Irak

Foto: Brigitte Breuillac/Leger Uten Grenser

Irak


Årevis med væpnet konflikt har gjort at helsetjenestene i Irak har blitt kraftig redusert. Millioner av mennesker er rammet av kampene og har behov for nødhjelp.

Hjem > Land > Irak
Oppdatert 05.12.2018
        

Leger Uten Grenser startet først å jobbe i landet i 2003, da den USA-ledede invasjonen startet. I dag jobber vi i åtte provinser. 

Det er ekstreme humanitære behov på tross av at konflikten ble nedskalert i enkelte områder mot slutten av 2017. Mange av landets sykehus og klinikker har blitt ødelagt eller skadet på grunn av konflikten. 

Leger Uten Grenser oppskalerte arbeidet betraktelig i 2017 for å kunne gi akutt helsehjelp til de som ble rammet av den pågående konflikten. I tillegg arbeidet vi med grunnleggende helsehjelp, svangerskapshelse, behandling av kroniske sykdommer, mentalhelsehjelp og vi hadde prosjekter innen ernæring.

I 2017 utførte vi blant annet 42.600 individuelle pasientkonsultasjoner innen mentalhelse, assisterte ved 6200 fødsler, utførte 4600 omfattende kirurgiske inngrep og vi hadde 2500 pasienter innlagt på ernæringssentre. 

Les våre siste nyheter fra Irak

Leger Uten Grensers arbeid i Irak i 2017

Ninewa-provinsen

Store sivile lidelser i Mosul

Under beleiringen av Mosul ble frontlinjene utkjempet i bebodde områder, noe som førte til store sivile lidelser og tap, i tillegg til at det enkelte steder ble utført bombeangrep i månedsvis.

Flere av de som ble skadet måtte vente i dager eller uker før de trygt kunne oppsøke helsehjelp. I de fleste tilfellene var det kun de som fortsatt klarte å gå som kom seg til en klinikk eller et sykehus.

Leger Uten Grenser var en del av en stor nødhjelpsrespons i og rundt Mosul. Etter å ha gjort sikkerhetsmessige vurderinger for pasienter og helsepersonell, satte vi opp flere helseposter nærme frontlinjene. Her ble pasientene stabilisert og videre henvist til sykehus og klinikker. 

I Øst-Mosul hadde Leger Uten Grenser fire prosjekter på sykehus hvor vi blant annet jobbet på akuttavdelingen, intensivavdelingen og operasjonsstuene. I tillegg bisto vi med svangerskapshelsehjelp og ernæringsprogrammer for barn. Alle disse prosjektene er i dag avsluttet. 

Da volden i Vest-Mosul forverret seg i juni 2017 åpnet Leger Uten Grenser et sykehus for å behandle traumepasienter. Her hadde vi en sengepost og et akuttmottak i tillegg til en svangerskapsavdeling. Da det ble færre traumepasienter utvidet Leger Uten Grenser helsetjenestene innen svangerskap og barnehelse.

Les mer om hvordan vi jobber med nødhjelp i konfliktsoner

Artikkelen fortsetter under videoen

 

30 kilometer sør for Mosul drev Leger Uten Grenser et akutt traumesykehus i Hamam-al-Alil frem til juli 2017. Over halvparten av pasientene på dette sykehuset kom som en følge av krigshandlingene i Vest-Mosul. Leger Uten Grenser satte også opp et primærhelsesenter i byen. 

Leger Uten Grenser satte, i samarbeid med Handicap International, opp et sykehus med 40 sengeplasser i Al-Hamdaniya, et stykke sørøst for Mosul. Sykehuset ble opprettet for å kunne tilby rehabiliteringsbehandling for de som ble behandlet for livstruende skader på eller bak frontlinjen. 

Mange pasienter hadde i tillegg behov for amputasjoner, sår-rens eller større kirurgiske inngrep. 


Helsehjelp til internt fordrevne

Under slaget om Mosul flyktet tusenvis fra byen og søkte beskyttelse i flyktningleirene i Ninewa og Erbil.

Leger Uten Grenser hadde aktiviteter 16 forskjellige steder og ga grunnleggende helsehjelp og behandling for ikke-smittsomme sykdommer som diabetes og høyt blodtrykk, i tillegg til mental helsehjelp som psykososial terapi og terapi for barn. 

Les om vårt arbeid med flyktninger i Midtøsten


Mødrehelse i Zummar

Leger Uten Grenser drev en mødrehelseklinikk med en barneavdeling i landsbyen Tal Maraq, som ligger i en (omstridt) del av Irak hvor helsetjenester er svært begrenset. Klinikken hjalp ved svangerskap, rådgivning og utførte behandling av akutte ikke-kompliserte svangerskapskomplikasjoner.

Leger Uten Grenser utførte også pasientkonsultasjoner innen grunnleggende helsehjelp, psykisk helsehjelp og behandling av ikke-smittsomme sykdommer på våre mobile klinikker i omkringliggende landsbyer.


Qayyarah

Leger Uten Grenser sitt feltsykehus i Qayyarah var i 2017 i full drift. Her utførte vi operasjoner og akuttbehandling, og vi hadde sengeposter, jobbet med barnehelse, ernæring og mentalhelsetjenester.

I juni så teamene våre en økning i antall barn som led av alvorlig underernæring. Som følge av dette ble det i juli opprettet et tverrfaglig prosjekt, som kombinerte ernæring og mentalhelse, i flyktningleirene i Qayyarah. Her behandlet Leger Uten Grenser barn under 5 år for akutt underernæring.

Pustehjelp: Et lite barn får hjelp til å puste av ansatte på sykehuset i Qayyarah. Foto: Brigitte Breuillac / Leger Uten Grenser


Kirkuk-provinsen

Gjennom 2017 flyktet store grupper mennesker fra Hawija-distriktet, ofte om natten uten mat eller vann. Leger Uten Grenser sine team var plassert på strategiske steder for effektivt å kunne bistå flyktningene.

I januar startet Leger Uten Grenser også å tilby grunnleggende helsetjenester, behandling for ikke-smittsomme sykdommer og mentalhelsekonsultasjoner i flyktningleiren i Daquq.

Vi henviste også pasienter med akutte lidelser og skader til andre sykehus og klinikker. I tillegg donerte Leger Uten Grenser forsyninger og gjennomførte opplæring av helsearbeidere på akuttavdelingene på de to hovedsykehusene i Kirkuk.


Dohuk-provinsen

Etter å ha drevet et prosjekt for seksual- og reproduktiv helse og mødrehelse i Domiz Syrian flyktningleir i mer enn fire år, overleverte Leger Uten Grenser prosjektet til helsedirektoratet i Dohuk i november 2017.


Sulaymaniyah-provinsen

Leger Uten Grenser utvidet sine prosjekter i Sulaymaniyah for å imøtekomme det økende antallet av fordrevne mennesker i provinsen. Vi drev helseinformasjonsarbeid i flyktningleiren i Arbat, i tillegg til mental helsehjelp, både individuelt og i grupper. 

Leger Uten Grenser støttet også opp arbeidet med å heve standarden på behandling, infeksjonsforebygging og -kontroll på akuttsykehuset i Sulaymaniah.

Det gjorde vi ved å drive opplæring av helsepersonell og å renovere akuttmottaket og intensivavdelingen. Prosjektet ble ferdig i november 2017. 


Diyala-provinsen

I Jalawa og Sadiya behandlet Leger Uten Grenser pasienter med ikke-smittsomme sykdommer og ga mental helsehjelp og seksual- og reproduktiv helsehjelp for familiene som returnerte til området.

I 2017 hjalp Leger Uten Grenser til i rehabiliteringen av byens primærhelsesentre og Jalawla sykehus. I tillegg bisto Leger Uten Grenser med behandling av ikke-smittsomme sykdommer og mental helsehjelp i to leirer for internt fordrevne. 


Anbar-provinsen

Leger Uten Grenser ga grunnleggende og mental helsehjelp, og fulgte opp pasienter med ikke-smittsomme sykdommer i to leirer: Amriyat Al Fallujah og Habbaniya Tourist City. Leger Uten Grenser stengte ned klinikken der vi ga grunnleggende helsehjelp i Kilo 18-leiren, fordi befolkningen minsket. 

Mobil klinikk: Her tilbød vi helsehjelp i en av våre mobile klinikker utenfor en flyktningleir i Habbaniya Tourist City. Foto: Mirella Hodeib / Leger Uten Grenser

Leger Uten Grenser fullførte prosjektet med å støtte opp under mødrehelsesykehuset i Al Fallujah, hvor vi rehabiliterte akuttmottaket og oppgraderte operasjonssalen, forbedret avfallshåndteringen og drev opplæring av sykepleiere.

Leger Uten Grenser satte opp en mentalhelseavdeling ved Ramadi teaching hospital, som etter planen skal åpne tidlig i 2018. Denne avdelingen vil tilby spesialisert behandling til de med moderate og alvorlige mentale lidelser.


Salahedin-provinsen

Etter at militære operasjoner ekspanderte nordvest i Irak, flyktet tusenvis til tryggere områder i Salahedin.

Leger Uten Grenser satte derfor opp mobile klinikker i Tikrit hvor vi tilbød poliklinisk behandling og mentalhelsekonsultasjoner. I tillegg satte vi opp et helsesenter for å tilby grunnleggende helsetjenester i en av flyktningleirene.

Pasient: Nasrin har problemer med blodtrykket og nyrene. Hun ble henvist videre fra en av våre mobile klinikker, men det er langt å gå til sykehuset i Kirkuk. Foto: Baudouin Nach / Leger Uten Grenser


Babel-provinsen

På Ibn Saif barnesykehuset i Musayib rehabiliterte Leger Uten Grenser lageret, flere avdelinger, og satte opp et apotek. Her drev også teamet opplæring av leger og annet helsepersonell, opprettet protokoller for infeksjonskontroll og avfallhåndtering, i tillegg til at vi donerte mer enn 30 tonn med medisiner og annet utstyr.

Leger Uten Grenser satte også opp en psykososial avdeling for sengeliggende pasienter og lokalsamfunnet. Prosjektet ble i desember overlevert til helsedirektoratet. 


Bagdad-provinsen

I august åpnet Leger Uten Grenser et rehabiliteringssenter med 20 sengeposter i Bagdad, for å tilby fysioterapi, smertelindring og psykologisk støtte for de som er rammet av krigen. 

Våre team arbeider også med mobile klinikker i Abu Ghraib-distriktet hvor de gir medisinsk og mental helsehjelp til internt fordrevne. Vi har også en klinikk hvor vi gir grunnleggende helsehjelp i Al Shuhada II-området.

 

 

 HVORFOR ER VI I IRAK 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen