Irak

Foto: Brigitte Breuillac/Leger Uten Grenser

Irak


Årevis med væpnet konflikt har gjort at helsetjenestene i Irak har blitt kraftig redusert. Millioner av mennesker er rammet av kampene og har behov for nødhjelp.

Hjem > Land > Irak
        

Irak ble selvstendig fra Storbritannia i 1932. Leger Uten Grenser startet først å jobbe i landet i 2003, da den USA-ledede invasjonen startet.

Leger Uten Grenser gir medisinsk nødhjelp, inkluder psykisk helsehjelp, til de som er rammet av den væpnede konflikten og til de som ikke lenger har tilgang til primære helsetjenester.

Flere av disse bor nå i leirer, mens andre har søkt tilflukt i skolebygg, moskeer og uferdige bygninger.

Les Leger Uten Grensers siste nyheter fra Irak

Leger Uten Grensers arbeid i Irak i 2016

2016 bar preg av at nye mennesker ble tvunget på flukt ettersom frontlinjene flyttet på seg, samtidig som flere mennesker vendte tilbake til hjemmene sine. Hele 1,5 millioner mennesker hadde vendt tilbake til hjemstedet sitt i desember 2016.

Rundt 190.000 mennesker ble fordrevet fra byen Mosul og de nærliggende områdene i løpet av september, november og desember 2016.

Både de som nylig har flyktet og de som har flyttet hjem mangler tilgang til grunnleggende tjenester og helsetilbud.

Voksende behov i flere områder

Leger Uten Grenser eskalerte innsatsen i Irak gjennom hele 2016. Vi hadde team i elleve guvernementer. De tilbød medisinsk nødhjelp og grunnleggende helsetjenester som mor-barn– og psykisk-helsetjenester.

Vi delte ut nødhjelpspakker til fordrevne familier, familier som hadde vendt hjem og til syriske flyktninger.

Les om vårt arbeid med flyktninger i Midtøsten

Mobile klinikker i Salaheddin

Mens militære operasjoner ekspanderte nordvest i Irak, søkte tusenvis av mennesker tilflukt i tryggere områder som Salaheddin-guvernementet, midt i Irak.

Lokale myndigheter og internasjonale organisasjoner slet med å håndtere det store antallet nyankomne. Derfor opprettet vi mobile klinikker i byen Tikrit og de nærliggende områdene i august 2016. Disse klinikkene tilbød primære og mentale helsetjenester, samt behandling for kroniske sykdommer.

Siden prosjektet startet har 15.339 konsultasjoner blitt utført.

Flere nye prosjekter for flyktninger

I Al Anbar åpnet Leger Uten Grenser et helsenter i leiren Amriyat Al Fallujah. Her bor det rundt 60.000 irakere som er fordrevet fra konflikten i Fallujah og Ramadi.

I oktober startet teamene i området Kirkuk å tilby flere typer helsetjenester, blant annet mental helsehjelp, for internt fordrevne og krigsskadde pasienter fra Hawija-distriktet. Teamene drev også mobile klinikker med tilbud om grunnleggende helsetjenester, førstehjelp og hjelp til overføring til sykehus i Kirkuk by.

Artikkelen fortsetter under videoen.

 

I november ble det plassert ut nye Leger Uten Grenser-team i leire som ble bygget opp vest for Erbil. Hit ankom folk som flyktet ut fra Mosul. Teamene tilbød grunnleggende helsetjenester, behandling av kroniske sykdommer og mental helsehjelp.

I Qayyarah, sør for Mosul, satte vi opp et sykehus med akuttavdeling, operasjonssal og 32 sengeposter. I løpet av den første måneden fikk over 1000 pasienter akuttbehandling og mer enn 90 kirurgiske inngrep ble utført.

Vi hadde kirurgiske team ute i mer ustabile områder rundt Mosul. Disse teamene stabiliserte pasienter, utførte kirurgi og sendte pasientene videre til større sykehus når det var nødvendig.

Psykisk helsehjelp

Leger Uten Grenser jobbet hele 2016 med å øke tilbudet om mental helsehjelp og psykisk støtte til det voksende antallet mennesker som var traumatisert av vold og dårlige leveforhold. Mentalhelse og psykologisk støtte var en integrert del av de fleste prosjektene våre i Irak, både for irakiske og syriske flyktinger.

Til sammen ble det utført over 23.000 slike konsultasjoner.

Mor-barn-helse

I 2016 fortsette vi å drive en mor-barn-klinikk i leiren Domiz, hvor det bor syriske flyktninger. Leger Uten Grenser åpnet også en ny klinikk i landsbyen Tal Maraq. Et betydelig antall kvinner i dette området føder hjemme uten profesjonell hjelp.

I løpet av de første tre månedene assisterte denne nye klinikken over 400 fødsler.

Klinikken tilbyr grunnleggende fødselshjelp, håndterer noen komplikasjoner rundt fødsel og gir helsehjelp til nyfødte. Pasienter med alvorlige komplikasjoner blir overført til andre sykehus.

Støtte til helsemyndighetenes egne sykehus

I guvernementet Sulamaniyah støtter Leger Uten Grenser et akuttsykehus ved å tilby trening for ansatte på intensivavdelingen og traumeavdelingen. I tilegg jobber Leger Uten Grenser i akuttavdelinger i Kirkuk og Azadi sykehus. Her jobber vi med å lage systemer for prioritering av pasienter og holder også kurs for ansatte.

Prosjekter vi har avsluttet

I november stengte vi helsesenteret vårt i Bxeibiz, en by som ligger på grensen mellom guvernementene Baghdad og Anbar. Internt fordrevne fra Anbar startet da å vende hjem og antallet pasienter minket. Fra februar til oktober utførte vu rundt 9000 medisinske konsultasjoner.

I løpet av siste halvdel av 2016 justerte vi ned og avsluttet mentalhelseprogrammene våre i Babil, Kabala og Najaf. Teamene utforsket da nye tilnærminger til mental helsehjelp og psykososial støtte i området.

 

 

 HVORFOR ER VI I IRAK 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen