Foto: Christopher Rogel Blanquet / Leger Uten Grenser
Hjem > Om oss > Slik jobber vi > Verdier og prinsipper
Nyheter

Verdier og prinsipper

05.11.2018 | Oppdatert 15.01.2020
        

Leger uten grenser betrakter seg selv som en ansvarlig arbeidsgiver og organisasjon, og ansvaret for å opprettholde dette gjøres gjennom våre ansatte. Det er en viktig rolle å forhindre, oppdage og adressere uakseptabel atferd, og de ansatte har som oppgave å informere sine pasienter om hvilket ansvar de har.  

I Leger Uten Grenser, skal alle ansatte (arbeidstakere, internasjonale ansatte og frivillige) forstå og ha kjennskap til forpliktelsene nedenfor og implementere dem i deres profesjonelle og personlige atferd og forholde seg til dem. Dersom disse forpliktelsene ikke overholdes vil det medføre nødvendige konsekvenser.  

 Disse forpliktelsene er kun minimumskrav til det som forventes; mer spesifikke krav vil variere. 

Forpliktelser:  

  • Ansatte i leger uten grenser skal være respektfulle og ikke diskriminere pasienter, kollegaer eller lokalbefolkningen på grunnlag av deres rase, meninger, livsstil, kjønn, seksuell orientering, sosioøkonomisk bakgrunn, opprinnelse, religion eller tro.  
  • Ansatte i leger uten grenser skal ikke misbruke noen fysisk (dvs. fysisk vold, seksuell aggresjon eller annen form for fysisk mishandling) eller psykisk (mobbing, misbruk av makt, trakassering eller favorisering) 
  • Ansatte i leger uten grenser skal ikke under noen omstendigheter akseptere atferd som utnytter andres sårbarhet (seksuelt, økonomisk, sosialt, osv.). Dette inkluderer utveksling av varer, fordeler eller bruk av sexarbeideres tjenester mens man er på oppdrag.  
  • Ansatte i leger uten grenser skal ikke under noen omstendigheter akseptere barnemishandling, utnyttelse og skal heller ikke ha seksuelle forhold til barn.  
  • Ansatte i leger uten grenser skal ikke utnytter sin stilling til egen vinning. Alle medlemmer skal bruke leger uten grensers ressurser (lokaler, varer, penger, omdømme, image osv.) med respekt og hensyn til organisasjonen og befolkningen den ønsker å hjelpe.  
Mer i denne seksjonen  
Grunnprinsipper
Historie
Styret
Økonomi
Kontakt oss
Slik jobber vi
Naturkatastrofer
Å bære vitne
Glemte kriser
Logistikk i en nødsituasjon
Prosjekttyper
Slik er Leger Uten Grenser bygget opp
Leger Uten Grensers charter
Etiske retningslinjer
Programavdelingen
Foto: Christopher Rogel Blanquet / Leger Uten Grenser
Hjem > Om oss > Slik jobber vi > Verdier og prinsipper
Nyheter

Verdier og prinsipper

05.11.2018 | Oppdatert 15.01.2020
        

Leger uten grenser betrakter seg selv som en ansvarlig arbeidsgiver og organisasjon, og ansvaret for å opprettholde dette gjøres gjennom våre ansatte. Det er en viktig rolle å forhindre, oppdage og adressere uakseptabel atferd, og de ansatte har som oppgave å informere sine pasienter om hvilket ansvar de har.  

I Leger Uten Grenser, skal alle ansatte (arbeidstakere, internasjonale ansatte og frivillige) forstå og ha kjennskap til forpliktelsene nedenfor og implementere dem i deres profesjonelle og personlige atferd og forholde seg til dem. Dersom disse forpliktelsene ikke overholdes vil det medføre nødvendige konsekvenser.  

 Disse forpliktelsene er kun minimumskrav til det som forventes; mer spesifikke krav vil variere. 

Forpliktelser:  

  • Ansatte i leger uten grenser skal være respektfulle og ikke diskriminere pasienter, kollegaer eller lokalbefolkningen på grunnlag av deres rase, meninger, livsstil, kjønn, seksuell orientering, sosioøkonomisk bakgrunn, opprinnelse, religion eller tro.  
  • Ansatte i leger uten grenser skal ikke misbruke noen fysisk (dvs. fysisk vold, seksuell aggresjon eller annen form for fysisk mishandling) eller psykisk (mobbing, misbruk av makt, trakassering eller favorisering) 
  • Ansatte i leger uten grenser skal ikke under noen omstendigheter akseptere atferd som utnytter andres sårbarhet (seksuelt, økonomisk, sosialt, osv.). Dette inkluderer utveksling av varer, fordeler eller bruk av sexarbeideres tjenester mens man er på oppdrag.  
  • Ansatte i leger uten grenser skal ikke under noen omstendigheter akseptere barnemishandling, utnyttelse og skal heller ikke ha seksuelle forhold til barn.  
  • Ansatte i leger uten grenser skal ikke utnytter sin stilling til egen vinning. Alle medlemmer skal bruke leger uten grensers ressurser (lokaler, varer, penger, omdømme, image osv.) med respekt og hensyn til organisasjonen og befolkningen den ønsker å hjelpe.  
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen