Kamerun

Foto: Natacha Buhler/Leger Uten Grenser

Kamerun


Tusenvis fra det nordøstlige Nigeria søker tilflukt i Kamerun på grunn av konflikten i området og Boko Haram.

Hjem > Land > Kamerun
        

Den vestafrikanske staten Kamerun ble dannet i 1961. Tidligere besto området av en blanding av franske og engelske kolonier. Befolkningen på rundt 24 millioner skiller seg fra nabolandene med en av de høyeste andel lese- og skrivekyndige i Afrika.

Stort geologisk og kulturelt mangfold har gitt landet kallenavnet «Afrika i miniatyr».  

De siste årene har Boko Harams opprør i de nordlige nabolandene påvirket de muslimske områdene i Nord-Kamerun. Leger Uten Grenser hadde sitt aller første oppdrag i Kamerun i 1984.

Arbeidet vårt har først og fremst bestått av å håndtere epidemier og endemiske sykdommer og å ta hånd om mennesker på flukt.  

Vårt arbeid i 2016  

Siden 2011 har de voldelige angrepene mellom Boko Haram og den nigerianske hærens tvunget flere hundretusener av folk i det nordøstlige Nigeria til å søke tilflukt i Kamerun, Tsjad og Niger.

I løpet av de siste to årene har volden spredt seg mer og mer til disse tre nabolandene, noe som igjen resulterer i enda flere fordrevne. Ved utgangen av 2015, var det rundt 86.000 flyktninger og 198.000 internt fordrevne mennesker i Kamerun.  

Les mer om vårt arbeid med flyktninger i Afrika

For å håndtere denne situasjonen trappet Leger Uten Grenser opp sine aktiviteter flere steder i det nordlige Nigeria.

Grunnleggende helsetjenester, mor-barn-helse, og ernæringsstøtte ble tilbudt i leiren Minawao, som er en leir som blir drevet/styrt av FNs høykommisær for flyktninger (UNCHR).

Hjelpearbeidere fra Leger Uten Grenser utførte 58.147 konsultasjoner i løpet av 2016. De forbedret også vann og sanitærforholdene i leiren ved å kjøre 3000 kubikk med vann hver uke. For å finne en varig løsning på vannmangelen i leiren, hjalp de også til med å bygge et 32 km langt vannrør.

På sykehuset i byen Mora, nær den nigerianske grensen, ga Leger Uten Grenser barna på sykehuset tilpasset ernæringshjelp og legehjelp. Vi støttet to helsesentre som tilbyr hjelp til de fordrevne og de lokale innbyggerne, i tillegg til å drive en ambulansetjeneste.

Kirurgi

For å håndtere den store tilstrømningen av sårede pasienter begynte også Leger Uten Grenser å tilby kirurgisk hjelp. 246 pasienter ble behandlet etter  et voldelig angrep i 2016.  

Operasjonssalen og den postkirurgiske avdelingen på Maroua-sykehuset ble renovert av Leger Uten Grenser. Mellom august og desember utførte vårt helseteam 737 kirurgiske inngrep på sykehuset.  

På distriktssykehuset i Kousseri, nær grensen til Tsjad, hjalp Leger Uten Grenser til på kirurgiavdelingen med å utføre keisersnitt og andre akutte inngrep. Helsepersonellet fra Leger Uten Grenser ga også ernærings- og pediatrisk pleie på sykehuset og på de tre andre helsesentrene vi støtter i utkanten av byen.

I tillegg, fikk Helsedepartement i Kamerun opplæring av Leger Uten Grenser i hvordan man håndterer store tilstrømninger av sårede pasienter. På sykehuset i Mokolo, var det opprinnelig Leger Uten Grenser som drev sykehusets terapautiske matsenter og barneavdeling. Men etterhvert ble  disse aktivitetene overlatt til hjelpeorganisasjonen Alima i mai.  

Prosjekter som støtter flyktninger fra Den sentralafrikanske republikk (SAR) legges ned

Helt siden 2014, har Leger Uten Grenser støttet Helsedepartementet i Kamerun med medisinsk, psykologisk, og ernæringshjelp til flyktninger fra nabolandet Den sentralafrikanske republikk.

Leger Uten Grenser hjelper også departementet med å huse flyktningene ulike steder i landet. Etterhvert som situasjonen roet seg ned, kunne Leger Uten Grenser gradvis overlate sine prosjekter til andre organisasjoner. Blant annet tok International Medical Corps over Leger Uten Grensers siste prosjekt på distriktsykehuset i Batouri.

Vårt helseteam i Batouri jobbet sammen med de lokale helsemyndighetene for å pleie alvorlig underernærte pasienter, de fleste av dem var barn under fem år. Siden vi åpnet vårt behandlingssenter for underernæring i mars 2014, har vi behandlet 2853 barn.

 

 

 HVORFOR ER VI I KAMERUN 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen