Laboratoriepersonell

Foto: Leger Uten Grenser/Corinne Baker

Laboratoriepersonell


Hovedansvarsområdene til laboratoriepersonell i felt er kvalitetssikring, samt opplæring og veiledning av lokalt ansatte.

Hjem > Jobb for oss > Laboratoriepersonell

Noen av Leger Uten Grenser sine prosjekter krever kliniske laboratorier for å kunne gi diagnoser og for å overvåke pasienter. De vanligste patologiene som krever laboratorietester er blodtransfusjoner, tuberkulose (TB), malaria og diagnose og immunologisk overvåking av pasienter med hiv/aids og meningitt

Leger Uten Grenser sitt laboratoriepersonell jobber i en rekke sammenhenger:

 • Nødsituasjoner (naturlige og menneskeskapte katastrofer)
 • Langvarige og pågående kriser
 • Med ekskluderte og marginaliserte befolkninger (overlevende av seksuell vold, ofre fra vold, minoriteter, innvandring, etc.)
 • Integrering av nye medisinske komponenter i etablerte medisinske strukturer (hiv/aids, TB, hep C, hemoragisk feber, etc.)

Som laboratoriepersonell vil du være ansvarlig for å kvalitetssikre laboratorietester, i tillegg til å lære opp og veilede laboratoriets ansatte.

Bioingeniør Alliance Bwanga Nzwanda forbereder reagensrør for testing i Kabinda Hospital i Kinsasa, Democratic Republic of Congo. Photo: MSF/Tommy Trenchard


Kvalifikasjoner:

 • Master i naturvitenskapelig fag, som for eksempel: bioingeniør, biomedisin, biologi, biokjemi eller lignende  
 • Relevant arbeidserfaring 
 • Ønskelig med utdanning i tropisk medisin  
 • Samsvar med de grunnleggende kriteriene vi har for alle potensielle feltarbeidere
 • Utdanning innen laboratorieteknologi, eller mikrobiologi med anvendt parasittologi og bakteriologi
 • Erfaring med prøvetaking (blod, spytt, avføring)
 • Solid erfaring med å analysere tropiske sykdommer i mikroskopi samt kjennskap til andre manuelle metoder for analyse som ikke lenger benyttes i Norge
 • Kunnskap om kliniske laboratorieteknikker og metoder for kvalitetskontroll av laboratorietesting
   

Ønskede tilleggskvalifikasjoner: 

 • Kunnskap om epidemiologi og tropesykdommer (for eksempel seksuelt overførbare sykdommer, virologi, TB, blodbank, malaria, hiv, kala azar)
 • Erfaring med å bruke programvarepakker for laboratorier og med å gjennomføre undersøkelser.
   

Lengden på oppdragene:  

 • 6 til 12 måneder  

Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil: 

 • Forståelse for Leger Uten Grensers grunnprinsipper
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
 • Erfaring med å veilede, lære opp og å lede andre 
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt- og tverrfaglig team
 • Evne til å organisere, prioritere og til å ta initiativ
 • Villighet til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
 • Evne til å takle stress
 • Mulighet for å arbeide i felt i minst 6 til 12 måneder for første oppdrag i felt. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksibel (se Spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet» for mer informasjon)
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
 • Plettfri vandel

Ønskelige tilleggskriterier:

 • Språkkunnskaper er en fordel – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon

Vi tilbyr og dekker:

 • Lønn etter Leger Uten Grensers internasjonale lønnspolicy, minimum 24 095 NOK brutto/måned, basert på stilling og erfaring
 • Dagpenger i felt (sum varierer fra prosjekt til prosjekt) 
 • Refusjon av nødvendige vaksinasjoner
 • Nødvendige visa og arbeidstillatelser
 • Betalt ferie, 25 dager hvert år, 30 dager hvis du har en kontrakt på et tolvmåneders oppdrag.
 • Pensjonsinnskudd 4%
 • Innkvartering under feltoppdraget
 • Tur-retur transport
 • Medisinsk forsikring, uføreforsikring og livsforsikring
 • Psykologisk oppfølging etter oppdrag

Ønsker du å bli en del av vårt laboratoriepersonell? Søk her

Mer informasjon? Send en e-post til rekruttering@legerutengrenser.no

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen