Malawi

Foto: Luca Sola

Malawi


I Malawi har vi flere enn 14.000 hiv-pasienter i behandling og jobber særlig med å bedre hiv-helsehjelp for kvinner, ungdom og andre sårbare grupper

Hjem > Land > Malawi
Oppdatert 04.11.2020
        

Dette er situasjonen i Malawi: 

Malawi ligger øst i Afrika, og grenser til Tanzania, Zambia og Mosambik. I Malawi er hiv den sykdommen som tar flest liv hvert år. Bare i regionen Nsjane, hvor vi er til stede, bor det 300.000 mennesker, 25.000 mennesker er hiv-positive. Fengselsinnsatte, kvinner og ungdom er noen av de mest sårbare gruppene når det kommer til hiv-viruset. Det er også høy forekomst av tuberkulose i landet, noe som er særlig farlig for hiv-pasienter. Livmorhalskreft er også en av de vanligste krefttypene blant kvinner i Malawi, og dødeligheten er en av de høyeste i verden. 

Artikkelen fortsetter under bildet

Gloria er 11 år og har hiv og tuberkulose. Heldigvis får hun behandling på en hiv-klinikk som Leger Uten Grenser støtter i Nsanje-distriktet.
Her sitter hun på mamma Teleza James' fang. Foto: Leger Uten Grenser / Luca Sola

 

Hva gjør vi? 

Leger Uten Grenser har jobbet i Malawi siden 1986. I 2019 hadde vi 14.480 hiv-pasienter i behandling og 1520 pasienter fikk tuberkulosebehandling. Vi jobber i mange forskjellige deler av landet, blant annet i Nsanje, Chiradzulu, Lilongwe, Dedza, Zalew, Mwanza og Blantyre.   

Behandling for hiv-pasienter i Nsjane, Mwanza, Dedza og Neno 

Svært mange pasienter oppsøker sykehuset vårt i Nsjane og dessverre har mange langtkommen hiv-infeksjon. Derfor jobber vi med å kunne identifisere syke pasienter så tidlig som mulig, og vi deler ut hiv-medisiner i lokalsamfunnene. Vi jobber også med forbedring av helsehjelpen ved distriktssykehuset, og har tett oppfølging av pasientene etter at de har blitt utskrevet fra sykehuset. Dette har bidratt til at antall hiv-relaterte dødsfall ved sykehuset har blitt halvert og redusert til under 15 prosent.  

I Nsjane, Mwanza, Dedza, og Neno har vi satt opp klinikker som jobber med helsetjenester innenfor seksual og reproduktiv helse, hiv og tuberkulose. Her ga vi helsehjelp til nesten 6000 kvinnelige sexarbeidere. Rundt halvparten av de registrerte pasientene våre var også hiv-positive. I 2019 fokuserte vi spesielt på å gi helsehjelp til jenter under 18 år, fordi de ofte står overfor utfordringer når det kommer til å få denne type helsehjelp. Mange frykter juridiske konsekvenser eller å oppleve å bli stigmatisert. 

Les mer: Gloria (6) får hiv-behandling av Leger Uten Grenser i Malawi

Artikkelen fortsetter etter bildet 

Miriam Thomas (18) er hiv-positiv og går på antiretrovirale medisiner (ARV).
Her holder hun sitt andre barn, mens hun venter på sin rutinemessige konsultasjon på Nsanje distriktsykehus.
Begge barna ble født uten hiv, takket være ARV-terapien. Foto: Leger Uten Grenser / Marco Longari

 

Hiv-behandling for ungdom og aids pasienter  

I Chiradzulu driver vi to ulike hiv-prosjekter: ungdomsklubber og «intensive clinic days». På ungdomsklubbene tilbyr vi hiv-positiv ungdom konsultasjoner, individuell rådgivning, helseopplæring, og seksual og reproduktive helsetjenester. Vi arrangerer også gruppesamtaler med jevnaldrende personer, der fritidsaktiviteter oppmuntrer til oppmøte og overholdelse av behandlingsplanen til pasientene.   

«Intensive clinic days» holdes ved 11 ulike helsefasiliteter støttet av Leger Uten Grenser i distriktet, og retter seg mot pasienter som har opplevd avbrutt behandling eller som har utviklet alvorlig langtkommen hiv-infeksjon (aids). Her tilbyr vi konsultasjoner, rådgivning, laboratorietester og sykehushenvisninger.  

Les mer: Hiv/aids

Artikkelen fortsetter etter bildet 

Chrissy Kamanga (37) ble innlagt på Nsjanje distriktsykehus da hun var alvorlig aidssyk på grunn av andre sykdommer. Foto: Leger Uten Grenser Luca Sola

 

Forebygging og behandling mot livmorhalskreft 

Livmorhalskreft er en av de vanligste krefttypene blant kvinner i Malawi, og står for 45 prosent av alle krefttilfeller i landet. 2300 kvinner dør av livmorhalskreft i Malawi hvert år. En av hovedårsakene til dette er den høye forekomsten av human papillomavirus (HPV), som forårsaker livmorhalskreft, i tillegg til utilstrekkelig helsesjekker og behandlingsmuligheter.  

Leger Uten Grenser har nylig utviklet et omfattende prosjekt rettet mot livmorhalskreft med et spesielt fokus på forebygging av sykdommen. I 2019 trappet vi opp aktivitetene våre i forbindelse med screening, og åpnet en spesialisert operasjonssal og innleggelsesavdeling ved Queen Elizabeth Central Hospital i Blantyre. Teamene våre tilbyr vaksinering, screening, diagnostisering, og behandling. Vi gir også lindrende behandling der det er ønskelig og nødvendig. I tillegg til dette jobber vi med opplæring og veiledning av helsepersonalet ved sykehuset.  

Les mer: Livmorhalskreft

Artikkelen fortsetter etter bildet

Folk står i kø for å få utskrevet medisinen de har fått på resepter fra Leger Uten Grensers medisinske team. Foto: Leger Uten Grenser / Luca Sola

 

Helsehjelp i fengsler  

De som sitter inne i Malawiske fengsler er spesielt sårbare for tuberkulose og hiv. Her er også forekomsten av sykdommene høyere enn i befolkningen generelt. Dette kommer av blant annet overbefolkning og at de går syke lenge før de blir diagnostisert. Vi samarbeider derfor med fengselsmyndighetene og tilbyr helsesjekk når innsatte kommer inn i fengslet, mens de soner og når de slipper ut. Vi gir også behandling mot tuberkulose og hiv til innsatte ved Chichiri-fengselet i Lilongwe.  

Les mer: Malawi: De glemte fangene (Glemte Kriser 2016)

Artikkelen fortsetter under videoen

Video: Fengselshelsen i Malawi var én de ti glemte krisene i 2016

Nødhjelp 

Leger Uten Grenser bistod de lokale helsemyndighetene i Malawi etter en oversvømmelse i Nsanje i mars 2019. Vi ga helsehjelp, satte opp latriner og dusjer, og delte ut hygieneartikler til rundt 18.000 mennesker.  

 


 

 HVORFOR ER VI I MALAWI 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen