Jemen

Foto: Florian Seriex/Leger Uten Grenser

Jemen


En brutal borgerkrig har siden 2015 gjort livet svært vanskelig for vanlige jemenitter.

Hjem > Land > Jemen
26.06.2017 | Oppdatert 14.12.2017
        

Hundrevis av helseinstitusjoner rundt om i landet har forsvunnet eller gått ut av drift, som resultat av bombeangrep eller mangel på ressurser og personell.

Økende levekostnader har dessuten gjort tilgang til grunnleggende behov ekstremt vanskelig for jemenittiske familier.

Les Leger Uten Grensers siste nyheter fra Jemen

I løpet av 2016 har landets helsetilbud forfalt - Leger Uten Grenser har i respons økt sin aktivitet i Jemen, og tilbyr nå også helsehjelp til et økende antall krigsskadde.

Ved utgangen av 2016 drev Leger Uten Grenser 12 sykehus, og støttet ytterligere 18 i Jemen.

Mer enn 32.900 pasienter mottok i 2016 behandling for vold- og krigsskader ved helseinstitusjoner drevet- eller støttet av Leger Uten Grenser. Av disse ble 15.800 behandlet direkte av Leger Uten Grensers ansatte.

Med nesten 1600 hjelpearbeidere, deriblant 82 internasjonalt ansatte, er Leger Uten Grensers prosjekt i Jemen et av de største i verden med tanke på personell.

Les om hvordan vi jobber i konfliktområder

Bakgrunnen for konflikten

Konflikten i Jemen eskalerte i begynnelsen av 2015 og førte landet ut i krig. I januar 2015 tok Houthiene kontroll over presidentpalasset i Sanaa, og president Hadi flyktet sørover i landet til byen Aden.

I mars 2015 startet koalisjonen ledet av Saudi-Arabia luftangrep for å ta tilbake områder Houthiene hadde tatt over.

Usikkerheten i landet har også ført til at grupper som IS og Al Qaida har fått mulighet til å forsterke nærværet sitt i noen områder i landet. Krigen i Jemen har ført til flere angrep på våre sykehus og sykehus vi støtter i landet.

Artikkelen fortsetter under videoen

 

Det siste fant sted 15. august 2016, 19 mennesker ble drept og 24 såret da sykehuset i Abs, i Hajjah-provinsen, ble bombet.

Etter over to år med krig er den humanitære situasjonen i Jemen svært alvorlig.

Både på grunn av direkte angrep på sykehus, og på grunn av stor mangel på medisiner og medisinsk personell, har helsesystemet langt på vei kollapset.

En dyp humanitær krise

Konflikten har ført til store medisinske og humanitære behov. I følge FN er rundt tre millioner mennesker på flukt i sitt eget land.

Som en følge av kollapsen i helsesystemet er det stor mangel på tilgang til helsetjenester, både for krigsskadde og for sårbare grupper som barn under fem år, gravide kvinner og mennesker med kroniske sykdommer.

Samtidig er det svært utfordrende å få medisiner og medisinsk utstyr inn i landet.

Angrep på Leger Uten Grenser-sykehus

Mellom oktober 2015 og august 2016 mistet Leger Uten Grenser 26 av sine kollegaer, da 4 sykehus drevet- og støttet av organisasjonen ble utsatt for utilgivelige bombeangrep.

26.oktober ble et sykehus i Haydan truffet og 2.desember en klinikk i Al-Houban, utenfor Taiz by. Det siste angrepet førte til at ni mennesker ble skadet. En person døde av skadene. I 2016 har det vært tre angrep på to sykehus. Et Leger Uten Grenser-støttet sykehus i Razeh-distriktet in Nord-Jemen ble truffet i 10. januar hvor seks mennesker mistet livet og åtte ble skadet, tre av de skadde jobbet for Leger Uten Grenser.

Angrepet resulterte også i at flere bygninger ble ødelagt, noe som ble ytterligere forverret da det ble bombet igjen i 1.mars. 15.august ble Abs-sykehuset vi støtter truffet av en luftangrep som resulterte i at 19 mennesker ble drept og minst 24 ble såret, inkludert en Leger Uten Grenser-ansatt.

Leger Uten Grenser besluttet på dette tidspunktet å evakuere sine ansatte fra særlig utsatte områder nord i Jemen, men fortsatte å gi støtte til de seks sykehusene de tidligere hadde jobbet ved. Organisasjonen gjenopptok sitt arbeid nord i Jemen i november 2016.

Leger Uten Grensers arbeid i Jemen 2016

Sa’ada

Ved Al Jomhouri sykehus i Sa’ada har Leger Uten Grenser jobbet ved blant annet kirurgisk avdeling og fødeavdelingen, samt tilbudt psykisk helsehjelp og fysioterapi. Leger Uten Grenser har i tillegg bistått akuttmottaket og fødeavdelingen ved Shihara sykehus, som ble utsatt for et bombeangrep i januar 2016. Helsesenteret i Haydan ble i oktober 2015 også rammet av et lignende angrep - Leger Uten Grenser kunne fortsette sitt arbeid der frem til august i fjor.

Artikkelen fortsetter under videoen som viser ødeleggelsene etter bombingen av Shihara sykehus.

Hajjah

I Hajjah har Leger Uten Grenser gitt livreddende helsehjelp ved Al Jomhouri sykehus, og gjennom sin drift av akuttmottak, pasientavdeling, pediatrisk avdeling og fødeavdeling ved Abs sykehus. I tillegg har Leger Uten Grenser utført kirurgi ved begge disse sykehusene.

Som følge av angrepet på Abs sykehus den 18. august ble Leger Uten Grenser nødt til å evakuerer sine ansatte, men gjenopptok sitt arbeid i Hajjah guvernementet i november 2016.

I desember åpnet Leger Uten Grenser en egen ernæringsklinikk i Abs, samtidig som de fortsatte å referere kompliserte tilfeller til spesialister ved sykehus i Hajjah, Sana’a og Hudayah. Leger Uten Grenser jobbet også med oppsøkende arbeid blant internt fordrevne personer i Abs-distriktet, hvor de tilbød både generelle helsetjenester og psykisk helsehjelp. Ved slutten av året økte Leger Uten Grenser sin innsats i byen ved å tilby støtte også til fødeavdelingen ved Hajjah sykehus.

Amran

Mange mennesker har flyktet fra konfliktrammede områder til det relativt fredfulle Amran guvernementet. Leger Uten Grenser drifter henvisningssystemet, og bistår i arbeidet ved Al-Salam-sykehus og fire andre helsesenter. I tillegg bidrar vi med medisinsk- og logistisk utstyr.

I mai gjennomførte Leger Uten Grenser en behandlingskampanje mot skabb blant internt fordrevne personer i flyktningeleirene i Khamir og Huth. I tillegg til medisinsk behandling, bistod Leger Uten Grenser med behandling av klær og distribusjon av renholdsartikler for å få bukt med utbredelsen av parasitten.

Sana'a

Leger Uten Grenser støtter driften av akuttmottaket og operasjonssalen ved Al-Kuwait sykehus i Sana’a, i tillegg til å donere akuttmedisinsk utstyr til Al Jomhouri, Al-Thawra og Al-Sabeen-sykehusene. Mor-barn-helse er et viktig fokusområde for Leger Uten Grensers arbeid ved Al-Sabeen sykehus.

Hiv

Leger Uten Grenser fortsatte å støtte helsedepartementets hivprogram. På tross av den pågående konflikten i Jemen mottok programmets 2529 pasienter livreddende anti-retrovirale medisiner i fjor. I tillegg til pasienter i Sana’a, har behandling også blitt gitt til hiv-smittede i Taiz, Mukalla, Aden og Hudayah.

Dialyse

Krigen i Jemen har hatt store konsekvenser for tilgangen til nødvendige ressurser forbundet med dialysebehandling. Siden oktober 2015 har Leger Uten Grenser støttet behandlingssentre i Sana’a, Sa’ada og Hajjah. Med hjelp fra organisasjonen har også pasienter i Taiz og Mahweet fått bedret tilgang til dialysebehandling siden august 2016.

Ibb

Ibb-guvernementet er regionen i Jemen med høyest befolkningstetthet. Leger Uten Grenser bidrar med støtte til akuttavdelingen ved Al-Thawra sykehus, Ibb guvernementets største sentralsykehus, med målsetning om å forbedre akuttmedisinsk behandling og lage et system for håndtering etter hendelser med mange drepte.

Grupper av helsearbeidere jobber også ved lokalsykehuset i Thi As-Sufal-distriktet ved den sørlige grenser til Taiz – Nær en av landets mest voldelige frontlinjer. Leger Uten Grenser har bidratt til å gjenreise sykehuset, som i dag gagner mer enn 500.000 mennesker, og bidrar også med kirurgisk kompetanse i alvorlige medisinske tilfeller.

Taiz

I Taiz var situasjonen kritisk i 2016. På grunn av noen av de mest voldsomme kampene i Jemen, måtte mesteparten av sykehusene i Taiz stenges. Samtidig ble det vanskelig for sivile og hjelpearbeider å bevege seg inn- og ut av byen.

Leger Uten Grenser bistod med livreddende helsehjelp på begge sider av frontlinjen, og behandlet hovedsakelig mennesker med skader som følge av bombeangrep, artilleriild, eksplosjoner, landminer og skuddvekslinger.

I tillegg fortsatte organisasjonen å drive et mor-barn-sykehus og et traumesenter for krigsskadde og akuttpasienter, samt å regelmessig støtte føde-, pediatrisk-, kirurgisk og akuttavdeling ved fire sykehus i sentrum av Taiz.

Ad Dhale

I august var enkelte områder i Ad Dhale sterkt preget av vold som væpnede sammenstøt, snikskyting, artilleriild og rakettangrep. Leger Uten Grenser bistår nå Al-Nasr sykehus på en rekke områder, og tilbyr også helsetjenester ved Al Salam sykehus og Thee Ijlal helsesenter i Qatabah. Mot slutten av 2016 støttet i tillegg Leger Uten Grenser Damt helsesenter i guvernementet.

Aden

I Aden fortsatte Leger Uten Grenser sin drift av et akuttkirurgisk sykehus, som tilbyr livreddende behandling til tusenvis av mennesker. Bare i 2016 hadde akuttmottaket 5.790 pasienter. Sykehuset tjener flere av de sørlige guvernementene, inkludert Taiz, Lahj, Abyan, Ad Dhale og Shabwa.

Ved fengselet i Aden tilbød Leger Uten Grenser dessuten innsatte med grunnleggende helsetjenester, og gjennomførte i gjennomsnitt 50 ukentlige konsultasjoner.    

Leger Uten Grenser bistod også Al-Razi sykehus i Abyan ved å gi regelmessige donasjoner av medisinsk utstyr og støtte til deres kirurgiske avdeling.

 

Les om vårt tidligere arbeid i Jemen

 HVORFOR ER VI I JEMEN 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen