Mali

Foto: Leger Uten Grenser

Mali


Det er fortsatt begrenset tilgang på helsehjelp nord i Mali. Det er mangler medisinsk personell og utstyr i området, og kamper mellom væpnede grupper fortsetter på tross av en fredsavtale.

Hjem > Land > Mali
27.06.2017 | Oppdatert 08.05.2019
        

Leger Uten Grenser startet for første gang å jobbe i Mali i 1992 og har i dag prosjekter i flere deler av landet for å øke tilgangen til helsetjenester for de mest sårbare.

I 2017 utførte vi blant annet 178.200 pasientkonsultasjoner i Mali og jobber i seks områder av landet. 

 

Vårt arbeid i Mali i 2017

Ansongo

Leger Uten Grenser har støttet henvisningssykehuset i byen Ansongo i Gao-regionen i Øst-Mali siden 2012 med polikliniske konsultasjoner, akutthelsehjelp og innleggelser, kirurgi, mødrehelsetjenester, behandling av kronisk sykdom, ernæring, spedbarn- og barnehelse. I tillegg til behandling og psykologisk støtte til voldsofre, inkludert ofre for seksualisert vold. Et annet team tilbyr grunnleggende helsetjenester for gravide kvinner og barn under fem år på det lokale helsesenteret i byen.

I Ansongo-distriktet henviser Leger Uten Grenser pasienter til lokale helsesentre, og overfører alvorlige syke pasienter til Gao-sykehuset. Mellom juli og desember, når de nomadiske gruppene er på reise, sikrer teamene at de får tilgang til helsetjenester ved å gi opplæring til lokale helsearbeidere slik at de kan diagnostisere og behandle de vanligste sykdommene. Det er også etablert et system for overvåking og henvisning av alvorlige tilfeller.

Artikkelen fortsetter etter bildet

VAKSINASJONSKAMPANJE: I 2015 lanserte Leger Uten Grenser og de lokale helsemyndighetene i Mali, en kampanje mot sesongbasert malaria, som er den fremste årsaken til den høye barnedødligheten i landet. Foto: Leger Uten Grenser 


Kidal

I Kidal-regionen, nord for Gao, støtter Leger Uten Grenser seks helsesentre i og utenfor byen Kidal i samarbeid med lokale myndigheter. Teamene gir grunnleggende helsetjenester til hele befolkningen, samt driver epidemiologisk overvåking, og henviser kompliserte tilfeller til henvisningssenteret (CSRef) og Gao-sykehuset. 

I Douentza støtter vi henvisningssenteret med håndteringen av pasienter som lider av underernæring eller har behov for akuttkirurgi. Vi hjelper også senteret med sykehusinnleggelser av barn under 15 år og mentalhelsetjenestene. Leger Uten Grenser sørger også for henvisninger til henvisningssenteret, og overfører akutte tilfeller til byen Mopti.

Artikkelen fortsetter etter bildet

TIMBUKTU: Pasienten på bildet blir undersøkt for høyt blodtrykk. Sykehuset i Timbuktu har akkuttavdeling, obstetrisk avdeling, pediatrisk avdeling og kirurgisk avdeling, for å behandle alle pasienter som blir henvist hit. Foto: Trevor Snapp


 

Koutiala

I Koutiala sør i landet jobber Leger Uten Grenser hovedsakelig med barn under fem år. Teamet støtter ernæringstjenester på henvisningssenteret, samt i 15 lokale helsesentre. I tillegg har Leger Uten Grenser ekstra lokale helsearbeidere i malariasesongen. Leger Uten Grenser bygger for tiden en barneavdeling med 185 senger på Koutiala henvisningssenteret

I Ténenkou prioriterer Leger Uten Grenser helsehjelp for kvinner i fruktbar alder. Her støtter vi fødeavdelingen, operasjonssalen og poliklinikken ved henvisningssenteret. Leger Uten Grenser har også helsearbeidere med spesialisering i malaria for lokalsamfunn det er vanskelig å nå i malariasesongen. (august til november). Vi har også mobile klinikker som jobber med grunnleggende helsetjenester.

Artikkelen fortsetter etter bildet

UNDERERNÆRT: Syv måneder gamle Youssouf ble henvist til sykehuset i Koutiala for alvorlig lungebetennelse og underernæring. Foto: Yann Libessart


Beredskapsteam i Sahel

Et mobilt beredskapsteam, som består av medisinske, paramedisinske og logistiske eksperter, har vært på plass i Sahel siden 2015. Formålet er å overvåke den epidemiologiske situasjonen og kan rykke ut på 24 til 48 timer hvis det oppstår medisinske og humanitære kriser i regionen, hovedsakelig i Niger, men også i Mali.

 

 

 HVORFOR ER VI I MALI 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen