Laboratoriepersonell

Foto: Leger Uten Grenser/Corinne Baker

Laboratoriepersonell


Hovedansvarsområdene til laboratoriepersonell i felt er kvalitetssikring, samt opplæring og veiledning av lokalt ansatte.

Hjem > Jobb for oss > Laboratoriepersonell

Noen av Leger Uten Grenser sine prosjekter krever kliniske laboratorier for å kunne gi diagnoser og for å overvåke pasienter. De vanligste patologiene som krever laboratorietester er blodtransfusjoner, tuberkulose (TB), malaria og diagnose og immunologisk overvåking av pasienter med hiv/aids og meningitt

Leger Uten Grenser sitt laboratoriepersonell jobber i en rekke sammenhenger:

 • Nødsituasjoner (naturlige og menneskeskapte katastrofer)
   
 • Langvarige og pågående kriser
   
 • Med ekskluderte og marginaliserte befolkninger (overlevende av seksuell vold, ofre fra vold, minoriteter, innvandring, etc.)
   
 • Integrering av nye medisinske komponenter i etablerte medisinske strukturer (hiv/aids, TB, hep C, hemoragisk feber, etc.)

Som laboratoriepersonell vil du være ansvarlig for å kvalitetssikre laboratorietester, i tillegg til å lære opp og veilede laboratoriets ansatte.

Bioingeniør Alliance Bwanga Nzwanda forbereder reagensrør for testing i Kabinda Hospital i Kinsasa, Democratic Republic of Congo. Photo: MSF/Tommy Trenchard


Kvalifikasjoner:

 • Master i naturvitenskapelig fag, som for eksempel: bioingeniør, biomedisin, biologi, biokjemi eller lignende  
   
 • Relevant arbeidserfaring 
   
 • Ønskelig med utdanning i tropisk medisin  
   
 • Samsvar med de grunnleggende kriteriene vi har for alle potensielle feltarbeidere
   
 • Utdanning innen laboratorieteknologi, eller mikrobiologi med anvendt parasittologi og bakteriologi
   
 • Erfaring med prøvetaking (blod, spytt, avføring)
   
 • Solid erfaring med å analysere tropiske sykdommer i mikroskopi samt kjennskap til andre manuelle metoder for analyse som ikke lenger benyttes i Norge
   
 • Kunnskap om kliniske laboratorieteknikker og metoder for kvalitetskontroll av laboratorietesting
   

Ønskede tilleggskvalifikasjoner: 

 • Kunnskap om epidemiologi og tropesykdommer (for eksempel seksuelt overførbare sykdommer, virologi, TB, blodbank, malaria, hiv, kala azar)
   
 • Erfaring med å bruke programvarepakker for laboratorier og med å gjennomføre undersøkelser.
   

Lengden på oppdragene:  

 • 6 til 12 måneder  

Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil: 

 • Forståelse for Leger Uten Grensers grunnprinsipper
   
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
   
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
   
 • Erfaring med å veilede, lære opp og å lede andre 
   
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt- og tverrfaglig team
   
 • Evne til å organisere, prioritere og til å ta initiativ
   
 • Villighet til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
   
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
   
 • Evne til å takle stress
   
 • Mulighet for å arbeide i felt i minst 6 til 12 måneder for første oppdrag i felt. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger
   
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksibel (se Spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet» for mer informasjon)
   
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
   
 • Plettfri vandel

Ønskelige tilleggskriterier:

 • Språkkunnskaper er en fordel – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig
   
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
   
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon
   

Ønsker du å bli en del av vårt laboratoriepersonell? Søk her

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen