Guinea

Foto: Markel Redondo

Guinea


Ebolaepidemien rystet helsesystemet i Guinea hardt. Nå er jobber vi mest med diagnostisering og behandling av mennesker smittet av hiv.

Hjem > Land > Guinea

Vårt arbeid i 2016

Fra januar til september jobbet Leger Uten Grenser i Conakry, Dubreka og Forécariah hvor vi behandlet 359 overlevende og 282 helsearbeidere for medisinske komplikasjoner (hovedsakelig neurologiske skader og problemer med øyne).

Disse helsearbeiderne hadde vært med i kampen mot ebola, men det var ikke noe medisinsk tilbud fra spesialister igjen til å møte deres behov.  

Våre team behandlet også 354 mennesker som hadde blitt indirekte rammet av epidemien, som familiemedlemmer av de døde. Tiltakene for disse menneskene var både medisinske og psykologiske, da mange slet med psykiske lidelser som depresjon og posttraumatiske stresslidelser.

Over 18.000 mennesker ble nådd gjennom informasjonskampanjer for å redusere stigmaet rundt de som hadde overlevd ebolaepidemien. 

Fra september av var behovet for spesialistbehandling mettet, og vi avsluttet prosjektet. Arbeidet med psykisk helse ble overført til Helseministeriet i Guinea og andre organisasjoner som Postebogui. Avslutningen av dette prosjektet markerer slutten på Leger Uten Grensers direkte engasjement i medisinske aktiviteter knyttet til ebola.

Vi bygger imidlertid et behandlingssenter for infeksjonssykdommer med fare for utbrudd. Dette inkluderer ebola, og er satt opp i byen Guéckédou, som kriseberedskap. 

Behandling av alvorlige tilfeller av hiv

Det er utfordrende for mennesker som lever med hiv i Guinea å få tilgang på antiretroviral behandling for HIV da forsyningene er usikre. Guinea har en relativt lav utbredelse av hiv, med rundt 1,7%  av befolkningen smittet. Likevel har landet en av verdens dårligste behandlingsrater, hvor kun en av fire HIV-smittede får behandling.

I november åpnet Leger Uten Grenser et helsesenter med 31 senger i Donka sykehus. Prosjektet er et samarbeid med Guineas helsemyndigheter og behandler pasienter med avansert hiv. Ansatte ved sykehuset hadde i en periode sett at det var mange pasienter med avansert hiv i feltsykehuset i Matam, og ønsket å adressere mangelen på spesialisert behandling for disse tilfellene.  

Les også: 3 av 4 mangler livreddende hivbehandling
Helsesenteret tilbyr gratis behandling til hivpasienter med sykdommer som kaposis sarkom og Cryptococcus hjernehinnebetennelse, som ofte følger svakt immunforsvar. Sykehuset driver også forskningsprosjekter og praktiske medisinske treningsprogram for å øke kompetansen i teamet.

Ved slutten av desember hadde teamet behandlet 49 pasienter med avansert HIV hvorav 44% hadde CD4 under 100, som tilsier at immunsystemet er alvorlig svekket, og sårbart for dødelige småinfeksjoner. 

Behandling av vanlig hiv

Ved slutten av 2016 gav Leger Uten Grenser HIV-behandling til 9856 mennesker, i form av medisiner, tester, og psykologisk rådgivning. 4968 av disse pasientene mottok behandling gjennom et refillsystem kalt R6M vi startet med under ebolautbruddet.

Dette systemet gjør det lettere for stabile pasienter til å fortsette behandling. Leger Uten Grenser har gradvis overført arbeidet med utdeling av hivmedisiner til Guineas helsemyndigheter. 

Over 94 prosent av pasientene som fikk behandling gjennom R6M var fortsatt en del av prosjektet etter 24 måneder, mot kun 61 prosent for pasienter som fulgte det gamle systemet. Det nasjonale hivprogrammet har vist interesse i å spre denne behandlingsmodellen. 

Leger Uten Grenser gir i tillegg praktisk opplæring  for helsepersonell, medisiner mot infeksjoner og sosioøkonomisk støtte til 9856 HIV-pasienter i seks helsesenter over hele Conakry. 

 HVORFOR ER VI I GUINEA 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid