Sierra Leone

Foto: Leger Uten Grenser

Sierra Leone


I Sierra Leone jobber Leger Uten Grenser med å bistå helsevesenet som ble kraftig svekket under ebolautbruddet, i tillegg til at vi fokuserer på å redusere den høye mødre- og barnedødeligheten i landet.

Hjem > Land > Sierra Leone
Oppdatert 22.09.2020
        

Landet har høy barnedødelighet, og er et av de farligste landene i verden for kvinner å føde i. Derfor jobber vi særlig med mor-barn-helse og har blant annet et stort sykehus i Kenema, som også fungerer som et opplæringssykehus. Leger Uten Grenser er også en del av Covid-19 responsen i Sierra Leone.

Covid-19-respons

I Sierra Leone er vi en del av det nasjonale operasjonssentret, og vi samarbeider tett med helsemyndighetene. 

Les mer: Korona-innsatsen: Dette gjør vi i Afrika

Dette er situasjonen i Sierra Leone

Sierra Leone ligger på vestkysten i Afrika og grenser mot Guinea og Liberia. Landet har lenge vært et av landene med høyest mødredødelighet i verden. Ifølge en rapport fra helsemyndighetene vil én av 17 kvinner i fruktbar alder (15-49 år) dø av svangerskap og fødselskomplikasjoner i landet hvis situasjonen ikke endrer seg.

Den blodige borgerkrigen mellom 1991 og 2002 satte spor og fikk alvorlige konsekvenser i samfunnet i mange år etter krigens slutt. I etterkant skulle også landet bli rammet av enda en katastrofe, det forferdelige ebola-utbruddet i Vest-Afrika. Viruset tok livet av 3800 mennesker, og landet mistet ti prosent av helsearbeiderne sine til ebola. Helsesystemet ble ytterligere svekket. 

Artikkelen fortsetter under bildet 

Pasient: Susanne (2 år og 2 måneder) ved Leger Uten Grensers pediatriske avdeling ved sykehuset i Kenema. Foto: Vincenzo Livieri / Leger Uten Grenser 

 

Hva gjør vi i Sierra Leone?

Leger Uten Grenser startet først å jobbe i Sierra Leone i 1986. Siden da har vi gitt omfattende helsehjelp i landet og jobber i dag i flere regioner som Bombali, Koinadugu, Tonkolili og Kenema. Vi jobber med alt fra opplæring av helsearbeidere, mor- og barnehelse, og bistår landet med å gjenoppbygge helsetjenestene sine etter ebolautbruddet i 2014-2016.

I 2019 utførte vi 114.900 pasientkonsultasjoner, behandlet 46.600 pasienter mot malaria, utførte 32.200 svangerskapskonsultasjoner, og assisterte ved 4690 fødsler. Vi hadde også 1570 barn innlagt på ernæringssenteret.

Et av de farligste landene for kvinner å være gravide i

Sierra Leone har lenge vært et av landene med høyest mødredødelighet i verden. De fleste dør av blødning før, under eller etter fødsel. Det mangler ofte godt nok utstyr, blod, og stabil strøm- og vannforsyning på mange lokale klinikker i avsidesliggende områder. Basert på myndighetenes egne tall mistenker de at mødredødeligheten er 1165 dødsfall per 100.000 levende fødsler, noe som tilsvarer at det dør åtte kvinner hver dag som følge av svangerskap.

Vi jobber derfor i samarbeid med helse- og sanitetsdepartementet med å styrke helsesystemet i Kenema-distriktet gjennom å støtte 13 helseavdelinger i tre områder: Goroma Mende, Wandor og Nongowa. Vi jobber også på det nye sykehuset vårt i byen Hangha. 

Les mer: Glemt krise 2018: Livsfarlig å være gravid i Sierra Leone

Artikkelen fortsetter under bildet

En helsearbeider fra Leger Uten Grenser hjelper en kvinne i en av landsbyene i Kenema-distriktet. Foto: Vincenzo Livieri / Leger Uten Grenser

 

Mor- og barnehelse

Det nye sykehuset i Hangha har omfattende barnehelsetjenester. Det innebærer legevakt, en intensivavdeling, et ernæringssenter, en allmenn avdeling og en isolasjonsavdeling for pasienter som mistenkes å være smittet av lassafeber (en sykdom som er svært vanlig i landet). Vi har også bygd ett laboratorium og en blodbank.

Les mer: Glemt krise 2020: Lassavirus: Den glemte blødningsfeberen

I de mest isolerte områdene i Gorama Mende og Wandor er malaria svært utbredt og dødeligheten høy. Her bor folk spredt rundt om i området, og dårlig infrastruktur gjør flere steder vanskelig å nå. Tilgang på helsehjelp er derfor begrenset. Leger Uten Grenser retter seg her mot barn, gravide kvinner og nybakte mødre, og bidrar med generell helsehjelp og koordinering av henvisninger til spesialisthelsetjenester.

I Magburaka-distriktet støtter vi sykehuset og åtte andre helsesentre og klinikker hvor vi jobber med å styrke infeksjonskontrollen og forbedring av vann-og sanitæranlegg. Her donerer vi også medisiner, driver opplæring av helsearbeidere og får pasienter henvist. Vi jobber også med familieplanlegging, psykososial støtte og behandler ofre for seksualisert eller kjønnsbasert vold.

Artikkelen fortsetter under bildet

Pasient: Momo (7 måneder) med moren sin Fatmata (30) ved vår pediatriske avdeling ved sykehuset i Kenema. Foto: Vincenzo Livieri / Leger Uten Grenser

 

Vaksinerte barn under meslingutbrudd

Da det brøt ut et meslingutbrudd i 2019 støttet Leger Uten Grenser helse- og sanitetsdepartementes med logistikkarbeid i Kambia-distriktet. Teamet vårt bisto også vaksinasjonskampanjersom vaksinerte barn mot meslinger og røde hunder i distriktene Kenema og Tonkolili. Her donerte vi medisinsk utstyr, organiserte transport, jobbet med sikker avfallshåndtering, og drev helseinformasjonsarbeid.

Rykket ut under lassafeber-utbrudd

Vi bisto også lokale helsemyndigheter under et mindre lassafeber-utbrudd. Vi delte våre kliniske protokoller og retningslinjer, donerte smittevern og medisinsk utstyr til Kenema og Tonklili distriktene, og hadde ambulanser til transport av mistenkte og bekreftede tilfeller.

Artikkelen fortsetter under bildet

En lokal helsearbeider gjennomfører en test for Malaria i landsbyen Gbapi i Kenema-distriktet. Foto: Tom Casey / Leger Uten Grenser

 

Opplæring av lokale helsearbeidere

Profesjonell opplæring av lokale helsearbeidere er en av de største prioriteteringene til Leger Uten Grenser. I slutten av 2019 hadde 47 sykepleiere og jordmødre fullført ett toårig kurs i Ghana i regi av blant annet Leger Uten Grenser. De skal nå jobbe på sykehuset vårt i Hangha og andre helsefasiliteter rundt om i landet. En ny gruppe startet med kurset i februar.

Artikkelen fortsetter under bildet

Sykepleiere og jordmødre avbildet ved avgangsseremonien etter å ha fullført kurset sponset av Leger Uten Grenser. Foto: Vincenzo Livieri / Leger Uten Grenser

 

Diagnostisering og behandling av resistent tuberkulose

Leger Uten Grenser startet også et prosjekt i byen Makeni i Bombali-distriktet i 2019 med fokus på resistent tuberkulose i samarbeid med nasjonale myndigheter. Dette innebærer blant annet å gjøre behandlingen tilgjengelig i lokalsamfunn. I 2019 hjalp vi til med å oppgradere tuberkuloseavdelingen i Makeni ved å forbedre ventilasjonen, og ved å bygge et rekreasjonsområde for innlagte pasienter. De første pasientene startet den relativt nye pillebehandlingen, noe som betyr at det ikke krrever smertefulle injeksjoner.

Les mer: Glemte fremskritt: Folkelig engasjement bidro til billigere tuberkulose-medisin

Pasient: Kadijatu (20 måneder) behandles av en helsearbeider fra Leger Uten Grenser ved ernæringssenteret ved sykehuset i Kenema. Foto: Vincenzo Livieri / Leger Uten Grenser

 

 

 

 HVORFOR ER VI I SIERRA LEONE 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen