Somalia og Somaliland

Foto: Leger Uten Grenser

Somalia og Somaliland


 I Somalia og Somaliland jobber vi blant annet med mor- og barnhelse, tuberkulosebehandling og rykker ut etter behov. 

Hjem > Land > Somalia og Somaliland
02.09.2017 | Oppdatert 06.04.2022
        

Dette er situasjonen

Langvarig konflikt, matmangel, tørke og andre klimautfordringer preger Somalia og Somaliland i dag. I 2020 var 2.6 millioner mennesker internt fordrevne, og 4.1 millioner var rammet av matusikkerhet. I flere områder er det begrenset tilgang på helsehjelp, og et høyt antall barn lider av underernæring. Det er også svært høy mor- og spedbarnsdødelighet i landet.   

Les mer: Flom i Somalia: Hundretusener på flukt og store behov

Hva gjør vi i Somalia og Somaliland

Leger Uten Grenser startet å jobbe i Somalia i 1979. Vi har respondert på humanitære og medisinske behov som følge av konflikt, naturkatastrofer og sykdomsutbrudd. I 2020 jobbet vi ni ulike steder i landet. Vi jobber blant annet med grunnleggende helsehjelp, ernæring, mor-barn-helse og tuberkulose.

To helsearbeidere sjekker blodtrykket til en pasient på fødeavdelingen, på sykehuset i Galmudug, i Sentral-Somalia. Foto: Leger Uten Grenser

 

Dette gjorde vi i 2020

Covid-19-pandemien forverret den humanitære situasjonen i Somalia og Somaliland. Befolkningen stod allerede overfor en rekke utfordringer, knyttet til blant annet klimafarer, et svakt helsevesen, og gjentatte utbrudd av kamper. 

Til tross for restriksjonene som fulgte av covid-19-pandemien, klarte vi å fortsette med de fleste av prosjektene våre. For å forebygge smitte ga teamene våre opplæring i rutiner og smittevern til ansatte på ulike helsestasjoner. Vi tilpasset arbeidet vårt, og bistod der det var behov, ikke bare i forbindelse med covid-19, men også annen helsehjelp. 

I tillegg startet vi nødresponser i ulike områder. Vi hadde team på plass i Bardale og byen Bardhere, for å hjelpe menneskene som ble rammet av en stor flom i april. Syklonen Gati, som rammet kysten av Puntland i november, hadde også store konsekvenser for innbyggerne og samfunnet, og i mai oppstod det et kolerautbrudd i Beledweyne. Vi startet nødresponsen både etter syklonen Gati og kolerautbruddet i Beledweyne.  

I 2020 utførte vi blant annet 121.500 pasientkonsultasjoner, behandlet 3600 barn mot underernæring, assisterte ved 7390 fødsler, og 39 tuberkulose-pasienter fikk behandling.  

Etter syklonen Gati ble det delt ut mat til familier i Balade-campen. Foto: Leger Uten Grenser 

 

Les mer: Hvordan jobber vi i konfliktområder


 

 HVORDAN JOBBER VI I SOMALIA 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen