Trygg abort

Foto: Leger Uten Grenser

Trygg abort


Tilgang til helsehjelp, stigmatisering og strenge abortlover hindrer kvinner som av ulike årsaker ønsker å avbryte et svangerskap i å ta trygg abort. 

Hjem > Helse > Trygg abort
08.06.2017 | Oppdatert 17.03.2023
        

Hva er utrygg abort? 

En utrygg abort innebærer å avbryte et svangerskap uten kvalifisert helsehjelp og/eller i uhygieniske og usikre omgivelser. Hvis kvinnen ikke dør kan hun risikere livslange komplikasjoner og miste muligheten til å få barn senere. 

Verdens Helseorganisasjon (WHO) estimerer at nesten halvparten alle alle aborter i verden er utrygge. Det tilsvarer rundt 25 millioner utrygge aborter årlig, og minst syv millioner kvinner får kompliksjoner som følge av dette. Det er mange årsaker til at noen kvinner ønsker å avbryte et svangerskap og for mange er dette et vanskelig valg. 

Mange føler enorm skam eller opplever stigmatisering knyttet til abort. Leger Uten Grenser møter pasienter med behov for abort over hele verden –  i land som Colombia, Hellas, Mosambik og Sør-Afrika. Gifte, ugifte, godt utdannede i urbane områder eller de med mindre utdannelse fra avsidesliggende områder. Kvinner med barn, og kvinner uten barn.

Men flesteparten av alle utrygge aborter blir utført i lav- eller mellominntektsland. 

Utrygg abort er én av de fem største årsakene til mødredødelighet verden over, og den årsaken som enklest kan forebygges. 

Hvert år dør minst 22.000 kvinner av utrygg abort, ifølge Guttmacher Institute, men på grunn av underrapportering regner man med at mørketallet er mye høyere. 

Glemt krise 2023: Utrygg abort er en livsfarlig, akutt helsekrise som må få mer oppmerksomhet

Artikkelen fortsetter under bildet

I noen land vi jobber i opplever kvinner å bli avvist av helsesevesenet når de ønsker å utføre abort. Derfor er det viktig at kvinner vet at de kan oppsøke
trygg helsehjelp uten å bli stigmatisert hos Leger Uten Grenser. Foto: Leger Uten Grenser

Lover og restriksjoner: en trussel mot kvinnehelse

Det er få land hvor abort er helt ulovlig, men mange har restriksjoner som hindrer kvinner i å ta abort. Land med strenge abortlover tillater abort om kvinnens liv står i fare, men det er sterke bevis for at selv om et land har strenge abortlover vil ikke det føre til at færre tar abort.  

Det er også godt dokumentert at kvinner som ikke får tilstrekkelig informasjon, kunnskap og alternativer rundt trygg abort og prevansjonsveiledning går gjennom flere uønskede svangerskap, flere utrygge aborter og høyere tilfeller av seksuelt overførbare sykdommer.

Det betyr høyere risiko for å dø eller få livsfarlige komplikasjoner. I noen land hvor abortlovene har blitt friere er det likevel slik at kvinnen kan møte motstand hvis hun ønsker å utføre en trygg abort. Noen av grunnene er dårlig folkeopplysning eller at implementeringen i helsevesenet går for sakte.

Les mer: Tilgang til trygg abort i Colombia

I filmen nedenfor forteller jordmor Elin om pasienter hun har møtt, og konsekvenser av utrygg abort, på oppdrag for Leger Uten Grenser.

Hva gjør Leger Uten Grenser

Hvert år behandler Leger Uten Grenser rundt 20.000 kvinner for komplikasjoner rundt abort, og vi utfører også tusenvis av trygge aborter. 

Leger Uten Grenser vil aldri oppfordre, eller langt mindre tvinge noen, til å avslutte et svangerskap.

Hvis kvinnens liv står i fare utfører vi abort med samtykke. Utover dette tilbyr vi trygg abort etter konsultasjon der det er behov og mulig.

Kvinnehelse derimot er noe vi jobber med i nesten alle land vi er til stede. Dette innebærer arbeid og rådgivning rundt familieplanlegging, svangerskapshjelp og prevensjonsveiledning.

Vi jobber for at trygg abort skal være en del av et helhetlig kvinnehelsetilbud, men dette er utfordrende.

Abort er sensitivt i mange land, og hvert land har ulik kontekst. Det er mange hensyn å ta i henhold til sikkerhet for våre pasienter og ansatte i felt. Vi vurderer risikoen for våre pasienter og ansatte for å kunne ta denne avgjørelsen. De relevante lovene, skikkene og oppfatningene må vurderes fra prosjekt til prosjekt. 

Feltbrev: Vitne til konsekvensene av utrygg abort i Den sentralafrikanske republikk 

Er du gynekolog eller jordmor? 

Vi trenger jordmødre og gynekologer i mange av prosjektene våre rundt om i verden, og her kan du lese mer om hva vi krever og hvordan du kan søke. 

Jobb i felt: Gynekolog i Leger Uten Grenser

Opphevet livsfarlig abortvedtak

I 2017 gjeninnførte USAs president et vedtak som har satt tusenvis av kvinners liv og helse i fare. Vedtaket stanset amerikansk statlig støtte til organisasjoner som arbeidet, utførte, informerte eller veiledet rundt medisinske forsvarlige aborter. Leger Uten Grenser mottar ikke økonomiske midler fra den amerikanske stat og ble derfor rammet, men vi er sterkt imot vedtak som setter helse og liv i fare. 

Det er godt dokumentert at kvinner som ikke får tilstrekkelig informasjon, kunnskap og alternativer rundt abort og familieplanleggings går gjennom flere uønskede svangerskap, flere utrygge aborter, flere dødsfall og høyere tilfeller av seksuelt overførbare sykdommer.

Heldigvis ble dette vedtaket opphevet da Joe Biden tiltrådte som president i 2021. 

For mange er tilgang til prevensjon og helsehjelp svært utfordrende og dessverre opplever vi at mange kvinner mister livet i Bangui Den sentralafrikanske republikk som følge av utrygg abort.
Foto: Leger Uten Grenser 
 

 

 

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen