Flyktninger i Afrika

Foto: Moses Sawasawa

Flyktninger i Afrika


Konflikt, klimaendringer og naturkatastrofer på det afrikanske kontinentet fører til at mennesker blir tvunget på flukt og har behov for helsehjelp. 

Hjem > Flyktninger > Flyktninger i Afrika
        

Hva er situasjonen når det kommer til flyktninger i Afrika i dag?

Millioner av mennesker er på flukt på det afrikanske kontinentet - enten som internt fordrevne eller som flyktning. Det er mange ulike grunner til at mennesker er på flukt: klimaendringer, fattigdom, krig og konflikt, naturkatastrofer og tørke er noen av årsakene. Noen av de største vertslandene for flyktninger i Afrika er blant annet Kenya, Uganda og Libya. Det er også veldig mange som er på flukt i eget land, blant annet i Den demokratiske republikken Kongo, Den sentralafrikanske republikk og Sør-Sudan. Mennesker på flukt er ekstra sårbare for å bli syke, da mennesker ofte mangler nok vann, mat og er nødt til å sove og bo under dårlige sanitærforhold.  

Les mer: Mennesker forlatt i ørkenen i Niger: – Situasjonen er akutt

Hva gjør Leger Uten Grenser når det kommer til å gi helsehjelp til flyktninger i Afrika? 

Leger Uten Grenser har mange prosjekter i Afrika hvor vi gir helsehjelp til flyktninger, blant annet i store flyktningleirer eller i leirer for internt fordrevne. Ofte kan det skje hendelser som gjør at mange blir tvunget på flukt på en gang, noe som innebærer behov for nødhjelpsrespons. Da er Leger Uten Grenser raskt på plass og deler ut nødhjelpspakker, utfører vaksinasjonskampanjer og setter opp mobile klinikker. 

I arbeidet vårt med flyktninger og internt fordrevne jobber vi også ofte med vann- og sanitærforhold, sørger for at menneskene får tak over hodet og driver med helseinformasjonsarbeid for å hindre sykdomsutbrudd. 

Glemt krise 2021: Dadaab: Å stenge leiren kan skape en ny humanitær krise

Artikkelen fortsetter under bildet

I Nduta-flyktningleiren i Tanzania har vi st stort sykehus i leiren som blant annet jobber med svangerskapshelse og nyfødte. Her er lege Bernard på en runde på kvinneavdelingen for å sjekke at alt står på bra.
Foto: Leger Uten Grenser/Pierre-Yves Bernard

 

Hva er helsebehovene blant flyktningene? 

Malaria er en av de ledende årsakene til at barn dør i flere afrikanske land, og mennesker på flukt er ekstra sårbare for å bli stukket av malaria-myggen hvis de sover under åpen himmel eller uten myggnett. Mennesker på flukt er også ekstra sårbare for å bli syke, da tilgang til mat, vann og helsehjelp ofte er begrenset. Vi behandler mange mennesker på flukt for sykdommer som luftveisinfeksjoner og underernæring og behandler skader de har pådratt seg på flukten. 

Vi rykker også ut under sykdomsutbrudd. Blant annet vaksinerer vi mennesker i flyktningleirer eller de på flukt mot smittsomme sykdommer som meslinger og lungebetennelse. 

Mange kan også ha flyktet fra traumatiske hendelser som vold og konflikt og har behov for mentalhelsehjelp. 

Den pågående korona-pandemien gjør også at vi har satt i gang ekstra tiltak og omstrukturert arbeidet vårt for å kunne gi trygg helsehjelp. Vi har satt opp isolasjonsenheter og styrket infeksjonskontrollen, og driver også med helseinformasjonsarbeid.

Les mer: Dette gjør vi i flyktningleirer

Artikkelen fortsetter under bildet

Vi jobber mye med vaksinasjonskampanjer i flyktningleirer fordi det gir beskyttelse for potensielt dødelige sykdommer som kan spre seg fort i overbefolkede leirer. Her får en kvinne oral vaksine
i en flyktningleir i Uganda. Foto: Stitching Pictures

 

Noe av vårt arbeid med flyktninger i Afrika:

over 30 år med helsehjelp i flyktningleiren Dadaab i Kenya

På det meste bodde det nesten én halv million flyktninger i det som tidligere var verdens største flyktningleir nordøst i Kenya.

De aller fleste var menn, kvinner og barn som hadde flyktet fra vold og konflikt i nabolandet Somalia. 

Nå er det rundt 30 år siden leiren ble opprettet, og fremdeles bor 217.000 mennesker i Dadaab, som består av tre flyktningleirer: Hagadera, Ifo og Dagahaley. 

De fleste kan ikke få arbeid, de kan ikke bevege seg fritt utenfor leirene, og nesten alle er avhengige av humanitær hjelp for å overleve.

Leger Uten Grenser har jobbet i Dadaab siden 1991. I dag har vi to helseposter og et sykehus i Dagahaley-leiren hvor det er plass til 100 innlagte pasienter. Dette innebærer et omfattende helsetilbud til både flyktninger og til lokalsamfunnet gjennom grunnleggende og sekundærhelsehjelp. 

Hvert år utfører Leger Uten Grenser flere enn 100.000 pasientkonsultasjoner og har tusenvis av pasienter innlagt på sykehuset vårt i Dagahaley-leiren. Vi assisterte ved fødsler og jobber med helseinformasjonsarbeid. 

Glemt krise 2021: Dadaab: Å stenge leiren kan skape en ny humanitær krise

Artikkelen fortsetter under bildet

Dadaab-leiren i Kenya har eksistert i nesten 30 år. Her jobber vi med omfattende helsetjenester og vi driver helseinformasjonsarbeid. Foto: Paul Odongo / Leger Uten Grenser

 

Nesten fire millioner sørsudanere er på flukt

Landet, som ble opprettet i 2011, har vært preget av vold og konflikt, og rundt 1,8 millioner mennesker var i slutten av 2019 på flukt i eget land. Det er også rundt to millioner sørsudanere som har flyktet til andre land. Bare i Uganda bor rundt én million sørsudanske flyktninger. Leger Uten Grenser hadde omfattende prosjekter i leirene de første årene etter at rundt 700.000 flyktet i løpet av ett år. Etter at helsebehovene stabiliserte seg og vi overleverte prosjektene våre, bistår vi i dag med behandling av ofre for seksualisert- og kjønnsbasert vold, og tilgang til trygg abort. Vi jobber også med sørsudanske flyktninger i Gambella i Etiopia. 

I Sør-Sudan bistår vi mennesker på flukt og jobber i en av Malakal-leiren (FNs beskyttelsesleir for sivile) hvor mange mennesker har bodd i flere år, på tross av at leiren ble opprettet som en midlertidig løsning. Svært mange av menneskene vi har snakket med sliter med alvorlige psykiske helseproblemer, og det er store helsebehov. 

Les mer: Sør-Sudan: Fra selvstendighet til borgerkrig og uro

Hver fjerde sentralafrikaner er på flukt

Konflikten i den glemte krisen i Den sentralafrikanske republikk har pågått i mange år. Omtrent en fjerdedel av alle sentralafrikanere er på flukt. Nesten 700.000 er på flukt i eget land, og over 600.000 hadde flyktet til nabolandene i juli 2020. Vi bistår flyktningene i blant annet Den demokratiske republikken Kongo, Kamerun og Tsjad og internt fordrevne i Den sentralafrikanske republikk. 

Glemt krise 2021: Den glemte krisen fortsetter i Den sentralafrikanske republikk 

Fanget i Libya: Flyktninger og migranter i større fare enn noensinne

De humanitære forholdene i krigsherjede Libya blir stadig verre, og det går hardest utover flyktningene, migrantene og de internt fordrevne i landet. Fra før lever de i en ekstremt prekær situasjon hvor de er utsatt for vilkårlig internering under umenneskelige forhold, menneskehandel, misbruk og utnyttelse. 

Det er mellom 700.000 og én million migranter i Libya i dag, ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM). I tillegg er flere enn 200.000 libyere blitt tvunget på flukt i eget land. 

Les mer: Havet eneste vei ut fra Libya

Artikkelen fortsetter under videoen

– Vi var syv kvinner som sto i på gårdsplassen da vi så det begynte å ryke. Da vi så at røyken kom fra brennende hus forsto vi at det skjedde en massakre. Vi tok med oss barna våre og løp bak trærne i bushen. Her var vi i tre dager. Deretter gikk vi femti kilometer for å komme hit i trygghet. Jeg orker ikke lenger høre om landsbyen min. Mennene våre ble drept og tingene til barna våre ble brent, fortalte Haibata Leger Uten Grenser da hun oppsøkte helsehjelp i Barsalogho-leiren for internt fordrevne i starten av 2019. Foto: Caroline Frechard

 

Flykter fra vold og konflikt i Sahel-beltet

I 2012 ble nordområdet i Mali okkupert av væpnede grupper, og siden da har konflikten spredd seg sentralt i landet. Tre år etter inngikk myndighetene og en rekke væpnede grupper en mislykket fredsavtale.

Kampene, volden og de sivile lidelsene fortsetter og sikkerhetssituasjonen forverres.

I dag er det tre utenlandske militærintervensjoner i Mali, og det foregår kamper mellom landets militære og ulike væpnede grupper. I tillegg er det interne konflikter mellom ulike lokalsamfunn, og kriminelle gjenger i regionen tar utnytte av den ustabile situasjonen. 

Væpnede grupper får utvidet territoriet sitt og skaper store lidelser for sivilbefolkningene i særlig den østlige delen av Mali.

De pågående kampene og volden som har forverret seg i det sentrale Mali siden starten av 2019, fortsetter å drive mennesker på flukt.

I løpet av de siste årene spredde konflikten i Mali seg inn i Burkina Faso, og siden da har én million mennesker blitt tvunget på flukt i eget land.

Konflikten har rammet Burkina Faso hardt, og er i dag en av de fortest voksende flyktningkrisene i verden.  

Les mer: Dette er en av de mest glemte humanitære krisene i verden

Humanitær krise rundt Tsjadsjøen

Konflikten mellom ulike væpnede grupper i Nordøst-Nigeria i 2009 spredte seg videre inn i Kamerun, Niger og Tsjad i 2014. Det har ført til at millioner av mennesker er på flukt i disse landene, og det er i dag en av de største humanitære krisene i Afrika. Omtrent 17 millioner mennesker lever i områdene som er rammet av konflikten mellom væpnede grupper og militære styrker i regionen. Over ti millioner av dem er avhengig av humanitær hjelp for å overleve. 

Mange av de fordrevne menneskene søker tilflukt i lokalsamfunn, noe som er en stor belastning på områder som fra før sliter med fattigdom, sårbarhet, matusikkerhet, jevnlige sykdomsutbrudd og et nesten ikke-eksisterende helsesystem.

Leger Uten Grenser gir helsehjelp til flyktningene, de internt fordrevne og til lokalsamfunnene flere steder i alle de fire landene.

Les mer: Dette gjør vi i flyktningleirer

Interessert i å jobbe i felt? 

Leger Uten Grenser i Norge sender ut feltarbeidere på rundt 100 oppdrag hvert år. Vi trenger både medisinske og ikke-medisinske folk på bakken, og mange ulike profiler. 

Hva trengs, hva ser vi etter nå - og hvordan er det å jobbe i felt? 

 HVORDAN JOBBER VI MED FLYKTNINGER I AFRIKA 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen