Sudan

Foto: Leger Uten Grenser

Sudan


Leger Uten Grenser fortsatte sitt arbeid med å gi akutt medisinsk nødhjelp i Sudan, til tross for at konflikten har gjort noen regioner utilgjengelige.

Hjem > Land > Sudan
        

Borgerkrig og løsrivelse i sør

Langvarig borgerkrig endte i fredsavtale, påfølgende folkeavstemning og uavhengighet for de områdene som i dag er Sør-Sudan.

Uenighet om blant annet hvor grensene skal trekkes og hvordan oljeinntekter skal fordeles fortsetter å skape spenning mellom Sudan og Sør-Sudan. Fortsatt konflikt innad i Sudan har drevet titusenvis av mennesker på flukt og det er akutt mangel på medisinsk personell og fasiliteter i store deler av landet.

Manglende tilgang til konfliktområder

Leger Uten Grensers sykehus i Frandula, i delstaten Sør-Kardofan, ble bombet av sundanesiske myndighetsstyrker i januar 2015. Vi så oss derfor nødt til å avslutte våre aktiviteter i området.

Vi fortsetter å tilby medisinsk assistanse til befolkningen i Sudan, men tilgangen til dem som er hardest rammet av vold og konflikt er dessverre begrenset.

Leger Uten Grenser nektes tilgang til befolkningen i delstaten Den blå Nil. Vi ble også tvunget til å avslutte våre aktiviteter i Øst-Darfur.

I Sør-Darfur gjør blant annet administrative hindringer det umulig å tilby sårt trengte helsetjenester til den konfliktrammede befolkningen.

Artikkelen fortsetter etter bildet

PÅ FLUKT: Sør-Sudanesiske flyktninger i Sudan på vei til flyktningleiren Khor Wharal. Foto: Leger Uten Grenser


Vårt arbeid i 2016     

Nord-Darfur

Tidlig i 2016 tvang kamper over 160.000 mennesker i Jebel Mara på flukt til omkringliggende leire. Leger Uten Grenser svarte med å sette inn vårt kriseresponsteam for Nord-Darfur, som satte opp helsesenter i Sortoni og skalerte opp arbeidet i Tawila.

I desember 2016 bodde det 41.000 mennesker i Tawilaleiren, før det kom ytterligere 27.000 flyktninger etter krisen i Jebel Mara. Helsesenteret med sprengt kapasitet klarte å utøve 108.933 polikliniske konsultasjoner, og la inn 4878 pasienter for behandling. Underernæring, diaré og malaria var hovedgrunnene for innleggelse.

I det nye prosjektet i Sortoni behandlet Leger Uten Grensers team 40.616 pasienter poliklinisk og 474 ble innlagt. Prosjektet ga også ernæringshjelp til 812 barn, og vaksinerte 9683 barn mot meslinger.

Leger Uten Grenser var også aktive i gullmineregionen El Sireaf hvor det brøt ut kamper mellom lokale og nomadiske grupper. Totalt ble det gitt 51.000 konsultasjoner her.

I Dar Zaghawa gav fire Leger Uten Grenser-styrte helsesentre grunnleggende helsehjelp, med et spesielt fokus på mor og barn-helse.

Pediatri i Vest-Darfur

I byen El Geneina i Vest-Darfur støttet våre team tre helsesenter helt til utgangen av 2016.

Da det var en kraftig oppsving i tilfeller av underernæring mellom september og november, hjalp Leger Uten Grensers team det offentlige sykehuset i El Geneina i behandlingen av 129 alvorlig underernærte pasienter med medisinske komplikasjoner.

Delstaten Den hvite Nil

Leger Uten Grenser driver et sykehus med 40 senger utenfor Kashafaleiren, hvor det bor 17.000 flyktninger fra Sør-Sudan, i delstaten Den hvite Nil. Sykehuset tar også imot henvisninger fra fem nærliggende leirer, og tilbyr de lokale verts-samfunnene den helsehjelpen de trenger.

Artikkelen fortsetter etter bildet

REISEN TIL FLYKTNINGLEIR: Flyktninger blir fraktet over grensene med trange og farlige busser.
Når de kommer til grensekrysspunktet må de stige av for å registrere seg, for å så klatre på igjen. Foto: Olivia Tanini


Behandling av kala azar i Al-Gedaref-delstaten

I landsbyen Tabarak Allah øst i Sudan har Leger Uten Grenser jobbet med behandling for kala azar siden 2010.

Kala azar er en parasittsykdom som smitter via sandfluer, og uten behandling er den dødelig i 95 prosent av tilfellene.

I 2016 screenet våre team 2180 mennesker for kala azar, og la inn 545 for behandling på det offentlige sykehuset i Tabarak Allah.

Mot slutten av 2016 startet Leger Uten Grenser å støtte Bazura-sykehuset sør i landet, hvor det er jevnlige utbrudd av kala azar.

Denne støtten består i oversyn og opplæring av ansatte, utvikling av fasilitetene på sykehuset, og bygging av nye der det trengs, samt forbedring av vann og sanitærsystemer.

Artikkelen fortsetter etter bildet

PÅ FLUKT: For mange flyktninger er dette den første gangen de har hatt tilgang på rent vann siden de startet den lange reisen i Aburoc. Foto: Olivia Tanini


Leger Uten Grenser gir også praktisk opplæring til ansatte i offentlige helsemyndigheter. Et av våre team reiser rundt i områdene i og rundt Tabarak Allah og Bazura for opplæring og synliggjøring av helseproblemer.

Dette gjøres i samarbeid med en lokal organisasjon.
 

 

 

 HVORFOR ER VI I SUDAN 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen