Afghanistan

Foto: Sandra Calligaro

Afghanistan


Konflikt har preget landet i mer enn 40 år og det er store medisinske behov som ikke dekkes.

Hjem > Land > Afghanistan
Oppdatert 10.01.2022
        

Dette er situasjonen 

Afghanistan har lidd under kronisk ustabilitet og konflikt i en årrekke som har etterlatt økonomien og infrastrukturen i ruiner. Landet har høy mor-og spedbarnsdødelighet, og det er begrenset tilgang på helsehjelp – særlig i avsidesliggende områder. Hundretusener er også på flukt i eget land. 

Voldsøkning i 2021 

Volden i Afghanistan økte kraftig fra mai som følge av kamper mellom afghanske styrker og Taliban. Dette hindret folks tilgang til medisinsk behandling, og tallet på skudd- og eksplosjonsskadde og drepte, steg raskt. Kamphandlingene har samtidig tvunget et stort antall mennesker på flukt. Vi behandler skadde i fem byer i Afghanistan, i tillegg til våre vanlige prosjekter. Helsebehovene er store og helsevesenet er under stort press. 

Les mer: Vi fortsetter å gi helsehjelp i Afghanistan

Hva gjør vi? 

Leger Uten Grenser startet å jobbe i Afghanistan for første gang i 1980, og har i dag prosjekter i Herat, Khost, Kandahar, Lashkar Gah og Kunduz. I 2020 ble det innført smittevernstiltak for å redusere risikoen for spredning av viruset i alle prosjektene våre i landet.   

Vi assisterte blant annet ved flere enn 36.300 fødsler, utførte 130.500 pasientkonsultasjoner og utførte 6990 omfattende kirurgiske inngrep i Afghanistan i 2020. 

Fødselsklinikken i Khost 

I 2012 åpnet Leger Uten Grenser en døgnåpen fødselsklinikk i Khost. Dette ble gjort for å dekke mangelen på svangerskaps-, fødsels- og barselhjelp i området. For å redusere risikoen for smitte av covid-19 kunne ikke gravide kvinner ha med seg omsorgspersoner på sykehuset i en periode. Det gjorde at langt færre kvinner oppsøkte sykehuset for å føde, og det ble lagt mer press på andre sykehus i området. Totalt falt antall fødsler på klinikken med 38 prosent. Det gjorde at vi etter hvert åpnet for at omsorgspersoner kunne få være med på sykehuset, og antall fødsler økte. Bare i desember 2020 ble det født 1000 barn på klinikken. 

Angrep på fødeavdeling i Kabul 

Leger Uten Grenser drev frem til midten av mai 2020 en døgnåpen fødselsavdeling på Dasht-e-Barchi-sykehuset i Kabul. Dette var det eneste sykehuset for akutte fødselskomplikasjoner i et området med over én million mennesker og rask befolkningsvekst. Dette arbeidet ble dessverre avsluttet på grunn av sikkerhetshensyn etter det forferdelige angrepet på avdelingen i mai 2020. 24 mennesker mistet livet i angrepet, inkludert 16 mødre, to barn og en av våre jordmødre.  

Les mer: – De kom for å drepe mødrene 

Mødreavdelingen på sykehuset dagen etter det forferdelige angrepet. Foto: Frederic Bonnot/Leger Uten Grenser

 

Helsehjelp på Boost Hospital i Lashkar Gah 

Boost Hospital i Lashkar Gah har i mer enn et tiår gjentatte ganger blitt rammet av de voldelige kampene i landet. I oktober 2020 brøt det ut intense kamper rundt byen, og teamene våre på sykehuset fikk inn mange pasienter som hadde blitt skadet i kryssilden.  

Leger Uten Grenser støtter en rekke avdelinger på Boost Hospital. Dette inkluderer blant annet akuttmottaket, der vi tok imot rundt 300 pasienter daglig i 2020. Kombinasjonen av usikkerheten i området og covid-19-pandemien gjorde at mange pasienter utsatte å oppsøke helsehjelp og kom først når de var kritisk syke.  

Fra april 2020 drev vi også en covid-19 isolasjonsavdeling på sykehuset for spesielt sårbare pasienter, som for eksempel gravide kvinner, barn, tuberkulosepasienter og de som nylig hadde gjennomgått operasjoner.  

En kirurg fra Leger Uten Grenser utfører et keisersnitt på Boost sykehuset i Lashkar Gah i Afghanistan. Foto: Kadir Van Lohuizen/Leger Uten Grenser

 

Covid-19-respons i Kabul og Herat  

Det første tilfellet av covid-19 ble registrert i Herat i slutten av februar 2020. Kabul og Herat ble episentrene for utbruddet. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til hvor mange som faktisk ble smittet av viruset på grunn av manglende testkapasitet.  

I Kabul drev vi smitteforebyggende arbeid og ga opplæring til lokale helsearbeidere. Disse aktivitetene ble stoppet etter angrepet på fødeavdelingen vår.  

I april 2020 støttet vi regionalsykehuset i Herat med å prioritere pasienter basert etter ulike akutte medisinske behov. I juni åpnet vi også et covid-19 behandlingsenter i byen med 32 sengeplasser. Der fokuserte vi på gi oksygenbehandling til alvorlig syke covid-19-pasienter. 

Andre aktiviteter i Herat 

I 2018 åpnet vi en klinikk for internt fordrevne i utkanten av Herat. Her jobber teamene våre med pasientkonsultasjoner, underernæring, vaksinasjon, svangerskapsomsorg, helsehjelp til kvinner etter fødsel og familieplanlegging. Vi gjennomfører i gjennomsnitt 266 konsultasjoner daglig på klinikken.  

Bismillah og datteren Najiba kommer fra et krigsherjet område utenfor Herat, og oppsøkte barneklinikken vår for internt fordrevne.
Her behandler Leger Uten Grenser rundt 266 pasienter daglig. Foto: Andrew Quilty

 

Resistent tuberkulose i Kandahar 

Resistent tuberkulose (DR-TB) er en stor helseutfordring i Afghanistan, som forverres av mangel på kunnskap om sykdommen og et mangelfullt behandlingstilbud. Siden 2016 har vi støttet det nasjonale tuberkuloseprogrammet i Kandahar-provinsen med diagnostisering og behandling.  

I desember 2019 startet vi med å gi pasienter en nyere behandlingsform mot resistent tuberkulose. Det innebærer at de ikke lenger trengte å få smertefulle injeksjoner men heller kunne ta piller. Resultatene er lovende så langt. Siden usikkerhet i området gjør det vanskelig for pasienter å besøke helsesentrene for oppfølging gir vi dem ekstra medisiner i tilfelle de ikke får kommet seg til sykehus eller helsesentre.   

I 2020 støttet vi også helsedepartementet med å identifisere og sette i gang behandling for resistent tuberkulose-pasienter i Sarpoza-fengselet. Vi støttet også helsemyndighetene med tuberkulosebehandling på Mirwais-regional-sykehus.  

Les mer: Tuberkulose

Traumesenter i Kunduz 

I oktober 2015 ble traumesykehuset vårt i Kunduz i Afghanistan bombet i et amerikansk luftangrep. 42 personer mistet livet i angrepet. Etter angrepet innledet vi forhandlinger med alle parter i konflikten og vektla behovet for å beskytte helsehjelp i krig- og konfliktområder.  

Les mer: Angrep på helsehjelp 

I 2020 ble aktivitetene våre i Kunduz hardt rammet av covid-19. Vi klarte likevel å gjenoppta byggingen av det nye traumesenteret vårt i september 2020.  

I likhet med alle prosjektene våre er det ulovlig å ta med våpen inn på sykehus eller klinikker vi driver. Derfor er det skilt hvor dette blir kommunisert flere steder, også på bilene våre. Bildet er fra Kabul.
Foto: Francois Dumont

 


 

 HVORFOR ER VI I AFGHANISTAN 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen