HR og ledelse

Foto: Leger Uten Grenser

HR og ledelse


HR-ansvarlig i Leger Uten Grenser innebærer å være personalansvarlig med administrative oppgaver i et prosjekt.

Hjem > Jobb for oss > HR og ledelse

Som HR-ansvarlig jobber du med et bredt spekter innen personal- og administrasjon i et prosjekt: alt fra rekruttering til kontraktsavslutning. Det innebærer onboarding, opplæring, evalueringer, veiledning og karriereutvikling.

Ansvarsområder:

 • Implementere relevante retningslinjer og sikre en høy standard av HR-rapportering
 • Administrere lønnsprosedyrer
 • Ledende part av rekrutteringsprosesser
 • Passe på at interne reguleringer og lokale arbeidsregler/lover i landet følges opp
 • Administrasjon og opplæring av ansatte
 • Lage prognoser for og sikre at personellbehov i prosjektene er møtte
 • Samarbeid med lokale myndigheter og andre relevante aktører når det kommer til HR-relaterte oppgaver
 • Del av ledergruppen og bistå i avgjørelser rundt prosjektet og videre prosjektutvikling

Feltblogg: Hans Peter gikk fra lederjobb på hotell til humanitært arbeid i utlandet

Kvalifikasjoner: 

 • Høyere utdanning innen HR, administrasjon og/eller ledelse andre relevante studier. Relevant arbeidserfaring kan erstatte utdanningskravet. 
 • Minimum to års relevant yrkeserfaring etter fullført utdanning
 • Gode engelskferdigheter er et krav, ønskelig med fransk eller spansk (minimum B1), eller flytende arabisk
 • Tilgjengelig for oppdrag som varer mellom 6-12 måneder
 • Villig til å reise uten partner og familie og jobbe under krevende forhold

Merk: Før du reiser på ditt første oppdrag vil du få intern opplæring i HR og administrasjon, spesielle prosedyrer, verktøy etc, som brukes i Leger Uten Grensers prosjekter. Alle disse kostnadene blir dekket av organisasjonen.

Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil 

 • Forpliktelse og forståelse av Leger Uten Grensers grunnprinsipperetiske retningslinjer og Charter
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
 • Erfaring med å veilede, lære opp og å lede andre 
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt- og tverrfaglig team
 • Evne til å organisere, prioritere og til å ta initiativ
 • Villig til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
 • Evne til å takle stress
 • Mulighet for å arbeide i felt i minst seks til 12 måneder for første oppdrag i felt. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksibel (Les mer på spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet»)
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
 • Plettfri vandel (Les mer på spørsmål og svar

 

 

Det er en fordel om du har: 

 • Språkferdigheter – spesielt fransk og spansk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk, arabisk og russisk kan også være nyttig
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon

Vi tilbyr og dekker:

 • Lønn etter Leger Uten Grensers internasjonale lønnspolicy, minimum 24 095 NOK brutto/måned, basert på stilling og erfaring
 • Dagpenger i felt (sum varierer fra prosjekt til prosjekt) 
 • Refusjon av nødvendige vaksinasjoner
 • Nødvendige visa og arbeidstillatelser
 • Betalt ferie, 25 dager hvert år, 30 dager hvis du har en kontrakt på et 12-måneders oppdrag
 • Pensjonsinnskudd 4 %
 • Bosted under feltoppdraget
 • Tur-retur transport
 • Medisinsk forsikring, uføreforsikring og livsforsikring
 • Psykososial oppfølging før, under og etter oppdrag

Se denne videoen om hvordan det er å jobbe i felt for Leger Uten Grenser før du søker:

Ønsker du å jobbe med HR og ledelse? Søk her

Mer informasjon? Send en e-post til rekruttering@legerutengrenser.no

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen