Chagas' sykdom

FOTO: Todd Buck

Chagas' sykdom


Chagas er en dødelig parasittsykdom som tar livet av tusenvis av mennesker hvert år. 

 

Hjem > Sykdommer > Chagas' sykdom
        

Chagas (også kalt amerikansk trypanosomiasis) forårsakes gjennomTrypanosoma cruzi-parasitten. Sykdommen smitter hovedsaklig mennesker via insekter som bor i vegger og tak på leire- og stråhus. Sykdommen kan imidlertid også smitte via blodoverføring og gjennom organtransplantasjon, og fra mor til barn under graviditet. Det kan også forekommme gjennom kontaminert mat.

I den første akutte fasen av sykdommen forblir pasienten ofte symptomsfri. Deretter følger den kroniske fasen, som kan vare i flere år, og heller ikke i denne fasen får alle pasientene symptomer. Etter hvert rammes ca 30 prosent av de smittede av alvorlige hjertekomplikasjoner, noe som øker risikoen for å miste livet de neste 5 til 20 årene. Rundt ti prosent vil få irreversibele skader i fordøyelseskanalen. Likevel er det ingen som vet hvem eller hvor mange som utvikler symtomer, og derfor må alle bli diagnostisert. 

Millioner lever i risiko i Latin Amerika

Chagas er den vanligste parasittsykdommen i Latin-Amerika og den ledende årsaken til hjertefeil og død i land hvor sykdommen er endemisk. Likevel regner man med at 99 prosent aldri blir diagnostisert, og kun 38.500 tilfeller blir rapport inn hvert år. De aller færreste får behandling. De som blir rammet har ofte svært begrenset tilgang til helsehjelp, på grunn av pris eller andre hindringer. Chagas kan bli kurert hvis man blir tidlig diagnostisert og får behandling. Dessverre lever mange med sykdommen i årevis uten å være klar over det, og når de først blir alvorlige syke er det for sent.

Symptomer

I den første akutte fasen av sykdommen forblir pasienten ofte symptomsfri. Deretter følger den kroniske fasen, som kan vare i flere år, og heller ikke i denne fasen får pasientene symptomer.

Etter hvert blir om lag 30 prosent av de smittede rammet av svært alvorlige komplikasjoner. I snitt reduseres deres forventede levalder med ti år. Blant voksne er hjertesvikt den vanligste dødsårsaken.

For å diagnostisere sykdommen, må blodprøver testes i laboratorium.

De fleste blir aldri diagnostisert

Chagas er den vanligste parasittsykdommen i Latin-Amerika og den ledende årsaken til hjertefeil og død i land hvor sykdommen er endemisk. Likevel regner man med at 99 prosent aldri blir diagnostisert, og kun 38.500 tilfeller blir rapport inn hvert år. De aller færreste får behandling. De som blir rammet har ofte svært begrenset tilgang til helsehjelp, på grunn av pris eller andre hindringer. Chagas kan bli kurert hvis man blir tidlig diagnostisert og får behandling. Dessverre lever mange med sykdommen i årevis uten å være klar over det, og når de først blir alvorlige syke er det for sent

Leger Uten Grenser har behandlet pasienter rammet av Chagas' sykdom siden 1999.

Les mer. 5 sykdommer du mest sannsynlig ikke har hørt om

 

 LAND RAMMET AV CHAGAS' SYKDOM 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen