Foto: Susanne Doettling
Hjem > Om oss > Økonomi
Nyheter

Økonomi

        

For å sikre vår uavhengighet fra politiske interesser, skal størsteparten av våre midler alltid komme fra private givere. På denne måten kan vi jobbe der ikke andre jobber, og vi kan raskt rykke ut dersom det oppstår en krise.

Les mer: 2023 i bilder

Kommer pengene fram? Hvor mye brukes til administrasjon?

Leger Uten Grenser jobber alltid for at arbeidet skal være effektivt og for å ha så lave innsamlings- og administrasjonsutgifter som mulig. Samlet sett for Leger Uten Grensers arbeid både i Norge og internasjonalt, gikk i 2022: 

  • 80 % til det som er vårt humanitære formål; Vårt arbeid i felt, forskning på medisiner uten kommersiell interesse og å snakke ut om det vi er vitne til
  • 15 % til innsamling av midler.
  • 5 % til administrasjon.

Hvor får Leger Uten Grenser midlene sine fra?

Privat vs. statlig støtte

For å sikre vår uavhengighet er det et mål for Leger Uten Grenser å samle inn en høy andel private midler. Samlet sett får Leger Uten Grenser (både fra Norge og internasjonalt) 97 prosent av midlene våre fra private givere (2020). De resterende prosentene kommer fra regjeringer og andre institusjonelle givere. Leger Uten Grenser har ikke søkt midler fra den norske stat eller andre EU-land siden midten av 2016

Telefonsalg

Dersom noen har ringt deg for å rekruttere deg som giver til Leger Uten Grenser, uten at du har vært i kontakt med Leger Uten Grenser tidligere, ber vi deg kontakte Giverservice på telefon 21 04 24 52 eller på e-post giverservice@legerutengrenser.no om du har spørsmål. 

Ingen donasjoner fra avhengigetsskapende pengespill

Leger Uten Grenser er en medisinsk organisasjon og har derfor strenge retningslinjer når det gjelder å ta imot penger fra pengespill som kan gjøre folk spilleavhengige.

Vi har derfor bestemt oss for å ikke finansiere vårt arbeidet med donasjoner som er direkte eller indirekte knyttet til avhengighetsskapende spill. Leger Uten Grenser tar derfor heller ikke imot penger via Grasrotandelen.

Har Leger Uten Grenser representanter som verver givere på gaten?

Leger Uten Grenser verver faste givere på gaten fordi det er en god og effektiv måte for oss å kommunisere vårt budskap og samtidig skaffe forutsigbare midler. Vi har flere års erfaring med gateverving som viser at dette fungerer meget godt så lenge det gjennomføres på riktig måte.  

Vi bruker ikke eksterne private selskap til å utføre gateverving for oss. Alle våre ververe er ansatt av Leger Uten Grenser, jobber med fast lønn og får regelmessig opplæring.  

Vi mener at provisjon kan ha en negativ innvirkning på arbeidet da det kan friste noen til å være mer pågående enn de er opplært til. Derfor gir vi ikke provisjon til våre gateververe.  

Har du andre spørsmål vedrørende gateverving, send en e-post til leder for vervevirksomheten

Investerer Leger Uten Grenser i aksjer eller aksjefond?

Leger Uten Grenser investerer ikke i aksjer eller aksjefond. Som nødhjelpsorganisasjon trenger vi rask tilgang til våre midler, og da kan de ikke være bundet opp i langsiktige investeringer som aksjer og aksjefond innebærer. Leger Uten Grenser investerer kun i bankinnskudd, lavrisiko pengemarkedsfond og obligasjonsfond med kort rentebinding som det ikke er knyttet etiske problemstillinger til.

Rentefondene består av bankinnskudd og lån til banker og finansinstitusjoner, og er ansett som investeringer med svært lav risiko.

Etisk sett er det viktig å balansere risiko og avkastning. Pengemarkedsfond har lav risiko og dermed også relativt sett lav avkastning. Lav avkastning kan bety mindre penger til formålet, men ettersom våre giverne har gitt penger til å redde liv og lindre nød – ikke til spekulasjon – tar vi ikke høyere risiko med disse midlene.

Årsrapporter - økonomi

Leger Uten Grenser internasjonalt

Internasjonale økonomirapporter publiseres på vår internasjonale nettside.

Leger Uten Grenser Norge

ARP-rapport

Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) er en lovpålagt plikt til å rapportere om tilstand og tiltak innenfor likestilling og mangfold. Dette i henhold til likestillingsloven, diskrimineringsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Leger Uten Grenser jobber for å sikre like muligheter for alle ansatte. Les mer om vårt arbeid i rapporten.

Årlige aktivitetsrapporter fra prosjektene våre

Hvert år publiserer vi aktivitetsrapporter fra prosjektene våre verden over. Les våre aktivitetsrapporter.

Bruk av TV-aksjonspengene fra 2006: 

Mer i denne seksjonen  
Grunnprinsipper
Historie
Styret
Økonomi
Slik jobber vi
Å bære vitne
Glemte kriser
Slik er Leger Uten Grenser bygget opp
Leger Uten Grensers charter
Etiske retningslinjer
Programavdelingen
Foto: Susanne Doettling
Hjem > Om oss > Økonomi
Nyheter

Økonomi

        

For å sikre vår uavhengighet fra politiske interesser, skal størsteparten av våre midler alltid komme fra private givere. På denne måten kan vi jobbe der ikke andre jobber, og vi kan raskt rykke ut dersom det oppstår en krise.

Les mer: 2023 i bilder

Kommer pengene fram? Hvor mye brukes til administrasjon?

Leger Uten Grenser jobber alltid for at arbeidet skal være effektivt og for å ha så lave innsamlings- og administrasjonsutgifter som mulig. Samlet sett for Leger Uten Grensers arbeid både i Norge og internasjonalt, gikk i 2022: 

  • 80 % til det som er vårt humanitære formål; Vårt arbeid i felt, forskning på medisiner uten kommersiell interesse og å snakke ut om det vi er vitne til
  • 15 % til innsamling av midler.
  • 5 % til administrasjon.

Hvor får Leger Uten Grenser midlene sine fra?

Privat vs. statlig støtte

For å sikre vår uavhengighet er det et mål for Leger Uten Grenser å samle inn en høy andel private midler. Samlet sett får Leger Uten Grenser (både fra Norge og internasjonalt) 97 prosent av midlene våre fra private givere (2020). De resterende prosentene kommer fra regjeringer og andre institusjonelle givere. Leger Uten Grenser har ikke søkt midler fra den norske stat eller andre EU-land siden midten av 2016

Telefonsalg

Dersom noen har ringt deg for å rekruttere deg som giver til Leger Uten Grenser, uten at du har vært i kontakt med Leger Uten Grenser tidligere, ber vi deg kontakte Giverservice på telefon 21 04 24 52 eller på e-post giverservice@legerutengrenser.no om du har spørsmål. 

Ingen donasjoner fra avhengigetsskapende pengespill

Leger Uten Grenser er en medisinsk organisasjon og har derfor strenge retningslinjer når det gjelder å ta imot penger fra pengespill som kan gjøre folk spilleavhengige.

Vi har derfor bestemt oss for å ikke finansiere vårt arbeidet med donasjoner som er direkte eller indirekte knyttet til avhengighetsskapende spill. Leger Uten Grenser tar derfor heller ikke imot penger via Grasrotandelen.

Har Leger Uten Grenser representanter som verver givere på gaten?

Leger Uten Grenser verver faste givere på gaten fordi det er en god og effektiv måte for oss å kommunisere vårt budskap og samtidig skaffe forutsigbare midler. Vi har flere års erfaring med gateverving som viser at dette fungerer meget godt så lenge det gjennomføres på riktig måte.  

Vi bruker ikke eksterne private selskap til å utføre gateverving for oss. Alle våre ververe er ansatt av Leger Uten Grenser, jobber med fast lønn og får regelmessig opplæring.  

Vi mener at provisjon kan ha en negativ innvirkning på arbeidet da det kan friste noen til å være mer pågående enn de er opplært til. Derfor gir vi ikke provisjon til våre gateververe.  

Har du andre spørsmål vedrørende gateverving, send en e-post til leder for vervevirksomheten

Investerer Leger Uten Grenser i aksjer eller aksjefond?

Leger Uten Grenser investerer ikke i aksjer eller aksjefond. Som nødhjelpsorganisasjon trenger vi rask tilgang til våre midler, og da kan de ikke være bundet opp i langsiktige investeringer som aksjer og aksjefond innebærer. Leger Uten Grenser investerer kun i bankinnskudd, lavrisiko pengemarkedsfond og obligasjonsfond med kort rentebinding som det ikke er knyttet etiske problemstillinger til.

Rentefondene består av bankinnskudd og lån til banker og finansinstitusjoner, og er ansett som investeringer med svært lav risiko.

Etisk sett er det viktig å balansere risiko og avkastning. Pengemarkedsfond har lav risiko og dermed også relativt sett lav avkastning. Lav avkastning kan bety mindre penger til formålet, men ettersom våre giverne har gitt penger til å redde liv og lindre nød – ikke til spekulasjon – tar vi ikke høyere risiko med disse midlene.

Årsrapporter - økonomi

Leger Uten Grenser internasjonalt

Internasjonale økonomirapporter publiseres på vår internasjonale nettside.

Leger Uten Grenser Norge

ARP-rapport

Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) er en lovpålagt plikt til å rapportere om tilstand og tiltak innenfor likestilling og mangfold. Dette i henhold til likestillingsloven, diskrimineringsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Leger Uten Grenser jobber for å sikre like muligheter for alle ansatte. Les mer om vårt arbeid i rapporten.

Årlige aktivitetsrapporter fra prosjektene våre

Hvert år publiserer vi aktivitetsrapporter fra prosjektene våre verden over. Les våre aktivitetsrapporter.

Bruk av TV-aksjonspengene fra 2006: 

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen