Tsjad

Foto: Leger Uten Grenser / Sara Creta

Tsjad


Konflikten i nabolandet Nigeria spredte seg til Tsjad i 2015, og økte behovet for humanitær hjelp i landet.

Hjem > Land > Tsjad

Landet startet sin oljeproduksjon i 2003, og råolje har blitt landets viktigste eksportinntekt.  

Tsjad er vertsland for over 200.000 flyktninger fra Sudans Darfur-region og over 55.000 fra Den sentralafrikanske republikk. Landet har så mange som 170.000 internt fordrevne.

Leger Uten Grenser har jobbet i Tsjad siden 1981. Leger Uten Grensers arbeid i landet fokuserer på å gi behandling ved væpnet konflikt, behandle epidemier og gi helsetjenester til mennesker som ellers ikke har tilgang på helsehjelp.

Vårt arbeid i Tsjad i 2016

I 2016 ble tusenvis av mennesker i Tsjadsjø-regionen tvunget til å flykte fra sine hjem som følge av voldelige sammenstøt mellom den væpnede gruppen Boko Haram og Tsjads militære styrker.

Les mer om den voldelige konflikten her

Les om hva Leger Uten Grenser gjør i områdene rundt Tsjadsjøen her

Leger Uten Grensers team driver mobile klinikker fra baser i Baga Sola, Bol, Liwa og Kiskawa, og gir grunnleggende helsetjenester og psykisk støtte til fordrevne og til lokalbefolkningen. De fleste av de medisinske tilstandene som behandles er knyttet til usikre levekår og dårlige sanitetsforhold.

Artikkelen fortsetter under bildet

VANNMANGEL: Det kommer stadig inn flere flykninger til landsbyen Koulkimé, som ligger rett ved Tsjadsjøen. Leger Uten Grenser jobber sammen med de tsjadiske helsemyndigheter for å gi primær helseomsorg i Koulkimé. Flesteparten av de som bor rundt sjøen har ikke tilgang på rent drikkevann. Foto: Sara Creta


Leger Uten Grenser støtter også helsesenteret i Tchoukoutalia og tilbyr psykisk helsehjelp til nigerianske flyktninger i Dar es Salam-leiren.

Beskyttelse av kvinner og barns liv i Tsjad

I Bols regionale sykehus samarbeider Leger Uten Grenser med offentlig helsevesen om seksuell og reproduktiv helse, arbeider i barsel- og pediatrisk avdeling samt i et terapeutisk matsenter. Et viktig fokus er obstetrisk, gynekologisk og nyfødtbehandling. I 2016 bisto teamet i 409 fødsler, hvorav 81 var keisersnitt, og ga ernæringsstøtte og pediatrisk behandling til over 1000 barn.

Artikkelen fortsetter under bildet

ULTRALYD: Dr. Henryk Mazurek, gynekolog og obstetriker for Leger Uten Grenser, utfører en ultralyd på en pasient som skal føde tvillinger. Foto: Sara Creta


I Moissala, Mandoul-regionen, driver MSF et forebyggelses-, deteksjons- og behandlingsprogram for barnemalaria som også inkluderer gravide. Ca. 2300 barn ble i 2016 tatt inn på Moissala sykehusets malariaavdeling, mens 43.000 barn og 7500 kvinner ble behandlet for malaria i Leger Uten Grenser-støttede helsefasiliteter i distriktet.

Fire runder med sesongbasert malariakjemoprevensjon ble administrert i 2016, og nådde ut til mer enn 110.000 barn hver gang. Behandlingsmetoden går ut på å gi forebyggede medisin for å unngå malaria. Teamet ga også vaksiner til barn som ikke hadde mottatt sine rutinevaksiner. Under malariatoppen høsten 2016 organiserte Leger Uten Grenser sprøyting mot mygg for å redusere spredning av sykdommen.

I Am Timan, i Salamat-regionen, støtter Leger Uten Grenser sykehusets pediatriske- og fødselsavdeling, samt laboratoriet. Leger Uten Grenser driver også ernæringsprogram og tuberkulose- og hiv-aktiviteter. De oppsøkende teamene jobber på tre helsesentre. Over 7000 tsjadere, som bodde i Den sentralafrikanske republikk, men som er kommet tilbake til Tsjad på grunn av konflikter, kan også dra nytte av disse tjenestene.

Tsjads beredskapsteam håndterte hepatitt E

I september responderte Leger Uten Grensers beredskapsteam på et utbrudd av hepatitt E etter at flere tilfeller av gulsott ble identifisert i Am Timan. Omkring 600 nasjonale og internasjonale ansatte ble rekruttert for å behandle pasienter, skaffe rent vann, distribuere hygienepakker og drive aktiviteter rundt bevisstgjøring og finne tilfeller av utbrudd. Mange samfunnsarbeidere og andre hjalp til i arbeidet.

Behandling av underernæring

I 2016 ble 2176 barn behandlet for alvorlig underernæring. For første gang startet Leger Uten Grenser et prosjekt for forebygging av underernæring som rettet seg mot nesten 30.000 barn under to år i og rundt Bokoro. I landsbyen Gama, og 14 andre steder i distriktene, ble mødre utstyrt med såpe, myggnetting og kosttilskudd for å beskytte familiene sine.

Artikkelen fortsetter under bildet

NØD: Mangel på husrom og tilgang på rent drikkevann er noen av problemene som flyktningene møter på. foto: Sara Creta


Stenging og overdragelser av prosjekter

Til tross for de siste fremskrittene på nasjonalt politisk nivå er det fortsatt et akutt behov for større innsats, både nasjonalt og internasjonalt, for å forebygge og respondere på underernæring. Den tilbakevendende ernæringskrisen i Tsjad krever vedvarende beredskap og langsiktige strukturendringer.

I 2016 overførte Leger Uten Grenser alle sine aktiviteter i Bokoro, Hadjer-Lamis-regionen, til det offetlige helsevesenet. Dette inkluderte 15 klinikker for underernærte barn mellom seks måneder og fem år og et senter for innleggelser med behandling med terapeutisk mat og med en intensivavdeling i Bokoro by. 
 

 HVORFOR ER VI I TSJAD 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen