Pakistan

Foto: Zahra Shoukat/ Leger Uten Grenser

Pakistan


I Pakistan jobber Leger Uten Grenser med mor-barn-helse, hepatitt C, kutan leishmaniasis og vi rykker ut under sykdomsutbrudd og etter naturkatastrofer. 

Hjem > Land > Pakistan
Oppdatert 02.05.2023
        

Dette er situasjonen i Pakistan: 

Pakistan ligger sør i Asia og grenser til blant annet India og Afghanistan. Tilgangen til gratis helsetjenester i landet er svært begrenset, spesielt for kvinner og barn som bor i avsidesliggende områder. Mange har heller ikke råd til å benytte seg av de helsetjenestene som er tilgjengelige, og kvinner i Pakistan dør av fødselskomplikasjoner som kan forebygges. Intensivpleie for nyfødte er også utilgjengelig i mange områder. Som et resultat av det manglende helsetilbudet, er det estimert at ett av 11 barn dør før de fyller fem år. 

Flomkatastrofen høsten 2022

Millioner av mennesker mistet hjemmene sine som følge av flommen, og bodde i midlertidige hjem. Flere landsbyer var vanskelig å nå på grunn av ødelagte veier og broer. Infrastrukturen i landet, inkludert offentlige sykehus og klinikker, ble også blitt rammet av flommen. Det gikk utover folks tilgang til medisinsk hjelp, blant annet for å få behandling mot kroniske sykdommer eller svangerskaphelsehjelp. Det var nesten umulig i noen områder.

Leger Uten Grenser hadde team i Balutsjistan, Sindh og Khyber Pakhtunkhwa. Her ble det drevet mobile klinikker, delt ut nødhjelpsartikler og vi jobbet med tilgang til rent drikkevann. 

I september så teamene våre en økning i diaré, malaria, denguefeber, luftveisinfeksjoner, samt hud og øyeinfeksjoner. Det kom av mangel på tilgang til rent vann og gode nok sanitærfasiliteter. Vannet fra flommen skapte også grobunn for mygg som kan spre vektorbårne sykdommer. Vi så også en skarp økning i antall malaria-tilfeller. 

Les mer: Pakistan: Flommen vil prege befolkningen i flere måneder fremover

En av våre sykepleiere gir pustestøtte til et nyfødt barn i Timergara. Foto: Leger Uten Grenser / Nasir Ghafoor

 

Hva gjør vi i Pakistan?

Leger Uten Grenser har jobbet i Pakistan siden 1986. Her jobber vi mye med mor-barn-helse. Vi jobber også med reproduktive helsetjenester, fødselshjelp og behandling av underernæring. Det er også en høy forekomst av hepatitt C, og vi har et eget prosjekt dedikert til dette i Machar Colony.

Vi jobber også med behandling av hudsykdommen kutan leishmania, og rykker ut i sykdomsutbrudd og etter naturkatastrofer.  I 2020 ble vi også en del av korona-responsen og har hatt en rekke aktiviteter på dette flere steder i landet. 

I 2021 assisterte Leger Uten Grenser ved 19.100 fødsler og behandlet 6200 mennesker for kutan leishmaniasis i Pakistan. Vi behandlet også 10.500 barn mot underernæring, og administrerte 10.700 korona-vaksinedoser. I 2022 rykket vi også ut i de hardest rammede områdene etter katastrofeflommen som rammet millioner av mennesker. 

Les mer: Fem ting du må vite om flomkatastrofen i Pakistan. 

En lokal innbygger i Machar Colony mottar såpe, munnbind og en informasjonsbrosjyre fra våre team i Machar Colony.
Foto: Leger Uten Grenser / Nasir Ghafoor

 

Helsetjenester for kvinner og barn i Balochistan og Khybar Pakhtunkhwa 

Leger Uten Grenser jobber med reproduktive helsetjenester og gir helsehjelp til gravide kvinner under og etter fødsel fem forskjellige steder i Balochistan og Khybar Pakhtunkhwa. Våre døgnåpne fødselshjelpstjenester er tilgjengelige for lokale innbyggere, afghanske flyktninger og mennesker som krysser grensen fra Afghanistan for å oppsøke helsehjelp.   

Vi driver et barnesykehus i Quetta med plass til 60 innlagte pasienter. Her har vi også en nyfødtintensiv-avdeling og et ernæringssenter for barn under fem år som lider av alvorlig akutt underernæring. I Balochistan har vi også et ernæringssenter hvor vi behandler alvorlig underernærte barn.  

Behandling av smitsomme sykdommer 

Leger Uten Grenser leder fire behandlingssentre for kutan leishmaniasis i Pakistan. Denne sykdommen overføres gjennom å bli bitt av en sandflue, og karakteriseres ved skjemmende og smertefulle forandringer som skjer på eller under overflaten av huden. Selv om sykdommen ikke er livstruende, kan den utseendemessige forandringen føre til stigmatisering og diskriminering. Sykdommen er endemisk i deler av Pakistan, men behandlingen er enten utilgjengelig eller for dyr for de aller fleste.  

Som en konsekvens av dette er Pakistan i stor grad avhengige av internasjonale organisasjoner som Leger Uten Grenser for medisinsk behandling. I tillegg til diagnostisering og behandling, gjennomfører teamene våre helseinformasjonsarbeid og gir psykologisk rådgivning. 

Pakistan har også en av de største forekomstene av hepatitt C i verden. I Machar Colony, et tett befolket slumområde i Karachi, har Leger Uten Grenser behandler hundrevis av pasienter mot sykdommen hvert år.

Les mer: Vårt arbeid med hepatitt C

Subhan beroliger datteren Afia mens hun får behandling for kutan leishmaniasis ved Leger Uten Grensers behandlingssenter i Peshawar. Foto: Leger Uten Grenser / Nasir Ghafoor

 

 HVORFOR ER VI I PAKISTAN 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen