Pakistan

Foto: Nasir Ghafoor

Pakistan


I Pakistan jobber Leger Uten Grenser med mor-barn-helse, hepatitt C, kutan leishmaniasis og vi rykker ut under sykdomsutbrudd og etter naturkatastrofer. 

Hjem > Land > Pakistan
Oppdatert 28.09.2022
        

Dette er situasjonen i Pakistan: 

Pakistan ligger sør i Asia og grenser til blant annet India og Afghanistan. Tilgangen til gratis helsetjenester i landet er svært begrenset, spesielt for kvinner og barn som bor i avsidesliggende områder. Mange har heller ikke råd til å benytte seg av de helsetjenestene som er tilgjengelige, og kvinner i Pakistan dør av fødselskomplikasjoner som kan forebygges. Intensivpleie for nyfødte er også utilgjengelig i mange områder. Som et resultat av det manglende helsetilbudet, er det estimert at ett av 11 barn dør før de fyller fem år. 

Artikkelen fortsetter under bildet

Subhan beroliger datteren Afia mens hun får behandling for kutan leishmaniasis ved Leger Uten Grensers behandlingssenter i Peshawar. Foto: Leger Uten Grenser / Nasir Ghafoor

 

Hva gjør vi i Pakistan?

Leger Uten Grenser har jobbet i Pakistan siden 1986. Her jobber vi mye med mor-barn-helse. Vi jobber også med reproduktive helsetjenester, fødselshjelp og behandling av underernæring. Det er også en høy forekomst av hepatitt C, og vi har et eget prosjekt dedikert til dette i Machar Colony.

Vi jobber også med behandling av hudsykdommen kutan leishmania, og rykker ut i sykdomsutbrudd og etter naturkatastrofer.  I 2020 ble vi også en del av korona-responsen og har hatt en rekke aktiviteter på dette flere steder i landet. 

I 2020 assisterte Leger Uten Grenser ved 31.500 fødsler og behandlet 4800 mennesker for kutan leishmaniasis i Pakistan. Vi behandlet også 9109 barn mot underernæring, og hadde 170 korona-pasienter i behandling. Vi rykket også ut da Sindh’s Dadu distriktet ble rammet av flom, hvor vi blant annet behandlet 4000 mennesker gjennom mobile klinikker og vi delte ut nødhjelpspakker. 

Artikkelen fortsetter under bildet

En av våre sykepleiere gir pustestøtte til et nyfødt barn i Timergara. Foto: Leger Uten Grenser / Nasir Ghafoor

 

Flomkatastrofe

Millioner av mennesker har mistet hjemmene sine som følge av flommen, og bor nå i midlertidige hjem. Det er fortsatt vanskelig å nå flere landsbyer på grunn av ødelagte veier og broer. Infrastrukturen i landet, inkludert offentlige sykehus og klinikker, har også blitt rammet av flommen. Dette går utover folks tilgang til medisinsk hjelp, blant annet for å få behandling mot kroniske sykdommer eller svangerskaphelsehjelp. Dette er nesten umulig i noen områder.

Den siste måneden har vi startet med å respondere i Balutsjistan, Sindh og Khyber Pakhtunkhwa. Teamene våre driver mobile klinikker, deler ut nødhjelpsartikler og sørger for rent drikkevann. Vi holder også på med å kartlegge behovene i Punjab-provinsen. 

Teamene våre har behandlet et økende antall pasienter med alvorlig diaré, malaria, denguefeber, luftveisinfeksjoner, samt hud og øyeinfeksjoner. Dette kommer av mangel på tilgang til rent vann og gode nok sanitærfasiliteter. Vannet fra flommen skaper også grobunn for mygg som kan spre vektorbårne sykdommer. Vi ser også en skarp økning i antall malaria-tilfeller, og Leger Uten Grensers team er nå bekymret for mangelen på malariamedisiner. Vil vil fortsette å øke responsen vår de kommende ukene, og jobber for at medisiner blir gjort tilgjengelig for den rammede befolkningen.    

Les mer: Fem ting du må vite om flomkatastrofen i Pakistan. 

Les mer: Pakistan: Flommen vil prege befolkningen i flere måneder fremover

Covid-19-respons i Pakistan 2020

Leger Uten Grenser hadde gjennom 2020 en rekke aktiviteter innen forebygging, screening og behandling av korona i noen av de hardtest rammede områdene i Pakistan. 

I Timergara drev vi i 2020 en isolasjonsavdeling for milde og moderate covid-19-tilfeller. Våre team screenet også i i en periode i gjennomsnitt 950 personer med symptomer daglig, og ga pasientkonsultasjoner til personer man mistenkte hadde viruset. I seks måneder drev vi en isolasjonsavdeling, og hadde plass til 30 innlagte pasienter. 

Da korona-viruset spredde seg til ansatte på kvinne-sykehuset vårt i Peshawar måtte vi midlertidig stenge prosjektet i seks uker. Etter omjusteringer på sykehuset, som blant annet innebar å opprette en egen isolasjonsavdeling og sette opp et eget screening-system, kunne vi fortsette prosjektet. 

I Chaman i Balochistan, på grensen mot Afghanistan, støttet vi en isolasjonsenhet på Killa Abdullah New District Headquarters hospital. Her jobbet vi med elektrisitet og avfallshåndtering, og smittevernsutstyr til helsearbeidere. Vi utførte også screeninger av alle som ankom sykehuset. 

I Karachi jobbet Leger Uten Grenser med helsemyndighetene med å dele ut 160.000 tøymunnbind som kunne gjenbrukes og 70.000 såpestykker til 20.00 husholdninger i Machar Colony. Dette er et tettbebodd slumområde hvor det er vanskelig å holde avstand. Gjennom fysisk tilstedeværelse og gjennom media utførte vi helseinformasjonsarbeid om hvordan forebygge smitte. 

Vi donerte også medisiner og smittevernsutstyr til myndighetene i Sindh and Khyber Pakhtunkhwa.

Artikkelen fortsetter under bildet

 

En lokal innbygger i Machar Colony mottar såpe, munnbind og en informasjonsbrosjyre fra våre team i Machar Colony.
Foto: Leger Uten Grenser / Nasir Ghafoor

 

Helsetjenester for kvinner og barn i Balochistan og Khybar Pakhtunkhwa 

Leger Uten Grenser jobber med reproduktive helsetjenester og gir helsehjelp til gravide kvinner under og etter fødsel fem forskjellige steder i Balochistan og Khybar Pakhtunkhwa. Våre døgnåpne fødselshjelpstjenester er tilgjengelige for lokale innbyggere, afghanske flyktninger og mennesker som krysser grensen fra Afghanistan for å oppsøke helsehjelp.   

Vi driver et barnesykehus i Quetta med plass til 60 innlagte pasienter. Her har vi også en nyfødtintensiv-avdeling og et ernæringssenter for barn under fem år som lider av alvorlig akutt underernæring. I Balochistan har vi også et ernæringssenter hvor vi behandler alvorlig underernærte barn.  

Artikkelen fortsetter under bildet

Sidra er lege og jobber for Leger Uten Grenser i Pakistan. Her gjennomfører hun en undersøkelse på nyfødtintensivavdelingen ved sykehuset vårt i Peshawar.
Foto: Leger Uten Grenser / Nasir Ghafoor 

 

Behandling av endemiske sykdommer 

Leger Uten Grenser leder fire behandlingssentre for kutan leishmaniasis i Pakistan. Denne sykdommen overføres gjennom å bli bitt av en sandflue, og karakteriseres ved skjemmende og smertefulle forandringer som skjer på eller under overflaten av huden. Selv om sykdommen ikke er livstruende, kan den utseendemessige forandringen føre til stigmatisering og diskriminering. Sykdommen er endemisk i deler av Pakistan, men behandlingen er enten utilgjengelig eller for dyr for de aller fleste.  

Som en konsekvens av dette er Pakistan i stor grad avhengige av internasjonale organisasjoner som Leger Uten Grenser for medisinsk behandling. I tillegg til diagnostisering og behandling, gjennomfører teamene våre helseinformasjonsarbeid og gir psykologisk rådgivning. 

Pakistan har også en av de største forekomstene av hepatitt C i verden. I Machar Colony, et tett befolket slumområde i Karachi, har Leger Uten Grenser gjennomført 8740 pasientkonsultasjoner for hepatitt C.  

Les mer: Vårt arbeid med hepatitt C

 

 

 HVORFOR ER VI I PAKISTAN 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen