Afghanistan

Foto: Oriane Zerah

Afghanistan


Konflikt har preget landet i mer enn 40 år, og det er store helsebehov rundt om i landet. 

Hjem > Land > Afghanistan
Oppdatert 27.06.2022
        

Dette er situasjonen

Afghanistan har lidd under kronisk ustabilitet og konflikt i en årrekke, som har etterlatt økonomien og landets infrastruktur i ruiner. Landet har høy mor-og spedbarnsdødelighet, og det er begrenset tilgang på helsehjelp – særlig i avsidesliggende områder. Hundretusener er på flukt i eget land.

Volden i Afghanistan økte kraftig fra mai 2021, som følge av kamper mellom afghanske styrker og Taliban. Det hindret folks tilgang på medisinsk behandling. Samtidig steg tallet på skudd-, eksplosjonsskadde og drepte raskt. Siden da har situasjonen endret seg, men fremdeles er helsebehovene store og helsevesenet er under stort press.

Jordskjelvet i juni 2022

Natt til 22. juni ble Afghanistan rammet av et forferdelig jordskjelv. Leger Uten Grenser har team på bakken i noen av de hardest rammede områdene. Hundrevis av mennesker har mistet livet og over 1000 mennesker har blitt skadet. Mange hjem er også ødelagt eller skadet som følge av jordskjelvet. 

Leger Uten Grenser har satt opp en døgnåpen klinikk i Bermal i Paktika-provinsen. Her blir pasienter stabilisert og henvist videre for behandling. Vi har også en psykologisk rådgiver som gir psykologisk førstehjelp til overlevende. Det ble også nylig sendt et team med kirurger og en jordmor fra Khost for å styrke responsen. 

I Gayan og i Bermal har vi donert medisinsk utstyr og telt til sykehus og klinikker. Vi ser nå også på hvordan vi kan bistå med vann- og sanitærsituasjonen, både for lokalbefolkningen og ved helsefasiliter. 

– Rett etter jordskjelv er skader som benbrudd, sår og traumeskader den største bekymringen. Men nå ser vi behov knyttet til dehydrering og diaré på grunn av mangel på rent vann, forteller nødhjelpskoordinator i Leger Uten Grenser, José Mas. 

Underernæringskrise i landet 2021/2022

I slutten av 2021 og starten av 2022 var det underernæringskrise og tusenvis av barn ble rammet. Tørke og økonomiske årsaker var noen av grunnene til at så mange led av underernæring. Underernærte barn er ekstra sårbare for andre sykdommer og helseplager, og Leger Uten Grenser behandlet ukentlig rundt 100 barn på ernæringssentrene våre i Herat og Helmand. 

Les mer: Afghanistan: Underernæring økte i Herat i november – helsevesenet var ved bristepunktet

Hva gjør vi?

Leger Uten Grenser startet å jobbe i Afghanistan for første gang i 1980, og har i dag prosjekter i Herat, Khost, Kandahar, Lashkar Gah og Kunduz. Vi behandler barn mot undernæring, vaksinerer og gir akutt helsehjelp. Vi jobber også med mor-barn-helse, gir tuberkulosebehandling og rykker ut ved behov. Vi har også bidratt i covid-19-responsen.

I 2020 assisterte vi blant annet ved flere enn 36.300 fødsler, utførte 130.500 pasientkonsultasjoner og utførte 6990 omfattende kirurgiske inngrep i Afghanistan.

Helsehjelp i Herat

I 2018 åpnet vi en klinikk for internt fordrevne i utkanten av Herat. Her jobber teamene våre med pasientkonsultasjoner, underernæring, vaksinasjon, svangerskapsomsorg, helsehjelp til kvinner etter fødsel og familieplanlegging. Vi gjennomfører i gjennomsnitt 266 konsultasjoner daglig på klinikken. Siden september 2021 har vi behandlet hundrevis av barn mot underernæring, og bare i desember hadde vi nesten 50 barn innlagt hver uke.

Fødselssykehus i Khost

I 2012 åpnet Leger Uten Grenser et døgnåpent fødselssykehus i Khost. Dette ble gjort for å dekke mangelen på svangerskaps-, fødsels- og barselhjelp i området.

Se gynekolog Tori Husum fortelle om sterke møter fra sitt oppdrag i Khost tidlig 2022.

Les også: Bli med gynekolog Tori Husum inn på fødselssykehuset i Khost.

Utfordringer på sykehuset som følge av covid-19

For å redusere risikoen for covid-19-smitte kunne ikke gravide kvinner ha med seg omsorgspersoner på sykehuset i en periode. Det gjorde at langt færre kvinner oppsøkte sykehuset for å føde, og det ble lagt mer press på andre sykehus i området.

Totalt falt antall fødsler på klinikken med 38 prosent. Det gjorde at vi etter hvert åpnet for at omsorgspersoner kunne få være med på sykehuset, og antall fødsler økte. Bare i desember 2020 ble det født 1000 barn på klinikken.

En kirurg fra Leger Uten Grenser utfører et keisersnitt på Boost sykehuset i Lashkar Gah i Afghanistan. Foto: Kadir Van Lohuizen/Leger Uten Grenser

 

Akutt helsehjelp i Lashkar Gah city i Helmand-provinsen

Boost Hospital i Lashkar Gah har i mer enn et tiår gjentatte ganger blitt rammet av de voldelige kampene i landet. Fra mai 2021 var byen preget av harde kamper, og situasjonen eskalerte i august. Teamene våre på sykehuset fikk inn mange pasienter som hadde blitt skadet i kryssilden. Leger Uten Grenser støtter en rekke avdelinger på Boost Hospital. Dette inkluderer blant annet akuttmottaket. Fra mai til slutten av juli 2021 behandlet vi 482 pasienter for krigsskader på sykehuset. Hundrevis av barn har også fått behandling mot underernæring i Helmand-provinsen siden september i fjor.

Resistent tuberkulose i Kandahar

Resistent tuberkulose (DR-TB) er en stor helseutfordring i Afghanistan, som forverres av mangel på kunnskap om sykdommen og et mangelfullt behandlingstilbud. Siden 2016 har vi støttet det nasjonale tuberkuloseprogrammet i Kandahar-provinsen med diagnostisering og behandling.

I desember 2019 startet vi med å gi pasienter en nyere behandlingsform mot resistent tuberkulose. Det innebærer at de ikke lenger trenger å få smertefulle injeksjoner, men heller kan ta piller. Resultatene er lovende så langt. Siden usikkerhet i området gjør det vanskelig for pasienter å besøke helsesentrene for oppfølging gir vi dem ekstra medisiner i tilfelle de ikke får kommet seg til sykehus eller helsesentre.

I 2020 støttet vi også helsedepartementet med å identifisere og sette i gang behandling for resistent tuberkulose-pasienter i Sarpoza-fengselet. Vi støttet også helsemyndighetene med tuberkulosebehandling på Mirwais-regional-sykehus.

Les mer: Tuberkulose

Bismillah og datteren Najiba kommer fra et krigsherjet område utenfor Herat, og oppsøkte barneklinikken vår for internt fordrevne. Da bildet ble tatt behandler Leger Uten Grenser rundt 266 pasienter daglig. Foto: Andrew Quilty

 

Traumesenter i Kunduz

I oktober 2015 ble traumesykehuset vårt i Kunduz i Afghanistan bombet i et amerikansk luftangrep. 42 personer mistet livet i angrepet. Etter angrepet innledet vi forhandlinger med alle parter i konflikten og vektla behovet for å beskytte helsehjelp i krig- og konfliktområder.

Les mer: Angrep på helsehjelp

I 2020 ble aktivitetene våre i Kunduz hardt rammet av covid-19. Vi klarte likevel å gjenoppta byggingen av det nye traumesenteret vårt i september 2020.

Covid-19-respons i Kabul og Herat

Det første tilfellet av covid-19 ble registrert i Herat i slutten av februar 2020. Kabul og Herat ble episentrene for utbruddet. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til hvor mange som faktisk ble smittet av viruset på grunn av manglende testkapasitet.

I Kabul drev vi smitteforebyggende arbeid og ga opplæring til lokale helsearbeidere. Disse aktivitetene ble stoppet etter angrepet på fødeavdelingen vår.

I april 2020 støttet vi regionalsykehuset i Herat med å prioritere pasienter basert etter ulike akutte medisinske behov. I juni åpnet vi også et covid-19 behandlingsenter i byen med 32 sengeplasser. Der fokuserte vi på gi oksygenbehandling til alvorlig syke covid-19-pasienter.

Angrep på fødeavdeling i Kabul

Leger Uten Grenser drev frem til midten av mai 2020 en døgnåpen fødselsavdeling på Dasht-e-Barchi-sykehuset i Kabul. Dette var det eneste sykehuset for akutte fødselskomplikasjoner i et området med over én million mennesker og rask befolkningsvekst.

Arbeidet ble dessverre avsluttet grunnet sikkerhetsmessige hensyn etter det forferdelige angrepet på avdelingen i mai 2020 der 24 mennesker mistet livet. Blant dem var 16 mødre, to barn og en av våre jordmødre.

Les mer: – De kom for å drepe mødrene

Mødreavdelingen på sykehuset dagen etter det forferdelige angrepet i midten av 2020. Foto: Frederic Bonnot/Leger Uten Grenser

 

 HVORFOR ER VI I AFGHANISTAN 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen