Pakistan

Foto: Leger Uten Grenser / Sara Farid

Pakistan


I store deler av Pakistan lider spesielt kvinner og barn av mangel på helsetjenester. Det er derfor et viktig fokusområde for Leger Uten Grenser, og vi behandler mange underernærte barn, jobber med svangerskapsoppfølging og gir livreddende fødselshjelp.

Hjem > Land > Pakistan
        

Kvinner og barn har spesielt vanskelig for å få tilgang på helsehjelp. I rurale strøk dør kvinner av svangerskaps- og fødselskomplikasjoner som lett kunne vært unngått. Barseloppfølging er utilgjengelig i mange områder.

Ifølge Pakistans demokrati- og helseundersøkelse (Pakistan Democratic and Health Survey) dør hvert ellevte barn før fylte fem år. Leger Uten Grenser fortsetter å støtte de pakistanske helsemyndighetene for å dekke de største behovene.

Leger Uten Grenser har jobbet i Pakistan siden 1986 og gitt hjelp i naturkatastrofer og til ofre for konflikt. 

Vårt arbeid i 2016

Mor og barn-helse i Balochistan

Leger Uten Grenser driver et barnesykehus med 60 senger i Quetta. Sykehuset har en barselavdeling, en ernæringsklinikk for barn under fem år med alvorlig underernæring, og en isolasjonsavdeling. I 2016 ble 800 pasienter lagt inn på sykehuset, og 2385 barn ble behandlet for underernæring. Frem til april samme år styrte sykehuset også en pediatrisk avdeling. 
 
I Kuchlak 20 kilometer nord for Quetta, driver Leger uten Grenser en mor og barn-klinikk hvor vi tilbyr behandling ute i felt, ernæringsstøtte til barn under fem år, og akutt fødselshjelp 24 timer i døgnet. Pasienter med større fødselskomplikasjoner henvises til Quetta. Psykososiale konsultasjoner er også tilgjengelig ved klinikken. Frem til juli ga vi konsultasjoner ute i felt for barnehelse og seksuell helse.
 
Artikkelen fortsetter under bildet. 

QUETTA: Et spedbarn ved nyfødtavdelingen i Quetta. Foto: Amandine Colin

 
I hele 2016 ga våre team 39.527 konsultasjoner ute i felt og bistod i 4989 fødsler i denne byen. 

Ved Kuchlak og Benazir Bhutto-sykehuset i Mari Abad behandlet vi 2555 pasienter for kutan leishmaniasis
 
Nær den afghanske grensa samarbeider Leger Uten Grenser med helsemyndigheter på Chaman-distriktets hovedsykehus. Her jobber vi med reproduktiv helse, barnehelse og barselhelse.

I tillegg gir vi ernæringsbehandling til innlagte barn under fem år og barn utenfor sykehuset. Helsehjelpen på sykehuset er tilgjengelig for lokalbefolkningen, afghanske flyktninger, og mennesker som kommer over grensen for å få den helsehjelpen de trenger.

I 2016 ble 1060 pasienter lagt inn på barselavdelingen og pediatriavdelingen. 4080 fødsler ble bistått, inkludert 248 keisersnitt, og 1321 barn ble behandlet for underernæring. Leger Uten Grenser støtter helsemyndighetene med akuttmottaket for traumer, og behandlet 6971 pasienter i 2016. 

Leger Uten Grenser forsetter sitt arbeid i de østlige provinsene Jaffarabad og Naseerabad, hvor vi støtter klinikker for terapeutisk ernæring for alvorlig underernærte barn, og de generelle avdelingene for pediatri og barselhelse i Dera Murad Jamali-distriktssykehus. Våre team driver også program for å gi ernæringshjelp ute i felt, med et nettverk av mobile klinikker og lokale samlingssteder. 
 
Leger Uten Grenser gjenåpnet i 2016 en mor og barn-klinikk i samarbeid med pakistanske helsemyndigheter. I de østlige provinsene ble 11.474 barn behandlet for underernæring, 821 pasienter lagt inn på barsel- og pediatriavdelingen, og 484 fødsler ble bistått. 
 
Artikkelen fortsetter under bildet 

CHAMAN: Atiq-ullah og Mariya med bestemødrene deres utenfor klinikken i Chaman i 2014. Foto: Sa'adia Khan


Pakistans føderalt administrerte stammeområder (FATA)

Et område vest i Pakistan bestående av fire provinser er i en særstilling som en følge av den etniske sammensetningen av innbyggerne. Pakistanske myndigheter har begrenset kontroll over området, og det styres i hovedsak av det Pashtunske stammefolket som bor der.  

Leger Uten Grenser gir helsehjelp til den sårbare befolkningen i Bajaur, nord i FATA. På Nawagai sykehuset jobber våre team i avdelingen for feltbehandling, stabiliseringsrom, og pediatriavdelingen. Her behandler vi mange for kutan leishmaniasis som er utbredt i Bajaur. I 2016 utførte våre team 31.069 konsultasjoner i felt, og 8152 akutte konsultasjoner. 

På Sadda Tehsil sykehuset i byen Kurram gir vi behandling i felt til barn under fem år, innleggelse og behandling for barn under tolv år, behandling av kutan leishmaniasis og barseloppfølging. Vi henviser også kompliserte fødsler og akutte saker til andre sykehus med større kapasitet. I tillegg bistår vi helsemyndighetene i kriser.

I 2016 hadde våre team i gjennomsnitt 3000 konsultasjoner med pasienter i felt hver måned. På Alizai sykehuset som er en del mindre, hadde de 120 pediatriske konsultasjoner i uka. Leger Uten Grenser åpnet et midlertidig helsesenter i New Durrani-leiren i mai 2016 for å bistå de internt fordrevne. 

Akuttmedisin og mødrehelse i Khyber Pakhtunkhwa (KPK)

På kvinnesykehuset i Peshawar gir Leger Uten Grenser akutt fødselshjelp døgnet rundt for pasienter henvist fra omkringliggende distrikter og FATA. Sykehuset har 24 senger for obstetrikkpasienter og 18 senger i barselavdelingen som spesialiserer seg på behandling av premature og alvorlig syke nyfødte. I januar 2016 startet et nytt team fra Leger Uten Grenser et prosjekt for å fremme samarbeid mellom pasienter, sykehus og lokalsamfunn. Sykehuset i Peshawar bistod 4906 fødsler i løpet av året, inkludert 479 keisersnitt. 

Artikkelen fortsetter under bildet

TRILLINGER: De ett år gamle trillingene Haniya, Iftikhar og Taha ble behandlet på Leger Uten Grensers enhet for nyfødte i Dera Murad Jamali, i Nasserbad-distriktet. Babyene ble fraktet dit på grunn av lav fødselsvekt. Foto: Nasir Ghafoor


I Timurgara, som ligger omtrent 200 kilometer nord for Peshawar, støtter Leger Uten Grenser distriktssykehusets akuttmottak, observasjonsavdeling og barselavdeling. Her gis fødselshjelp inkludert kirurgiske inngrep. Ved sykehuset ble 9627 fødsler bistått, 2667 tilfeller av akutt koronarsyndrom behandlet, og det psykologiske teamet hadde 3987 konsultasjoner. Det ble også organisert aktiviteter for å informere om helseproblemer. I desember skaffet sykehuset en ny digital røntgenmaskin. 

Helsetjenester i Machar Colony

I slumområdet Machar Colony ved byen Karachi utførte Leger Uten Grensers team 107.397 konsultasjoner på klinikken drevet i samarbeid med SINA Health Care & Welfare Trust. Machar Colony er svært tett befolket med rundt 200.000 innbyggere. Forholdene er uhygieniske og området er veldig forurenset. Programmet inkluderer grunnleggende helsetjenester, fødselshjelp, psykisk helse-tiltak og undervisning i hygiene og helse. I tillegg diagnostiserer våre team hepatitt C, som er utbredt i regionen, og gir behandling av høy kvalitet. I 2016 startet 412 pasienter behandling for hepatitt C, og 301 fullførte. 
 
Artikkelen fortsetter etter videoen

VIDEO: Tilbake fra Pakistan: Hva er egentlig hepatitt C? 

Kriserespons

I april skapte store mengder regn oversvømmelser i Khyber Pakhtunkhwa. I samarbeid med provinsens enhet for katastrofehåndtering delte Leger Uten Grenser ut 1659 nødhjelpspakker til mennesker rammet i Swat, Kohistan og Shangla. 

Leger Uten Grenser utførte en kampanje for forebygging av denguefeber i Timurgara, Balambat og en leir for afghanske flyktninger. Denne kampanjen nådde 4219 husstander. 

I løpet av sommeren satte våre team opp ti baser for å forebygge heteslag over hele Machar Colony. Her ga vi drikkevann og førstehjelp. Aktiviteten nådde 23.000 mennesker. 

 

 

 HVORFOR ER VI I PAKISTAN 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen