Foto: Susanne Doettling
Hjem > Om oss > Økonomi
Nyheter

Økonomi

        

For å sikre vår uavhengighet fra politiske, økonomiske eller andre interesser, skal størsteparten av våre midler alltid komme fra private givere. På denne måten kan vi jobbe der andre ikke jobber, og vi kan rykke ut raskt dersom det oppstår en krise.

Les mer: 2023 i bilder

Kommer pengene fram? Hvor mye brukes til administrasjon?

Leger Uten Grenser jobber alltid for at arbeidet skal være effektivt og for å ha så lave innsamlings- og administrasjonsutgifter som mulig. Samlet sett for Leger Uten Grensers arbeid både i Norge og internasjonalt, gikk i 2022:

  • 80 % til vårt humanitære formål: Vårt arbeid i felt, forskning på medisiner uten kommersiell interesse og å snakke ut om det vi er vitne til
  • 15 % til innsamling av midler
  • 5 % til administrasjon

Hvor får Leger Uten Grenser midler fra?

Leger Uten Grenser tar ikke imot penger fra bedrifter med virksomheter som står i strid med våre grunnprinsipper og verdier – eksempelvis virksomheter som forårsaker menneskelige lidelser eller produserer helseskadelige produkter. Dette kan være innen tobakk-, alkohol- eller våpenindustrien. Økonomisk støtte fra ansatte er derimot velkomment, da det er privat støtte. Leger Uten Grenser tar heller ikke imot midler fra pengespill som kan gjøre folk spilleavhengige, og dermed tar vi ikke imot penger via Grasrotandelen hos Norsk Tipping.

Privat vs. statlig støtte

For å sikre vår uavhengighet har vi et mål om at en høy andel av midlene våre kommer fra private givere. Samlet sett fikk Leger Uten Grenser (både i Norge og internasjonalt) 97,3 prosent av midlene fra private givere i 2022. De siste 2,7 prosentene kom fra Sveits, Canada og andre institusjonelle givere. Leger Uten Grenser har ikke søkt midler fra den norske stat eller EU-land siden 2016

Benytter Leger Uten Grenser telefonsalg og ververe på gaten? 

Telefonsalg

Dersom noen har ringt for å rekruttere deg som giver til Leger Uten Grenser, uten at du har vært i kontakt med Leger Uten Grenser tidligere, ber vi deg kontakte Giverservice på telefon 21 04 24 52 eller på e-post giverservice@legerutengrenser.no dersom du har spørsmål. 

Gateverving

Leger Uten Grenser verver faste givere på gaten fordi det er en god og effektiv måte for oss å kommunisere vårt budskap på og samtidig skaffe forutsigbare midler. Vi har flere års erfaring med gateverving som viser at dette fungerer meget godt så lenge det gjennomføres på riktig måte.  

Vi bruker ikke eksterne selskaper til å utføre gateverving for oss. Alle våre ververe er ansatt av Leger Uten Grenser, og de jobber med fast lønn og får regelmessig opplæring.  

Vi mener at provisjon kan ha en negativ innvirkning på arbeidet da det kan medføre at noen er mer pågående enn de er opplært til. Vi gir derfor ikke provisjon til våre gateververe.  

Har du spørsmål vedrørende gateverving? Send en e-post til leder for vervevirksomheten

Bruker Leger Uten Grenser innsamlede midler til investeringer?

Som nødhjelpsorganisasjon trenger vi rask tilgang til våre midler. De kan dermed ikke være bundet opp i langsiktige investeringer.

Leger Uten Grenser investerer ikke i aksjer eller aksjefond, da vi har et prinsipp om å ikke spekulere med givernes penger. Leger Uten Grenser investerer kun i bankinnskudd, lavrisiko pengemarkedsfond og obligasjonsfond med kort rentebinding som det ikke er knyttet etiske problemstillinger til.

Etisk sett er det viktig å balansere risiko og avkastning. Pengemarkedsfond har lav risiko og dermed også relativt sett lav avkastning. Lav avkastning kan bety mindre penger til formålet, men ettersom våre giverne har gitt penger til å redde liv og lindre nød – ikke til spekulasjon – tar vi ikke høyere risiko med disse midlene.

Årsrapporter - økonomi

Leger Uten Grenser internasjonalt

Internasjonale økonomirapporter publiseres på vår internasjonale nettside.

Leger Uten Grenser Norge

ARP-rapport

Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) er en lovpålagt plikt til å rapportere om tilstand og tiltak innenfor likestilling og mangfold. Dette i henhold til likestillingsloven, diskrimineringsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Leger Uten Grenser jobber for å sikre like muligheter for alle ansatte. Les mer om vårt arbeid i rapportene.

Årlige aktivitetsrapporter fra prosjektene våre

Hvert år publiserer vi aktivitetsrapporter fra prosjektene våre verden over. Les våre aktivitetsrapporter.

Bruk av TV-aksjonspengene fra 2006: 

Mer i denne seksjonen  
Grunnprinsipper
Historie
Styret
Økonomi
Slik jobber vi
Å bære vitne
Glemte kriser
Slik er Leger Uten Grenser bygget opp
Leger Uten Grensers charter
Etiske retningslinjer
Programavdelingen
Foto: Susanne Doettling
Hjem > Om oss > Økonomi
Nyheter

Økonomi

        

For å sikre vår uavhengighet fra politiske, økonomiske eller andre interesser, skal størsteparten av våre midler alltid komme fra private givere. På denne måten kan vi jobbe der andre ikke jobber, og vi kan rykke ut raskt dersom det oppstår en krise.

Les mer: 2023 i bilder

Kommer pengene fram? Hvor mye brukes til administrasjon?

Leger Uten Grenser jobber alltid for at arbeidet skal være effektivt og for å ha så lave innsamlings- og administrasjonsutgifter som mulig. Samlet sett for Leger Uten Grensers arbeid både i Norge og internasjonalt, gikk i 2022:

  • 80 % til vårt humanitære formål: Vårt arbeid i felt, forskning på medisiner uten kommersiell interesse og å snakke ut om det vi er vitne til
  • 15 % til innsamling av midler
  • 5 % til administrasjon

Hvor får Leger Uten Grenser midler fra?

Leger Uten Grenser tar ikke imot penger fra bedrifter med virksomheter som står i strid med våre grunnprinsipper og verdier – eksempelvis virksomheter som forårsaker menneskelige lidelser eller produserer helseskadelige produkter. Dette kan være innen tobakk-, alkohol- eller våpenindustrien. Økonomisk støtte fra ansatte er derimot velkomment, da det er privat støtte. Leger Uten Grenser tar heller ikke imot midler fra pengespill som kan gjøre folk spilleavhengige, og dermed tar vi ikke imot penger via Grasrotandelen hos Norsk Tipping.

Privat vs. statlig støtte

For å sikre vår uavhengighet har vi et mål om at en høy andel av midlene våre kommer fra private givere. Samlet sett fikk Leger Uten Grenser (både i Norge og internasjonalt) 97,3 prosent av midlene fra private givere i 2022. De siste 2,7 prosentene kom fra Sveits, Canada og andre institusjonelle givere. Leger Uten Grenser har ikke søkt midler fra den norske stat eller EU-land siden 2016

Benytter Leger Uten Grenser telefonsalg og ververe på gaten? 

Telefonsalg

Dersom noen har ringt for å rekruttere deg som giver til Leger Uten Grenser, uten at du har vært i kontakt med Leger Uten Grenser tidligere, ber vi deg kontakte Giverservice på telefon 21 04 24 52 eller på e-post giverservice@legerutengrenser.no dersom du har spørsmål. 

Gateverving

Leger Uten Grenser verver faste givere på gaten fordi det er en god og effektiv måte for oss å kommunisere vårt budskap på og samtidig skaffe forutsigbare midler. Vi har flere års erfaring med gateverving som viser at dette fungerer meget godt så lenge det gjennomføres på riktig måte.  

Vi bruker ikke eksterne selskaper til å utføre gateverving for oss. Alle våre ververe er ansatt av Leger Uten Grenser, og de jobber med fast lønn og får regelmessig opplæring.  

Vi mener at provisjon kan ha en negativ innvirkning på arbeidet da det kan medføre at noen er mer pågående enn de er opplært til. Vi gir derfor ikke provisjon til våre gateververe.  

Har du spørsmål vedrørende gateverving? Send en e-post til leder for vervevirksomheten

Bruker Leger Uten Grenser innsamlede midler til investeringer?

Som nødhjelpsorganisasjon trenger vi rask tilgang til våre midler. De kan dermed ikke være bundet opp i langsiktige investeringer.

Leger Uten Grenser investerer ikke i aksjer eller aksjefond, da vi har et prinsipp om å ikke spekulere med givernes penger. Leger Uten Grenser investerer kun i bankinnskudd, lavrisiko pengemarkedsfond og obligasjonsfond med kort rentebinding som det ikke er knyttet etiske problemstillinger til.

Etisk sett er det viktig å balansere risiko og avkastning. Pengemarkedsfond har lav risiko og dermed også relativt sett lav avkastning. Lav avkastning kan bety mindre penger til formålet, men ettersom våre giverne har gitt penger til å redde liv og lindre nød – ikke til spekulasjon – tar vi ikke høyere risiko med disse midlene.

Årsrapporter - økonomi

Leger Uten Grenser internasjonalt

Internasjonale økonomirapporter publiseres på vår internasjonale nettside.

Leger Uten Grenser Norge

ARP-rapport

Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) er en lovpålagt plikt til å rapportere om tilstand og tiltak innenfor likestilling og mangfold. Dette i henhold til likestillingsloven, diskrimineringsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Leger Uten Grenser jobber for å sikre like muligheter for alle ansatte. Les mer om vårt arbeid i rapportene.

Årlige aktivitetsrapporter fra prosjektene våre

Hvert år publiserer vi aktivitetsrapporter fra prosjektene våre verden over. Les våre aktivitetsrapporter.

Bruk av TV-aksjonspengene fra 2006: 

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen