Foto: Cici Riesmasari/ Leger Uten Grenser
Hjem > Jobb for oss > Søknadsprosessen
Nyheter

Søknadsprosessen

09.05.2017
        

Leger Uten Grenser Norge aksepterer kun søknader fra innbyggere i Norge og Island. Hvis du bor i et annet land, kan du besøke Leger Uten Grensers internasjonale nettsider for å finne nærmeste kontor som er relevant for deg.

Gå til avsnittene nedenfor for å lese mer om søknadsprosessen:
 • Informasjon
 • Jobbsøking
 • Intervju
 • Forberedende kurs
 • Feltoppdrag
 • Avreise

Utvelgelsen av feltarbeidere til Leger Uten Grenser skjer i henhold til følgende prosess:

 

Trinn 1: Informasjon

Gjør deg kjent med organisasjonen vår og om din potensielle feltarbeiderprofil. Dette kan du gjøre ved å lese følgende avsnitt: Livet i felt, Sikkerhet, Informasjonsmøter og Spørsmål og svar. I tillegg til ressursene du finner på nettsiden vår, har vi regelmessige informasjonsmøter om feltarbeid i løpet av året. Informasjonsmøtet er et ledd i rekrutteringsprosessen og du bør delta på et møte før søknad sendes inn. Du kan se når neste informasjonsmøte er her.

 

Trinn 2: Jobbsøking

Når du føler at du oppfyller våre krav, kan du benytte deg av linken nederst på siden for å sende inn din søknad. Nødvendige dokumenter som må lastes opp er: søknadsskjema, CV (maks fem sider) og motivasjonsbrev (maks to sider). 
 
Alle de tre dokumentene er obligatoriske. Ufullstendige søknader kommer ikke til å bli vurdert. Merk: For enkelte profiler må det også sendes inn et skjema for ferdighetsvurdering som du vil få tilsendt av vår rekrutteringsansvarlig. Du finner mer om dette på siden som omhandler din profil.
 
Søknaden din vil bli gjennomgått av rekrutteringsansvarlig for feltarbeid, og det kan også være nødvendig med en teknisk validering av CVen din for visse profiler. Du vil motta svar i løpet av fire til seks uker etter at søknaden er mottatt.
 
På grunn av uforutsigbarheten som er knyttet til humanitært arbeid, må du være klar over at søknaden kan bli avslått, selv om du oppfyller kravene til den stillingen du søker på. Etterspørselen etter menneskelige ressurser i felt er stadig skiftende og det kan være vi har en periode hvor vi opplever lav etterspørsel etter nettopp din yrkesprofil. Vi vil da oppfordre deg til å søke på nytt i fremtiden.

 

Trinn 3: Intervju

Kandidater som oppfyller våre kvalifikasjoner og har et overbevisende motivasjonsbrev vil først ha et kartleggingsamtale per telefon med rekrutteringsansvarlig før man eventuelt inviteres til rekrutterinngsdag på vårt kontor i Oslo. Alle intervjuene gjennomføres ansikt til ansikt, vi gjennomfører ikke intervjuer på telefon eller via Skype.
 
Leger Uten Grenser bruker en kompetansebasert intervjutilnærming. Intervjukandidatene vil bli bedt om å gi konkrete eksempler på situasjoner de har vært involvert i som viser kunnskapen, ferdighetene, erfaringen og/eller de atferdsmessige egenskapene som vi søker. Det vil også være en gruppeoppgave. Intervjuprosessen tar vanligvis en hel dag.
 
Etter et vellykket intervju vil du bli bedt om å oppgi tre referanser, hvorav den ene må være fra din nåværende/siste arbeidsgiver.

 

Trinn 4: Forberedende kurs

Etter et vellykket intervju vil du, før avreise, gå gjennom et forberedende kurs før avreise som varer i 6 til 10 dager, avhengig av din rolle, sammen med 30 andre nyrekrutterte feltarbeidere. Målet med kurset er å gi:
 
 • En forståelse av verdiene, historien og aktivitetene til Leger Uten Grenser
 • En introduksjon til verktøyene og ressursene som du vil ha tilgang til i felt
 • En forståelse av hvordan vi jobber og forskjellige typer prosjekt
 • En introduksjon til livet i felt.
 • Et møte med erfarne feltarbeidere som deler av sin erfaring
 • Rollespesifikke teknikker, verktøy, protokoller og dataprogrammer

Kurset holdes flere ganger i året på forskjellige steder i Europa, inkludert Oslo, og deltakerne må bo på kursstedet. Hvor du skal delta på kurs kommer an på din avreise og ledige kursplasser. Leger Uten Grenser dekker utgiftene til reise, kost og losji.  Gjennomføring av kurset er obligatorisk før avreise til felt.

Det er et begrenset antall plasser på disse forberedende kursene. Deltakerne blir prioritert for kurs primært ut fra våre forventede behov i felt i de kommende månedene, i tillegg til datoen når deltakerne er tilgjengelige for feltarbeid. Deltakerlistene er som regel ferdige fire til seks uker i forkant av kursdatoene.

 

Trinn 5: Feltoppdrag

Tilgang til oppdrag er avhengig av gjeldende behov i felt. Disse varierer over tid. Samtidig er tydelig tilgjengelighet fra våre feltarbeidere viktig for i størst mulig grad kunne planlegge aktiviteter i et slikt uoversiktlig terreng. Det er derfor svært viktig at du veldig klar når det gjelder din tilgjengelighet. For å unngå forsinkelser i prosessen med å finne en stilling til deg i felt, må du løpende informere oss om eventuelle endringer i tilgjengeligheten. HR-medarbeideren som har ansvaret for din rolle vil finne en stilling til deg i felt. Det vil bli tatt kontakt med deg når det dukker opp en ledig stilling som passer til dine ferdigheter, erfaringer og tilgjengelighet.

Feltarbeideren kan ikke velge et bestemt land han/hun vil dra til. Oppdragene blir alltid bestemt ut fra behovene i felt, og feltarbeiderne blir bedt om å være så fleksible som mulig for å bli plassert der de trengs mest. Dette er en prosess med et visst konkurranseelement, ettersom hver stilling blir matchet med den beste kandidaten som er tilgjengelig globalt. Denne prosessen kan skje ganske raskt, eller den kan ta mange måneder.

HR-medarbeideren som har ansvaret for din rolle vil sende deg jobbeskrivelsen og informasjon om landet, sikkerheten og prosjektet når du blir tilbudt et oppdrag. Hvis du godtar oppdraget, vil HR-medarbeideren bekrefte tilbudet. Når oppdraget er bekreftet, kan du vanligvis ikke forvente mer enn tre til fire ukers varsel før avreise. Hvis du bare trenger én til to ukers varsel før avreise, kan det hende at det vil være flere tilgjengelige feltmuligheter.

 

Trinn 6: Avreise

Når du har blitt tildelt et oppdrag, vil HR-teamet i Oslo hjelpe deg gjennom de ulike prosedyrene og praktiske forberedelsene i forkant av avreisen.

Du vil også få informasjon og brief på kontoret i Oslo, og eventuelt på ett av de internasjonale hovedkontorene før avreise til felt, men det er først i felt du får en detaljert orientering om prosjektet og din jobb.

Du vil bli ansatt av Leger Uten Grenser Oslo på en tidsbestemt kontrakt på det antall måneder du skal være ute.

Og så drar du på ditt første feltoppdrag!
 
Klikk her for å sende inn søknad og CV – Dokumentene skal være på engelsk.
 
Mer i denne seksjonen  
Livet i felt
Fordeler og utviklingsmuligheter
Sikkerhet
Informasjonsmøter
Søknadsprosessen
Spørsmål og svar
Hvor finner jeg kurs i tropemedisin?
Ledige stillinger i Norge
Foto: Cici Riesmasari/ Leger Uten Grenser
Hjem > Jobb for oss > Søknadsprosessen
Nyheter

Søknadsprosessen

09.05.2017
        

Leger Uten Grenser Norge aksepterer kun søknader fra innbyggere i Norge og Island. Hvis du bor i et annet land, kan du besøke Leger Uten Grensers internasjonale nettsider for å finne nærmeste kontor som er relevant for deg.

Gå til avsnittene nedenfor for å lese mer om søknadsprosessen:
 • Informasjon
 • Jobbsøking
 • Intervju
 • Forberedende kurs
 • Feltoppdrag
 • Avreise

Utvelgelsen av feltarbeidere til Leger Uten Grenser skjer i henhold til følgende prosess:

 

Trinn 1: Informasjon

Gjør deg kjent med organisasjonen vår og om din potensielle feltarbeiderprofil. Dette kan du gjøre ved å lese følgende avsnitt: Livet i felt, Sikkerhet, Informasjonsmøter og Spørsmål og svar. I tillegg til ressursene du finner på nettsiden vår, har vi regelmessige informasjonsmøter om feltarbeid i løpet av året. Informasjonsmøtet er et ledd i rekrutteringsprosessen og du bør delta på et møte før søknad sendes inn. Du kan se når neste informasjonsmøte er her.

 

Trinn 2: Jobbsøking

Når du føler at du oppfyller våre krav, kan du benytte deg av linken nederst på siden for å sende inn din søknad. Nødvendige dokumenter som må lastes opp er: søknadsskjema, CV (maks fem sider) og motivasjonsbrev (maks to sider). 
 
Alle de tre dokumentene er obligatoriske. Ufullstendige søknader kommer ikke til å bli vurdert. Merk: For enkelte profiler må det også sendes inn et skjema for ferdighetsvurdering som du vil få tilsendt av vår rekrutteringsansvarlig. Du finner mer om dette på siden som omhandler din profil.
 
Søknaden din vil bli gjennomgått av rekrutteringsansvarlig for feltarbeid, og det kan også være nødvendig med en teknisk validering av CVen din for visse profiler. Du vil motta svar i løpet av fire til seks uker etter at søknaden er mottatt.
 
På grunn av uforutsigbarheten som er knyttet til humanitært arbeid, må du være klar over at søknaden kan bli avslått, selv om du oppfyller kravene til den stillingen du søker på. Etterspørselen etter menneskelige ressurser i felt er stadig skiftende og det kan være vi har en periode hvor vi opplever lav etterspørsel etter nettopp din yrkesprofil. Vi vil da oppfordre deg til å søke på nytt i fremtiden.

 

Trinn 3: Intervju

Kandidater som oppfyller våre kvalifikasjoner og har et overbevisende motivasjonsbrev vil først ha et kartleggingsamtale per telefon med rekrutteringsansvarlig før man eventuelt inviteres til rekrutterinngsdag på vårt kontor i Oslo. Alle intervjuene gjennomføres ansikt til ansikt, vi gjennomfører ikke intervjuer på telefon eller via Skype.
 
Leger Uten Grenser bruker en kompetansebasert intervjutilnærming. Intervjukandidatene vil bli bedt om å gi konkrete eksempler på situasjoner de har vært involvert i som viser kunnskapen, ferdighetene, erfaringen og/eller de atferdsmessige egenskapene som vi søker. Det vil også være en gruppeoppgave. Intervjuprosessen tar vanligvis en hel dag.
 
Etter et vellykket intervju vil du bli bedt om å oppgi tre referanser, hvorav den ene må være fra din nåværende/siste arbeidsgiver.

 

Trinn 4: Forberedende kurs

Etter et vellykket intervju vil du, før avreise, gå gjennom et forberedende kurs før avreise som varer i 6 til 10 dager, avhengig av din rolle, sammen med 30 andre nyrekrutterte feltarbeidere. Målet med kurset er å gi:
 
 • En forståelse av verdiene, historien og aktivitetene til Leger Uten Grenser
 • En introduksjon til verktøyene og ressursene som du vil ha tilgang til i felt
 • En forståelse av hvordan vi jobber og forskjellige typer prosjekt
 • En introduksjon til livet i felt.
 • Et møte med erfarne feltarbeidere som deler av sin erfaring
 • Rollespesifikke teknikker, verktøy, protokoller og dataprogrammer

Kurset holdes flere ganger i året på forskjellige steder i Europa, inkludert Oslo, og deltakerne må bo på kursstedet. Hvor du skal delta på kurs kommer an på din avreise og ledige kursplasser. Leger Uten Grenser dekker utgiftene til reise, kost og losji.  Gjennomføring av kurset er obligatorisk før avreise til felt.

Det er et begrenset antall plasser på disse forberedende kursene. Deltakerne blir prioritert for kurs primært ut fra våre forventede behov i felt i de kommende månedene, i tillegg til datoen når deltakerne er tilgjengelige for feltarbeid. Deltakerlistene er som regel ferdige fire til seks uker i forkant av kursdatoene.

 

Trinn 5: Feltoppdrag

Tilgang til oppdrag er avhengig av gjeldende behov i felt. Disse varierer over tid. Samtidig er tydelig tilgjengelighet fra våre feltarbeidere viktig for i størst mulig grad kunne planlegge aktiviteter i et slikt uoversiktlig terreng. Det er derfor svært viktig at du veldig klar når det gjelder din tilgjengelighet. For å unngå forsinkelser i prosessen med å finne en stilling til deg i felt, må du løpende informere oss om eventuelle endringer i tilgjengeligheten. HR-medarbeideren som har ansvaret for din rolle vil finne en stilling til deg i felt. Det vil bli tatt kontakt med deg når det dukker opp en ledig stilling som passer til dine ferdigheter, erfaringer og tilgjengelighet.

Feltarbeideren kan ikke velge et bestemt land han/hun vil dra til. Oppdragene blir alltid bestemt ut fra behovene i felt, og feltarbeiderne blir bedt om å være så fleksible som mulig for å bli plassert der de trengs mest. Dette er en prosess med et visst konkurranseelement, ettersom hver stilling blir matchet med den beste kandidaten som er tilgjengelig globalt. Denne prosessen kan skje ganske raskt, eller den kan ta mange måneder.

HR-medarbeideren som har ansvaret for din rolle vil sende deg jobbeskrivelsen og informasjon om landet, sikkerheten og prosjektet når du blir tilbudt et oppdrag. Hvis du godtar oppdraget, vil HR-medarbeideren bekrefte tilbudet. Når oppdraget er bekreftet, kan du vanligvis ikke forvente mer enn tre til fire ukers varsel før avreise. Hvis du bare trenger én til to ukers varsel før avreise, kan det hende at det vil være flere tilgjengelige feltmuligheter.

 

Trinn 6: Avreise

Når du har blitt tildelt et oppdrag, vil HR-teamet i Oslo hjelpe deg gjennom de ulike prosedyrene og praktiske forberedelsene i forkant av avreisen.

Du vil også få informasjon og brief på kontoret i Oslo, og eventuelt på ett av de internasjonale hovedkontorene før avreise til felt, men det er først i felt du får en detaljert orientering om prosjektet og din jobb.

Du vil bli ansatt av Leger Uten Grenser Oslo på en tidsbestemt kontrakt på det antall måneder du skal være ute.

Og så drar du på ditt første feltoppdrag!
 
Klikk her for å sende inn søknad og CV – Dokumentene skal være på engelsk.
 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen