Lungebetennelse

Foto: Leonora Baumann

Lungebetennelse


Hvert år blir fire millioner barn rammet av alvorlig lungebetennelse og andre pneumokokk-relaterte sykdommer.

Hjem > Sykdommer > Lungebetennelse
        

Lungebetennelse er en infeksjon som er forårsaket av bakterien Streptococcus pneumonia,  også kjent som pneumokokker.

Denne bakterien kan forårsake andre alvorlig infeksjonssykdommer som blodforgiftning (sepsis) og hjernehinnebetennelse (meningitt), eller mindre alvorlige sykdommer er mellomørebetennelse, bihulebetennelse og øyekatarr.

I utviklingsland er sykdommen vanlig blant nyfødte og barn under to år. Barn med HIV er 21 ganger mer utsatt for å dø av lingebetennelse enn friske barn. 

I løpet av de siste årene har man gjort noen grep for å bedre tilgangen på livreddende vaksiner som Pneumokokkonjugatvaksinen (PCV) som blant annet kan forhindre lungebetennelse, og Haemophilus influenzae type b (Hib) vaksinen. I akutte situasjoner er barn mest utsatt for pneumokokker på grunn av dårligere boforhold i nødsituasjoner, og å få tak i PCV vaksinen er blitt en utfordring på grunn av høye priser.  Det er også en lang prosess å sikre tilstrekkelige forsyninger i slike situasjoner.

Lungebetennelse smitter fra person til person gjennom direkte kontakt med væske fra luftveiene.

Symptomer på lungebetennelse

Lungebetennelse er den vanligste varianten av pneumokokkrelaterte sykdommr. Vanlige symptomer er feber og frysninger, hoste, rask pust/åndedrett eller tung pust, og brystsmerter.

Svært alvorlig syke barn kan ha vansker med å spise og drikke og kan som følge av det miste bevisstheten, tape kroppsvarme, få betennelse i blodet og i mange av kroppens organer, også kalt sepsis og toksik sjokk

Diagnostisering og behandling av lungebetennelse

Diagnosen stilles på bakgrunn av symptomer som rask åndedrett eller at nedre brystvegg forblir innover trukket selv ved innånding.

Lungebetennelse bør behandles med antibiotika. 

Forebygging

Vaksinen beskytter også særlig mot de antigenene som forårsaker alvorlig lungebetennelse og hjernehinnebetennelse. WTO anbefaler PCV vaksinen i alle land.

I juni og juli 2016 gjennomførte Leger Uten Grenser vaksniasjonskampanjer i flere flyktningleire og bosetninger i Hellas rettet mot 4600 barn og undom under 15 år.

Leger Uten Grenser jobber for å beskytte barn mot alvorlig pneumokokksykdom ved å trappe opp bruken av PCV vaksinen, i tillegg til å utvide tilgangen på vaksinen under akutte humanitære kriser. 

På grunn av de høye prisene har det vært utfordrende, men i 2016 senket de to produsentene av PCV-vaksinen, Pfeizer og GSK, prisen på vaksinen etter massivt press fra Leger Uten Grenser og andre organisasjoner. 

Les mer om vårt arbeid med tilgang på medisiner

 

 

 HVOR JOBBER VI MED LUNGEBETENNELSE 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen