Malawi

Foto: Luca Sola

Malawi


I Malawi har vi flere enn 30.000 hivpasienter i behandling og jobber særlig med å bedre hiv-helsehjelp for ungdom og andre utsatte og sårbare grupper.

Hjem > Land > Malawi
Oppdatert 23.06.2020
        

Ifølge UNAIDS har forekomsten av hivpositive falt fra 14,2 prosent i 2003 til 9,2 prosent i 2016. Over 700.000 hivpasienter er i behandling i landet, men fremdeles er hiv den ledende dødsårsaken hos voksne i Malawi og hvert år blir rundt 28.000 pasienter smittet.

Malawi er veldig avhengig av internasjonal finansering når det kommer til å bekjempe hiv, og det er alt for få kvalifiserte helsearbeidere.

Les mer om hiv

Vårt arbeid i 2017

Artikkelen fortsetter under bildet

LIVREDDENDE BEHANDLING: Gloria er 11 år og har hiv og tuberkulose. Heldigvis får hun behandling på en hiv-klinikk som Leger Uten Grenser støtter i Nsanje-distriktet.
Her sitter hun på mamma Teleza James' fang. Foto: Luca Sola

 

Støtte til unge hiv-pasienter og aidssyke i Chiradzulu 

I 2016 viste studier fra Leger Uten Grenser at arbeidet med å oppdage og håndtere pasienter med mislykket første- og andrelinje hiv-behandling til rett tid var mangelfull. I tillegg avdekket rapporten at bare 30  prosent av ungdommene fikk effektiv behandling. 

Leger Uten Grenser har derfor spesifikke aktiviteter rettet mot håndteringen av disse pasientene og hvordan de responderer, reagerer og takler behandling.  

Leger Uten Grensers prosjekt i Chiradzulu skal nå etter en fireårige overgangsfase overføres til landets helsemyndigheter

Gloria (6) som får hiv-behandling av Leger Uten Grenser i Malawi

Artikkelen fortsetter etter bildet 

Miriam Thomas (18) er hiv-positiv og går på antiretrovirale medisiner (ARV).
Her holder hun sitt andre barn, mens hun venter på sin rutinemessige konsultasjon på Nsanje distriktsykehus.
Begge barna ble født uten hiv, takket være ARV-terapien. Foto: Marco Longari

 

Forebygging og tidlig behandling av livmorhalskreft

Malawi har den høyeste forekomsten av livmorhalskreft i verden. Rundt 75 nye kvinner av 100.000 blir rammet hvert år. Likevel får bare ti til 20 prosent av kvinnene i landet tidlig screening og fremdeles er ikke vaksine en del av landets helseprogram.

Leger Uten Grenser utvikler et omfattende prosjekt i byen Blantyre og i distriktet Chiradzulu hvor vi utfører screening og behandler tidlig tegn på kreft, vaksinerer og gir støtte og omsorg til pasienter med uhelbredelig livmorhalskreft.  

Artikkelen fortsetter etter bildet 

Chrissy Kamanga (37) ble innlagt på Nsjanje distriktsykehus da hun var alvorlig aidssyk på grunn av andre sykdommer. Foto: Luca Sola

 

Forbedring av omsorgen for hiv og tuberkulose (TB) i Nsanje 


Gjennom modellen «Nsanje hiv/tuberkulose District Support» hjelper Leger Uten Grenser den underfinansierte distriktshelsetjenesten med å styrke koordineringen, fylle kritiske mangler (for eksempel med ansatte og forsyninger av legemidler) og forbedre tjenestene for hiv og tuberkulose ved å veilede helsepersonell på Nsanje-sykehuset og 14 helsesentre. For å forebygge hivrelaterte dødsfall jobbes det mye med å behandle pasienter i sene stadier av sykdommen til å sørge for at nye hiv-positive blir diagnostisert tidlig. Det jobbes også med å bedre behandlingen på henvisningssykehuset 

Artikkelen fortsetter etter bildet

Folk står i kø for å få utskrevet medisinen de har fått på resepter fra Leger Uten Grensers medisinske team. Foto: Luca Sola

 

Arbeid med sexarbeidere

Veldig mange reiser mellom Malawi og Mosambik og derfor har Leger Uten Grenser helsetjenester for lastebilsjåfører og sexarbeidere. Dette innebærer seksual og reproduktiv helsehjelp og helsehjelp innen hiv og tuberkulose på klinikker i Mwanza, Zalewa, Dedza og Nsanje.  


Helsehjelp i fengsler

I Chichiri og Maula utfører Leger Uten Grenser screening og grunnleggende helsetjenester for hiv og tuberkulosepasienter, i tillegg til å forbedre vann- og sanitærforholdene for de innsatte i fengsler. Denne behandlingsmodellen har blitt anerkjent som velfungerende og vi håper at den blir videreført til fengsler over hele landet. Mange av fengslene er ekstremt overbefolkede og mange av de innsatte lider av blant annet underernæring. 

De glemte fangene i Malawi

SE VIDEO: Fengselshelsen i Malawi var én de ti glemte krisene i 2016

 

 


 

 HVORFOR ER VI I MALAWI 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen