Tanzania

Foto: Leger Uten Grenser / Erwan Rogard

Tanzania


Leger Uten Grenser gir helsehjelp til flyktninger i overfylte flyktningerleirer i Tanzania

Hjem > Land > Tanzania
Oppdatert 16.08.2018
        

I januar 2017 besluttet myndighetene i Tanzania å oppheve at alle burundiske flyktninger fikk godkjent flyktningstatus i landet, og gikk over til at hver enkelt får individuell vurdering. 

Selv om det i 2017 kom færre burundiske flyktninger til Tanzania, bodde det fremdeles 315.150 flyktninger mot slutten av 2017 fordelt på tre leirer: Nyarugusu, Mtendeli og Nduta. Blant disse er rundt 80.000 fra DR Kongo, resten fra Burundi. I alle leirene ble kapasiteten sprengt i løpet av 2017. 

Leger Uten Grenser jobbet i 2017 i Nyarugusu- og i Ndutaleiren. Her hadde vi plass til 40 innlagte pasienter og drev en stabiliseringsenhet.  Vi jobbet også med vann- og sanitetsarbeid, i tillegg til at helsearbeidere utførte helseinformasjonsarbeid og mentalhelsehjelpkonsultasjoner rundt om i leirene, og drev malariaklinikker. I løpet av 2017 avsluttet vi flere av prosjektene våre Nyarugusu-leiren, og overleverte noen av de medisinske enhetene våre i til Tanzania Røde Kors.

Les mer: Glemt krise: Flyktningleirer på bristepunktet i Tanzania

Artikkelen fortsetter etter bildet

I 2017 utførte vi 415.592 pasientkonsultasjoner, assisterte 6365 fødsler og hadde 18.002 innleggelser og utførte rundt 8900 mentalhelsekonsultasjoner.  Her ser du barneavdelingen på sykehuset i Nduta-leiren hvor vi behandler mange barn for underernæring. Foto: Erwan Rogard/MSF

 

Leger Uten Grensers arbeid i Tanzania i 2017

Fortsetter arbeidet i Nduta-leiren 

I Nduta-leiren er de medisinske behovene størst og Leger Uten Grenser er leirens største medisinske aktør. Her driver vi et sykehus med 175 senger, har seks helseposter i leiren og jobber mye med helseinformasjonsarbeid. På sykehuset er det en mødre-, ernæring-, barne- og voksenavdeling og et akuttmottak. Flyktningene kan også få behandling mot hiv, tuberkulose og malaria. .

Artikkelen fortsetter etter bildet

NYFØDT: Jordmor Sally Parker jobber for Leger Uten Grenser og tar i mot barn i Nduta-leiren. Foto: Louise Annaud

 

Svært mye malaria blant flyktningene 

Malaria sto for rundt én tredjedel av alle pasientkonsultasjonene Leger Uten Grenser hadde i 2017. Særlig er dette et stort problem under regntiden, selv om mye forebyggingsarbeid har blitt gjort og det er god tilgang på hurtigtester og behandling. I desember delte Leger Uten Grenser ut tusenvis av myggnett for å forhindre malaria i de mest utsatte områdene i leiren.  

På grunn av de dårlige leve- og boforholdene i leiren behandler Leger Uten Grenser mange pasienter med diaré og hudsykdommer som kommer av dårlige vann- og sanitetsforhold. 

 

Akutt mentalhelsehjelp øker

Mange av flyktningene har opplevd, eller vært vitne til, traumatiske hendelser når de var på flukt eller inne i leirene, i tillegg til at mange føler en håpløshet og usikkerhet om fremtiden sin. Dette har gjort at Leger Uten Grenser har sett en økning av pasienter med behov for mental helsehjelp i 2017, og da særlig akutt mental helsehjelp. Flyktningene lider av depresjoner, angst og psykiske lidelser. 

 
 

 HVORFOR ER VI I TANZANIA 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen