | Ikke-medisinsk


Anestesilege
Lege
Psykiater
Gynekolog / Fødselslege


Barnelege
Kirurg
Ortoped
Akuttmedisinsk lege


Smittevernsrådgiver
Intensivlege


ParamedisinskEpidemiolog
Jordmor
Sykepleier
Farmasøyt


Psykolog
Helseveileder
Laboratoriepersonell


Ikke-medisinskDriftspersonell
HR- og økonomiansvarlig
Erfaren koordinator
Logistikk - Supply Chain Manager


Logistikk - Innkjøpsleder
Logistikk - Lagerleder
Teknisk driftspersonell
Mekaniker


Elektriker
Ingeniør - Medisinsk teknisk utstyr
Økonomiansvarlig
Kommunikasjon


Intercultural Mediator
Vann-, hygiene- og sanitærspesialist
Humanitærrådgiver
Benchmark – Remuneration Analyst


Bygg- og anleggsspesialist
HR og ledelse