Sudan

Foto: Leger Uten Grenser

Sudan


Leger Uten Grenser fortsatte sitt arbeid med å gi akutt medisinsk nødhjelp i Sudan, til tross for at konflikten har gjort noen regioner utilgjengelige.

Hjem > Land > Sudan
Oppdatert 10.10.2018
        

I 2017 var nesten 3,3, millioner sudanere på flukt i eget land, i tillegg til at Sudan har flere enn 770.000 sør-sudanske flyktninger. Flere andre migranter og flyktninger reiser også gjennom landet på vei til Europa. 

Leger Uten Grenser har jobbet i Sudan siden 1979.

 

 

Vårt arbeid i 2017    

Al-Gedaref

Leger Uten Grenser team behandlet flere enn 336 pasienter mot diaré i Al-Gedaref, som ligger i øst i Sudan, Her driver vi også opplæring av helsepersonell fra samarbeidsorganisasjonene våre i hvordan forebygge og håndtere pasienter med diarésykdommer. Leger Uten Grenser utfører også helseinformasjonskampanjer rettet mot lokalsamfunn. 

Sudan er det landet i Øst-Afrika med flest tilfeller av parasittsykdommen, kala-azar. 70 prosent av alle tilfellene i landet finnes i Al-Gedaref. Leger Uten Grenser tilbyr gratis diagnostisering og behandler sykdommen på to lokalsykehus, samt at team utfører helseinformasjonskampanjer rundt parasittsykdommen. 

I 2017 behandlet vi flere enn 1300 pasienter mot kala-azar i Sudan. 

Nord-Darfur

I Tawila bor nesten 75.000 internt fordrevne flyktninger og i 2017 åpnet Leger Uten Grenser en ny mødrehelseavdeling på byens sykehuset. Denne avdelingen har sengeplasser til 58 pasienter og gjennom året assisterte Leger Uten Grenser 541 fødsler.
Våre team fortsetter prosjektet vårt  i Sortoni-leiren hvor mange som flyktet fra kampene i Jebel Mara har bosatt seg. Her gjennomførte Leger Uten Grenser i 2017 flere enn 56.600 pasientkonsultasjoner.  

Leger Uten Grenser støtter også flere sykehus i gruveområdene i El-Sireaf-regionen for å bistå de internt fordrevne. Sporadiske voldsutbrudd og kamper mellom ulike grupper har ført til mange dødsfall i dette området. 

VI åpnet også nylig et helsesenter i Garazawya, hvor vi gir grunnleggende helsehjelp og kan henvise pasienter videre til El-Sireaf- sykehuset. 

I 2017 overleverte Leger Uten Grenser prosjektet vårt i Dar Zhagawa til helsemyndighetene. 

 

Artikkelen fortsetter under bildet

REISEN TIL FLYKTNINGLEIR: Flyktninger blir fraktet over grensene med trange og farlige busser.
Når de kommer til grensekrysspunktet må de stige av for å registrere seg, for å så klatre på igjen. Foto: Olivia Tanini

 

Vest-Darfur

I Vest-Darfur begynte flyktningene å vende tilbake etter å ha vært tvunget på flukt på grunn av krig, og derfor ble lokale helsesentre rehabilitert for å bistå sitasjonen. I 2017 åpnet også Leger Uten Grenser en barneklinikk hvor vi tilbyr høykvalitets helsetjenester. Teamene jobber også med epidemiologisk overvåking og står klare om det skal oppstå krisesituasjoner. 

 

Øst-Darfur

I Øst-Darfur jobber Leger Uten Grenser i flyktningeleiren Kario hvor flere enn 19.000 sør-sudanske flyktninger bor. Etter et akutt diaréutbrudd åpnet vi i 2017 et nytt behandlingssenter i leiren. 
Leger Uten Grenser jobber også med grunnleggende helsetjenester i leiren, og henviser pasienter videre til andre klinikker og sykehus. Leger Uten Grenser gjennomførte også en omfattende vaksinasjonskampanje hvor barn ble beskyttet mot meslinger i 2017.  

 

 

Artikkelen fortsetter etter bildet

 

PÅ FLUKT: Sør-Sudanesiske flyktninger i Sudan på vei til flyktningleiren Khor Wharal. Foto: Leger Uten Grenser

Den hvite Nil


Rundt 50.000 sør-sudanske flyktninger bor nå i Khor-Wharal-leiren, mange av de kom i 2017. Det førte til at Leger Uten Grenser satte opp et feltsykehus for å respondere på den akutte situasjonen. Flere enn 91.000 pasientkonsultasjoner ble utført, og 5793 pasienter var innlagt på sykehuset i 2017. 
Leger Uten Grenser driver også et sykehus med 83 sengeposter i flyktningeleiren i Kashafa. Her bor flere enn 83.000 sør-sudanske flyktninger og sykehuset fungerer som et referansepunkt for lokalsamfunnet.

 

Leger Uten Grenser gir også praktisk opplæring til ansatte i offentlige helsemyndigheter. Et av våre team reiser rundt i områdene i og rundt Tabarak Allah og Bazura for opplæring og synliggjøring av helseproblemer. Dette gjøres i samarbeid med en lokal organisasjon. 

 

PÅ FLUKT: For mange flyktninger er dette den første gangen de har hatt tilgang på rent vann siden de startet den lange reisen i Aburoc. Foto: Olivia Tanini

 

 HVORFOR ER VI I SUDAN 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen