Foto: Leger Uten Grenser / Yasuyoshi Chiba
Hjem > Nyheter > Svangerskap og fødsel dreper 800 kvinner hver dag (Glemte kriser 2014)
Nyheter

Svangerskap og fødsel dreper 800 kvinner hver dag (Glemte kriser 2014)

17.07.2017
        

I Norge er en barnefødsel som oftest en kilde til udelt glede. Men mange andre steder i verden er risikoen høy for at graviditeten eller fødselen koster den vordende moren livet.

I Afrika sør for Sahara føder 50 prosent av kvinnene uten kvalifisert hjelp.

Farlig fødsel

I 2013 døde 289.000 kvinner i forbindelse med svangerskap og fødsel. De aller fleste av dødsfallene kunne vært unngått.

De fleste mødredødsfall skyldes enten utrygge aborter, høyt blodtrykk under graviditeten, fødselskomplikasjoner som alvorlig blødning under fødsel, eller infeksjon etter fødsel. 99 prosent av alle fødselsrelaterte dødsfall skjer i lavinntektsland. Kvinner som bor på landsbygda og yngre kvinner er mest utsatt.

Ikke nok jordmødre

Hovedproblemet er mangel på kvalifisert helsepersonell, spesielt i avsidesliggende områder. Mangel på klinikker og riktig utstyr for å unngå fødselskomplikasjoner, gjør situasjonen enda vanskeligere. Dette kan få farlige konsekvenser, som mødredødelighet, spedbarnsdødelighet eller livslang invaliditet for kvinner som får alvorlige fødselsskader.

Under naturkatastrofer, konflikter og andre akutte krisesituasjoner blir helsevesenet både svekket og overbelastet. I tillegg kan mennesker bli drevet på flukt og miste all tilgang til medisinsk hjelp. I slike situasjoner, uten tilgang til keisersnitt, medisiner og kvalifisert hjelp, er det ekstra farlig å føde. For både mor og barn kan resultatet bli skade, sykdom eller død.

Tsjad, Den sentralafrikanske republikk, Guinea, Pakistan og Afghanistan er blant landene som er hardest rammet av høy mødredødelighet. Sierra Leone er verst stilt av alle, med en mødredødelighet på 1100 dødsfall per 100.000 levendefødte.

Til sammenlikning er mødredødeligheten i Norge fire dødsfall per 100.000.

Et av FNs tusenårsmål er å innen 2015 redusere dødeligheten blant gravide og fødende kvinner med tre firedeler i forhold til 1990-nivået. Mødredødeligheten er nærmere halvert siden 1990, men det er fortsatt langt igjen. Av alle tusenårsmålene er dette lengst unna å bli oppfylt.

Hva gjør Leger Uten Grenser?

Leger Uten Grenser har svangerskapskontroller og fødselshjelp i så å si alle våre prosjekter verden over. Vi gir fødselshjelp, utfører keisersnitt og gir helsehjelp til mødre og spedbarn før, under og etter fødsel. I Sierra Leone og Burundi har vi også gjort forskning som viser at ambulansetjeneste og akuttobstetriske tjenester kan redusere mødredødeligheten i ressursfattige områder med hele 74 prosent. 

Les mer om: Abort

Mer i denne seksjonen  
Bære vitne
Skoleprosjektet
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Foto: Leger Uten Grenser / Yasuyoshi Chiba
Hjem > Nyheter > Svangerskap og fødsel dreper 800 kvinner hver dag (Glemte kriser 2014)
Nyheter

Svangerskap og fødsel dreper 800 kvinner hver dag (Glemte kriser 2014)

17.07.2017
        

I Norge er en barnefødsel som oftest en kilde til udelt glede. Men mange andre steder i verden er risikoen høy for at graviditeten eller fødselen koster den vordende moren livet.

I Afrika sør for Sahara føder 50 prosent av kvinnene uten kvalifisert hjelp.

Farlig fødsel

I 2013 døde 289.000 kvinner i forbindelse med svangerskap og fødsel. De aller fleste av dødsfallene kunne vært unngått.

De fleste mødredødsfall skyldes enten utrygge aborter, høyt blodtrykk under graviditeten, fødselskomplikasjoner som alvorlig blødning under fødsel, eller infeksjon etter fødsel. 99 prosent av alle fødselsrelaterte dødsfall skjer i lavinntektsland. Kvinner som bor på landsbygda og yngre kvinner er mest utsatt.

Ikke nok jordmødre

Hovedproblemet er mangel på kvalifisert helsepersonell, spesielt i avsidesliggende områder. Mangel på klinikker og riktig utstyr for å unngå fødselskomplikasjoner, gjør situasjonen enda vanskeligere. Dette kan få farlige konsekvenser, som mødredødelighet, spedbarnsdødelighet eller livslang invaliditet for kvinner som får alvorlige fødselsskader.

Under naturkatastrofer, konflikter og andre akutte krisesituasjoner blir helsevesenet både svekket og overbelastet. I tillegg kan mennesker bli drevet på flukt og miste all tilgang til medisinsk hjelp. I slike situasjoner, uten tilgang til keisersnitt, medisiner og kvalifisert hjelp, er det ekstra farlig å føde. For både mor og barn kan resultatet bli skade, sykdom eller død.

Tsjad, Den sentralafrikanske republikk, Guinea, Pakistan og Afghanistan er blant landene som er hardest rammet av høy mødredødelighet. Sierra Leone er verst stilt av alle, med en mødredødelighet på 1100 dødsfall per 100.000 levendefødte.

Til sammenlikning er mødredødeligheten i Norge fire dødsfall per 100.000.

Et av FNs tusenårsmål er å innen 2015 redusere dødeligheten blant gravide og fødende kvinner med tre firedeler i forhold til 1990-nivået. Mødredødeligheten er nærmere halvert siden 1990, men det er fortsatt langt igjen. Av alle tusenårsmålene er dette lengst unna å bli oppfylt.

Hva gjør Leger Uten Grenser?

Leger Uten Grenser har svangerskapskontroller og fødselshjelp i så å si alle våre prosjekter verden over. Vi gir fødselshjelp, utfører keisersnitt og gir helsehjelp til mødre og spedbarn før, under og etter fødsel. I Sierra Leone og Burundi har vi også gjort forskning som viser at ambulansetjeneste og akuttobstetriske tjenester kan redusere mødredødeligheten i ressursfattige områder med hele 74 prosent. 

Les mer om: Abort

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen