Koronaviruset og -pandemien

Foto: Shutterstock

Koronaviruset og -pandemien


Covid-19-viruset (koronaviruset) er et nytt, smittsomt virus som på kort tid har spredd seg til å bli en farlig pandemi. 

Hjem > Sykdommer > Koronaviruset og -pandemien
19.03.2020 | Oppdatert 09.06.2022
        

I mars 2020 erklærte Verdens helseorganisasjon covid-19-utbruddet som en pandemi, med smittede i nesten alle land i verden. Ifølge Verdens helseorganisasjon har 187 millioner mennesker fått påvist viruset siden starten av pandemien, og fire millioner har mistet livet. (juli 2021).

 Viruset er svært smittsomt. Derfor er riktig smittevernsutstyr for helsearbeidere og beskyttelse av andre i risikogrupper svært viktig, særlig i land med lav vaksinedekning. 

Vi bekymrer oss over pandemien og viruset, men det er også viktig å trekke frem de indirekte konsekvensene denne pandemien fører til i mange land vi jobber i. Det innebærer blant annet muligheten for mennesker å oppsøke helsehjelp for ikke korona-relaterte helseproblemer, og at andre helseutfordringer faller i skyggen av korona-responsen. 

Tilgang til vaksine

Det finnes i dag vaksiner som har blitt godkjent for bruk, men det er enorm forskjell på hvilke land som har sikret seg tilgang til de livreddende vaksinene. Nesten 90 prosent av landene som i januar 2021 hadde startet vaksinering var høyinntektsland. Leger Uten Grenser fortsetter å kritisere myndigheter og legemiddelindustrien som vi mener må ta ansvar å sørge for at alle får tilgang til tester, vaksiner og fremtidige medisiner. 

Les mer: 5 grunner til å støtte «gamechanger»-forslag i kampen mot korona

Hva gjør Leger Uten Grenser? 

Leger Uten Grenser jobber med korona-respons i over 60 land. Det innebærer blant annet testing, behandling, helseinformasjonsarbeid og styrking av infeksjonskontroll og donasjon av smittevernsutstyr. Vi har også greid å fortsette de fleste av våre vanlige medisinske prosjekter, men med ekstra smittevernstiltak for at pasienter og ansatte skal være tryggest mulig. Vi følger også situasjonen nøye og tilpasser responsen vår etter hvor behovene er størst og hvordan vi best mulig kan bistå. 

Les mer om hvilke land vi jobber i på msf.org: Our response to the coronavirus COVID-19 pandemic

Artikkelen fortsetter under videoen

 

Hvilke utfordringer har vi med koronaviruset og pandemien?   

Vi vet at at noen av de som bærer viruset kan smitte andre, selv om vedkommende ikke har utviklet symptomer – eller ikke får tydelige symptomer. Svært mange mennesker som blir rammet vil utvikle milde former for symptomer, noe som gjør det vanskelig å identifisere og isolere pasienter  raskt.  Riktig diagnose krever laboratorier og medisinsk kapasitet som ikke alle sykehus har tilgjengelig. Det er derfor ikke overaskende at det har vært umulig å unngå spredning av viruset, og at viruset har blitt oppdaget i flere enn 200 land i dag.

Korona-pandemien  er  også annerledes enn epidemier Leger Uten Grenser har jobbet med tidligere, som meslinger, kolera eller ebola. Det er sykdommer som vi de siste tiårene har opparbeidet lang erfaring og ekspertise på. Covid-19 er et nytt virus, som derfor er ukjent for oss og hvor det fremdeles er mye man ikke vet.  Vaksinetilgang fortsetter å være et stort problem, hvor forskjellene på rike og fattige land er enorme. 

Feltblogg: Irak: Vaksiner er det eneste som kan redde oss fra pandemiens grep

Det er også estimert at 15-20 prosent av pasientene med Covid-19 vil måtte bli innlagt på sykehus. Seks prosent regner man med vil kreve intensiv behandling for en periode mellom tre og seks uker. Dette kan fort føre til at helsevesener  blir overbelastet. Det skjedde i Kina i starten av epidemien, og det som har skjedd i blant annet Brasil. 

Det som dessverre ofte skjer under tilsvarende epidemier er at helsearbeidere er særlig utsatt  for smitte og infeksjon. På én måned tidlig i pandemien ble flere enn 2000 helsearbeidere i Kina smittet med covid-19-viruset og utgjorde da 3,7 prosent av alle som var rammet.   

Følgene av denne pandemien vil trolig også gå utover grunnleggende helsetjenester og andre akutte helsetjenester. Det vil også få konsekvenser for pasienter med andre livstruende sykdommer og for pasienter med kroniske sykdommer. Dette vil være tilfelle i alle land som blir rammet, og kan særlig gå hardt utover land med svakt helsevesen.   

Les mer: Covid-krisen i India: Nødhjelpsteam på plass i Mumbai

Artikkelen fortsetter under bildet

Her blir en ung gutt sjekket for covid-19 i Moria-leiren i Hellas. Utbruddet har så langt ikke spredd seg til flyktningleiren Moria, men Leger Uten Grenser har satt i gang mange tiltak 
for å hindre utbrudd og utfører helsesjekker på flyktningene på klinikken vår utenfor leiren. Foto: Peter Ceasar

 

Hva er prioriteringene til Leger Uten Grenser?   

Vi vurderer fortløpende og prioriteringer i responsen vår varierer fra kontekst til kontekst. Vi jobber med korona-respons i svært mange land og følger nøye med på utviklingen. Vi har også vært i stand til å etterhvert fortsette flesteparten av våre vanlige medisinske prosjekter, men med ekstra smittevernstiltak for at pasienter og ansatte skal være tryggest mulig. 

Les mer på MSF.org: Vulnerable communities are bracing for impact of COVID-19

Setter inn forebyggende tiltak i land med svake helsevesen

Vi har satt i gang en rekke forebyggende tiltak. Det innebærer å kartlegge hvilke områder og befolkninger som er i risiko, drive helseinformasjonsarbeid, dele ut såper og gi beskyttelsesutstyr til helsearbeidere. Vi må styrke hygienekontrollen på klinikker og sykehus. Dette er svært viktig for å unngå smitte for pasienter og helsepersonell. I kampen mot covid-19-viruset vil vi bistå på disse områdene i land vi allerede har jobbet i over lang tid. Samtidig vil vi fortsette å behandle pasienter for sykdommer som for eksempel malaria, meslinger og luftveisinfeksjoner.    

Les mer på msf.org: Our response to the coronavirus COVID-19 pandemic

Støtte til land med robuste, men overbelastede helsesystem

I land hvor helsesystemet er mer robust, men hvor epidemien har vært særlig aktiv, som i flere europeiske land og i USA, har hovedutfordringen vært å unngå overfylte sykehus. I disse tilfellene har Leger Uten Grenser bidratt med tilgjengelig personell etter behov. Vi har også hjulpet til med å dele erfaringer i hvordan vurdere hvilke pasienter som skal få helsehjelp først, samt prosedyrer for infeksjonskontroll under epidemier. Det er også viktig å prioritere sårbare grupper som hjemløse, papirløse migranter og flyktninger, og noe Leger Uten Grenser har jobbet med i flere land i Europa, USA og Brasil. 

Omfanget av denne pandemien vil begrense muligheten vår til å respondere i så stor skala som vi skulle ønske, men vi vil gjøre det vi kan med de ressurser vi har tilgjengelig. Vi har også omgjort noen av prosjektene våre til å jobbe med covid-19 og startet opp nye, og vi jobber sammen med helsemyndighetene i mange land for å bidra i kampen mot viruset. Vi fortsetter også våre vanlige prosjekter, og sørger for livreddende behandling for andre sykdommer og helseutfordringer. 

Tilgang til vaksine er avgjørende

Det finnes i dag vaksiner som har blitt godkjent for bruk, men det er enorm forskjell på hvilke land som har sikret seg tilgang til de livreddende vaksinene. Nesten 90 prosent av landene som i januar 2021 hadde startet vaksinering var høyinntektsland. Leger Uten Grenser fortsetter å kritisere myndigheter og legemiddelindustrien som vi mener må ta ansvar å sørge for at alle får tilgang til tester, vaksiner og fremtidige medisiner. 

Generelt sett krever denne pandemien solidaritet. Ikke bare mellom stater, men på alle nivåer – basert på gjensidig hjelp, samarbeid, åpenhet, fordeling av ressurser i områder som blir rammet og mot de meste sårbare av oss og de som vil ta vare på dem.  

Feltblogg: Vaksinefordelingen i Palestina og Israel: Grusom og urettferdig

Her deler et team ut tepper og hygieneartikler til internt fordrevne mennesker i Nordvest-Syria.  I Syria forbereder vi oss for potensielle tilfeller av covid-19 i områder hvor
lokale helsemyndigheter nesten ikke fungerer på grunn av konflikten. Foto: Leger Uten Grenser
 STEDER VI JOBBER MED KORONAVIRUSET 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen