Foto: Leger Uten Grenser
Hjem > Om oss > Slik jobber vi > Rapporter og publikasjoner
Nyheter

Rapporter og publikasjoner

19.05.2020 | Oppdatert 03.04.2024
        

Internasjonal aktivitets- og økonomirapport

Hvert år utgir vi en aktivitetsrapport og en økonomirapport som blant annet tar for seg hvilke prosjekter vi har i hvilke land, hvordan midlene blir brukt og hvilke utfordringer vi har møtt på i felt.

Les på msf.org: Aktivitetsrapporten for 2022

Les på msf.org: Financial Reports

The unbearable life: The health impacts of the Israeli measures to forcibly evict the residents of Masafer Yatta (2023) 

Konstant frykt for tvangsflytting og vold, bevegelsesrestriksjoner og at hus blir revet, er noen av utfordringene for innbyggerne i Masafer Yatta på den okkuperte Vestbredden.   

Les hele rapporten her

 

Between two fires: Danger and desperation in Syria’s Al-Hol camp (2022)

Al Hol-leiren beskrives som et utendørs fengsel, hvor mennesker har blitt fratatt rettighetene sine og utsatt for vold og usikkerhet. De aller fleste som bor i lerien er barn, og som ikke selv har valgt et liv i leiren. Jo lenger mennesker blir hold i leiren, jo verre blir det. I 2021 var 35 prosent av de som døde i Al-Hol-leiren barn under 16 år - flere ble påkjørt av vanntankbiler eller ble drept i voldelige situasjoner. I tillegg til ekstremt farlige forhold i leiren, er det rapporter om unge tenåringsgutter som blir tvangsadskilt fra mødrene sine eller andre foresatte. Det er lite informasjon om hvor de blir ført, eller hva som skjer med dem etterpå.

Les hele rapporten her

In search of dignity: Refugees in Kenya Face a Reckoning (2021)

De aller fleste av de 230.000 menneskene i flyktningleirene i Dadaab, er fra Somalia. Leirene skulle etter planen stenges i juni 2022, og Leger Uten Grenser anbefalte på det sterkeste at menneskene skulle få bosette seg i Kenya eller i andre trygge land. Nedstengningen har ennå ikke skjedd, og menneskene bor fortsatt i Dadaab.

Les hele rapporten her

Klimarapport 2021

Vi er vitne til hvordan klimaendringer har forverret krisene vi jobber i, og vi ser allerede helsekonsekvensene av klimaendringene. Hvert år bidrar Leger Uten Grenser til The Lancet Countdown-rapporten om klima og helse.

Leger Uten Grenser advarer om helsekonsekvenser av klimaendringene

South Sudan at 10 – An MSF record of the consequences of violence (2021)

For ti år siden var mange håpefulle for den nyopprettede nasjonen og mulighetene det ville bringe. Men nå ser verdens yngste land tilbake på et tiår preget av vold, krig og konflikt.

Leger Uten Grenser har arbeidet i det området som i dag er Sør-Sudan i 40 år. Denne rapporten tar for seg Leger Uten Grensers erfaringer fra de ti siste årene. 

Les hele rapporten her

Seksualisert vold i Den demokratiske republikken Kongo (2021)

Leger Uten Grenser advarer om at ofre for seksualisert vold ikke får tilstrekkelig med hjelp i Den demokratiske republikken Kongo. Dette er en akutt medisinsk krise som må responderes på umiddelbart, og krever finansering og handling. Vi ber derfor kongolesiske myndigheter og andre relevante aktører om å kommee på banen. Det er kritisk mangel på helsehjelp til ofre for seksualisert vold, og de får ikke dekket sosioøkonomiske, juridiske og beskyttelsesbehov.

Les hele rapporten her

Overcoming Neglect: finding ways to manage and control Neglected Tropical Diseases (2021)

En rapport som tar for seg utfordringene med negliserte tropiske sykdommer, og som går i dybden på sykdommer som kala-azar, sovesyke, slangebitt, chagas og noma. Disse sykdommene rammer i all hovedsak mennesker som lever i ekstrem fattigdom. Det blir ikke utviklet vaksiner, diagnostiske verktøy er begrenset og det mangler ofte god nok behandling eller medisinene er for dyre. Det fører til altfor mange dødsfall eller at mennesker får permanent nedsatt funksjonshemming.

Leger Uten Grenser har lang erfaring med disse sykdommene, og rapporten peker på hvordan en langt bedre global respons må på plass for å hindre unødig død og lidelse for menneskene som blir rammet.

Les hele rapporten her

Når nøden er størst (2018)

En feltstudie i hvorfor det humanitære systemet svikter i sin hovedoppgave og hva man kan gjøre med det.

Nødhjelp skal redde liv og lindre nød i krisesituasjoner. Vi skal være på plass når nøden er størst. Allikevel svikter den humanitære sektoren gang etter gang nettopp når det gjelder som mest, særlig i konfliktområder. Hvorfor er det slik?

Rapporten tar utgangspunkt i fire feltstudier – Jemen, Nigeria, Niger og Mali – som alle illustrerer hvordan og hvorfor nødhjelpsinnsatsen ikke var rask eller god nok. Studiene er en del av Leger Uten Grensers «Emergency Gap»-prosjekt.

Les hele rapporten her

Medisinske publikasjoner

Leger Uten Grenser utgir medisinske retningslinjer på ulike språk for ulike sykdommer og publiserer medisinske protokoller. Vi utarbeider også retningslinjer for legemiddleforsyninger og en liste over essensielle medisiner. 

Les mer på msf.org: Medical resources

Forskning, analyse og refleksjon fra felt

Vi tror på åpenhet, ærlighet og refleksjon rundt egen innsats for å hele tiden gjøre arbeidet vårt bedre. I tillegg til å gi medisinsk nødhjelp publiserer vi derfor flere forsknings- og refleksjonsrapporter fra erfaringene våre i felt. Det bidrar til å bedre forstå kontekstene vi arbeider i og prosjektene vi starter opp. 

Les mer på msf.org: MSF Research and reflection centres

Kritisk evaluering av vår egen nødhjelpsinnsats

Fra da vi fordømte tvangsflyttingen av mennesker i Etiopia i 1985, til den internasjonale responsen under folkemordet i Rwanda i 1994, og til da vi vant fredsprisen i 1999 og brukte anledningen til å fordømme bombingen av sivile i Tsjetsjenia. 

Her finner du en rekke studier, kilder og vitnemål fra våre ansatte som beskriver ulike hendelser i Leger Uten Grensers historie. 

Les mer på msf.org: Speaking Out Case Studies

Artikkelen fortsetter under bildet

En person som testet positivt for ebola på et av våre helsesentre i Butembo i Øst-Kongo under utbruddet i 2018. Vi har kommet med kraftig kritikk av ebola-responsen i DR Kongo, også vår egen. Foto: John Wessels/Leger Uten Grenser

 

Andre forsknings- og utviklingsinitiativer vi jobber med: 

I tillegg medisinsk behandling og oppfølging av pasienter, jobber vi aktivt for øke tilgangen til medisiner og vaksiner. Dette gjelder både å gjøre dem billigere i pris, slik at helsemyndigheter og humanitære organiasjoner kan kjøpe de inn, men også for å utvikle nye medisiner mot sykdommer som rammer pasientene våre i felt. Dette skjer blant annet gjennom Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi) og Epicentre forskningssenter.

Drugs For Neglected Diseases initiative (DNDi)

I 2003 satte Leger Uten Grenser sammen et team av eksperter for å forske og utvikle nye medisiner og vaksiner gjennom det nye initiativet Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi).

Glemt fremskritt: Nye medisiner kan revolusjonere sovesykebehandling

DNDi utvikler medisiner til sykdommer som rammer fattige mennesker, fordi denne gruppen ofte blir oversett av den kommersielle legemiddelindustrien når de utvikler nye medisiner og vaksiner. DNDi har blant annet utviklet medisiner til å behandle pasienter mot sovesyke, og det forskes på sykdommer som blant annet chagas, kala-azar og malaria.

Gå til DNDi sin offisielle nettside

Epicentre forskningssenter

Epicentre ligger i Paris og ble opprettet av Leger Uten Grenser i 1986, slik at vi kunne knytte epidemiologisk ekspertise og feltarbeidet vårt tettere sammen. Epicentre har også forskningssentre i Uganda og i Niger. 

I 2021 publiserte Epicentre en studie som tok for seg effekten av å gi mennesker færre antall doser av gulfebervaksinen. Det førte til at Verdens helseorganisasjon (WHO) ville endre retningslinjene som følge av funnene i denne studien.

Nytt vaksine-funn: En femtedels dose av gulfebervaksinen er effektivt under sykdomsutbrudd

I 2017 testet Epicentre en ny vaksine mot rotavirus i Niger med svært vellykkede resultater.

Glemt fremskritt: Ny rotavirusvaksine: Billig, effektiv og trygg

Epicentre jobber blant annet med medisinsk forskning og utvikling av medisiner, vaksiner og behandlingsformer, samt opplæring av epidemiologisk håndtering i krisesituasjoner for humanitære arbeidere.

Epicenter er primært finansiert av Leger Uten Grenser, men får støtte av Action contre la Faim, ALIMA, ANRS, DNDi, Kavlifondet, London School of Hygiene and Tropical Medicine, Save the Children Fund, Sidaction, Verdens helseorganisasjon og UnitAid. 

Gå til Epicentre sin internasjonale nettside

Den lille gutten på bildet får vaksine mot en type rotavirus som er spesielt utbredt i Afrika sør for Sahara. I samarbeid med nigerske helsemyndigheter utførte Leger Uten Grensers Epicentre en klinisk studie i for å teste en den nye drikkevaksinen mot rotavirus. Foto: Séverine Bonnet / Leger Uten Grenser
Mer i denne seksjonen  
Grunnprinsipper
Historie
Styret
Økonomi
Slik jobber vi
Å bære vitne
Glemte kriser
Slik er Leger Uten Grenser bygget opp
Leger Uten Grensers charter
Etiske retningslinjer
Programavdelingen
Foto: Leger Uten Grenser
Hjem > Om oss > Slik jobber vi > Rapporter og publikasjoner
Nyheter

Rapporter og publikasjoner

19.05.2020 | Oppdatert 03.04.2024
        

Internasjonal aktivitets- og økonomirapport

Hvert år utgir vi en aktivitetsrapport og en økonomirapport som blant annet tar for seg hvilke prosjekter vi har i hvilke land, hvordan midlene blir brukt og hvilke utfordringer vi har møtt på i felt.

Les på msf.org: Aktivitetsrapporten for 2022

Les på msf.org: Financial Reports

The unbearable life: The health impacts of the Israeli measures to forcibly evict the residents of Masafer Yatta (2023) 

Konstant frykt for tvangsflytting og vold, bevegelsesrestriksjoner og at hus blir revet, er noen av utfordringene for innbyggerne i Masafer Yatta på den okkuperte Vestbredden.   

Les hele rapporten her

 

Between two fires: Danger and desperation in Syria’s Al-Hol camp (2022)

Al Hol-leiren beskrives som et utendørs fengsel, hvor mennesker har blitt fratatt rettighetene sine og utsatt for vold og usikkerhet. De aller fleste som bor i lerien er barn, og som ikke selv har valgt et liv i leiren. Jo lenger mennesker blir hold i leiren, jo verre blir det. I 2021 var 35 prosent av de som døde i Al-Hol-leiren barn under 16 år - flere ble påkjørt av vanntankbiler eller ble drept i voldelige situasjoner. I tillegg til ekstremt farlige forhold i leiren, er det rapporter om unge tenåringsgutter som blir tvangsadskilt fra mødrene sine eller andre foresatte. Det er lite informasjon om hvor de blir ført, eller hva som skjer med dem etterpå.

Les hele rapporten her

In search of dignity: Refugees in Kenya Face a Reckoning (2021)

De aller fleste av de 230.000 menneskene i flyktningleirene i Dadaab, er fra Somalia. Leirene skulle etter planen stenges i juni 2022, og Leger Uten Grenser anbefalte på det sterkeste at menneskene skulle få bosette seg i Kenya eller i andre trygge land. Nedstengningen har ennå ikke skjedd, og menneskene bor fortsatt i Dadaab.

Les hele rapporten her

Klimarapport 2021

Vi er vitne til hvordan klimaendringer har forverret krisene vi jobber i, og vi ser allerede helsekonsekvensene av klimaendringene. Hvert år bidrar Leger Uten Grenser til The Lancet Countdown-rapporten om klima og helse.

Leger Uten Grenser advarer om helsekonsekvenser av klimaendringene

South Sudan at 10 – An MSF record of the consequences of violence (2021)

For ti år siden var mange håpefulle for den nyopprettede nasjonen og mulighetene det ville bringe. Men nå ser verdens yngste land tilbake på et tiår preget av vold, krig og konflikt.

Leger Uten Grenser har arbeidet i det området som i dag er Sør-Sudan i 40 år. Denne rapporten tar for seg Leger Uten Grensers erfaringer fra de ti siste årene. 

Les hele rapporten her

Seksualisert vold i Den demokratiske republikken Kongo (2021)

Leger Uten Grenser advarer om at ofre for seksualisert vold ikke får tilstrekkelig med hjelp i Den demokratiske republikken Kongo. Dette er en akutt medisinsk krise som må responderes på umiddelbart, og krever finansering og handling. Vi ber derfor kongolesiske myndigheter og andre relevante aktører om å kommee på banen. Det er kritisk mangel på helsehjelp til ofre for seksualisert vold, og de får ikke dekket sosioøkonomiske, juridiske og beskyttelsesbehov.

Les hele rapporten her

Overcoming Neglect: finding ways to manage and control Neglected Tropical Diseases (2021)

En rapport som tar for seg utfordringene med negliserte tropiske sykdommer, og som går i dybden på sykdommer som kala-azar, sovesyke, slangebitt, chagas og noma. Disse sykdommene rammer i all hovedsak mennesker som lever i ekstrem fattigdom. Det blir ikke utviklet vaksiner, diagnostiske verktøy er begrenset og det mangler ofte god nok behandling eller medisinene er for dyre. Det fører til altfor mange dødsfall eller at mennesker får permanent nedsatt funksjonshemming.

Leger Uten Grenser har lang erfaring med disse sykdommene, og rapporten peker på hvordan en langt bedre global respons må på plass for å hindre unødig død og lidelse for menneskene som blir rammet.

Les hele rapporten her

Når nøden er størst (2018)

En feltstudie i hvorfor det humanitære systemet svikter i sin hovedoppgave og hva man kan gjøre med det.

Nødhjelp skal redde liv og lindre nød i krisesituasjoner. Vi skal være på plass når nøden er størst. Allikevel svikter den humanitære sektoren gang etter gang nettopp når det gjelder som mest, særlig i konfliktområder. Hvorfor er det slik?

Rapporten tar utgangspunkt i fire feltstudier – Jemen, Nigeria, Niger og Mali – som alle illustrerer hvordan og hvorfor nødhjelpsinnsatsen ikke var rask eller god nok. Studiene er en del av Leger Uten Grensers «Emergency Gap»-prosjekt.

Les hele rapporten her

Medisinske publikasjoner

Leger Uten Grenser utgir medisinske retningslinjer på ulike språk for ulike sykdommer og publiserer medisinske protokoller. Vi utarbeider også retningslinjer for legemiddleforsyninger og en liste over essensielle medisiner. 

Les mer på msf.org: Medical resources

Forskning, analyse og refleksjon fra felt

Vi tror på åpenhet, ærlighet og refleksjon rundt egen innsats for å hele tiden gjøre arbeidet vårt bedre. I tillegg til å gi medisinsk nødhjelp publiserer vi derfor flere forsknings- og refleksjonsrapporter fra erfaringene våre i felt. Det bidrar til å bedre forstå kontekstene vi arbeider i og prosjektene vi starter opp. 

Les mer på msf.org: MSF Research and reflection centres

Kritisk evaluering av vår egen nødhjelpsinnsats

Fra da vi fordømte tvangsflyttingen av mennesker i Etiopia i 1985, til den internasjonale responsen under folkemordet i Rwanda i 1994, og til da vi vant fredsprisen i 1999 og brukte anledningen til å fordømme bombingen av sivile i Tsjetsjenia. 

Her finner du en rekke studier, kilder og vitnemål fra våre ansatte som beskriver ulike hendelser i Leger Uten Grensers historie. 

Les mer på msf.org: Speaking Out Case Studies

Artikkelen fortsetter under bildet

En person som testet positivt for ebola på et av våre helsesentre i Butembo i Øst-Kongo under utbruddet i 2018. Vi har kommet med kraftig kritikk av ebola-responsen i DR Kongo, også vår egen. Foto: John Wessels/Leger Uten Grenser

 

Andre forsknings- og utviklingsinitiativer vi jobber med: 

I tillegg medisinsk behandling og oppfølging av pasienter, jobber vi aktivt for øke tilgangen til medisiner og vaksiner. Dette gjelder både å gjøre dem billigere i pris, slik at helsemyndigheter og humanitære organiasjoner kan kjøpe de inn, men også for å utvikle nye medisiner mot sykdommer som rammer pasientene våre i felt. Dette skjer blant annet gjennom Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi) og Epicentre forskningssenter.

Drugs For Neglected Diseases initiative (DNDi)

I 2003 satte Leger Uten Grenser sammen et team av eksperter for å forske og utvikle nye medisiner og vaksiner gjennom det nye initiativet Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi).

Glemt fremskritt: Nye medisiner kan revolusjonere sovesykebehandling

DNDi utvikler medisiner til sykdommer som rammer fattige mennesker, fordi denne gruppen ofte blir oversett av den kommersielle legemiddelindustrien når de utvikler nye medisiner og vaksiner. DNDi har blant annet utviklet medisiner til å behandle pasienter mot sovesyke, og det forskes på sykdommer som blant annet chagas, kala-azar og malaria.

Gå til DNDi sin offisielle nettside

Epicentre forskningssenter

Epicentre ligger i Paris og ble opprettet av Leger Uten Grenser i 1986, slik at vi kunne knytte epidemiologisk ekspertise og feltarbeidet vårt tettere sammen. Epicentre har også forskningssentre i Uganda og i Niger. 

I 2021 publiserte Epicentre en studie som tok for seg effekten av å gi mennesker færre antall doser av gulfebervaksinen. Det førte til at Verdens helseorganisasjon (WHO) ville endre retningslinjene som følge av funnene i denne studien.

Nytt vaksine-funn: En femtedels dose av gulfebervaksinen er effektivt under sykdomsutbrudd

I 2017 testet Epicentre en ny vaksine mot rotavirus i Niger med svært vellykkede resultater.

Glemt fremskritt: Ny rotavirusvaksine: Billig, effektiv og trygg

Epicentre jobber blant annet med medisinsk forskning og utvikling av medisiner, vaksiner og behandlingsformer, samt opplæring av epidemiologisk håndtering i krisesituasjoner for humanitære arbeidere.

Epicenter er primært finansiert av Leger Uten Grenser, men får støtte av Action contre la Faim, ALIMA, ANRS, DNDi, Kavlifondet, London School of Hygiene and Tropical Medicine, Save the Children Fund, Sidaction, Verdens helseorganisasjon og UnitAid. 

Gå til Epicentre sin internasjonale nettside

Den lille gutten på bildet får vaksine mot en type rotavirus som er spesielt utbredt i Afrika sør for Sahara. I samarbeid med nigerske helsemyndigheter utførte Leger Uten Grensers Epicentre en klinisk studie i for å teste en den nye drikkevaksinen mot rotavirus. Foto: Séverine Bonnet / Leger Uten Grenser
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen