Eswatini (tidligere Swaziland)

Foto: Alexis Huguet/Leger Uten Grenser

Eswatini (tidligere Swaziland)


Landet sliter med å håndtere den doble epidemien av tuberkulose (TB) og hiv. 

Hjem > Land > Eswatini (tidligere Swaziland)
Oppdatert 15.01.2020
        

Eswatini (tidligere Swaziland) er et monarki sørøst i Afrika. Landet er landfast og grenser til Sør-Afrika og Mosambik.  Landet har 1,2 millioner innbyggere.

Vårt arbeid i 2016

Én av tre voksne er hiv-positive

Eswatini har en av de høyeste forekomstene av hiv i verden. Nesten én av tre voksne er smittet. Antallet nye smittede har sunket de siste årene. Dette er et resultat av at flere og flere får tilgang på antiretrovirale medisiner (ARV) som bremser utviklingen av aids og svekkingen av immunforsvaret.

Artikkelen fortsetter under bildet

MULTIRESISTENT TUBERKULOSE: Winile er 39 og har multiresistent tuberkulose (XDR-TB) og hiv, her blir hun med en vennine for å få sin tegnespråk-grad på Leger Uten Grensers klinikk i Matsapha. Foto: Alexis Huguet


Tuberkulose

Forekomsten av tuberkulose er høy i Eswatini. 80 prosent av de som hadde tuberkulose i 2016, var også hiv-positive.

Forekomsten av ikke-resistent tuberkulose har blitt mer enn halvert mellom 2010 og 2016. Forekomsten av resistent tuberkulose falt med 20 prosent bare fra 2015 til 2016.

Artikkelen fortsetter under bildet

TEGNESPRÅK: Winile ble døv som følge av behandlingen. Falakhe, sønnen til Winiles naboer, har begynt å lære tegnespråk med henne. Foto: Alexis Huguet


Les mer om Wilnile og situasjonen hennes her


Leger Uten Grensers arbeid i Swaziland i 2016

I 2016 jobbet Leger Uten Grenser på å begrense antallet nye hivsmittede i Eswatini.

Vi sørget også for at flere mennesker i desentraliserte områder fikk tilgang til behandling av hiv og tuberkulose.

Nhlangano-prosjektet

I 2016 fortsatte Leger Uten Grenser å skaffe flere hiv-pasienter tilgang til ARV-behandling for å bremse utviklingen av viruset i kroppen.

I Eswatinis fjerde største by Nhlangano drev et team et pilotprosjekt med en «test og start»-strategi. Etter å ha testet pasientene for hiv, ble 1700 hiv-positive tilbudt å umiddelbart starte med behandling.

Tolv måneder etter behandlingsstart var viruset under kontroll hos 82 prosent av pasientene.

Som en følge av de gode resultatene, ble strategien adoptert av helsedepartementet som den nasjonale standarden for hiv-behandling i oktober 2016.

Nye tuberkulosemedisiner tatt i bruk

Leger Uten Grenser startet i 2016 å behandle pasienter med resistent tuberkulose og pasienter med alvorlige bieffekter med de nye medisinene bedaquiline og delamanid.

Tester viste at nesten alle pasientene med multiresistent tuberkulose og tuberkulose av typen 81 XDR var på vei til å bli kurert etter seks måneder.

De fleste av disse pasientene fikk behandling på det nasjonale sykehuset i Moneni. Leger Uten Grenser støtter her helsedepartementet med å styrke den polikliniske behandlingen.

Mer spesialiserte prosjekter i Shiselweni

Tidligere har Leger Uten Grenser tilbudt førstelinjebehandling og testing av hiv i 22 helseklinikker i regionen Shiselweni i Eswatini. I 2016 overleverte vi 16 av disse 22 prosjektene til AIDSFREE/PEPFAR.

Leger Uten Grenser jobbet selv mer med spesialisert hiv-behandling, blant annet med andre- og tredjelinje ARV-behandling, screening av livmorhalskreft og rutinemessige undersøkelser av opportunistiske infeksjoner.

Slike infeksjoner oppstår når komponenter i infeksjonsforsvaret forstyrres eller svikter, noe som gjør hiv-pasienter ekstra utsatt.

I 2016 ble totalt 31.784 pasienter testet for mengden av hivvirus i kroppen. 407 pasienter fikk så mer andrelinjebehandling, 1407 pasienter ble registrert for ARV-behandling etter samfunnsmodellen.

647 kvinner ble screenet for livmorhalskreft, 19 prosent testet positivt.

Manzini

I byen Manzini har Leger Uten Grenser siden 2014 jobbet med å implementere en type kortere behandling for resistent tuberkulose. Denne behandlingen varer i ni til tolv måneder i stedet for to år. Denne behandlingen har vist seg å være vellykket i 75 prosent av tilfellene.

Artikkelen fortsetter under bildet

THOLAKELE: Tholakele er 39 og har multiresistent tuberkulose (MDR-TB). Hun ble innlagt i April 2016, og bruker dagene på å lese i bibelen sin. Foto: Alexis Huguet 


Behandlingsformen har blitt anbefalt av Verdens helseorganisasjon og ble innført som nasjonal standard av helsemyndighetene i Eswatini. 

Artikkelen fortsetter under bildet

AVDELINGSRUNDE: Her er legene i det nasjonale tuberkulosesykehuset i Manzini på avdelingsrunde og besøker Tholakele. Foto: Alexis Huguet 


Matsapha

Leger Uten Grenser fortsatte å tilby omfattende helsetjenester, inkludert hiv- og tuberkulosetilbud i Matsapha.

Teamet her testet også en ny modell for behandling av ikke-smittsomme sykdommer. 731 pasienter fikk behandling for ikke-smittsomme sykdommer, de fleste for høyt blodtrykk eller diabetes.

 

 

 

 HVORFOR ER VI I SWAZILAND 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen