Libanon

Foto: Leger Uten Grenser / Diego Ibarra Sánchez

Libanon


Libanon sliter med å takle strømmen av syriske flyktninger. 

Hjem > Land > Libanon
26.06.2017 | Oppdatert 21.01.2018
        

Over fem år etter konfliktens utbrudd er de fleste av flyktningene fortsatt avhengig av humanitær hjelp for å overleve. Ingen offisielle flyktningeleirer har blitt etablert, og familier må derfor lage sine provisoriske hjem i steder som garasjer, gårder, gamle skolebygg og uferdige bygninger.

Overbefolkning og utilstrekkelig med mat, vann og husly har hatt en negativ innvirkning på folks helse. Flyktningene har ikke tilgang på den helsehjelpen de trenger.

Leger Uten Grenser tilbyr gratis helsehjelp til flyktninger, også for behandling av kroniske sykdommer som diabetes, astma og høyt blodtrykk, og oppfølging for kvinner under svangerskap.

Leger Uten Grenser har jobbet i Libanon siden 1976, da vi ga medisinsk bistand i den 15 år lange borgerkrigen. I dag bistår vi mennesker som flykter fra en av de verste konfliktene i moderne tid.

Pågangen av syriske flyktninger har hatt stor påvirkning på Libanons økonomi og infrastruktur, og spesielt innen helsesektoren. Etter seks år er det ikke etablert offisielle flyktningleire.

Helsemyndighetene støtter grunnleggende -og sekundærhelseklinikker for å møte behovene til de syriske flyktningene.

Til tross for dette, setter prisen på konsultasjoner, labarotorietester og medisiner en stopper for mange av flyktningene. Derfor tilbyr Leger Uten Grenser, gratis helsebehandling til syriske flyktninger og sårbare grupper i Libanon.

Artikkelen fortsetter etter bildet

BARNEHELSE: Pediatrisk konsultasjon utgjør 15 prosent av det totale antallet konsultasjoner i de fire klinikkene i Bekaa. Foto: Abbass Salman


Vårt arbeid i 2016

I 2016 utførte Leger Uten Grenser:

  • 359.377 konsultasjoner
  • 6300 assisterte fødsler
  • 7265 konsultasjoner for psykisk helse

Helt siden begynnelsen av konflikten i 2011, har Leger Uten Grenser utvidet tilbudet med medisink behandling og akutt nødhjelp til syriske flyktninger (uavhengig av om de er registrert som flyktninger eller ikke), libanesere, tilbakevendte libanesere, palestinske syrere og syriske flyktninger.

Artikkelen fortsetter etter bildet

HELSETJENESTER: Klinikken i Baalbek tilbyr primær-helsetjenester for syriske flyktninger som bor i Baalback og rundt om, der de behandler akutte og kroniske sykdommer, gir konsultasjoner og seksuelle og reproduktive helsetjenester, samt tilbud om mental helsetjeneste. Foto: Abbass Salman


Leger Uten Grenser jobber nord i Libanon, i Beeka-dalen, i Sør-Beirut og i Saida hvor vi tilbyr gratis grunnleggende helsetjeneste av høy kvalitet, inkludert behandling av kroniske sykdommer, tilbud innen mor-barn helse og psykisk helse.  Vi driver tre mor-barn helsesentre i landet og helsepromoterende arbeid.

Sør-Beirut

I det sørlige Beirut jobber vi i Shatila-leiren, hvor over 30.000 flyktninger bor under uholdbare forhold, bare fire kilometer fra bykjernen.

Her gir vi grunnleggende helsehjelp til barn under 15 år, behandling av kroniske sykdommer, psykologisk rådgivning, og driver et kvinnehelsesenter.

I flyktningleiren Burj al-Barajneh, driver Leger Uten Grenser et helsesenter for reproduktiv helse, inkludert behandling av seksuelt overførbare sykdommer, psykisk helse og helsepromoterende arbeid.

I mai 2016 startet vi et tilbud for hjemmebesøk for pasienter med kroniske sykdommer som var for dårlige til å reise til klinikken.

Bekaadalen

I Bekaadalen, hvor majoriteten av flyktningene fra Syria har bosatt seg, tilbyr Leger Uten Grenser grunnleggende helsetjeneste for syriske flyktninger og lokalsamfunnet ved fire klinikker i Hermel, Aarsal, Baalbek og Majdal Anjar.

Artikkelen fortsetter etter bildet

VENTER: Kø av syriske kvinner venter på Leger Uten Grensers fødselsklinikk i Shatila-leiren. Tilgang til sykehus, gynekolog og gratis medisiner, er svært begrenset for flyktningene. Foto: Diego Ibarra Sánchez 


Det er også mor-barnsenter i Aarsal og Majdal Anjar.

I desember 2016 åpnet vi en klinikk for kroniske sykdommer i Bar Elias for å gi et bedre tilbud til sårbare grupper i distriktet.

Artikkelen fortsetter etter bildet

JORDMOR: Cathy Janssens er jordmor på Leger Uten Grensers fødselsklinikk i Shatila-leiren.
– Det er vanskelig for syriske flyktninger å få behandling på sykehusene i Beirut. Jeg husker en far som ringte meg og ba om hjelp  –  han hadde kjørt mellom fem sykehus i Beirut, men ingen kunne gi han den hjelpen som han trengte. Det beste med denne jobben er når fødselen er i gang og moren griper hånden din, ser på deg for å fokusere og føler støtten din – dette gir meg en lykkefølselse. Du ser frem til å høre lyden av et nyfødt barn som ankommer denne verden. Det er et vanskelig, hardt og urettferdig liv, men i det minste, er dette er den lille andelen du kan gi. Foto: Diego Ibarra Sánchez 


Nord-Libanon

Leger Uten Grenser driver fem klinikker for grunnleggende helsetjenester i Akkar og Tripoli-distriket. Vi tilbyr behandling innen akutte- og kroniske sykdommer, reproduktiv helse og psykisk helse, samt vaksinasjon og helsepromoterende arbeid.

For å møte de økende medisinske og sosiale behovene nær grensen ved Øst-Akkar, åpnet vi i desember 2016 prosjekt i Wadi Khaled og Akroum.

Fra februar til juli støttet vi akuttavdelingen i Al-Makassed helsesenter i Hiche, mens vi fra september konsentrerte arbeidet rundt grunnleggende helsetjenester, med fokus på kroniske sykdommer og psykisk helse i Wahdi Khaled og Akroum.

Saida

Et av våre team fortsetter å tilby grunnleggende helsetjenester i Libanons største palestinske flyktningleir Ein-el-Hilwah. I dag bor det rundt 100.000 palestinere, palestinske flyktninger fra Syria og syriske flyktninger i leiren.

VIDEO: Se Sonja Kalsvik fortelle om sitt møte med Libanon

 

 

 HVORFOR ER VI I LIBANON 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen