Afrika

Sør-Sudan: Selvmordsforsøk og selvskading i beskyttelsesleir for sivile i Malakal

30.04.2018 | Oppdatert 01.05.2018

Forferdelige leveforhold inne i leiren, frykt for angrep utenfor, og grusomme opplevelser fører til at innbyggerne i leiren sliter med store mentale helseproblemer. 

Sør-Sudan: Selvmordsforsøk og selvskading i beskyttelsesleir for sivile i Malakal

30.04.2018 | Oppdatert 01.05.2018

Forferdelige leveforhold inne i leiren, frykt for angrep utenfor, og grusomme opplevelser fører til at innbyggerne i leiren sliter med store mentale helseproblemer. 

Somalia og Somaliland

02.09.2017 | Oppdatert 06.04.2022

Vi jobber i områder basert på hvor de mest kritiske helsebehovene er og sikkerhetsvurderinger vi gjør.    

Somalia og Somaliland

02.09.2017 | Oppdatert 06.04.2022

Vi jobber i områder basert på hvor de mest kritiske helsebehovene er og sikkerhetsvurderinger vi gjør.    

Eswatini (tidligere Swaziland)

18.07.2017 | Oppdatert 29.06.2022

Nesten en tredjedel av alle voksne i Eswatini har hiv, noe som gjør dem ekstra sårbare mot tuberkulose og andre infeksjoner.

Eswatini (tidligere Swaziland)

18.07.2017 | Oppdatert 29.06.2022

Nesten en tredjedel av alle voksne i Eswatini har hiv, noe som gjør dem ekstra sårbare mot tuberkulose og andre infeksjoner.

Flyktninger i Afrika

18.07.2017 | Oppdatert 22.09.2020

Vi jobber med å gi helsehjelp til flyktninger og internt fordrevne i mange land på det afrikanske kontinentet. Dette innebærer blant annet å gi medisinsk hjelp på sykehus og klinikker vi driver i eksisterende flyktningleirer, eller bistå mennesker på flukt med helsehjelp.

Flyktninger i Afrika

18.07.2017 | Oppdatert 22.09.2020

Vi jobber med å gi helsehjelp til flyktninger og internt fordrevne i mange land på det afrikanske kontinentet. Dette innebærer blant annet å gi medisinsk hjelp på sykehus og klinikker vi driver i eksisterende flyktningleirer, eller bistå mennesker på flukt med helsehjelp.

Malawi

27.06.2017 | Oppdatert 04.11.2020

I Malawi jobber Leger Uten Grenser med identifisering og behandling av hiv-pasienter, og har et spesielt fokus rettet mot kvinner, ungdom og andre sårbare grupper. Vi jobber også med diagnostisering og behandling mot livmorhalskreft.  

Malawi

27.06.2017 | Oppdatert 04.11.2020

I Malawi jobber Leger Uten Grenser med identifisering og behandling av hiv-pasienter, og har et spesielt fokus rettet mot kvinner, ungdom og andre sårbare grupper. Vi jobber også med diagnostisering og behandling mot livmorhalskreft.  

Mali

27.06.2017 | Oppdatert 06.04.2022

I Mali er det fortsatt begrenset tilgang på grunnleggende helsehjelp som følge av konflikten i landet.   

Mali

27.06.2017 | Oppdatert 06.04.2022

I Mali er det fortsatt begrenset tilgang på grunnleggende helsehjelp som følge av konflikten i landet.   

Kamerun

27.06.2017 | Oppdatert 24.09.2020

Leger Uten Grenser jobber hovedsakelig med å gi helsehjelp til de som er rammet av konflkten og til flyktninger. 

Kamerun

27.06.2017 | Oppdatert 24.09.2020

Leger Uten Grenser jobber hovedsakelig med å gi helsehjelp til de som er rammet av konflkten og til flyktninger. 

Sudan

27.06.2017 | Oppdatert 26.01.2021

I dag jobber vi blant annet med å gi helsehjelp til sårbare grupper som flyktninger og internt fordrevne, i tillegg til at vi jobber med å bekjempe den glemte parasittsykdommen kala-azar (visceral leishmaniasis).  

Sudan

27.06.2017 | Oppdatert 26.01.2021

I dag jobber vi blant annet med å gi helsehjelp til sårbare grupper som flyktninger og internt fordrevne, i tillegg til at vi jobber med å bekjempe den glemte parasittsykdommen kala-azar (visceral leishmaniasis).  

Tanzania

27.06.2017 | Oppdatert 20.11.2020

I Tanzania jobber Leger Uten Grenser med å gi helsehjelp til flyktninger i overfylte flyktningleirer i Kinbondo-regionen.  

Tanzania

27.06.2017 | Oppdatert 20.11.2020

I Tanzania jobber Leger Uten Grenser med å gi helsehjelp til flyktninger i overfylte flyktningleirer i Kinbondo-regionen.  

Libya

27.06.2017 | Oppdatert 21.12.2021

I Libya er det økt konfliktnivå og angrep på sivile, et helsesystem i kollaps, koronavirus og begrenset tilgang til helsehjelp. 

Libya

27.06.2017 | Oppdatert 21.12.2021

I Libya er det økt konfliktnivå og angrep på sivile, et helsesystem i kollaps, koronavirus og begrenset tilgang til helsehjelp. 

Pages