Malaria

Foto: Ricardo Garcia Vilanova

Malaria


Malaria kan ofte enkelt behandles om man får helsehjelp i tide, likevel tar sykdommen flere hundre tusen liv hvert år.

Hjem > Sykdommer > Malaria
Oppdatert 12.04.2024
        

Hva er malaria? 

Malaria er en febersykdom som forårsakes av en parasitt som heter Plasmodium. Parasitten overføres fra mygg til menneske av Anopheles-myggen. Denne myggen er mest aktiv fra mørket faller om kvelden til sola står opp om morgenen.

Når en person blir stukket av en mygg som bærer malariaparasitten, går parasitten først til leveren før den invaderer de røde blodcellene. Inni de røde blodcellene formerer parasitten seg helt til cellen sprekker, og parasittene sprer seg i blodårene og invaderer nye blodceller.

Det er fem hovedtyper av malariaparasitten, hvor falsiparum-typen er den farligste. 

I 2021 var det anslagsvis 247 millioner malariatilfeller i de 84 landene hvor malaria forekommer. Det er en økning to millioner tilfeller sammenlignet med året før. På verdensbasis døde 619.000 mennesker av malaria, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Ni av ti dødsfall finner sted på det afrikanske kontintentet, og det er først og fremst barn under fem år som dør av sykdommen. 

I små stillestående vannpytter som dette legger anepholese-myggen egg. Hvis man drenerer slike småpytter vil det være færre mygg som kan overføre malaria til nye mennesker. Dette er en veldig effektiv måte å forebygge malariasmitte på. Foto: Louise Annaud / Leger Uten Grenser

 

Hva gjør Leger Uten Grenser? 

Vi jobber med forebygging og behandling av malaria i mange afrikanske land, og land i Latin-Amerika. Bare i 2022 behandlet vi over 4,2 millioner malariatilfeller.

I tillegg til testing og behandling jobber vi også med forebygging, som å dele ut myggnetting og spraye med insektsspray. Vi har også team som reiser rundt og driver omfattende helseinformasjonsarbeid. 

Malariabehandling er en prioritet i landene DR Kongo, hvor 757.800 mennesker ble behandlet for malaria i 2022, og i Niger (611.500 behandlet), Burundi (571.000 behandlet), Burkina Faso (380.400 behandlet) og Sør-Sudan (309.900 behandlet).

Vi behandler også malaria i Angola, Den sentralafrikanske republikk, Etiopia, Guinea, India, Kamerun, Mali, Nigeria, Pakistan, Sierra Leone, Tanzania og Venezuela.

Spray, sykler og satellitter: Slik kjemper vi mot malaria i Burundi

Hva slags symptomer gir malaria?

Malaria starter med symptomer som ligner på influensa, men disse oppstår først ni til fjorten dager etter man har blitt smittet.

Man får feber, skjelvinger, hodepine, oppkast, kramper og kan til slutt ende i koma.

En ukomplisert malariainfeksjon som ikke blir behandlet, kan utvikle seg til en alvorlig variant. Dette skjer med rundt åtte millioner tilfeller av malaria årlig.

Dødsfall kan skje som følge av skade på hjernen (hjernemalaria), skade på andre vitale organer, eller alvorlig blodfattighet siden så mange blodceller sprekker.

Diagnostisering gjøres med hurtigtester eller ved å lete etter parasitter i blodet under et mikroskop.

Dessverre er det fortsatt mye feildiagnostisering ut fra symptomene, da hurtigtestene ikke alltid er lett tilgjengelig, og teknikken med mikroskop tar lang tid og er ressurskrevende.

Behandling av malaria

Den mest effektive behandlingen av malaria er ved bruk av legemiddelet artemisin. Behandlingen, som forkortes ACT, har få bieffekter og reagerer raskt på parasittene i blodet.

I dag har 41 av 54 afrikanske land endret prosedyrene sine for førstelinjebehandling av malaria til ACT. Likevel er denne behandlingen vanskelig å gi mange av stedene hvor Leger Uten Grenser jobber.

Det globale behovet for ACT-behandling er anslått å være mellom 300-500 millioner behandlinger i året.

Myggnett impregnert med innsektsmiddel er veldig viktig i forebyggingen av malaria. Leger Uten Grenser deler ut myggnett til gravide og barn under fem år, som er spesielt sårbare for alvorlig malaria.

Glemt fremskritt: 6,8 millioner malaria-dødsfall unngått siden 2001

En sykepleier tester en liten jente for malaria gjennom en rask blodprøve fra en våre mobile klinikker i El Fahser i Sudan. Det kan være enkel behandling for å bli frisk fra malaria, men man må få helsehjelp i tide.
Foto: Igor Barbero / Leger Uten Grenser 

 

 HVOR JOBBER VI MED MALARIA 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen