Den sentralafrikanske republikk

Foto: James Oatway

Den sentralafrikanske republikk


Den mangeårige voldelige konflikten i landet fortsetter å gå utover sivilbefolkningen, og det er store helsebehov som ikke blir dekket. 

Hjem > Land > Den sentralafrikanske republikk
15.06.2017 | Oppdatert 01.06.2022
        

Dette er situasjonen

Den sentralafrikanske republikk ligger midt i Afrika og har nesten like mange innbyggere som Norge. Nesten tre millioner mennesker er avhengig av nødhjelp for å overleve, ifølge FN.

Konflikten i Den sentralafrikanske republikk startet i 2013 og har ført til enorme lidelser for sivilbefolkningen. 

Harde kamper, vold, drap, plyndring og angrep på landsbyer har tvunget langt over én million mennesker på flukt. 

I starten av 2021 er teamene våre vitne til en forverring av sikkerhetssituasjonen flere steder i landet. 

Den humanitære krisen i landet og de sivile lidelsene har vært på glemte kriser listen til Leger Uten Grenser nesten hvert år. 

Under TV-aksjonen 2022 vil også en del av de innsamlede midlene gå til hiv-prosjektene våre i Den sentralafrikanske republikk. 

Glemt krise 2021: Den glemte krisen fortsetter i Den sentralafrikanske republikk 

Artikkelen fortsetter under bildet

Her ser du et marked i PK3-leiren for intern fordrevne i 2016. Leiren ble opprinnelig bygget for 2000 mennesker i 2016, men kapasiteten
er for lengst sprengt. Leger Uten Grenser gir fremdeles helsehjelp i leiren. Foto: Natacha Buhler

 

Gjentatte angrep på helsehjelp

Den svært ustabile sikkerhetssituasjonen gjør det vanskelig for hjelpearbeidere å nå flere lokalsamfunn som har begrenset tilgang til annen helsehjelp. 

Mange organisasjoner trekker seg ut og vi har flere ganger måtte stenge ned prosjekter midlertidig på grunn av angrep.  

Det gjør at mange ikke får behandling for sykdommer som malaria og diaré, sykdommer som enkelt kan behandles hvis man oppsøker helsehjelp i tide. 

Mange av innbyggerne lever fremdeles i frykt for vold, seksuelle overgrep eller angrep på landsbyer.

Det er et svakt offentlig helsevesen, og mange har lang og farlig reisevei til nærmeste sykehus eller klinikk.

– Drømmen min er å finne et sted der vi kan slå oss til ro for alltid

Artikkelen fortsetter under bildet

Jasmine (6 måneder) fikk lindrende behandling av oss under et meslingutbrudd i 2020. På grunn av lav vaksinedekning oppstår det utbrudd, og sykdommen er særlig farlig for små barn.
Foto: James Oatway

 

Dette gjør vi

Leger Uten Grenser har jobbet i Den sentralafrikanske republikk siden 1997, og driver i dag prosjekter i ni provinser og i hovedstaden Bangui. Her jobber vi blant annet med akutthelsehjelp, mor- og barnehelse, kirurgi og behandling for sykdommer som malaria, hiv og tuberkulose. 

I 2020 utførte vi blant annet 766.900 pasientkonsultasjoner, behandlet 534.500 mennesker mot malaria, hadde 77.900 pasientinnleggelser og assisterte ved 19.500 fødsler. Vi hadde også 5820 hiv-pasienter i behandling, og vaksinerte 129.300 mot meslinger. 

Artikkelen fortsetter under bildet

Her tar legene på et sykehus i Bossangoa vare på en pasient som lider av meslinger under et meslingutbrudd i Den sentralafrikanske republikk i 2020. Foto: James Oatway

 

En av tre sykehus delvis eller helt ødelagt 

Det er altfor få leger, sykehus og klinikker, og det er ikke nok medisiner og utstyr. Mangel på god infrastruktur og lange og farlige reiseveier til nærmeste sykehus gjør at mennesker dør av sykdommer man enkelt kunne ha behandlet om man hadde fått helsehjelp i tide. Pasientene våre forteller at de flykter fra påtente hus, ekstrem vold, drap og overgrep. 

Angrep mot humanitærhjelp forverrer den allerede desperate situasjonen. Bare mellom september 2018 og februar 2019 ble det registrert 171 sikkerhetsepisoder mot internasjonale og lokale hjelpeorganiasjoner.  

Den sentralafrikanske republikk har i årevis vært preget av brutale angrep mot sivilbefolkningen, også drap og seksuelle overgrep. Hele landsbyer har blitt forlatt og brent, også områder hvor internt fordrevne har søkt trygghet. Flere enn halvparten av landets innbyggere har behov for humanitærhjelp. Mot slutten av 2019 var rundt 687.000 mennesker tvunget på flukt i eget land, og i dag er det flere enn 592.000 som søker tilflukt i nabolandene.  

Les mer: Gjentatte angrep mot humanitærhjelp fører til enorme lidelser for sivilbefolkningen

Artikkelen fortsetter under videoen

 

Utrygg abort og seksualisert vold

Daglig blir kvinner, menn og barn utsatt for seksuelle overgrep, og ofte lider ofrene i stillhet. Seksualisert vold er tabubelagt i landet, og mange skammer seg over det de har blitt utsatt for.

Leger Uten Grenser behandler tusenvis av ofre for seksualisert vold hvert år i hovedstaden, Bangui. Ofrene får både medisinsk og mentalhelsehjelp, og behovene er store. arbeidet vårt også utenfor byen. Hvis man blir utsatt for voldtekt kan man hvis man får hjelp innen 72 timer, få forebyggende piller mot hiv-infeksjon og angrepille.

Uønskede svangerskap kan føre til at kvinner uten trygge alternativer får utført utrygg abort. Utrygg abort er en av de ledende årsakene til mødredødelighet i prosjektene våre i hovedstaden. Både seksualisert vold og utrygg abort er alt for utbredt og en akutt krise i hovedstaden. 

Glemt krise 2020: I skyggen av korona dør kvinner av utrygg abort

Artikkelen fortsetter under bildet

Foto: James Oatway

 

Barn dør av malaria og meslinger

Det er høy barnedødelighet i Den sentralafrikanske republikk. Malaria er en av de ledende årsaken til dette. Mennesker på flukt kan være nødt til å sove under åpen himmel og uten myggnett, noe som øker risikoen for å bli stukket av malariamygg. Barn som i tillegg lider av underernæring eller andre sykdommer er ekstra sårbare for å bli syke. Det er heller ikke alle barn som er vaksinert mot sykdommer som meslinger. Om våren 2020 ble Den sentralafrikanske republikk rammet av det nest største meslingutbruddet i landet på to tiår. Meslinger er ekstremt smittsomt og små barn og gravide er ekstra utsatt for å dø av sykdommen. På bildet ser du to år gamle Nina som hadde meslinger og fikk lindrende behandling på en av Leger Uten Grensers helseposter i mai 2020.

Les mer: Tilgang til medisiner og vaksiner

Artikkelen fortsetter under bildet

Leonard Gangbe (33) er fra Betoko og ble skutt i ansiktet da væpnede menn forsøkte å stjele oksen hans.
Dagen før angrepet hadde han flyktet med familien sin fordi det foregikk kamper mellom rivaliserende grupper i landsbyen hans. Han fikk behandling av Leger Uten Grenser i Pauoa.
Foto: Alexis Huguetn

 

Hiv / aids - en av de ledende årsakene til at voksne dør

For voksne er hiv/aids en av de vanligste dødsårsakene i landet. Dette på tross av at landet har en relativt lav andel hiv-pasienter. Likevel er bare én av fire hivpasienter i behandling, ifølge FN-organisasjonen UNAIDS. Det mangler ofte riktige medisiner på helsesentre og klinikker.

Når pasienter ikke får medisiner, eller får avbrutt behandling, oppstår det komplikasjoner og i verste fall utvikler man den dødelige sykdommen aids. På bildet ser du en av våre tidligere pasienter på sykehuset vårt i Bangui. Hun hadde både utviklet tuberkulose og hudkreft og var svært syk da hun ankom sykehuset vårt. Dette er dessverre noe som skjer ofte i Den sentralafrikanske republikk, at hiv-pasienter først oppsøker helsehjelp når de er alvorlig syke. Da er risikoen for å miste livet høy kort tid etter fordi hiv-infeksjonen har gått for langt.

Les mer: Slik jobber vi med hiv/aids 

Artikkelen fortsetter under bildet

Her fikk Destin (15) behandling mot kuttskader i brystet da han havnet mellom kamper fra to væpnende grupper i Gambo i juli i fjor. Han overlevde ved å spille død og greide etterpå å komme seg til sykehuset
i Bangassou hvor han fikk behandling av Leger Uten Grenser. Foto: Natacha Buhler/Leger Uten Grenser

 

Mor- og barnehelse

Mødredødeligheten er høy i Den sentralafrikanske republikk og mange føder hjemme uten medisinsk tilsyn.

Det øker risikoen for komplikasjoner både for mor og barn. Mange har lang reisevei til nærmeste sykehus eller klinikk, og flere har ikke råd til transport. Vi har derfor flere mødrehelseprosjekter i landet, også et dedikert sykehus i hovedstaden. På bildet ser du Clara med sin nyfødte lille gutt. Han ble tatt med keisersnitt og alt gikk bra med dem begge. Spesialisert helsehjelp som keisersnitt kan være utfordrende i landet og hvis det oppstår komplikasjoner under fødsel, kan dette være livstruende for mor og barn. 

Les mer: Slik jobber vi med mødrehelse

Artikkelen fortsetter under videoen

 

 HVORFOR ER VI I DEN SENTRALAFRIKANSKE REPUBLIKK 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen