Foto: Christopher Rogel Blanquet / Leger Uten Grenser
Hjem > Om oss > Slik jobber vi > Etiske retningslinjer
Nyheter

Etiske retningslinjer

05.11.2018 | Oppdatert 04.04.2024
        

Arbeidsgiver og ansatte har en gjensidig rolle i å forebygge, oppdage og adressere uakseptabel adferd. Leger Uten Grensers ansatte bør forsikre seg om at pasienter og andre parter i vårt arbeid har fått informasjon om at våre ansatte er forpliktet til å etterleve våre etiske retningslinjer. 

I Leger Uten Grenser skal alt personale (inkludert ansatte på internasjonale oppdrag, frivillige og ansatte på dagsoppdrag) samt samarbeidspartnere i felt (inkludert konsulenter og gjester) forstå, integrere og etterleve de etiske retningslinjene i både profesjonell og privat adferd. Leger Uten Grenser har ulike kanaler for å rapportere om brudd på de etiske retningslinjene på alle nivåer i organisasjonen. Ethvert brudd på de etiske retningslinjene får konsekvenser. 

Disse etiske retningslinjene betraktes som en minimumsstandard for adferd. Mer spesifikke regler kan gjelde for Leger Uten Grensers ansatte og medlemmer avhengig av konteksten og aktivitetsområdet de jobber i. 

Etiske retningslinjer 

1. Leger Uten Grensers ansatte, medlemmer og samarbeidspartnere i felt skal opptre respektfullt og ikke diskriminere pasienter, kollegaer eller lokale innbyggere på grunn av etnisitet, meninger, livsstil, kjønn, seksuell legning, sosioøkonomisk bakgrunn, opprinnelse, religion eller tro og andre identitetsmarkører;  

2. Leger Uten Grensers ansatte, medlemmer og samarbeidspartnere i felt skal ikke misbruke noen fysisk (fysisk vold, seksuell aggresjon eller annen form for fysisk misbruk) eller psykisk (mobbing, misbruk av makt, trakassering, diskriminering eller favorisering). 

3. Leger Uten Grensers ansatte, medlemmer og samarbeidspartnere i felt skal ikke, under noen omstendigheter, akseptere adferd som utnytter andres sårbarhet, i videst mulig forstand (seksuell, økonomisk, sosial osv.). Dette inkluderer bytte av varer, goder eller tjenester av seksuell natur, inkludert bruk av sexarbeideres tjenester når man er på oppdrag for organisasjonen;

4. Leger Uten Grensers ansatte, medlemmer og samarbeidspartnere i felt skal ikke akseptere misbruk, utnyttelse av eller vold mot barn, og skal ikke inngå seksuelle relasjoner med mindreårige.

5. Leger Uten Grensers ansatte, medlemmer og samarbeidspartnere i felt skal ikke bruke sin posisjon for personlig vinning. Hver ansatt, hvert medlem og samarbeidspartner skal behandle Leger Uten Grensers ressurser (inkludert lokaler, varer, penger, omdømme, image osv.) med respekt og omsorg. Det vil si i organisasjonens, samt den befolkningen den søker å hjelpe, sin interesse. 

Mer i denne seksjonen  
Grunnprinsipper
Historie
Styret
Økonomi
Slik jobber vi
Å bære vitne
Glemte kriser
Slik er Leger Uten Grenser bygget opp
Leger Uten Grensers charter
Etiske retningslinjer
Programavdelingen
Foto: Christopher Rogel Blanquet / Leger Uten Grenser
Hjem > Om oss > Slik jobber vi > Etiske retningslinjer
Nyheter

Etiske retningslinjer

05.11.2018 | Oppdatert 04.04.2024
        

Arbeidsgiver og ansatte har en gjensidig rolle i å forebygge, oppdage og adressere uakseptabel adferd. Leger Uten Grensers ansatte bør forsikre seg om at pasienter og andre parter i vårt arbeid har fått informasjon om at våre ansatte er forpliktet til å etterleve våre etiske retningslinjer. 

I Leger Uten Grenser skal alt personale (inkludert ansatte på internasjonale oppdrag, frivillige og ansatte på dagsoppdrag) samt samarbeidspartnere i felt (inkludert konsulenter og gjester) forstå, integrere og etterleve de etiske retningslinjene i både profesjonell og privat adferd. Leger Uten Grenser har ulike kanaler for å rapportere om brudd på de etiske retningslinjene på alle nivåer i organisasjonen. Ethvert brudd på de etiske retningslinjene får konsekvenser. 

Disse etiske retningslinjene betraktes som en minimumsstandard for adferd. Mer spesifikke regler kan gjelde for Leger Uten Grensers ansatte og medlemmer avhengig av konteksten og aktivitetsområdet de jobber i. 

Etiske retningslinjer 

1. Leger Uten Grensers ansatte, medlemmer og samarbeidspartnere i felt skal opptre respektfullt og ikke diskriminere pasienter, kollegaer eller lokale innbyggere på grunn av etnisitet, meninger, livsstil, kjønn, seksuell legning, sosioøkonomisk bakgrunn, opprinnelse, religion eller tro og andre identitetsmarkører;  

2. Leger Uten Grensers ansatte, medlemmer og samarbeidspartnere i felt skal ikke misbruke noen fysisk (fysisk vold, seksuell aggresjon eller annen form for fysisk misbruk) eller psykisk (mobbing, misbruk av makt, trakassering, diskriminering eller favorisering). 

3. Leger Uten Grensers ansatte, medlemmer og samarbeidspartnere i felt skal ikke, under noen omstendigheter, akseptere adferd som utnytter andres sårbarhet, i videst mulig forstand (seksuell, økonomisk, sosial osv.). Dette inkluderer bytte av varer, goder eller tjenester av seksuell natur, inkludert bruk av sexarbeideres tjenester når man er på oppdrag for organisasjonen;

4. Leger Uten Grensers ansatte, medlemmer og samarbeidspartnere i felt skal ikke akseptere misbruk, utnyttelse av eller vold mot barn, og skal ikke inngå seksuelle relasjoner med mindreårige.

5. Leger Uten Grensers ansatte, medlemmer og samarbeidspartnere i felt skal ikke bruke sin posisjon for personlig vinning. Hver ansatt, hvert medlem og samarbeidspartner skal behandle Leger Uten Grensers ressurser (inkludert lokaler, varer, penger, omdømme, image osv.) med respekt og omsorg. Det vil si i organisasjonens, samt den befolkningen den søker å hjelpe, sin interesse. 

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen