Flyktninger i Afrika

Foto: Natacha Buhler/ Leger Uten Grenser

Flyktninger i Afrika


Konflikter forskjellige steder på det afrikanske kontinentet har ringvirkninger, som mennesker på flukt fra konflikt og forfølgelse. 

Hjem > Flyktninger > Flyktninger i Afrika
        

Nigeria

Fremveksten av terrororganisasjonen Boko Haram i nordøstlige Nigeria har fordrevet 2,5 millioner mennesker til regionen rundt Tsjadsjøen. Dette opprøret truer også forholdene i nabolandene Kamerun og Niger.

I Nigeria er 1,8 millioner mennesker internt fordrevet. Samtidig påvirker konflikten i landet omkring 17 millioner mennesker som bor i området rundt Tsjadsjøen. Konflikten gjør det vanskeligere å få tilgang til flyktningene, som har behov for madisinsk hjelp for blant annet underernæring.

Omtrent 8,5 millioner nigerianere i de tre mest berørte delstatene i Nigeria trenger nødhjelp. 205.000 nigerianske flyktninger har flyktet til Kamerun, Tsjad og Niger, og totalt er det over 469.000 internt fordrevne i disse landene.

Både i Maïduguri, hovedstaden i delstaten Borno, og i mer utilgjengelige områder, er det et stort behov for mat og medisinsk hjelp. I Borno ble over 40 prosent av byens helsefasiliteter ødelagt under konflikten mellom Den nigerianske hæren og Boko Haram. Bombeangrep på sårbare mennesker og flyktninger som allerede flykter fra vold er ikke uvanlig.

I leiren for internt fordrevne i Rann i Nigeria, ble minst 120 såret og 52 mennesker drept da leiren ble truffet av en bombe fra den nigerianske hæren den 17. januar, 2017. På tross av den usikre situasjonen utvider Leger Uten Grenser sine prosjekter, og tiltak spesielt rettet mot ernæring.

Leger Uten Grensers arbeid i Nigeria i 2016

Fra januar til mai 2016 utførte teamene fra Leger Uten Grenser disse tiltakene i staten Borno: 

Les mer om vårt arbeid i Nigeria.

Tsjad

Tsjad huser over 390.000 flyktninger, og så mange som 124.000 mennesker er internt fordrevet.

Mens den væpnende konflikten pågår, går vårt arbeid for det meste ut på å behandle endemiske og epidemiske sykdommer, underernæring og å tilby helsetjenester til de som ikke har tilgang til landets helsetilbud.

I 2016 ble tusenvis av mennesker i regionen rundt  Tsjadsjøen tvunget til å flykte fra sine hjem etter at det brøt ut voldelige sammenstøt mellom Boko Haram og de militære styrkene i Tsjad.

Leger Uten Grenser startet opp mobile klinikker i Baga Sola, Bol, Liwa og Kiskawa for å både å gi et vanlig helsetilbud og for å tilby psykisk helse-tjenester til de fordrevne og den lokale befolkningen. Mange av de medisinske tilfellene vi behandler er direkte knyttet til de utrygge og utilstrekkelige boforholdene deres og dårlige sanitærforhold.

I tillegg støtter vi helsesenteret i Tchoukoutalia og tilbyr støtte for psykisk helse til de nigerianske flyktningene i flyktningleiren i Dar es Salam . 

Les mer om vårt arbeid i Tsjad. 
 

Artikkelen fortsetter under bildet.

NYUMANZI TRANSITTLEIR: UNHCR deler ut goder til flyktninger i Nyumanzi Transittleir i Adjumani, Uganda. Foto: Isabel Corthier/Leger Uten Grenser.


Kamerun

De voldelige sammenstøtene mellom Boko Haram og den nigerianske hæren påvirker også befolkningen i Kamerun. Helt siden 2011 har konflikten tvunget hundre tusener av den nigerianske befolkningen i det nordøstlige Nigeria til å søke tilflukt i Kamerun.

Ved utgangen av 2016 var det rundt 86.000 flyktninger og 198.000 internt fordrevne mennesker i Kamerun. Leger Uten Grensers arbeid i Kamerun har derfor hovedsakelig gått ut på å håndtere endemiske og epidemiske sykdommer blant de fordrevne.

Leger Uten Grensers arbeid i Kamerun i 2016

I 2016 utvidet vi vårt helsetilbud i nord Kamerun for å hjelpe de som er blitt fordrevet hit på grunn av den pågående konflikten og på grunn av urolighetene i Tsjad regionen. Vårt helsetilbud  inkluderte svangerskapskontroll og ulike ernæringstiltak i Minawao, en flyktningleir som blir drevet av FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Teamene fra Leger Uten Grenser utførte 58.147 konsultasjoner i løpet av 2016. I tillegg forbedret vi vann- og sanitærforholdene i leiren og hjalp også til med å bygge et 32km langt vannrør for å løse vannmangelen i leiren.

På sykehuset i Mora, nær den nigerianske grensen, gjennomførte vi ulike ernæringstiltak og ga pediatrisk pleie til barna på sykehuset. Videre støttet vi to helsesentre som både hjalp de fordrevne og den lokale befolkningen. 

Les mer om vårt arbeid i Kamerun.
 

Niger

Det er over 240.000 flyktninger og fordrevne i området der Niger grenser til Nigeria.

I 2016 fokuserte Leger Uten Grenser sin innsats mot å redusere barnedødeligheten i landet, særlig i forbindelse med den årlige ernærings- og  malariakrisen. I tillegg fokuserer våre team på å gi humanitærhjelp til flyktninger og internt fordrevne sør i landet.

I Diffa regionen på grensen til Nigeria er det fremdeles mange som lider under konflikten mellom Boko Haram og forskjellige militære styrker i området. Ifølge de lokale myndighetene, var det ved utgangen av 2016 over 240.000 flyktninger og internt fordrevne i Diffa.  

Omtrent 100.000 lokale lever under svært alvorlige og dårlige boforhold. Dette gjør dem i tillegg svært sårbare overfor sykdommer. Vi jobbet tett med helsedepartementet i Niger og tok oss av mange nødsituasjoner i regionen, i tillegg til å tilby gratis svangerskapskontroller til de fordrevne og lokalbefolkningen.

I Diffa utførte våre team over 317.000 konsultasjoner, tok imot 3810 fødsler og behandlet rundt 24.500 malariapasienter.

Etter angrepet utført av Boko Haram 3 juni 2016,  startet vi opp flere mobile klinikker i Diffa for å ta oss av de nylig internt fordrevne. Vi ga også medisinsk og humanitær hjelp i Gari Wanzam og Kintchandi området hvor tusener av folk søkte tilflukt etter angrepet .

Les mer om vårt arbeid i Niger.

Artikkelen fortsetter under bildet.

MAT OG HUSLY: Det tilbys mat og husly leiren for burundisiske flyktninger i Lumasi, Tanzania. Flyktningene skal etterhvert bli flyttet til en annen leir. Foto: Ikram N'gadi/Leger Uten Grenser. 

Den sentralafrikanske republikk (SAR)

Den sentralafrikanske republikk er et av verdens fattigste land, og har vært offer for en rekke statskupp og uro etter at landet ble selvstendig i 1960.

Ifølge FN bor det i dag over 450.000 flyktninger fra SAR som har søkt tilflukt i Kamerun, Tsjad og i Den Demokratiske Republikken Kongo og i Republikken Kongo. Selv etter det fredelige valget i februar 2016, er det fremdeles over 600.000 internt fordrevne mennesker innad i SAR.  

Flyktningsituasjonen oppstod i desember 2013 da militante grupper brutalt gikk til angrep på sivile. Hundretusener av folk ble tvunget til å flykte fra sine hjem mens volden spredte seg i Den sentralafrikanske republikk.

Sammenstøt mellom ex-Seleka alliansen og anti-Balaka militsen i nordvestlige SAR førte landet på ny ut i kaos i juni 2016. 30.000 mennesker i SAR ble kraftig berørt av kampene. Til slutt så 6000 kvinner, barn og eldre seg nødt til å søke tilflukt sør i Tsjad og i Kamerun.

På reisen blir flyktningene offer for vold og underernæring, for eksempel når de krysser nabolandet Sør-Sudan. Frykt og terror preger hverdagen til de som har blitt igjen i SAR.

Denne usikkerheten påvirker også Leger Uten Grenser sine ansatte og andre hjelpearbeidere som har i løpet av de siste månedene kjent den økende volden på kroppen.

Flere tusen mennesker ble drept, såret eller fordrevet som følge av de skiftende frontlinjene. To hjelpearbeidere fra Leger Uten Grenser mistet livet.

Siden desember 2013 har Leger Uten Grenser doblet sitt helsetilbud i SAR, og driver også flere prosjekter for flyktninger fra SAR i nabolandene.

Leger Uten Grensers arbeid i SAR i 2016

Det humanitære behovet er enormt. Mot slutten av 2016, var halvparten av befolkningen avhengig av humanitær hjelp for å overleve, det vil si 2,3 millioner mennesker.

Ifølge tall fra United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), er en av fem innbyggere i Den sentralafrikanske republikk fremdeles internt fordrevet eller fordrevet utenfor landets grenser.

I 2016 var det mange humanitære organisasjoner som trakk seg ut av SAR på grunn av manglende finansiering, men Leger Uten Grenser forblir i landet og holder liv i 17 prosjekter rundt omkring i landet.

Les mer om vårt arbeid i Den sentralafrikanske republikk. 

Den demokratiske republikken Kongo

Folk i den østlige delen av Den demokratiske republikken Kongo (DR Kongo) lever stadig i frykt for å bli drept, voldtatt eller fordrevet av militsen og hæren som plyndrer befolkningen i området. Dette på tross av fredsavtalen og etableringen av overgangsregjeringen i 2003.

Leger Uten Grenser har siden 1981 tatt seg av endemiske og epidemiske sykdommer i landet og tilbudt helsetjenester til de som ikke får tilgang til disse tjenestene ved væpnede konflikter.

Leger Uten Grensers arbeid i DR Kongo i 2016

I 2016 utførte vi mer enn 1,9 millioner konsultasjoner ute i felt. Det utgjør en femtedel av alle våre konsultasjoner globalt, og slik sett er vårt arbeid i DR Kongo et av våre største.

Videre i 2016, håndterte vi mer enn 30 akutte nødsituasjoner, blant annet meslingutbrudd, gulfeber, tyfoidfeber og kolera - som følge av elendige vann-og sanitærforhold.

Vi tok oss også av flyktningkrisen i landet. Dårlig infrastruktur og et utilstrekkelig helsetilbud hindrer befolkningen i landet i å få den medisinske hjelpen de trenger. 

Les mer om vårt arbeid i DR Kongo.

Sør-Sudan

Fredsavtalen i 2005 markerte slutten på Afrikas lengste borgerkrig, men i 2013 ble landet igjen ført ut i kaos. En ny borgerkrig brøt ut etter maktkampen mellom landets president, Salva Kiir Mayardot og visepresidenten Riek Machar.

Leger Uten Grenser har jobbet i området som i dag utgjør Sør-Sudan i mer enn 30 år. Vi jobber blant annet med forsømte sykdommer og med å utfylle landets helsebehov der det trengs.

Helt siden 2013 har den brutale konflikten i Sør Sudan krevd tusener av liv og drevet vel over en million mennesker fra sine hjem.

Rundt 1,9 millioner mennesker er fremdeles internt fordrevet innad i Sør-Sudan. Mens 1,6 millioner har flyktet til andre naboland i et desperat forsøk på å komme seg i sikkerhet.

De flykter hovedsakelig til Etiopia, Sudan og Uganda, og mange av de som flykter er kvinner og barn. Uganda har tatt imot 805.704 flyktninger og huser dermed for tiden den største andelen sør-sudanesiske flyktninger.

Leger Uten Grensers arbeid i Sør-Sudan i 2016

Hundre tusener har ikke tilgang på grunnleggende helsetjenester, mat og vann og lever samtidig i frykt for sine liv. I 2016 fortsatte Leger Uten Grenser å ta hånd om de akutte  medisinske behovene til ofrene som var blitt utsatt for vold. I tillegg fortsatte vi vårt helsetilbud rundt omkring i Sør Sudan, selv om det blir vanskeligere og vanskeligere å nå frem til de som trenger vår hjelp.

Les mer om vårt arbeid i Sør-Sudan.

Artikkelen fortsetter under bildet.

HELSETJENESTER: Rundt 52.000 sør-sudanesiske flyktninger har bosatt seg i Adjumanidistriktet i nord-Uganda, og flere ankommer hver dag. De bor i transittsenteret før de blir sendt videre til en mer permanent bosetning. Leger Uten Grenser tilbyr primære helsetjenester i transittleirene og i de tre permanente leirene. Foto: Matthias Steinbach/Leger Uten Grenser

 

Uganda     

Som nevnt, huser Uganda mer enn en million flyktninger, ingen andre land i Afrika har et så stort antall flyktninger. Av disse er det 805.704 sør-sudanesiske flyktninger.

I nord-Uganda overskred den massive tilstrømningen av flyktninger kapasiteten til både FNs høykommissær for flyktninger (UNCHR) og FNs Flyktningråd (UN Refugee Agency). Dette gjaldt særlig i de nye bosettingene i Bidibidi hvor det ankom 2000 flyktninger hver dag i 2016.

I november 2016 var det til sammen 230.000 flyktninger der. Leger Uten Grenser dekket det store behovet for hjelp ved å tilby polikliniske tjenester, innleggelser, svangerskapskontroller og overvåking av sykdommer, i tillegg til å tilby rent vann, latriner og sanitære tjenester.

I november samme år, kjørte våre team 66.000 liter vann til leiren hver dag. Hver dag ble mellom 60 og 200 mennesker konsultert på klinikken drevet av Leger Uten Grenser, rundt 60 prosent av konsultasjonene var for malaria.

Les mer om vårt arbeid i Uganda.
 

Etiopia

I regionen Gambella, bor det nå mer enn 340.000 sør-sudanesiske flyktninger som følge av utbruddet av borgerkrigen i 2013 og Leger Uten Grenser fortsatte i 2016 med å dekke helsetilbudet til landets voksende antall flyktninger.

I samarbeid med landets regjering og FNs høykommissær for flyktninger (UNCHR), tilbyr Leger Uten Grenser helsetjenester på helsesentrene innenfor flyktningleirene Kule, Pugnido og Tierkidi.

Vårt helsetilbud inkluderer pediatrisk pleie for barn, kirurgi, ernæringstiltak og behandling av HIV/AIDS. Dette tilbudet er tilgjengelig både for flyktningene og for lokalsamfunnet.

Et annen team fra Leger Uten Grenser driver en mobil klinikk i Pagak, som er en base på grensen mellom Sør-Sudan og Etiopia. Vi ga i 2016 medisinsk hjelp til 264.000 flyktninger og lokale innbyggere, av dem var 31 prosent barn under fem år.

Les mer om vårt arbeid i Etiopia.

Sudan

Leger Uten Grenser har jobbet i Sudan siden 1979. I flere år vi hjulpet folk som har vært fanget i konflikten i landet og dekket deler av landets helsetilbud.

På tross av hindringene og vanskelighetene med å komme seg til de konfliktrammede områdene, fortsatte Leger Uten Grenser i 2016 å tilby akutte behandlinger i Sudan.

I nord Darfur ble 160.000 fordrevet fra Jebel Mara til andre flyktningleire i området, etter at det brøt ut kamper der. Leger Uten Grenser sitt kriseteam satte i gang med å organisere et helsesenter i Sortoni og utvidet sine helsetiltak i Tawila.

Les mer om vårt arbeid i Sudan.

Artikkelen fortsetter under bildet. 

MALAKAL: 4 måneder gamle Mary James ble lagt inn tre ganger på Leger Uten Grensers sykehus i Malakal. Hun var veldig svak og hadde store luftveisproblemer. Heldigvis kom hun seg raskt etter en antibiotikakur, i tillegg til at hun har gikk opp i vekt. Mary James ble født i FNs leir i Malakal hvor rundt 40.000 fordrevne holder til etter at landsbyen deres ble ødelagt. Forholdene i leiren er dårlige, og tilfeller av diaré, malaria, underernæring og tuberkulose er alvorlige, men dessverre vanlige sykdommer. Moren til Mary James, Sara Mayik, flyktet fra Malakal da krigen startet. Hun ankom Panyakong, deretter Kodok, og tilslutt FN-leiren. Flere forflytninger er vanlig i området. Da Sara bodde i leiren, ble hun gravid og hun fødte Mary James. Foto: Anna Surinyach/Leger Uten Grenser

Mali

I mars 2012 overtok den maliske hæren makten, mens den nordlige delen av landet falt i hendene på Al-Qaeda. Kaoset som fulgte statskuppet tvang hundretusener av mennesker bosatt i nord til å flykte fra sine hjem.

Dette skapte matmangel i sør. Mali har siden gått tilbake til et demokratisk styre, men urolighetene fra 2012 har satt sine spor.

Leger Uten Grenser begynte sitt arbeid i Mali for første gang i 1992, og for tiden hjelper vi med å dekke landets helsebehov ved å blant annet å behandle tilfeller av malaria, underernæring og kroniske sykdommer.

Les mer om vårt arbeid i Mali.

Mauritania

Leger Uten Grenser begynte først å jobbe i Mauritania i 1994. I dag konsentrerer vi det meste av vårt arbeid i den sørøstlige delen av landet, langs grensen til Mali. Her har flere titusener maliske innbyggere fra nord søkt tilflukt i flyktningleiren Mbera.

Leger Uten Grensers arbeid i Mauritania i 2015

Det bor omkring 50.000 maliske flyktninger i Mauritanias flyktningleir Mbera. De er nesten fullstendig avhengig av internasjonal hjelp for å overleve, og de fleste er uten tilstrekkelig mat og husly.

Den politiske krisen og urolighetene  i Mali 2013, tvang flere på flukt over grensen til Mauritania. Selv om det ble satt i gang fredsforhandlinger i 2014, forble det så usikkert i nord-Mali at mange av statens tjenester stort sett ble fraværende i regionen.

Spredningen av væpnede grupper og flere voldelige angrep frarådet flere flyktninger i å vende hjem.  

Les mer om vårt arbeid i Mauritania.

Burundi

Burundi ble frigjort fra belgisk styre i 1962. Siden har landets 10,5 millioner innbyggere i flere år vært plaget av borgerkrig. Det er fremdeles spenninger blant den dominerende minoriteten Tutsi og Hutu-majoriteten.

På grunn av dagens uroligheter har flere burundiske flyktninger flyktet over grensen til Tanzania. Leger Uten Grenser hjelper tusener av disse flyktningene i flyktningleirene Nyarugusu og Nduta.

Leger Uten Grensers arbeid i Burundi i 2016

Leger Uten Grenser begynte sitt arbeid i Burundi for første gang i 1992. Vi har for det meste behandlet endemiske og epidemiske sykdommer, og tilbudt helsetjenester.

I 2016, i Burundis hovedstat Bujumbura, fortsatte vi med gratis helsetjenester til mennesker som har overlevd traumatiske hendelser.

Les mer om vårt arbeid i Burundi.

Tanzania

Leger Uten Grenser var for første gang i Tanzania i 1993. I 2015 kom vi tilbake for å bistå flyktningene fra Burundi og Kongo i de overfylte leirene.

Leger Uten Grensers arbeid i Tanzania i 2016

Leger Uten Grenser tilbyr hjelp til flyktningene som bor og lever i de overfylte leirene i Tanzania. Ifølge tall fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), var det i utgangen av 2016 28.000 flyktninger i Tanzania, flesteparten fra Burundi.

På grunn av de pågående urolighetene i Burundi fortsatte flyktningene å strømme over grensen, og i løpet av desember var det over 10.000 flyktninger som ankom Tanzania hver måned.

Under kan du høre Aline Niyonsaba fra Burundi fortelle sin historie. Hun ble tvunget til å flykte til Tanzania. Nå bor hun i en flyktningleir. 

Dette skapte problemer i de allerede overfylte leirene. De humanitære organisasjonene som jobbet der strevde med å tilby tilstrekkelig husly, vann og gode nok sanitærforhold.

Fordi de nyankomne flyktningene ble stuet sammen i overfylte og uhygieniske kommunale tilfluktsrom, florerte sykdommer, særlig malaria, diaré og luftveisinfeksjoner. For at vi skulle kunne ta oss av det økende behovet for hjelp, utvidet vi vårt helsetilbud i leirene Nyarugusu, Nduta and Mtendelo.

Vi bygget om noen eksisterende helsefasiliteter i Nyarugusu og Nduta for å ta hånd om et stort antall malariapasienter.

Les mer om vårt arbeid i Tanzania.

Les om vårt tidligere arbeid i Afrika i de årlige aktivitetsrapportene

 HVORDAN JOBBER VI MED FLYKTNINGER I AFRIKA 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen