Pakistan

Foto: Leger Uten Grenser / Sara Farid

Pakistan


I store deler av Pakistan lider spesielt kvinner og barn av mangel på helsetjenester. Det er derfor et viktig fokusområde for Leger Uten Grenser, og vi behandler mange underernærte barn, jobber med svangerskapsoppfølging og gir livreddende fødselshjelp.

Hjem > Land > Pakistan
Oppdatert 10.01.2020
        

 

Tilgang til helsetjenester er manglende, særlig for kvinner og barn. Altfor mange kvinner dør som følge av fødselskomplikasjoner, og spedbarnhelse er svært begrenset i store deler av landet. Leger Uten Grenser fortsetter å støtte de pakistanske helsemyndighetene for å dekke de største behovene.
Leger Uten Grenser startet for første gang prosjekter i Pakistan i 1986 og jobber i dag i fem provinser. Her gir vi helsehjelp til lokalsamfunn i avsidesliggende områder hvor tilgang på helsetjenester er begrenset, i slumområder og i konfliktsoner.

Vårt arbeid 2017

Mor- og barnehelse i Balochistan.

Like ved den afghanske grensen jobber Leger Uten Grenser med de regionale helsemyndighetene på Chaman distriktssykehus. Her jobber vi med reproduktiv helse og helsehjelp for barn og nyfødte. Teamene våre driver også akuttmottaket og tilbyr observasjon og poliklinisk ernæringshelsehjelp til barn under fem år. Helsetjenestene er tilgjengelige for lokale innbyggere, afghanske flyktninger, og de som krysser grensen for å oppsøke legehjelp.

I de østlige regionene Jaffarabad og Naseerabad støtter Leger Uten Grenser en klinikk hvor alvorlig underernærte barn kan legges inn til observasjon. På sykehuset i Dera Murad Jamali jobber vi på nyfødtavdelingen, barnehelseavdelingen og gir reproduktiv helsehjelp. Vi har også team som driver et ernæringsprosjekt hvor vi bruker mobile klinikker og helseposter. Et ernæringsprosjekt ble også startet i Manjo Shuri i 2017 etter at vi så det var store behov.

I 2017 ble totalt 453 nyfødte og 600 alvorlig underernærte barn innlagt på Leger Uten Grensers barnesykehus i Quetta. Sykehuset har 60 senger, men ble i oktober 2017 lagt ned etter seks år.

I Kuchlak, som ligger rundt 20 kilometer nord for Quetta, driver Leger Uten Grenser en klinikk som blant annet jobber med ernæringshelsehjelp til barn under fem år, og har en døgnåpen akuttavdeling for svangerskapsbehandling og mentalhelsehjelp. Pasienter med akutte svangerskapskomplikasjoner blir henvist videre til Quetta.

I 2017 behandlet Leger Uten Grenser 2823 pasienter for kutan leishmaniasis ved Kuchlak mor og barn-klinikk, Bolan Medical Complex-sykehuset og Benazir Bhutto-sykehuset i Mari Abad.

 
Artikkelen fortsetter under bildet. 

QUETTA: Et spedbarn ved nyfødtavdelingen i Quetta. Foto: Amandine Colin

 

Mor- og barnhelse i Khyner Pakhtunkhwa

Leger Uten Grenser driver et omfattende, døgnåpent prosjekt som jobber med mødre og nyfødte på kvinnesykehuset i Peshawar. Flere pasienter blir også henvist til sykehuset fra områdene rundt Peshawar og FATA. Sykehuset har 24 sengeplasser for svangerskapspasienter og en fløy med 18 senger for tidligfødsler og alvorlig syke spedbarn. I 2017 assisterte Leger Uten Grenser ved 3687 fødsler på dette sykehuset.

Rundt 200 kilometer nord for Peshawar, i Timergara, støtter Leger Uten Grenser distriktsykehusets akuttmottak og tilbyr omfattende svangerskapsbehandling. I 2017 var vi med på flere enn 10.000 fødsler og barselsklinikken ble utvidet fra 18 til 34 sengeplasser. I tillegg ble det bygget et såkalt «kangaroo care» rom. «Kangaroo care» er et behandlingsalternativ til kuvøser og brukes ofte i land eller områder hvor kuvøser ikke er tilgjengelige. Behandlingsformen går ut på at mødre bærer barnet sitt tett inntil brystet for å bedre regulere barnets kroppstemperatur.

Til sammen fikk 160.000 pasienter helsehjelp på akuttmottaket i 2017.


Artikkelen fortsetter under bildet 

CHAMAN: Atiq-ullah og Mariya med bestemødrene deres utenfor klinikken i Chaman i 2014. Foto: Sa'adia Khan

 

Behandling mot hepatitt C og fødselshjelp i Karachi

Machar Colony-slummen i Karachi er veldig tett befolket, hvor rundt 150.000 mennesker mangler godt vann- og sanitæranlegg. Dette øker risikoen for smittsomme sykdommer.

Leger Uten Grenser startet i samarbeid med SINA Health Education & Welfare Trust, en hepatitt C-klinikk i Machar-Colony-slummen hvor vi tester og behandler pasienter mot viruset som er svært utbredt i landet. I 2017 startet 773 pasienter behandling for hepatitt C, 692 fullførte behandlingen. Våre team i

Machar Colony assisterer også ved fødsler, utfører helseinformasjonsarbeid, og gir mental helsehjelp. I slutten av 2017 ble stabiliseringsenheten på denne klinikken stengt.
 

Les mer om arbeidet med hepatitt C her

Artikkelen fortsetter under bildet

TRILLINGER: De ett år gamle trillingene Haniya, Iftikhar og Taha ble behandlet på Leger Uten Grensers enhet for nyfødte i Dera Murad Jamali, i Nasserbad-distriktet. Babyene ble fraktet dit på grunn av lav fødselsvekt. Foto: Nasir Ghafoor

 

Nødrespons

I august 2017 startet Leger Uten Grenser en helseinformasjonskampanje i forbindelse med et utbrudd av denguefeber i Peshawar. Her besøkte teamene våre flere enn 1720 husstander og snakket om forebyggende tiltak mot denguefeber til rundt 13.500 mennesker.

Artikkelen fortsetter etter videoen

VIDEO: Tilbake fra Pakistan: Hva er egentlig hepatitt C? 

Mistet tillatelsen til å arbeide i Federally Administered Tribal Areas-provinsen (FATA)

I 2017 ble vi nødt til å avslutte prosjektene våre i FATA-provinsen fordi myndighetene i Kurram og Bajaur valgte å ikke fornye lisensen vår. Det ble ikke gitt noen begrunnelse for dette, og nedleggelsen av helsesentrene vil få negative konsekvenser for pasientene våre som var avhengig av helsetjenestene våre.  

Leger Uten Grenser har tilbudt helsehjelp i Kurram i 14 år, og i Sadda har Leger Uten Grenser drevet den polikliniske barneavdelingen og observasjonsavdelingen. Våre team har også behandlet pasienter for hudinfeksjonen kutan leishmaniasis.

I Alizai drev Leger Uten Grenser den polikliniske barneavdelingen og observasjonsrommet. Til sammen har Leger Uten Grenser utført 26.567 pasientkonsultasjoner i Sadda and Alizai.

I Bajaur har vi jobbet på den polikliniske avdelingen, akuttmottaket og svangerskapsavdelingen på Tehsil-sykehuset i Nawagai siden 2013. I denne regionen ser vi at helsebehovet er stort, da det hvert år er en økning av pasienter som oppsøker helsetjenestene våre. Mellom 1. januar og 13. november 2017 behandlet vi 17.194 pasienter og assisterte ved 1311 fødsler.

 

 

 HVORFOR ER VI I PAKISTAN 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen