Somalia

Foto: Abdikarim Tahir/Leger Uten Grenser

Somalia


Mai 2017 startet Leger Uten Grenser opp igjen arbeidet i Somalia. Vi trakk oss ut i 2013 etter flere angrep på våre ansatte.

Hjem > Land > Somalia
02.09.2017 | Oppdatert 21.09.2018
        

Vårt arbeid i 2017  

Vi støtter nå ernæringsprogrammet og barneavdelingen ved et sykehus i Puntland-regionen. I samarbeid med somaliske helsemyndigheter jobber vi på Mundug regionssykehus.  

Vi mottar i gjennomsnitt ti nye pasienter hver dag. I juni hadde vi på det meste 111 pasienter i behandling.  

I løpet av de første to månedene siden vi startet prosjektet ble 201 barn innlagt på en isolert avdeling hvor de fikk behandling for meslinger.  

I juni ble 100 barn innlagt ved barneavdelingen. 2297 barn fikk også behandling uten å bli innlagt.  

Tilbake etter angrep  

Vi tok teamene våre ut av Somalia for fire år siden på grunn av en serie av ekstreme angrep på våre ansatte.

Vi har regelmessig overvåket situasjonen i landet for å vurdere om det er trygt å jobbe i landet.  

Det er viktig at alle partene i konflikten støtter den medisinske hjelpen vi gir til befolkningen. Partene må respektere våre pasienters og ansattes sikkerhet.  

Lær om hvordan vi jobber i konfliktområder

På grunn av de tidligere hendelsene er vi forsiktige i det gjenoppstartede arbeidet.

De planlagte humanitære prosjektene i Puntland-regionen forblir små. Vi ser an situasjonen i Somalia for å vurdere om vi skal utvide aktivitetene til andre regioner.

Det kommer an på om lokalbefolkningene og myndighetene aksepterer at vi arbeider i landet.  

Behov for nødhjelp  

Det er et stort behov for nødhjelp i Somalia. Konflikt, sykdomsutbrudd og naturkatastrofer legger stort press på helsevesenet i landet.  

Før vi la ned alle prosjektene i landet tilbydde vi primærhelsetjenester, fødselshjelp, kirurgi, behandling av underernæring, vaksinering og tilgang til rent vann.  

I 2012 tilbydde Leger Uten Grenser 624.000 konsultasjoner, 41.100 pasienter ble innlagt  på sykehus, 30.090 barn fikk behandling for underernæring, 58.620 ble vaksinert og vi bisto ved 7300 fødsler.    
 


 

 HVORDAN JOBBER VI I SOMALIA 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen