Afghanistan

Foto: Kadir Van Lohuizen

Afghanistan


Afghanistan er en innlandsstat med store fjellområder. Landet har lidd under kronisk ustabilitet og konflikt i en årrekke som har etterlatt økonomien og infrastrukturen i ruiner. Mange av landets 32,5 millioner innbyggere har blitt internt fordrevne.

Hjem > Land > Afghanistan
        

Leger Uten Grenser trakk seg ut av Afghanistan i 2004 etter at fem av våre kollegaer ble drept. Vi returnerte ikke før i 2009. 


I oktober 2015 ble Kunduz traumesenter ødelagt i et angrep av det amerikanske militæret. Senteret var det eneste av sitt slag i det nordøstlige Afghanistan og 42 mennesker ble drept, inkludert 14 av våre medarbeidere. 

Les Leger Uten Grensers siste nyheter fra Afghanistan

Etter angrepet sitter vi igjen med spørsmål om det fortsatt er mulig å trygt gi medisinsk hjelp på frontlinjen. 

Mellom oktober 2015 og oktober 2016 har det ytterligere vært gjennomført 77 angrep på medisinske fasiliteter drevet og støttet av Leger uten Grenser både i Syria og Jemen.  

Les mer om angrep på sykehus


– Det har ikke vært gjort noen upartiske undersøkelser utført av et uavhengig internasjonalt organ i noen av de syv angrepene på sykehus som har funnet sted det siste året. Dette er fordi det er null politisk vilje blant regjeringer til å ha sin militære oppførsel undersøkt fra utsiden, sa Christopher Stokes, tidligere generalsekretær i Leger Uten Grenser internasjonalt. 

Det var angrepene på Kunduz traumesenter og de ødeleggende angrepene på helseinstitusjoner i Syria og Jemen som førte til FNs sikkerhetsråds resolusjon 2286 ble vedtatt i mai 2016. Resolusjonen fordømte angrepene på medisinske fasiliteter og krevde at alle parter i en væpnet konflikt fullt ut oppfyller sine folkerettslige forpliktelser.  

Artikkelen fortsetter under videoen

 

Vårt arbeid i 2016

I Afghanistan fokuserer Leger Uten Grenser på å forbedre og øke tilgangen til akuttbehandling og mor-barn-helsetjenester. Afghanistan er et svært farlig land å føde i, og har blant verdens høyeste antall dødsfall av kvinner i barsel.  

Etter at USA i oktober 2015 bombet Leger Uten Grensers sykehus i Kunduz, hvor 42 mennesker ble drept, innledet organisasjonen forhandlinger med alle parter i konflikten om at medisinsk bistand fortsatt må anses og behandles som en nøytral aktør. 

I slutten av 2016 oppnådde Leger Uten Grenser endelig løfter fra disse partene om at helsepersonell og pasienter vil bli holdt unna angrep, og at medisinsk hjelp skal kunne gis til alle i nød, uavhengig av etnisitet og politisk overbevisning. 

Selv om dette er vanskelig å garantere der det skjer krigshandlinger kan løftene og forpliktelsene åpne for at Leger Uten Grenser vurderer å gjenoppta aktivitetene i Kunduz i løpet av 2017.Konflikten i Afghanistan ble i 2016 stadig mer intens. Leger Uten Grensers prosjekter i landet var fremdeles operasjonelle etter bombingen i Kunduz, og antall pasienter steg på grunn av økende medisinske behov. Av samtlige fødsler Leger Uten Grenser bistår ved rundt om i verden, skjer en fjerdedel i Afghanistan.

I 2016 ble det født over 66.000 barn i landet med hjelp fra Leger Uten Grenser. Les mer her om hvordan vi jobber i konfliktområder

Sykehuset Ahmad Shah Baba i Kabul

Hovedstaden Kabul har opplevd en massiv befolkningsvekst, og byens helsetjenester makter ikke å dekke alle innbyggernes behov. Ahmad Shah Baba distriktsykehus i Øst-Kabul skal stå for helsetilbudet til over 1,2 millioner mennesker. Her bistår Leger Uten Grenser med behandling både poliklinisk og ved innleggelse, med et spesielt fokus på mødrehelse og akutthjelp. 

Artikkelen fortsetter etter bildet

VÅPENFORBUD: På Ahmad Shah Baba distriktsykehus i Øst-Kabul er det uglovelig å ha med våpen inn, som på alle sykehus hvor Leger Uten Grenser jobber. Her er en av være biler på vei inn hovedporten til sykehuset. Foto: Francois Dumont


Leger Uten Grenser-teamet behandler også barnesykdommer og underernæring, samt tilbyr familieplanlegging, vaksinasjon og andre helsefremmende tiltak. I tillegg støttes sykehusets laboratorium, røntgenavdeling og tuberkulosebehandling.

Leger Uten Grenser har økt sykehusets kapasitet fra 46 til 62 sengeplasser, og har i år satt i gang rehabilitering av bygningene.

I 2016 gjennomførte staben 100.000 konsultasjoner og assisterte ved 18.966 fødsler, nesten 20 prosent mer enn i 2015.I 2016 startet Leger Uten Grenser også et program for behandling av kroniske ikke-smittsomme sykdommer som diabetes, høyt blodtrykk, kronisk bronkitt, astma og epilepsi. Omtrent 600 pasienter ble behandlet i dette programmet. Dasht-e-Barchi-sykehuset i Kabul


Leger Uten Grenser samarbeider med helsemyndighetene om et døgnåpent helsetilbud på Dasht-e-Barchi-sykehuset i Kabul. Dette er det eneste sykehuset i sitt slag i området, og ved akutte fødselskomplikasjoner finnes det ikke noe alternativ helsehjelp i dette distriktet som har svært rask befolkningsvekst. 

Leger Uten Grenser driver operasjons- og fødestuen, samt kirurgienheten for keisersnitt og andre kompliserte fødsler. I tillegg driftes en enhet med 30 sengeplasser for mødre, et restitusjonsrom, 20 plasser til mødre på foster- og nyfødtmedisinsk avdeling, pluss et «kengururom» med spesialistbehandling for syke barn de første dagene etter fødselen. Leger Uten Grenser tilbyr også vaksinasjon og driver sykehusets laboratorium, blodbank og steriliseringsavdeling. 


I løpet av 2016 assisterte Leger Uten Grenser 15.627 fødsler, hvorav nesten 27 prosent innebar komplikasjoner. Staben tar sikte på å henvise flere av de vanlige fødslene, for å kunne fokusere enda mer på de kompliserte tilfellene og samtidig opprettholde en høy kvalitet på tilbudet. 

Artikkelen fortsetter etter bildet

REHABILITERING: ET av Leger Uten Grensers team jobber hardt med rehabilitering i operasjonsstua på Dasht-e-Barchi-sykehuset i Kabul. Foto: Amador Gullar


Nyfødtavdelingen, som utnyttet hele sin kapasitet, behandlet 1342 barn med komplikasjoner som blodsukkerfall, pustestans og oksygenmangel, samt livstruende organsvikt utløst av infeksjon.


Fødselsklinikken i Khost


I 2012 åpnet Leger Uten Grenser en barneklinikk i Khost i Øst-Afghanistan. Dette ble gjort for å dekke mangelen på svangerskaps-, fødsels- og barselhjelp i området. Takket være Khost-klinikken har man lyktes i å redusere antall mødre- og spedbarndødsfall drastisk; dette ved at sykehuset gir et trygt miljø for fødende kvinner og et gratis tilbud gitt av et hovedsakelig kvinnelig medisinsk personell. 

Antall fødsler her har økt med 40 prosent på to år, fra 15.204 i 2014 til 21.335 i 2016. Bare i desember i 2016 var det 1905 fødsler på Khost-klinikken, noe som gir et snitt på drøyt 60 fødsler per dag. I 2016 ble 1746 barn lagt inn på nyfødtavdelingen, en økning på 15 prosent fra året før.Fra i år støtter Leger Uten Grenser tre helsesentre i utkanten av Khost-provinsen. Dette er for å gi mer hjelp i distriktet ved vanlige fødsler. Målet er å få ned antallet ukompliserte fødsler på Khost-klinikken og slik frigjøre personellet der til å bistå ved fødsler med komplikasjoner. 


Boost Hospital i Lashkar Gah


Siden 2009 har Leger Uten Grenser støttet sykehuset Boost i Lashkar Gah i Helmand-provinsen. Dette er ett av tre sykehus man kan henvises til i Sør-Afghanistan. Med årene har det blitt flere Leger Uten Grenser-ansatte på sykehuset og de har utført større byggeprosjekter.

I år avsluttet restaureringen av hele den opprinnelige sykehusbygningen og fødeavdelingen ble avsluttet. Sykehuset har vokst fra 150 til 327 sengeplasser, med en økning fra rundt 120 innleggelser hver måned i 2009 til i snitt 2750 hver måned i 2016. Samme år bistod personalet 10.572 fødsler. Artikkelen fortsetter etter bildet

KEISERSNITT: En kirurg fra Leger Uten Grenser utfører et keisersnitt på Boost sykehuset i Lashkar Gah i Afghanistan. Foto: Kadir Van Lohuizen


Sykehuset har en nyfødtavdeling, samt en barneavdeling med 109 sengeplasser, medregnet en enhet for behandling av feil- og underernæring. I 2016 ble 2431 barn behandlet for alvorlig underernæring ved avdelingen. 

Leger Uten Grenser støtter sykehusets indremedisinske avdeling, intensivavdeling og akuttmottak. Organisasjonen overvåker også tuberkulosepasienter og administrerer og arbeider på isolatavdelingen for smittsomme sykdommer.

De intense kampene i Helmand-provinsen i 2016 hindret mange syke i å komme til sykehuset. Likevel var 20 prosent av sykehusets pasienter fra steder utenfor Lashkar Gah by. Krigshandlingene og den farlige reiseveien gjorde at disse pasientene utsatte seg for en betydelig risiko. 

Artikkelen fortsetter under bildet

BILBOMBE: Taj Mohammed kjørte motorsykkel sammen med sønnen da en bilbombe sprengte rett ved. Han behandles nå for benbrudd på Boost sykehuset i Afghanistan. Taj Mohammed er fra Marjah-distriktet, hvor det er hyppige kamper mellom regjeringsstyrker og Taliban. Foto: Kadir Van Lohuizen


Tuberkulosebehandling i Kandahar

I 2016 begynte Leger Uten Grenser å diagnostisere og behandle multiresistent tuberkulose i Kandahar-provinsen. I Kandahar by ble det åpnet både et laboratorium og sengeplasser for pasienter under behandling.

Organisasjonen bidro også med personell til Mirwais sykehus samt opplæring for andre medisinske enheter for å øke kompetansen til å avdekke tilfeller av tuberkulose.

I siste kvartal 2016 ble 13 mennesker diagnostisert med multiresistent tuberkulose.


 

 HVORFOR ER VI I AFGHANISTAN 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen