Afghanistan

Foto: Kadir Van Lohuizen

Afghanistan


I Afghanistan er det store medisinske og humanitære behov som forverres av den pågående konflikten og den kroniske ustabiliteten som har preget landet i en årrekke.

Hjem > Land > Afghanistan
Oppdatert 10.10.2018
        

Det er store medisinske behov i landet og Leger Uten Grenser jobber blant annet med akutt medisinsk helsehjelp og mor og barnehelsetjenester. 

Landet har et av de høyeste mor-og barnedødelighetene i verden, og det er begrenset tilgang på helsehjelp- særlig i avsidesliggende områder

Leger Uten Grenser assisterte blant annet ved flere enn 70.000 fødsler i landet i fjor. Det tilsvarer en fjerdedel av alle fødslene vi assisterte i alle våre prosjekter i 2017. 

Konflikten i Afghanistan ble i løpet av 2017 stadig mer intens, og de allerede enorme medisinske behovene samt antall pasienter som oppsøker helsehjelp gjennom Leger Uten Grensers prosjekter i landet fortsatte å øke gjennom 2017.

Les mer: Leger Uten Grensers siste nyheter fra Afghanistan

Les mer:  Hvordan jobber vi i konfliktområder

 

Vårt arbeid i 2017

Artikkelen fortsetter under videoen

 

Sykehuset Ahmad Shah Baba i Kabul 

Hovedstaden Kabul har opplevd en massiv befolkningsvekst, og byens helsetjenester har ikke kapasitet til ikke å dekke de medisinske behovene. Ahmad Shah Baba distriktsykehus i Øst-Kabul skal stå for helsetilbudet til over 1,2 millioner mennesker. Siden 2009 har Leger Uten Grenser bistått sykehuset med behandling, både poliklinisk og ved innleggelse, med et spesielt fokus på mødrehelse og akutthjelp. 

Her behandler også teamene våre barnesykdommer og barn som lider av underernæring, samt tilbyr familieplanlegging, vaksinasjon og andre helsefremmende tiltak. I tillegg støtter vi sykehusets laboratorium, røntgenavdeling og tuberkulosebehandling. I 2016 startet Leger Uten Grenser også et program for behandling av kroniske ikke-smittsomme sykdommer som diabetes, høyt blodtrykk, kronisk bronkitt, astma og epilepsi. 

I 2017 gjennomførte Leger Uten Grenser 116.000 pasientkonsultasjoner og flere enn 2000 pasienter ble innlagt hver måned på sykehuset.  I tillegg ble 20.000 barn født på sykehuset, noe som tilsvarer nesten 60 fødsler om dagen. 

 

Artikkelen fortsetter etter bildet

VÅPENFORBUD: På Ahmad Shah Baba distriktsykehus i Øst-Kabul er det uglovelig å ha med våpen inn, som på alle sykehus hvor Leger Uten Grenser jobber. Her er en av være biler på vei inn hovedporten til sykehuset. Foto: Francois Dumont

 

Traumebehandling i Kunduz


Etter at USA i oktober 2015 bombet Leger Uten Grensers sykehus i Kunduz, hvor 42 mennesker ble drept, innledet organisasjonen forhandlinger med alle parter i konflikten om at medisinsk bistand fortsatt må anses og behandles som en nøytral aktør. 

I slutten av 2016 oppnådde Leger Uten Grenser endelig løfter fra disse partene om at helsepersonell og pasienter vil bli holdt unna angrep, og at medisinsk hjelp skal kunne gis til alle i nød, uavhengig av etnisitet og politisk overbevisning. 

Selv om dette er vanskelig å garantere i krigsområder, bestemte vi at de løftene og forpliktelsene som ble lovet gjorde at vi kunne starte opp prosjekterer igjen i Kunduz. 

Les mer om angrep på sykehus

Leger Uten Grenser startet prosessen i juli 2017 med å åpne en poliklinikk for ikke akutte-pasienter med mindre brannsår, sår fra tidligere kirurgiske inngrep, mindre traumeskader eller sykdommer som diabetes som forårsaker kroniske hudskader. 

I tillegg fortsetter Leger Uten Grenser å drive en klinikk i Chardara-distriktet utenfor byen, og planlegger å åpne et nytt traumesykehus i Kunduz i 2019.
 

Artikkelen fortsetter etter bildet

REHABILITERING: ET av Leger Uten Grensers team jobber hardt med rehabilitering i operasjonsstua på Dasht-e-Barchi-sykehuset i Kabul. Foto: Amador Gullar

 

Dasht-e-Barchi-sykehuset i Kabul

Leger Uten Grenser samarbeider med helsemyndighetene om et døgnåpent helsetilbud på Dasht-e-Barchi-sykehuset i Kabul. Dette er det eneste sykehuset for akutte fødselskomplikasjoner i et området med over én million mennesker og rask befolkningsvekst. 

Leger Uten Grenser driver operasjons- og fødestuen, samt kirurgienheten for keisersnitt og andre kompliserte fødsler. I tillegg driftes en enhet med 30 sengeplasser for mødre, et restitusjonsrom, og 20 sengeplasser til mødre på nyfødtavdelingen. Leger Uten Grenser tilbyr også vaksinasjon og driver sykehusets laboratorium, blodbank og steriliseringsavdeling. 

I løpet av 2017 assisterte Leger Uten Grenser nesten 16.000 fødsler, hvorav en tredjedel innebar komplikasjoner. 

Les mer om mor-barn-helse

Mot slutten av 2017 begynte Leger Uten Grenser å støtte et annet sykehus i området med ansatte, opplæring og nødvendige medisiner for å styrke svangerskapshelsetjenestene på sykehuset. Målet er at personalet på Dasht-e-Barchi skal kunne henvise flere av de vanlige fødslene til andre sykehus og klinikker, og heller fokusere på de kompliserte tilfellene og samtidig opprettholde en høy kvalitet på tilbudet.

 

Artikkelen fortsetter etter bildet

BILBOMBE: Taj Mohammed kjørte motorsykkel sammen med sønnen da en bilbombe sprengte rett ved. Han behandles nå for benbrudd på Boost sykehuset i Afghanistan. Taj Mohammed er fra Marjah-distriktet, hvor det er hyppige kamper mellom regjeringsstyrker og Taliban. Foto: Kadir Van Lohuizen

 

Boost Hospital i Lashkar Gah


Siden 2009 har Leger Uten Grenser støttet sykehuset Boost i Lashkar Gah i Helmand-provinsen. Dette er ett av tre sykehus man kan henvise pasienter til i sørlige Afghanistan. Helmand-provinsen er veldig berørt av den pågående konflikten, og den usikre reiseveien gjør det vanskelig å komme seg til sykehuset, særlig for dem som bor utenfor byen.

Med årene har det blitt flere Leger Uten Grenser-ansatte på sykehuset og de har utført større byggeprosjekter, som restaurering av den opprinnelige sykehusbygningen og fødeavdelingen.

Leger Uten Grenser støtter sykehusets indremedisinske avdeling, intensivavdeling og akuttmottak. Organisasjonen overvåker også tuberkulosepasienter, samt administrerer og arbeider på isolatavdelingen for smittsomme sykdommer.

Sykehuset har vokst de siste årene og har nå 353 sengeplasser. Ved flere anledninger i løpet av året har behovene overskredet kapasiteten. I 2017 bistod Leger Uten Grenser ved 11.000 fødsler og utførte mer enn 90.000 akutte pasientkonsultasjoner. 

På sykehuset er det en nyfødtavdeling, samt en barneavdeling med 109 sengeplasser, medregnet en enhet for behandling av feil- og underernæring. I 2017 ble nesten 3500 barn behandlet for alvorlig underernæring ved avdelingen, 40 prosent mer enn året før. 
 


Fødselsklinikken i Khost


I 2012 åpnet Leger Uten Grenser en barneklinikk i Khost øst i Afghanistan. Dette ble gjort for å dekke mangelen på svangerskaps-, fødsels- og barselhjelp i området. Takket være Khost-klinikken har man lyktes i å redusere antall mødre- og spedbarnsdødsfall drastisk; dette ved at sykehuset gir et trygt miljø for fødende kvinner og et gratis tilbud gitt av et hovedsakelig kvinnelig medisinsk personell. 

Antall fødsler i året på klinikken fortsetter å øke, og i 2017 assisterte personalet nesten 23.000 fødsler

Nå støtter Leger Uten Grenser fem helsesentre i utkanten av Khost-provinsen, to flere enn i fjor. Dette er for å gi mer hjelp i distriktet ved vanlige fødsler. Her også er målet å få ned antallet ukompliserte fødsler og på den måten kan helsearbeiderne på Khost-klinikken fokusere på pasienter med komplikasjoner.  

 

Artikkelen fortsetter etter bildet

KEISERSNITT: En kirurg fra Leger Uten Grenser utfører et keisersnitt på Boost sykehuset i Lashkar Gah i Afghanistan. Foto: Kadir Van Lohuizen

 

Tuberkulosebehandling i Kandahar

I 2016 begynte Leger Uten Grenser å diagnostisere og behandle multiresistent tuberkulose i Kandahar-provinsen, og det ble åpnet et laboratorium og mulighet for innleggelse. 

I 2017 ble de første pasientene utskrevet etter velykket behandling.  

Siden prosjektet startet, har 41 pasienter blitt diagnostisert og 13 av dem startet på en behandling hvor det brukes nye medisiner. En behandlingsform som tar ni måneder istdenfor 20. Denne behandlingen kurerer flere pasienter, fører til færre bivirkninger og bedrer pasientenes livskvalitet. 

Les mer om tuberkulose

Leger Uten Grenser bidrar også med helsepersonell til Mirwais sykehuset. Her driver vi også med opplæring av helsearbeidere til andre medisinske enheter for å øke kompetansen til å avdekke tilfeller av tuberkulose.

 

 

 

 


 

 HVORFOR ER VI I AFGHANISTAN 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen