Mor-barn-helse

Foto: Leger Uten Grenser / Johan Lolos

Mor-barn-helse


Alt for mange kvinner og barn mister livet av svangerskapskomplikasjoner fordi de ikke har tilgang til helsehjelp. 

Hjem > Helse > Mor-barn-helse
18.07.2017 | Oppdatert 24.04.2023
        

Hva er mor-barn-helse? 

Hver dag dør hundrevis av kvinner som følge av svangerskap og fødsel, og ni av ti dødsfall skjer i lav- og mellominntektsland. 

Noen av årsakene til dette er store blødninger, infeksjoner, svangerskapsforgiftning eller at kvinner får utført en utrygg abort. 

Flesteparten av disse dødsfallene kan forhindres hvis kvinner har tilgang til trygg helsehjelp før, under og etter fødsel.

Barnet kan også dø under kompliserte fødsler utenfor sykehus og klinikker, eller miste livet etterpå fordi de ikke får nødvendig medisinsk oppfølging.  

Les mer: Bli med inn på fødselssykehuset i Khost, Afghanistan

Hva gjør Leger Uten Grenser innen mor-barn-helse? 

Leger Uten Grenser jobber med mor-barn-helse i mange land, blant annet Den sentralafrikanske republikk, Aghanistan og i Haiti. 

Vi jobber med alt fra prevensjon og helseinformasjonsarbeid til svangerskapsoppfølging og fødsler. Vi følger også opp nyfødte, og har egne barneleger som jobber med for tidligfødte spedbarn. 

I enkelte prosjekter jobber vi utelukkende med kompliserte fødsler og keisersnitt, blant annet på et sykehus i Khost-provinsen i Afghanistan. 

I 2021 asssisterte vi ved 317.300 fødsler i prosjektene våre verden over, som også inkluderer keisersnitt. Vi jobber også med behandling av vaginal fistel og trygg abort i flere land. 

Interessert i å jobbe i felt? Vi trenger gynekologer og fødselsleger

 Artikkelen fortsetter under bildet

Keisersnitt fra sykehuset i Jemen
Her blir en nyfødt baby tatt med keisersnitt på et av sykehusene vi jobber på i Jemen. Uten tilgang på kirurgisk keisersnitt under en kompliasert fødsel kan både mor og barn risikere å miste livet.
Foto: Guillaume Binet/MYOP


Svangerskapsforgiftning

Svangerskapsforgifting inntreffer under graviditeten. Kvinnen får høyt blodtrykk og protein i urinen.

Uten hjelp kan svangerskapforgiftning føre til graviditetskramper. Dette er en av de største årsakene til mødredød verden over.

Blødninger under fødsel

En annen årsak til mødredødelighet er store blødninger, også kalt postpartum blødning. Det skjer oftest som følge av kompliserte fødsler.

Blødningene blir ofte forårsaket av uterusatoni, når livmoren ikke trekker seg sammen etter fødselen. Normalt skal livmoren trekke seg sammen og stoppe blødnignene der morkaken har vært festet.

Dette kan være livsfarlig, og kvinnen kan blø i hjel hvis ikke blødningen blir stoppet. 

Feltblogg: Christer Holst er jordmor og jobbet i Sør-Sudan

Infeksjoner

Tilgang på rent vann og hygieniske forhold under fødsel er derfor viktig for å forhindre infeksjoner.

Les mer: Slik jobber vi med vann- og sanitær

Vaginale fistler

Obstetriske fistler, eller fistula, er hull mellom vagina og blære eller rektum, noe som forsårsaker lekkasje av urin eller avføring. Fistula forårsakes oftest av komplikasjoner i forbindelse med fødsel.

Sannsynligheten for komplikasjoner som fører til vaginale fistler øker når kvinner får barn i ung alder. Mange kvinner opplever å bli stigmatisert og risikerer å bli utestengelse fra familie og lokalsamfunn.

Hvert år rammes 50.000 - 100.000 kvinner, og rundt to millioner kvinner har ubehandlede vaginale fistler. 

Det finnes kun noen få institusjoner i Afrika som utdanner kirurger til denne formen for operasjoner.

Leger Uten Grenser jobber med behandling av vaginal fistel i Burundi, Tsjad og Nigeria.

Les mer: Slik jobber vi med behandling av vaginale fistler

Utrygg abort

Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at det gjennomføres 25 millioner utrygge aborter hvert år og titusen av kvinner mister livet. 

En utrygg abort innebærer å avbryte et svangerskap uten kvalifisert helsehjelp og/eller i uhygieniske og usikre omgivelser. Hvis kvinnen ikke dør kan hun risikere livslange komplikasjoner og miste muligheten til å få barn senere. 

Leger Uten Grenser vil aldri oppfordre, eller langt mindre tvinge noen, til å avslutte et svangerskap. Hvis kvinnens liv står i fare, utfører vi abort med samtykke. Utover dette tilbyr vi trygg abort etter konsultasjon der det er behov og mulig.

Vi jobber for at trygg abort skal være en del av et helhetlig kvinnehelsetilbud, men dette er utfordrende. Abort er sensitivt i mange land, og hvert land har ulik kontekst. Det er mange hensyn å ta i henhold til sikkerhet for våre pasienter og ansatte i felt. Vi vurderer risikoen for våre pasienter og ansatte for å kunne ta denne avgjørelsen. De relevante lovene, skikkene og oppfatningene må vurderes fra prosjekt til prosjekt. Hvert år behandler vi rundt 20.000 kvinner for abortkomplikasjoner, og utfører tusenvis av trygge aborter der vi har mulighet til det. 

Glemt krise 2023: 7 millioner kvinner får hvert år komplikasjoner på grunn av utrygg abort

Vafinal fistel - prosjekt fra Nigeria
Vaginal fistel er en forferdelig helseplage som oppstår etter fødsel og gjør at kvinner mister kontroll over urin- eller avføring. Dette krever ofte kirugisk behandling, og trening av muskler i etterkant.
Her fra et prosjekt hvor vi jobber med dette i Nigeria Foto: Leger Uten Grenser
 HVOR JOBBER VI MED MOR-BARN-HELSE 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen