Sierra Leone

Foto: Peter Bräunig

Sierra Leone


I Sierra Leone er det høy barnedødelighet, og kritisk mangel på helsearbeidere.

Hjem > Land > Sierra Leone
Oppdatert 04.04.2023
        

Hva er situasjonen i Sierra Leone i dag?

Sierra Leone ligger på vestkysten i Afrika og grenser mot Guinea og Liberia. Landet har lenge vært et av landene med høyest mødredødelighet i verden. Det er også høy barnedødelighet, hvor malaria er en av de ledende årsakene. 

Borgerkrigen mellom 1991 og 2002 satte dype spor og fikk alvorlige konsekvenser i samfunnet i mange år etter krigens slutt. I etterkant skulle også landet bli rammet av enda en katastrofe, det forferdelige ebola-utbruddet i Vest-Afrika. Viruset tok livet av 3800 mennesker, og landet mistet mange helsearbeidere til viruset. Helsesystemet ble ytterligere svekket, og det er i dag fremdeles kritisk mangel på helsearbeidere. Dette var også et problem før ebola-utbruddet.

Blødningsfeberen lassavirus er også endemisk i landet, og derfor har vi også en egen lassafeber-isolasjonsavdeling på sykehuset vi driver i Kenema.

Her får en liten jente behandling mot underernæring på sykehuset vi driver i Kenema-distriktet. Her behandler vi svært mange barn hvert år, blant annet mot undereræring, luftveisinfeksjoner og malaria.
Foto: Peter Bräunig 

 

Våre siste nyheter fra Sierra Leone

Hva gjør Leger Uten Grenser i Sierra Leone?

Leger Uten Grenser startet først å jobbe i Sierra Leone i 1986. I 2021 jobbet vi i regionene Bombali,Tonkolili og Kenema. I Kenema-distriktet driver vi et stort mor-og barnsykehus og støtter mange lokale klinikker og helsesentre i området. Vi jobber også her opplæring med av helsearbeidere gjennom MSF Academy og vi har team som daglig reiser ut i ulike lokalsamfunn og driver helseinformasjonsarbeid. Vi var også en stor del av ebola-responsen i 2014-2016, og bidrar i dag til lassafeber-respons og behandling av tuberkulose.

I 2021 utførte vi 122.000 konsultasjoner, sørget for 68.400 malariabehandlinger og assisterte ved 4002 fødsler i Sierra Leone. 

Sykepleiere og jordmødre avbildet ved avgangsseremonien etter å ha fullført kurset sponset av Leger Uten Grenser. Foto: Vincenzo Livieri / Leger Uten Grenser

 

MSF ACADEMY: Opplæring av lokale helsearbeidere

Profesjonell opplæring av lokale helsearbeidere er en av de største prioriteteringene til Leger Uten Grenser. I Kenema har vi en egen seksjon på sykehuset hvor helsearbeidere som jobber på sykehuset får opplæring gjennom MSF Academy.

Les mer om MSF academy

Her blir Baidu Jinnah undersøkt av jordmor Sia Kallon på en klinikk i Bumbeh. Mødredødeligheten er veldig høy i landet, og derfor viktig at gravide kvinner oppsøker helsehjelp. Foto: Peter Bräunig 

 

Helsehjelp i Kenema og Tonkolili 

På barnesykehuset vårt i Hangha i Kenema-distriktet gir vi omfattende barnehelsetjenester og åpnet i mai 2022 en mødreavdeling. På sykehuset er det også en legevakt, en intensivavdeling, et ernæringssenter, en allmenn avdeling og en isolasjonsavdeling for pasienter som mistenkes å være smittet av lassafeber. Vi har også bygd ett laboratorium og en blodbank.

Vi støtter også mange helsefasiliteter i Kenema-distriktet. Her bor folk spredt rundt om i området, og dårlig infrastruktur gjør flere steder vanskelig å nå. Tilgang på helsehjelp er derfor begrenset. Leger Uten Grenser retter seg her mot barn, gravide kvinner og nybakte mødre, og bidrar med grunnleggende helsehjelp og koordinering av henvisninger til spesialisthelsetjenester.

I Tonkolili distriktet støtter vi Magburaka distriktsykehus og ni helsefasiliteter, hvor vi jobber med å styrke infeksjonskontrollen og forbedring av vann-og sanitæranlegg. Her donerer vi også medisiner, driver opplæring av helsearbeidere og får pasienter henvist. Vi jobber også med familieplanlegging, psykososial støtte og behandler ofre for seksualisert eller kjønnsbasert vold.

Pasient: Momo (7 måneder) med moren sin Fatmata (30) ved vår pediatriske avdeling ved sykehuset i Kenema. Foto: Vincenzo Livieri / Leger Uten Grenser

 

Diagnostisering og behandling av resistent tuberkulose i Bombali

Leger Uten Grenser startet også et prosjekt i byen Makeni i Bombali-distriktet i 2019 med fokus på resistent tuberkulose i samarbeid med nasjonale helsemyndigheter. Dette innebærer blant annet å gjøre en kortere behandling mot sykdommen tilgjengelig i lokalsamfunn. Vi støtter også tuberkulose-avdelingen på Lakka sykehuset i Freetown.

Les mer: Glemte fremskritt: Folkelig engasjement bidro til billigere tuberkulose-medisin

 

 

 HVORFOR ER VI I SIERRA LEONE 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen