Foto: Tadeu Andre/ Leger Uten Grenser
Hjem > Om oss > Slik jobber vi > Vårt charter
Nyheter

Vårt charter

19.07.2017 | Oppdatert 04.04.2024
        

Leger Uten Grensers Charter er en slags grunnlov for organisasjonen, med grunnprinsipper og retningslinjer for alle våre ansatte og frivillige. Charteret ble skrevet i 1971 av gruppen leger og journalister som sammen dannet Leger Uten Grenser.

Les hele Leger Uten Grensers historie
 

Ved å bli en del av Leger Uten Grenser, binder våre ansatte og frivillige seg til å følge prinsippene som er definert i vårt charter:

Leger Uten Grenser hjelper befolkningsgrupper i nød, ofre for natur- og menneskeskapte katastrofer, og ofre for væpnet konflikt, uansett deres etniske, religiøse, eller politiske tilhørighet.  

Leger Uten Grenser er en nøytral og upartisk organisasjon, som i samsvar med universell medisinsk etikk og retten til humanitær hjelp forlanger fullstendig og uhindret frihet i utførelsen av sitt arbeid.  

Leger Uten Grensers medlemmer forplikter seg til å respektere sine yrkesetiske retningslinjer og å opprettholde full uavhengighet fra politiske, økonomiske og religiøse krefter.  

Leger Uten Grensers feltarbeidere forstår risikoen forbundet med arbeidet i sitt prosjektland, og vil ikke framsette krav om noen form for kompensasjon til seg selv eller sine pårørende utover det Leger Uten Grenser kan tilby dem.
 

Mer i denne seksjonen  
Grunnprinsipper
Historie
Styret
Økonomi
Slik jobber vi
Å bære vitne
Glemte kriser
Slik er Leger Uten Grenser bygget opp
Leger Uten Grensers charter
Etiske retningslinjer
Programavdelingen
Foto: Tadeu Andre/ Leger Uten Grenser
Hjem > Om oss > Slik jobber vi > Vårt charter
Nyheter

Vårt charter

19.07.2017 | Oppdatert 04.04.2024
        

Leger Uten Grensers Charter er en slags grunnlov for organisasjonen, med grunnprinsipper og retningslinjer for alle våre ansatte og frivillige. Charteret ble skrevet i 1971 av gruppen leger og journalister som sammen dannet Leger Uten Grenser.

Les hele Leger Uten Grensers historie
 

Ved å bli en del av Leger Uten Grenser, binder våre ansatte og frivillige seg til å følge prinsippene som er definert i vårt charter:

Leger Uten Grenser hjelper befolkningsgrupper i nød, ofre for natur- og menneskeskapte katastrofer, og ofre for væpnet konflikt, uansett deres etniske, religiøse, eller politiske tilhørighet.  

Leger Uten Grenser er en nøytral og upartisk organisasjon, som i samsvar med universell medisinsk etikk og retten til humanitær hjelp forlanger fullstendig og uhindret frihet i utførelsen av sitt arbeid.  

Leger Uten Grensers medlemmer forplikter seg til å respektere sine yrkesetiske retningslinjer og å opprettholde full uavhengighet fra politiske, økonomiske og religiøse krefter.  

Leger Uten Grensers feltarbeidere forstår risikoen forbundet med arbeidet i sitt prosjektland, og vil ikke framsette krav om noen form for kompensasjon til seg selv eller sine pårørende utover det Leger Uten Grenser kan tilby dem.
 

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen