Tanzania

Foto: Leger Uten Grenser / Erwan Rogard

Tanzania


Leger Uten Grenser har jobbet i Tanzania siden 1993 og jobber med å gi helsehjelp til flyktninger nord i landet

Hjem > Land > Tanzania
Oppdatert 20.11.2020
        

Dette er situasjonen i Tanzania: 

Tanzania grenser til Burundi i vest, og etter voldelige opptøyer i Burundi i 2015 flyktet flere hundretusener av mennesker landet. Nesten halvparten av alle som flyktet fra Burundi i 2015, bor i dag i Tanzania. Totalt er det nesten 300.000 flyktninger i landet i dag, 167.999 er flyktninger fra Burundi. De aller fleste bor i de tre flyktningleirene i Tanzanias nordvestlige Kigoma-region. Sitasjonen for flyktningene er stort sett glemt, og det er store behov i flyktningleirene som er svært underfinansiert.  

Les mer: Glemt krise 2018: Flyktningleirer på bristepunktet i Tanzania 

Covid-19-respons 

I Tanzania jobber teamene våre med helseinformasjonsarbeid i flyktningleiren i Nduta. Vi bygger også isolasjonsavdelinger ved klinikkene våre i leiren.  

Artikkelen fortsetter under bildet

Våre leger jobber her med å registrere nyfødte ved sykehuset vårt i Nduta-leiren. Vi gir også informasjon til mødrene om hvordan de skal ta vare på de nyfødte etter at de har blitt skrevet ut fra sykehuset, og mødrene får også utdelt hygieneartikler som kan hjelpe dem de første dagene etter fødsel. Foto: Leger Uten Grenser / Ellie Kealey

 

Hva gjør vi? 

Vi har jobbet i Tanzania siden 1993 og jobber i dag med å gi helsehjelp til flyktninger i nord i landet. Leger Uten Grenser er her en av de største medisinske aktørene i Nduta-leiren. Det er store helsebehov, og siste årene har vi også sett et urovekkende høyt antall pasienter med akutte, psykiske problemer. I 2019 gjennomførte vi blant annet 319.100 pasientkonsultasjoner og 17.100 psykiske helsekonsultasjoner. Vi behandlet også 75.500 personer mot malaria.   

Artikkelen fortsetter under bildet

Vi behandler barn mot alvorlig akutt undererrnæring i Nduta-leiren. Bildet er tatt ved ernæringssenteret ved sykehuset vårt i leiren. Foto: Leger Uten Grenser / Erwan Rogard

 

Helsehjelp til flyktninger i Nduta-leiren  

Vi jobber med å gi grunnleggende og spesialisert helsehjelp i Nduta-leiren, som er den største flyktningleiren for burundiske flyktninger i Tanzania. Vi driver også et sykehus med 150 sengeplasser, samt fire helseposter innad i leiren. I tillegg driver vi også med helseinformasjonsarbeid. Vi jobber med mor-barn-helse, ernæringshelse, og gir behandling mot tuberkulose, hiv og ikke-smittsomme sykdommer. Vi gir også psykisk helsehjelp og behandler ofre for seksualisert vold.  

Vi har også observert et økt behov for psykisk helsehjelp blant flyktningene i leiren. Dette kommer av mange ulike årsaker, blant annet mangel på helsehjelp, frykt for tvangsflytting, begrenset mobilitet og få arbeidsmuligheter.  

I 2019 renoverte vi også operasjonssalen og sterilisasjonsrommet ved distrikssykehuset i Kibondo, for kirurgiske helsetjenester for de menneskene som ble henvist til sykehuset.  

Artikkelen fortsetter under bildet

Tre mødre ble referert til distriktssykehuset i Kibondi da de fikk komplikasjoner ved fødsel. Her blir de fraktet tilbake til Nduta-leiren, hvor de vil få oppfølging ved vårt sykehus. Foto: Leger Uten Grenser / Pierre-Yves Bernard

 

Nødrespons 

Vi jobber også med nødhjelpsrespons i Tanzania. I 2019  rykket vi ut da det oppstod et diaréutbrudd i Nduta-leiren og støttet helsedepartementet med å kontrollere et kolerautbrudd i Dar es-Salaam. Vi samarbeidet også med helsedepartementet i 2019 i henhold til ebola-beredskap.  
 

 HVORFOR ER VI I TANZANIA 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen