Trygg Abort

Foto: Patrick Farrell/Leger Uten Grenser

Trygg Abort


Tilgang til helsehjelp, stigmatisering og strenge abortlover hindrer kvinner som av ulike årsaker ønsker å avbryte et svangerskap i å ta trygge medisinske aborter. 

Hjem > Helse > Trygg Abort
08.06.2017 | Oppdatert 16.03.2020
        

En utrygg abort innebærer å avbryte et svangerskap uten kvalifisert helsehjelp og/eller i uhygieniske og usikre omgivelser. Hvis kvinnen ikke dør kan hun risikere livslange komplikasjoner og miste muligheten til å få barn senere. 

Utrygg abort: Livsfarlig og glemt

Verdens Helseorganisasjon (WHO) tror at det blir utført rundt 25 millioner utrygge aborter på verdensbasis årlig, og at rundt syv millioner kvinner får kompliksjoner som følge av dette. Det er mange årsaker til at noen kvinner ønsker å avbryte et svangerskap og det er ingen enkel avgjørelse å ta for veldig mange kvinner. Mange føler enorm skam eller opplever stigmatisering i samfunnet. 97 prosent av alle utrygge aborter blir utført i utvklingsland. 

I filmen nedenfor forteller jordmor Elin om pasienter hun har møtt, og konsekvenser av utrygg abort, på oppdrag for Leger Uten Grenser.

 

Utrygg abort er en av de fem største årsakene til mødredødelighet verden over. Hvert år dør minst 22.000 kvinner av utrygg abort, ifølge Guttmacher Institute. På grunn av underrapportering regner man med at mørketallet er mye høyere. Leger Uten Grenser behandlet rundt 24.000 kvinner for komplikasjoner på grunn av abort i 2018. Alvorlige blodtap, blodforgiftning, komplikasjoner med vannlating eller skader på indre organer og muligheten for å bli gravid senere er noen av konsekvensene. I verste fall mister kvinnen livet.

Vitne til konsekvensene av utrygg abort

Det er få land hvor abort er helt ulovlig. Land med strenge abortlover tillater abort om kvinnens liv står i fare, men det er sterke bevis for at selv om et land har strenge abortlover vil ikke det føre til at færre tar abort.  

Det er også godt dokumentert at kvinner som ikke får tilstrekkelig informasjon, kunnskap og alternativer rundt trygg abort og prevansjonsveiledning går gjennom flere uønskede svangerskap, flere utrygge aborter og høyere tilfeller av seksuelt overførbare sykdommer. Det betyr høyere risiko for å dø eller få livsfarlige komplikasjoner. 

I noen land hvor abortlovene har blitt friere er det likevel slik at kvinnen kan møte motstand hvis hun ønsker å utføre en trygg abort. Noen av grunnene er dårlig folkeopplysning eller at implementeringen i helsevesenet går for sakte.

En jordmors fortelling: Livsviktig familieplanlegging

Gjeninnføring av livsfarlig vedtak

I 2017 gjeninnførte USAs president et vedtak som har satt tusenvis av kvinners liv og helse i fare. Vedtaket stanser amerikansk statlig støtte til organisasjoner som arbeider, utfører, informerer eller veileder rundt medisinske forsvarlige aborter.

Dette vil føre til at organisasjoner som jobber med andre store helseutfordringer som malaria, barnehelse og hiv ikke vil kunne motta støtte dersom de samtidig informerer eller jobber med trygg abort.

Det er godt dokumentert at kvinner som ikke får tilstrekkelig informasjon, kunnskap og alternativer rundt abort og familieplanleggings går gjennom flere uønskede svangerskap, flere utrygge aborter, flere dødsfall og høyere tilfeller av seksuelt overførbare sykdommer.

Leger Uten Grenser mottar ikke midler fra den amerikanske stat og er derfor ikke direkte påvirket. Likevel vil bestemmelsen påvirke andre viktige aktører som jobber med kvinnehelse og kan sette tusenvis av kvinneliv i fare.

Kvinner vil dø unødig på grunn av Trumps global gag rule 

Artikkelen fortsetter under videoen. 

GLEMT KRISE: Utrygg abort dreper titusener av kvinner hvert år 

Hva gjør Leger Uten Grenser

I 2018 behandlet Leger Uten Grenser flere enn 24.000 kvinner for komplikasjoner rundt abort. Kvinnehelse er noe vi jobber med i nesten alle land vi er til stede. Dette innebærer arbeid og rådgivning rundt helseinformasjon, svangerskapshjelp og prevensjonsveiledning. Leger Uten Grenser vil aldri oppfordre, eller langt mindre tvinge noen, til å avslutte et svangerskap. Hvis kvinnens liv står i fare utfører vi abort med samtykke. Utover dette tilbyr vi trygg abort etter konsultasjon der det er behov og mulig.

Vi jobber for at trygg abort skal være en del av et helhetlig kvinnehelsetilbud, men dette er utfordrende. Abort er sensitivt i mange land, og hvert land har ulik kontekst. Det er mange hensyn å ta i henhold til sikkerhet for våre pasienter og ansatte i felt. Vi vurderer risikoen for våre pasienter og ansatte for å kunne ta denne avgjørelsen. De relevante lovene, skikkene og oppfatningene må vurderes fra prosjekt til prosjekt, og pasient til pasient. Les mer om dette i en artikkel publisert i Conflict and Health. 

Les mer om å være jordmor i Leger Uten Grenser. 

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen