Libanon

Foto: Leger Uten Grenser / Diego Ibarra Sánchez

Libanon


Leger Uten Grenser gir gratis helsehjelp til de mange flyktningene i landet. Dette innebærer mor-barnhelse, kirurgiske helsetjenester og grunnleggende helsehjelp. 

Hjem > Land > Libanon
26.06.2017 | Oppdatert 15.04.2020
        

De fleste av flyktningene er fortsatt avhengig av humanitær hjelp for å overleve. Ingen offisielle flyktningeleirer har blitt etablert, og familier må derfor lage sine provisoriske hjem i steder som garasjer, gårder, gamle skolebygg og uferdige bygninger.

Overbefolkning og utilstrekkelig med mat, vann og husly har hatt en negativ innvirkning på folks helse. Flyktningene har ikke tilgang på den helsehjelpen de trenger. Leger Uten Grenser tilbyr gratis helsehjelp til flyktninger, også for behandling av kroniske sykdommer som diabetes, astma og høyt blodtrykk, og oppfølging for kvinner under svangerskap.

Vi har jobbet i Libanon siden 1976, da vi ga medisinsk bistand i den 15 år lange borgerkrigen. I dag bistår vi blant annet mennesker som flykter fra en av de verste konfliktene i moderne tid

Covid-19 respons

I mars / april 2020 startet vi med covid-19 respons i flere av prosjektene våre i Libanon. 

Les mer: Korona-viruset: Slik jobber vi i land verden over

Vårt arbeid i 2018

Libanesiske helsemyndigheter støtter grunnleggende -og sekundærhelseklinikker for å møte behovene til de syriske flyktningene.

Til tross for dette, setter prisen på konsultasjoner, labarotorietester og medisiner en stopper for mange av flyktningene. Derfor tilbyr Leger Uten Grenser, gratis helsebehandling til syriske flyktninger og sårbare grupper i Libanon.

I 2018 gjennomførte vi blant annet 125.400 pasientkonsultasjoner, 11.700 mentalhelsekonsultasjoner og assisterte ved 4660 fødsler. 

Stor andel flyktninger

Mer enn en million mennesker har flyktet til Libanon fra Syria siden borgerkrigen startet i 2011. Det gjør at Libanon er det landet i verden med størst andel flyktninger per innbygger.  

Mange flyktninger lever under dårlige forhold hvor deres grunnleggende behov ikke blir ivaretatt. Den store andelen flyktninger i landet fører til et stort press på en rekke offentlige tjenester, også helsesektoren. Helsehjelp koster ofte mye penger, noe som kan være utfordrende for flyktninger og andre lavtlønnede mennesker i landet.  

Leger Uten Grenser ga gratis helsehjelp flere steder i landet. Blant annet behandlet vi pasienter mot ikke-smittsomme sykdommer og seksuelt overførbare sykdommer. Vi jobbet med mental helsehjelp og ga fødselshjelp flere steder i landet. 

I 2018 utvidet vi tilbudet av spesialisthelsetjenester. Vi startet opp barnemedisinske avdelinger og utvidet helsehjelp for behandling av blodsykdommen thalassemi. I tillegg til mer fokus på kirurgisk helsehjelp.  

Artikkelen fortsetter etter bildet

BARNEHELSE: Pediatrisk konsultasjon utgjør 15 prosent av det totale antallet konsultasjoner i de fire klinikkene i Bekaa. Foto: Abbass Salman

 

Bekaadalen 

De fleste syriske flyktninger bor i dag i Bekaa og Balbeek-Hermel, områder som ligger øst i landet.  Vi jobbet blant annet på to mor- og barnklinikker i Arsal og Majdal. Vi startet også et prosjekt med fokus på barnehelse i Zahle. Her behandlet vi pasienter for den medfødte blodsykdommen thalassemi og ga akuttmedinske pasientkonsultasjoner.  I juli 2018 åpnet vi et nyrenovert sykehus i Bar Elias, som blant annet utfører kirugiske inngrep. I samarbeid med libanesiske myndigheter vaksinerte vi 22.000 barn i Zahle, Baalbek og Hermel mot polio og meslinger i 2018.   

Artikkelen fortsetter etter bildet

HELSETJENESTER: Klinikken i Baalbek tilbyr primær-helsetjenester for syriske flyktninger som bor i Baalback og rundt om, der de behandler akutte og kroniske sykdommer, gir konsultasjoner og seksuelle og reproduktive helsetjenester, samt tilbud om mental helsetjeneste. Foto: Abbass Salman

 

Nord-Libanon og Akkar 

Vi ga vi grunnleggende helsetjenester i byen Wadi Khaled som grenser mot Syria, og drev en mentalhelseklinikk i Fneideq.  

I Tripoli og Al Abdeh behandlet vi pasienter mot kroniske sykdommer og ga informasjon om familieplanlegging. Etter at libanesiske helsemyndigheter implementerte Verdens Helseorganisasjons «Mental Health Gap Action Programme» i 2018, har vi bidratt til opplæring av allmennleger. Denne opplæringen gjør det mulig for legene å skrive ut viktige medisiner for behandling av psykisk sykdom under tilsyn av en ekstern psykolog.  

Artikkelen fortsetter etter bildet

VENTER: Kø av syriske kvinner venter på Leger Uten Grensers fødselsklinikk i Shatila-leiren. Tilgang til sykehus, gynekolog og gratis medisiner, er svært begrenset for flyktningene. Foto: Diego Ibarra Sánchez 


Sør-Beirut  

Siden september 2013 har Leger Uten Grenser drevet et helsehjelpsenter, og en mor-barnklinikk i flyktningleiren Shatlila. De fleste i leiren er palestinske og syriske flyktninger, som bor tett og under svært dårlige forhold.  

I mars 2018 utførte vi i samarbeid med libanesiske helsemyndigheter et vaksinasjonsprogram i flykningleirene Sabra og Shatila . I løpet av året ble rundt 10.000 barn vaksinert mot meslinger og polio. Vi åpnet også en fødselsklinikk, som også jobbet med medisinsk oppfølging til nyfødte.  

Leger Uten Grenser jobber også med seksualhelse og familieplanlegging, mentalhelse og helseinformasjonsarbeid i Burji al-Barajneh flyktningleir.  Her drar Leger Uten Grenser på hjemmebesøk til pasienter med kroniske sykdommer og mennesker med nedsatt bevegelsesevne.  

Artikkelen fortsetter etter bildet

JORDMOR: Cathy Janssens er jordmor på Leger Uten Grensers fødselsklinikk i Shatila-leiren.
– Det er vanskelig for syriske flyktninger å få behandling på sykehusene i Beirut. Jeg husker en far som ringte meg og ba om hjelp  –  han hadde kjørt mellom fem sykehus i Beirut, men ingen kunne gi han den hjelpen som han trengte. Det beste med denne jobben er når fødselen er i gang og moren griper hånden din, ser på deg for å fokusere og føler støtten din – dette gir meg en lykkefølselse. Du ser frem til å høre lyden av et nyfødt barn som ankommer denne verden. Det er et vanskelig, hardt og urettferdig liv, men i det minste, er dette er den lille andelen du kan gi. Foto: Diego Ibarra Sánchez 


Sør-Libanon 

I den palestinske flyktningleiren Ein-el-Hilweh i Saida jobbet Leger Uten Grenser med de mest akutte medisinske behovene blant innbyggerne i leiren. Vi bistår også lokale helsearbeidere med å styrke nødhjelpsresponsen og utformet beredskapsplan om det plutselig skulle oppstå situasjoner med mange voldsskader.  I denne flyktningleiren har vi også et hjemmebesøksprogram for pasienter med nedsatt bevegelsesevne.  
 

VIDEO: Se Sonja Kalsvik fortelle om sitt møte med Libanon

 

 

 HVORFOR ER VI I LIBANON 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen