Chagas' sykdom

FOTO: Seamus Murphy/VII​

Chagas' sykdom


Chagas er en dødelig parasittsykdom som tar livet av tusenvis hvert år. Til tross for at det trengs tryggere og mer effektiv behandling mot sykdommen blir det gjort lite for å utvikle nye medisiner.

 

Hjem > Sykdommer > Chagas' sykdom

Hva er Chagas' sykdom?

Chagas er en parasittsykdom som i hovedsak smitter mennesker via insekter som bor i vegger og tak på leire- og stråhus. Sykdommen kan imidlertid også smitte via blodoverføring og organtransplantasjon, og fra mor til barn under graviditet.

Symptomer

I den første akutte fasen av sykdommen forblir pasienten ofte symptomsfri.  Deretter følger den kroniske fasen, som kan vare i flere år, heller ikke i denne fasen utviser pasientene symptomer.

Etterhvert blir om lag 30 prosent av de smittede rammet av svært alvorlige komplikasjoner. I snitt reduseres deres forventede levalder med 10 år.  Blant voksne er hjertesvikt den vanligste dødsårsaken.

For å diagnostisere sykdommen, må blodprøver testes i laboratorium.

Behandling

To medisiner kan behandle sykdommen: benznidazole og nifurtimox, begge ble utviklet for over 40 år siden. Dagens behandling tar over to måneder å gjennomføre og medfører alvorlige bivirkninger for pasienten.

Til tross for at det trengs tryggere og mer effektiv behandling mot Chagas sykdom, blir det gjort lite for å utvikle nye medisiner.

Leger Uten Grenser har behandlet pasienter rammet av Chagas siden 1999.

 

 

 

 HVORDAN JOBBER VI MED CHAGAS 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid