Mor-barn-helse

Grunnleggende helsetjenester

31.05.2017 | Oppdatert 08.01.2018

Arbeid med grunnleggende helsetjenester i felt tilsvarer omtrent de tjenestene vi i Norge får gjennom legevakta, fastlegen, helsestasjonen og skolehelsetjenesten.

Grunnleggende helsetjenester

31.05.2017 | Oppdatert 08.01.2018

Arbeid med grunnleggende helsetjenester i felt tilsvarer omtrent de tjenestene vi i Norge får gjennom legevakta, fastlegen, helsestasjonen og skolehelsetjenesten.

Pages