Flyktningleirer

Foto: Sylvain Cherkaoui/COSMOS

Flyktningleirer


Leger Uten Grenser jobber i flyktningeleirer over hele verden. Ofte driver organisasjonen feltsykehus eller klinikker, vaksinasjonskampanjer og utbedring av vann og sanitære forhold. 

Hjem > Flyktninger > Flyktningleirer
        

Det er viktig å understreke at en flyktningleir Ikke er en løsning på en flyktningkrise. Det er en midlertidig håndtering av humanitære behov hos mennesker som har flyktet fra sine hjem. 

I prosjektene Leger Uten Grenser har i forskjellige flyktningleirer behandler teamene våre ofte symptomene på menneskenes situasjon – dårlige boforhold og en usikker og presset livssituasjon.

Hvorfor oppstår flyktningleirer?

Flyktningleirer dannes som en ringvirkning av krig, konflikt og naturkatastrofer. Mennesker drives fra hjemmene sine på grunn av vold og usikkerhet.

Les Leger Uten Grenser siste nyheter fra konfliktområder

Artikkelen fortsetter under bildet.

Tasnimarkhola leiren. Flere hundretusener rohingyaer har flyktet fra Myanmar til Bangladesh. Foto: Stéphane Coletti 2017


Noen flyktningleirer blir fraflyttet etter kort tid på grunn av vold, ulevelige forhold eller videre reise. Andre leirer forblir i flere tiår, og utvikler seg til små byer.

Flyktningleiren Shatila i Libanon, rett sør for Beirut ble dannet for å huse palestinske flyktninger på slutten av 1940-tallet. Originalt ble den bygget for 3000 mennesker, men i dag bor nærmere 30.000 mennesker der; palestinske og syriske flyktninger, og libanesere.

Flyktningleiren PK3 i Den sentralafrikanske republikk var også opprinnelig beregnet for 3000 mennesker, men huser nå over 25.000 internt fordrevne.

En annen flyktningleir i samme land, Batangafo ble plyndret og brent ned og førte til at 10.000 internt fordrevne måtte søke ly på et Leger Uten Grenser støttet sykehus.  

Artikkelen fortsetter under bildet.

80 flyktninger fra Bangladesh og Pakistan op Lesbos, Hellas. 28. februar 2017. Foto: Leger Uten Grenser.


Hvordan ser en flyktningleir ut?

Hvordan flyktningeleirene ser ut avhenger av hvor de er, og hva menneskene har tilgjengelig for å lage seg et provisorisk hjem.

Noen flyktningleirer er fullstendig improviserte og i svært dårlig stand. Flyktningleirene i Jemen er et eksmepel på dette. 

De er i større grad spontane og midlertidig bosetninger for mennesker som søker ly fra voldelige konflikter. 

Artikkelen fortsetter under videoen av syriske Mashallah i en flyktningleir i Irak.


I Grande-synthe i Frankrike bygget Leger Uten Grenser en ny flyktningleir som stod klar til bruk for over 1200 flyktninger 9. Mars 2016.

Leiren ble bygget fordi forholdene i Basroch-leiren var uforsvarlig dårlige, med veldig dårlig tilgang på sanitæranlegg og rent vann.

Forholdene var såpass farlige og uhygieniske at den eneste gjennomførbare løsningen på problemet var å bygge en ny leir. 

Artikkelen fortsetter under bildet.

Leiren i Grande-synthe før Leger Uten Grenser bygget en ny. Foto: Vickie Hawkins/Leger Uten Grenser


Igjen, en flyktningleir er ikke i seg selv løsningen på en flyktningsituasjon. Det er bare en midlertidig måte å håndtere svært sårbare mennenskers humanitære behov.

Hvordan hjelper Leger Uten Grenser mennesker i flyktningleirer?

Mange sykdommer som forekommer når mennesker bor tett sammen under dårlige boforhold kan forebygges. Det er svært viktig å få på plass gode og hygieniske vann- og sanitærforhold. Det vil si toalett og dusjer. 

Artikkelen fortsetter under bildet.

Flyktningleiren Ain Issa huser rundt 15.000 mennesker og ligger seks kilometer fra Raqqa i Syria. Bildet er tatt 23. september 2017. Foto: Agnes Varraine-Leca


Før Leger Uten Grenser starter opp et prosjekt kartlegger vi behovene i befolkningen, og følger utviklingen så vi kan svare på de behovene menneskene der har.

Alle prosjekter som startes opp er tilpasset lokale behov, og i flyktningleirer jobber våre team ofte med blant annet vann og sanitærarbeid, grunnleggende helsetjenester og mor-barn-helse.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Moira-leiren i Hellas, mars 2017. Foto: Leger Uten Grenser.


I konfliktsituasjoner, som i Jemen, Irak og Den sentralafrikanske republikk, har vi sykehus med kirurgisk kapasitet, og behandler for krigsskader også i flyktningleirer

Når det oppstår en flyktningstrøm inn i et område, er Leger Uten Grenser raskt inne for å bistå.

For eksempel i Cox Bazar-distriktet i Bangladesh har Leger Uten Grenser i løpet av om lag halvannen måned mellom september og oktober 2017 startet opp syv nye prosjekter for å kunne ta seg av de alvorlige helsebehovene til rohingya-flyktninger som kommer over grensen fra Myanmar

Artikkelen fortsetter under bildet.

Mottaks- og identifikasjonssentreret på Samos, Hellas. Forholderene i leiren har blitt sterkt kritisert. Foto: Tiziana Cauli/Leger Uten Grenser

 

Mottaks- og identifikasjonssentreret på Samos, Hellas. Foto: Tiziana Cauli/Leger Uten Grenser


Hvordan er livet i en flyktningleir?

Mennesker på flukt er spesielt sårbare for overgrep og utsatte for ulike helseproblemer.

Når mennesker bor tett med sårbar infrastruktur og dårlige vann- og sanitærforhold øker sjansen for at sykdommer som kolera og forskjellige hepatitter sprer seg.

Dårlige boforhold i leirene gjør også at flyktningene er sårbare for vær og vind, og mer utsatte for infeksjonssykdommer. Som nevnt blir kapasiteten i flyktningleirer raskt sprengt når vold fører enda flere mennesker på flukt. 

Les også: Over 85 prosent av innbyggerne i byen Bria flykter fra vold og usikkerhet i Den sentralafrikanske republikk

Artikkelen fortsetter under videoen om livet som flyktning i Mexico.


Mange av menneskene som blir tvunget til å forlate hjemmene sine har opplevd svært traumatiske hendelser som vold, krig, drap og overgrep.

I tillegg kommer den psykiske byrden av å leve i en krevende situasjon med en usikker framtid. Behovet for psykisk helsehjelp er derfor stort. 

Artikkelen fortsetter under bildet.

Nyarugusu-leiren i Tanzania: Over 300.000 flyktninger, flesteparten fra Burundi bor i tre overfylte flyktningleirer i Tanzania. Leirene er på bristepunktet i kapasitet, og det er store humanitære behov. Foto: Louise Annaud


Dadaab-leiren i Kenya

I Dadaab bor det rundt 235.270 mennesker som har flyktet fra vold, fattigdom og usikkerhet i Somalia.

Etter EU-Tyrkia-avtalen har kenyanske myndigheter truet med å stenge flyktningleiren, som vil ha livstruende konsekvenser for de hundretusenvis som bor der nå.

Dadaab er et svært godt eksempel på at selv om forholdene i en flyktningleir er grovt utilstrekkelige, så er det i noen tilfeller det eneste mulige alternativet. 

Artikkelen fortsetter under bildet.

Tanganyika, Kongo: Kataki uformelle leirer, har mange liten tilgang på helsetjenester, mat og vann. Foto: Leonor Lapotre 2017


Flyktningleirer angripes i Den sentralafrikanske republikk

I den sentralafrikanske republikk lever folk i en enorm humanitær krise.

Ifølge FN er det i dag 481.577 registrerte flyktninger fra Den sentralafrikanske republikk utenfor landegrensene. Rundt 600.000 er internt fordrevne, det vil si at de er på flukt i eget land. 

Kampene mellom forskjellige militser skaper nye bølger med flyktninger, noen flyktningleirer blir angrepet og plyndret, som tvinger flyktningene fra leirene. 

Artikkelen fortsetter under bildet.

Den Sentralafrikanske republikk: PK3 leiren i Bria. Foto: Benoit Finck 2017


Flere hundre tusen mennesker på flukt i Nigeria og i nabolandene

Konflikten mellom Boko Haram og regjeringsstyrker har ført flere hundre tusen mennesker på flukt internt i Nigeria og over grensene til nabolandene Niger, Kamerun og Tsjad. Leger Uten Grenser er tilstede i alle disse landene og jobber med å tilby helsehjelp til flyktninger.

I noen leirer bygger vi stasjonære klinikker, og supplerer med mobile klinikker som reiser rundt med jevne mellomrom. I Den sentralafrikanske republikk for eksempel, har Leger Uten Grenser mange steder erstattet det offentlige helsesystemet.

Les mer om mennesker på flukt i Afrika

Lange avstander, farlige reiseruter og dyr transport er en vanlig grunn til at mennesker som bor i avsidesliggende strøk eller områder preget av konflikt ikke får den helsehjelpen de trenger.

Det samme gjelder for mennesker i flyktningleirer. Derfor legger Leger Uten Grenser opp stasjonære klinikker og mobile klinikker som reiser omkring med jevne mellomrom. 

Artikkelen fortsetter under bildet.

Damboa i Borno, Nigeria: Internt fordrevne søker husly innenfor og utenfor det tidligere sykehuset i Damboa. Foto: Ikram N`gadi 2016


Flyktninger i Libanon bor i forlatte skolebygg

Flyktninger i Libanon er helt avhengige av humanitær hjelp. Mangel på offisielle flykningsleirer tvinger familier til å lage provisoriske hjem, som for eksempel garasjer, skoler og tomme bygninger. 

I Libanon har Leger Uten Grenser jobbet i flyktningleirer som Shatila, sør for Beirut, i en årrekke. Dette er en flyktningleir som har eksistert siden sent 1940-tall.

I tillegg Jobber våre team med flyktninger som har ankommet de siste seks årene fra nabolandene i øst.

Les om mennesker på flukt i Midtøsten

Artikkelen fortsetter under bildet.

Flykningsleiren Shatila i Sør-Beirut: Her bor rundt 30 000 mennesker sammen i leiren på en kvadratkilometer. Foto: Iveta Polochova 2016

 

Tanzania

Siden 1962 når landet ble selvstendig fra Belgia, har Burundi vært i borgerkrig. Som et resultat har flyktninger vært tvunget til å flykte til blant annet de overfylte flyktningleirene Nyargusu, Nduta og Mtendeli i Tanzania.

De dårlige bo-og sanitærforholdene i disse leirene fører til at mange får luftveisinfeksjoner og diaresykdommer.

I Mtdendeli-leiren er kvaliteten på vannforsyningen lavere enn det som er forsvarlig ifølge internasjonale standarder. I tillegg er mange rammet av malaria i alle tre flyktningleirene.

Artikkelen fortsetter under videoen av Aline fra Burundi som forteller om livet i flyktningleiren Nduta i Tanzania.


Idomeni-leiren i Hellas 

Leger Uten Grenser har vært i Idomeni siden april 2015 og har utført 38.000 medisinske konsultasjoner og har hatt rundt 260 hjelpearbeidere til stede i leiren.

I 2016 bestemte greske myndigheter seg for å tvangsutkaste flyktningene fra den uformelle leiren for å flytte de til en formell leir. Dette førte til at mellom 6000 og 9000 mennesker ble strandet i Idomeni, der nærmest halvparten av dem var barn.

Les mer om vårt arbeid i Hellas

Den humanitære assistansen i flykningsleiren ble kraftig redusert og flyktningene som befant seg i leiren måtte bo under forferdelig forhold i mer enn to måneder. Redde og uvitende om hvor de ville bli sendt.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Idomeni, Hellas: Flyktninger sitter fast ved grensen mellom Hellas og Makedonia. Foto: Guillaume Binet 2016.


Jemen

Leger Uten Grenser har hatt mobile klinikker for mennesker som bor i og rundt leirene for internt fordrevne mennesker i Abs distriket.

Les om Leger Uten Grensers arbeid i Jemen

De mobile klinikkene tilbyde medisinsk behandling og psykiske helsetjenester, i tillegg til å overvåke ernæringssituasjonen.

Klinikkene ble stengt etter bombingen av Abs-sykehuset i August 2016, men våre team jobber med å gjenoppta aktiviteter.

Les om angrep på sykehus

Al Mazraq, Jemen: Leir for internt fordrevne. Foto: Anna Surinyach, 2013

 

 HVORDAN JOBBER VI I FLYKTNINGLEIRER 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen