Mor-barn-helse

Pakistan

19.06.2017 | Oppdatert 10.10.2018

Tilgang på helsetjenester er utfordrende i Pakistan, spesielt for mennesker i rurale strøk, urbane slumområder, og i regioner rammet av konflikt. I avsidesliggende områder med mange afghanske flyktninger er det også dårlig tilgang på helsetjenester. 

Pakistan

19.06.2017 | Oppdatert 10.10.2018

Tilgang på helsetjenester er utfordrende i Pakistan, spesielt for mennesker i rurale strøk, urbane slumområder, og i regioner rammet av konflikt. I avsidesliggende områder med mange afghanske flyktninger er det også dårlig tilgang på helsetjenester. 

Grunnleggende helsetjenester

31.05.2017 | Oppdatert 08.01.2018

Arbeid med grunnleggende helsetjenester i felt tilsvarer omtrent de tjenestene vi i Norge får gjennom legevakta, fastlegen, helsestasjonen og skolehelsetjenesten.

Grunnleggende helsetjenester

31.05.2017 | Oppdatert 08.01.2018

Arbeid med grunnleggende helsetjenester i felt tilsvarer omtrent de tjenestene vi i Norge får gjennom legevakta, fastlegen, helsestasjonen og skolehelsetjenesten.

Pages