Mali

Foto: Leger Uten Grenser

Mali


Det er fortsatt begrenset tilgang på helsehjelp nord i Mali. Det mangler helsearbeidere og utstyr i området, og kamper mellom væpnede grupper fortsetter. 

Hjem > Land > Mali
27.06.2017 | Oppdatert 18.08.2020
        

Dette er situasjonen

I 2012 ble nordområdet i Mali okkupert av væpnede grupper, og siden da har konflikten spredd seg sentralt i landet. I 2015 inngikk myndighetene og en rekke væpnede grupper en fredsavtale, men fire år etter fortsetter kampene, de sivile lidelsene fortsetter og sikkerhetssituasjonen forverres. Mange klinikker og sykehus har blitt forlatt av helsearbeidere på grunn av den usikre situasjonen, både av helsemyndighetene og humanitære organisasjoner. Flere lokalsamfunn har derfor ikke tilgang til helsehjelp de desperat trenger. Mange kommer seg ikke til sykehus i frykt for å bli utsatt for vold og angrep på veien.

Enkelte steder har myndighetene innført portforbud og forbud mot kjøretøy. Mange oppsøker helsehjelp først når de er alvorlig syke, eller dør fordi de kommer for sent.

Glemt krise 2019: Konflikten forverrer seg i nord-og sentral-Mali 

Artikkelen fortsetter under bildet

Her står sykepleier Nouhoum Diakité og opplyser om viktigheten med å holde avstand og god håndvask for å ikke bli smittet av korona. Foto: Lamine Keita/Leger Uten Grenser 

 

Dette gjør Leger Uten Grenser

Leger Uten Grenser startet for første gang å jobbe i Mali i 1992 og har i dag prosjekter i flere deler av landet - både i avsidesliggende og urbane områder. Flere områder er svært vanskelig å nå på grunn av sikkerhetssituasjonen. Vi rykker også ut og setter opp nødhjelpsprosjekter for å imøtekomme akutte helsebehov. Vi bistår nå helsemyndighetene i korona-responsen hvor vi blant annet støtter opp et sykehus i hovedstaden med plass til 100 innlagte pasienter. 

I 2018 utførte vi blant annet 261.200 pasientkonsultasjoner, behandlet 116.100 for malaria, vaksinerte 19.600 mennesker og hadde 4240 barn innlagt på ernæringssentre. 

Glemt krise 2019: Mali: Sivilbefolkningen på bristepunktet

Mopti-regionen

bile situasjonen i Mopti-regionen sentralt i Mali har forverret seg og ofte oppstår det voldelige konflikter mellom ulike grupper. Dette innebærer blant annet kamper mellom ulike lokale grupper, men også mellom militære og andre væpnede grupper. Flere hjelpeorganisasjoner har trukket seg ut av regionen, noe som forverrer den allerede dårlige tilgangen til helsehjelp for befolkninger i  enkelte områder. 

Leger Uten Grenser har team som jobber på Douentza- og Ténenkou-sykehusene. Vi sørger også for at pasienter blir henvist til sykehusene fra områdene rundt, mange av disse hadde skader i forbindelse med konflikten. I august 2018 trappet vi opp arbeidet vårt på tre helsesentre i avsidesliggende områder av Douentza-distriktet, i tillegg til lokalt helseteam som jobber med å teste og behandle ukomplisert malaria. Mellom juli og desember reiste dette teamet til områder som er særlig vanskelig å nå. De støttet også opp våre mobile klinikker under høysesongen for malaria. 

Artikkelen fortsetter etter bildet

VAKSINASJONSKAMPANJE: I 2015 lanserte Leger Uten Grenser og de lokale helsemyndighetene i Mali, en kampanje mot sesongbasert malaria, som er den fremste årsaken til den høye barnedødligheten i landet. Foto: Leger Uten Grenser 

 

Ansango

Vi støtter det lokale sykehuset i Ansango-by i Goa-regionen med akutt helsehjelp og kirurgi, i tillegg til helsetjenester for gravide, mødre, barn og spedbarn. Vi gir også helsehjelp til mennesker som har blitt utsatt for vold og overgrep, dette innebærer også psykisk helsehjelp. Leger Uten Grenser sørger også for at pasienter som har behov for mer helsehjelp blir henvist videre til sykehuset i Goa. Det er også et helsesenter i byen for gravide kvinner og barn under fem år som drives av oss. 

Leger Uten Grenser jobber også med å gi helsehjelp til de mange nomadiske gruppene som bor i områder rundt distriktet. Her jobber vi samfunnsbasert og tett sammen med lokalsamfunnene. Dette prosjektet har et særlig fokus på å forebygge, diagnostisere og behandle de vanligste sykdommene for gravide og barn.  Også i dette prosjektet jobber vi med å henvise pasienter til andre helsesentre etter behov. 

I april kom 700 flyktninger gjennom Goa etter at de ble utvist fra Algerie, og Leger Uten Grenser leverte ut rundt 500 hygiene-pakker og ga psykologisk støtte til 260 mennesker.

Artikkelen fortsetter etter bildet

TIMBUKTU: Pasienten på bildet blir undersøkt for høyt blodtrykk. Sykehuset i Timbuktu har akkuttavdeling, obstetrisk avdeling, pediatrisk avdeling og kirurgisk avdeling, for å behandle alle pasienter som blir henvist hit. Foto: Trevor Snapp


 

Kidal 

Siden 2015 har vi støtter to helsesentre i byen og fire utenfor Kidal-distriktet med medisinsk helsehjelp og mental helsehjelp. Vi jobber også med epidemiologisk overvåkning og henviser pasienter til Kidal-sykehuset etter behov. Det er også et lignende prosjekt som i Ansango som tar sikte på svangerskap- og barnehelse i nomadiske leirer.
I 2018 utførte vi i samarbeid med helsemyndighetene og lokale myndigheter en vaksinasjonskampanje hvor flere enn 10.000 barn ble vaksinert mot flere sykdommer i regionen

Artikkelen fortsetter etter bildet

UNDERERNÆRT: Syv måneder gamle Youssouf ble henvist til sykehuset i Koutiala for alvorlig lungebetennelse og underernæring. Foto: Yann Libessart

Koutiala


Sør i landet støtter Leger Uten Grenser opp ernæring- og barnehelseavdelingene på Koutiala-sykehuset. Her bygget vi opp barneavdelingen med plass til 185 innlagte pasienter. Vi hadde også team på plass for å utføre en rekke forebyggende og andre aktiviteter på helsesentrene og i lokalsamfunnene. Dette var særlig tilfelle under høysesongen for malaria og underernæring. Fra og med juni støttet vi opp 37 av 42 distriktshelsesentre med helsearbeidere, særlig under malaria-sesongen. I løpet av 2018 hadde teamene våre utført fler enn 160.000 pasientkonsultasjoner. 

Bamako

I oktober startet vi å jobbe si samarbeid med helsemyndighetene med å diagnostisere og behandle livmorhalskreft og brystkreft. Vi støttet også en annen enhet for på universitetssykehuset som blant annet arbeidet med diagnostisering og behandling av blodsykdommer. 

 

 

 HVORFOR ER VI I MALI 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen