Foto: Matthieu Tordeur/ Leger Uten Grenser
Hjem > Jobb for oss > Spørsmål og svar om feltarbeid
Nyheter

Spørsmål og svar om feltarbeid

27.06.2017 | Oppdatert 11.04.2024

Rekruttering

HVA ER DE GRUNNLEGGENDE KRITERIENE FOR Å SØKE?

 • Forpliktelse og forståelse av Leger Uten Grensers grunnprinsipper, verdier og Charter
 • Minimum to års relevant yrkeserfaring for stillingen du søker på, etter fullført utdanning
 • Erfaring med å veilede, lære opp og lede andre
 • Bevist evne til å fungere godt som en del av et flerkulturelt og tverrfaglig team
 • Evne til å organisere, prioritere arbeidsmengden og til å ta initiativ
 • Villighet til å arbeide i potensielt ustabile og risikable omgivelser
 • Relevant reise- eller arbeidserfaring fra fjerntliggende tverrkulturelle samfunn i lavressurs land
 • Evne til å takle stress
 • Tilgjengelig for oppdrag som varer mellom 6-12 måneder. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger (se spesifikke yrkesgrupper)
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha godkjent og gyldig autorisasjon (må ikke nødvendig være norsk) og nyere klinisk erfaring
 • Være norsk statsborger, eller ha arbeidstillatelse i Norge, eller ha et gyldig norsk reisebevis.

Vi kan bare vurdere søknader som tilfredsstiller disse grunnleggende kravene. Alle søknader må gjøres elektronisk gjennom våre nettsider.

Ønskelige kriterier      

 • For personer med medisinsk bakgrunn er det ønskelig å ha bestått kurs i tropemedisin godkjent av Leger Uten Grenser, eller å ha ett års relevant arbeidserfaring fra tropisk strøk (i noen kontekster kan bestått kurs i tropemedisin være obligatorisk). Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger (se spesifikke yrkesgrupper)
 • Språkkunnskaper er en fordel – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig i noe mindre grad
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon.

HAR LEGER UTEN GRENSER ARRANGEMENTER HVOR JEG KAN FÅ MER INFORMASJON OG SNAKKE MED FELTARBEIDERE?

Leger uten grenser har jevnlig informasjonsmøter i Oslo, digitalt og noen ganger i andre store byer i Norge. Der får du utfyllende informasjon om arbeidet vårt, og kan stille spørsmål om feltarbeid til en feltarbeider og til folk som jobber med rekruttering på kontoret.  

Vi annonserer alle kommende arrangementer på vår Facebook-side.

Hvis du er virkelig interessert i å bli feltarbeider, anbefaler vi at du deltar på et av disse informasjonsmøtene før du sender inn en søknad.

Et informasjonsmøte varer i ca. to timer, inkludert åpning for spørsmål.

HVILKE YRKESGRUPPER/ERFARINGER SER LEGER UTEN GRENSER ETTER NÅR DE ANSETTER FELTARBEIDERE?

Leger Uten Grenser rekrutterer medisinsk og ikke-medisinsk personell til prosjekter i felt. Alle disse menneskene tar med seg sine profesjonelle ferdigheter, sin praktiske erfaring, og sitt engasjement og ønske om å møte de behovene vi ser i felt.

Prosjektene våre har mange lokalt ansatte og få internasjonale feltarbeidere.  Vi har i gjennomsnitt ti nasjonalt ansatte for hver internasjonale feltarbeider i et prosjekt.

De nasjonalt ansatte bidrar med alt fra teknisk og administrativ støtte, til medisinsk ekspertise. Les mer om de ulike profilene her.

LEGER UTEN GRENSER KREVER MINST TO ÅRS RELEVANT YRKESERFARING: VIL DET FOR LEGESPESIALISTER BETY TO ÅR ETTER AT DE BLE GODKJENT I SIN AKTUELLE SPESIALITET?

Nei ikke for spesialistleger, les mer under hver enkelt profil. For øvrige yrkesgrupper er minimum to års relevant arbeidserfaring et krav.

Hvis du er usikker på om du har nok erfaring, ber vi deg om å sende oss CV’en din slik at vi kan gi deg konkrete svar og råd basert på nærmere detaljer om dine spesifikke profil.

HVOR LANG TID TAR REKRUTTERINGSPROSESSEN? HVOR LANG TID FØR JEG ER TILGJENGELIG FOR Å REISE UT SKAL JEG SØKE? HVA INNEBÆRER DET?

Det beste er å søke i god tid før du er tilgjengelig for å dra i felt. Husk at prosessen omfatter både rekruttering, forberedende kurs før avreise – og ikke minst hele prosessen ved å finne et egnet oppdrag for en med din erfaring i akkurat den perioden du er tilgjengelig.

Det er vanlig at det tar opp mot 12 måneder fra søknad til vellykket rekruttering.

Slik ser stegene i prosessen ut:

 1. Søkeren søker elektronisk via vår søknadsportal og laster opp oppdatert CV
 2. Søkere som blir vurdert som relevante kandidater må gjennomgå en kartlegging av tekniske ferdigheter relevant for deres rolle
 3. Søkere som blir vurdert som kvalifiserte kandidater med riktige ferdigheter og motivasjon, blir invitert til et omfattende intervju
 4. Intervjuene varer en hel dag, og finner sted på kontoret til Leger Uten Grenser i Oslo gjennom hele året. Leger Uten Grenser dekker ikke kostnader i forbindelse med rekrutteringsprosessen
 5. Etter en vellykket rekruttering, blir kandidatene invitert til en onboardingdag for å lære mer om prosessen de har foran seg
 6. Kandidaten deltar deretter på forberedende kurs i forkant av avreisen. Kurset strekker seg over 6 til 12 dager, avhengig av din profil, og avholdes digitalt. 
 7. Først når det forberedende kurset er fullført, regnes du som en aktiv feltarbeider, med alt det innebærer av oppfølging og informasjon før du kan reise i felt

Hvilket oppdrag du blir sendt på er helt avhengig av behovene i felt. Med tilstedeværelse i over 70 land og med over 3500 internasjonale feltarbeidere på jobb til enhver tid over hele verden, er det et puslespill å få brikkene til å passe slik at vi får akkurat deg dit du passer best i den perioden du er tilgjengelig. Prosessen med å matche deg til et feltoppdrag kan vanligvis ta fra fire uker til seks måneder eller lenger fra du er blitt aktiv feltarbeider.

Lær mer om søknadsprosessen.

REGNES TURNUS SOM RELEVANT ARBEIDSERFARING?

Ja. Turnus regnes som relevant arbeidserfaring, og teller med i kravet om to års relevant erfaring for å kunne søke.

TRENGER JEG ET KURS I TROPEMEDISIN FOR Å KUNNE JOBBE SOM MEDISINSK PERSONELL?

Nei. Det er anbefalt, men ikke lenger et krav om å ha bestått kurs i tropemedisin, eller ha ett års relevant arbeidserfaring fra tropisk strøk for å kunne jobbe som medisinsk personell. (I noen kontekster kan bestått kurs i tropemedisin være obligatorisk).

Se skolene som tilbyr kurs i tropemedisin som Leger Uten Grenser godkjenner.

KAN JEG SØKE SELV OM JEG IKKE HAR UTØVD YRKET MITT PÅ NOEN ÅR?

Søkere til medisinske og para-medisinske stillinger kan ikke ha opphold i klinisk erfaring på mer enn to år. De skal bruke ferdighetene sine i utfordrende miljøer og må ha oppdatert kompetanse.

Selv om det ikke er den samme regelen for ikke-medisinske profiler, kan en kandidats sjanser reduseres hvis de ikke har aktuell egnet erfaring innenfor de siste tre eller fire årene.  

Dette vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle.

ER SJANSEN STØRRE HVIS JEG HAR JOBBET I ET IKKE-VESTLIG LAND MED LAV LEVESTANDARD?

Ja. Med en slik erfaring, har du til en viss grad blitt eksponert for et tilsvarende miljø som du vil finne i felt. Du vet hva det vil si å jobbe et sted som er annerledes, og langt fra ditt kjente nærmiljø på mange måter.

I felt er det avgjørende å være selvstendig, trygg på ferdighetene dine og i stand til å fatte egne beslutninger uten den støtte og tilsyn du er vant til her hjemme. Har du blitt eksponert for dette tidligere og vet du takler det godt teller det positivt.

HVILKE FREMMEDSPRÅK BØR JEG MESTRE FOR Å ØKE MINE SJANSER TIL Å BLI REKRUTTERT?

De internasjonale arbeidsspråkene til Leger Uten Grenser er fransk og engelsk. Fransk, arabisk, spansk og/eller portugisisk (minimum nivå B1) øker sjansen for rekruttering.

Merk deg også at i felt vil du være i et flerkulturelt team og du er mest sannsynlig den eneste med norsk som morsmål og kanskje ingen av de andre har engelsk som sitt første fremmedspråk.

ER JEG NØDT TIL Å VÆRE NORSK STATSBORGER FOR Å JOBBE MED LEGER UTEN GRENSER?

Leger Uten Grenser kan bare ta imot søknader til feltarbeid fra norske statsborgere, eller andre som har permanent oppholdstillatelse i Norge, men du behøver ikke ha norsk autorisasjon.

For flyktninger kan vi bare ta imot søknader til feltarbeid hvis du har gyldig norsk reisebevis.

Hvis du er islandsk kan du søke og gå igjennom rekrutteringsprosessen med Leger Uten Grenser Norge.

Hvis ingen av de ovenfor nevnte kravene gjelder deg, kan Leger Uten Grenser i Norge dessverre ikke ta imot søknaden din.

Det er imidlertid mulig at noen av våre andre kontorer kan vurdere deg til  feltarbeid. Ta gjerne kontakt med et av de operasjonelle senterne i Amsterdam, Barcelona, Brussel, Genève eller Paris.

NÅR ER DEN BESTE TIDEN Å SØKE?

Du kan søke når du har konkrete datoer du er tilgjengelig for oppdrag, vanligvis rundt 12 måneder før du vil ut i felt.

KAN JEG SØKE HVIS JEG HAR ET KRIMINELT RULLEBLAD/TIDLIGERE FORSEELSER?

Leger Uten Grenser diskriminerer ikke på noe grunnlag. Alle potensielle søkere må imidlertid være klar over at hvis de blir rekruttert, vil det være nødvendig å sjekke rulleblad og vandel.  

Å være domfelt vil ikke nødvendigvis føre til avslag på et jobbtilbud, men dette vil vurderes individuelt.

De iboende kravene kan omfatte muligheten til å få visum til et bestemt land.

REKRUTTER LEGER UTEN GRENSER TANNPLEIERE OG TANNLEGER?

Nei. Vi rekrutterer ikke tannpleiere eller tannleger til våre prosjekter i felt.

REKRUTTERER LEGER UTEN GRENSER VERNEPLEIERE, HJELPEPLEIERE OG AMBULANSEPERSONELL?

Nei. Leger Uten Grenser har ikke behov for ansatte med denne profilen fordi disse stillingene rekrutteres lokalt.

ER DET EN ØVRE ALDERSGRENSE FOR FELTARBEIDERE?

Leger Uten Grenser diskriminerer ikke på grunnlag av alder. Likevel må feltarbeidere ha en fysisk og psykisk form som gjør at de kan takle potensielt krevende forholdene i felt.

I Norge dekker forsikringen feltarbeidere opp til 67 år. 

HVILKE OFFISIELLE DOKUMENTER MÅ JEG HA FOR Å KUNNE SØKE PÅ STILLING SOM KULTURTOLK?

Interesserte kandidater må være norske statsborgere, eller ha arbeidstillatelse i Norge for at vi skal kunne vurdere søknaden deres.

For flyktninger kan vi bare ta imot feltarbeider-søknader hvis du har et gyldig norsk reisebevis.

KAN JEG SØKE HVIS JEG HAR JOBBET I MILITÆRET?

Ja. De som har vært ansatt i militæret kan søke så lenge de har fullstendig avsluttet sin arbeidskontrakt med militæret når de reiser ut i felt med Leger Uten Grenser.

Ex-militære vil ikke bli sent til et land hvor de har vært utstasjonert.

Hvis en ansatt er medlem av en militær organisasjon og en uavhengig humanitær organisasjon samtidig, vil det skape interessekonflikter.

Leger Uten Grenser som en uavhengig og humanitær aktør praktiserer en streng uavhengighet og nøytralitet i alle sine prosjekter. Disse prinsippene ville blitt satt i fare hvis organisasjonen hadde aktive feltarbeidere i prosjekter som samtidig var del av en militær organisasjon.

 

Oppdrag

HVILKET LAND KOMMER DU SANNSYNLIGVIS TIL Å ARBEIDE I HVIS DU SØKER GJENNOM LEGER UTEN GRENSER NORGE?

Dette avhenger av en rekke faktorer, først og fremst behovene i prosjektene våre, og hvilke ferdigheter, erfaringer og språkkompetanse du har.

Det er viktig å understreke at vi ikke rekrutterer til en spesifikk jobb eller et spesifikt land.  Vi rekrutterer mennesker som oppfyller våre kriterier, og så forsøker vi å finne en passende stilling.

Når du søker hos oss, søker du derfor hos Leger Uten Grenser generelt.

HVOR LANGE ER OPPDRAGENE?

Du må være tilgjengelig for oppdrag som varer mellom seks til tolv måneder. Lengden på et oppdrag bestemmes av behovene i felt. Jo lenger perioder du er tilgjengelig, desto bedre, da du i oppdrag av lengre varighet vil kunne jobbe med lokal kompetanseheving. Unntak fra dette kravet gjelder for gynekologer, kirurger og anestesileger.

HVOR VIKTIG ER FLEKSIBILITET I FORBINDELSE MED NÅR JEG KAN DRA PÅ OPPDRAG?

Det er svært usannsynlig at oppdraget ditt vil starte på den første datoen du er tilgjengelig. Derfor vil en feltarbeider som er mer fleksibel i sin tilgjengelighet kunne bli vurdert for flere ledige oppdrag. For eksempel, søkere som er tilgjengelige for oppdrag på ni måneder innenfor et vindu på tolv måneder, kan vurderes for mange flere ledige oppdrag.

KAN JEG SØKE SELV OM JEG ER TILGJENGELIG I MINDRE ENN SEKS MÅNEDER?

Alle nyansatte feltarbeidere forplikter seg til  oppdrag på seks til tolv måneder. Søknader som ikke oppfyller minimumsperioden for tilgjengelighet som kreves for et oppdrag i felt, vil ikke bli behandlet.

Unntak fra dette kravet:

 • Kirurger, anestesileger og obstetrikere/gynekologer kan få oppdrag med varighet fra seks uker til seks måneder, etter et første oppdrag på rundt tre måneder.
   
 • Barneleger kan noen ganger ha oppdrag med varighet under seks måneder.
   

KAN JEG SPESIFISERE STEDER JEG IKKE ØNSKER Å DRA TIL, ELLER ET STED JEG SÆRLIG ØNSKER Å DRA TIL?

Det er en del av vårt mandat slik det er nedtegnet i vårt charter at vi bistår mennesker uavhengig av hvem, eller hvor de er.  Derfor ber vi de som jobber for oss å godta dette grunnsippet og være villig til å reise dit Leger Uten Grenser mener behovet er størst og der vi tror du egner deg best til å kunne hjelpe.  

Det kan være at du for eksempel har språkferdigheter, kulturell erfaring og lignende som er egnet for visse land.  Dette vil det bli tatt hensyn til når vi vurderer deg til en stilling, men generelt plasserer vi mennesker basert på våre prosjektbehov – og ikke basert på dine personlige preferanser.

FÅR EN FELTARBEIDER FOR LEGER UTEN GRENSER BETALT?

Feltarbeidere får utbetalt lønn etter Leger Uten Grensers internasjonale lønnspolicy, minimum 24 095 NOK brutto/måned, basert på stilling og erfaring.

I tillegg vil du få utbetalt en daglig kostgodtgjørelse i felt som skal dekke mat, drikke og personlige nødvendige utgifter mens du er på oppdrag. Dette vil bli utbetalt i kontanter i lokal valuta og vil variere fra land til land, regulert etter kostnadsnivået der du er.

HVILKE KOSTNADER DEKKES AV LEGER UTEN GRENSER I FORBINDELSE MED FELTOPPDRAG?

 • Alt transport nasjonalt og internasjonalt, relatert til feltoppdrag
 • Alt av livs- og boopphold under reisen og i felt
 • Alle relevante vaksiner
 • Forsikring, inkludert reise- , livs- og uførhetsforsikring
 • Pensjonsinnskudd (norske statsborgere)
 • Helsesjekk før og etter oppdrag 
 • Medisinsk hjemsendelse hvis nødvendig
 • Psykologisk oppfølging

Se fordeler og utviklingsmuligheter for mer informasjon.

ER JEG FORSIKRET I FELT?

Ja. Leger Uten Grenser ordner alle forsikringene du trenger, deriblant:

 • Medisinsk forsikring
 • Ansvarsforsikring
 • Uføreforsikring
 • Yrkesskadeforsikring
 • Profesjonell skadeløsholdelse (kun for helseprofiler)
 • Bagasjeforsikring

NB: Dyre personlige eiendeler, som for eksempel kamera og PC, kan det være du må forsikre selv.

MÅ JEG GJENNOM EN HELSESJEKK FØR JEG REISER UT I FELT?

Ja, du må ha medisinsk klarering. Har du kronisk sykdom og lurer på om dette er forenlig med feltarbeid, anbefaler vi deg å ta kontakt med vår rekrutteringsansvarlige for å få tilsendt veilederen som fastlegen legger til grunn for en slik klarering.

All medisinsk informasjon er konfidensiell.

KAN JEG DRA PÅ OPPDRAG SAMMEN MED PARTNEREN/FAMILIEN MIN?

Nei. Alle stillinger for førstegangs-feltarbeidere er uledsaget. På de fleste oppdragssteder er det ikke heller ikke tillatt med besøk fra venner eller familie.

Det kan tilbys stillinger med ledsager til erfarne feltarbeidere i koordineringsstillinger, avhengig av feltbehovene.

KAN NOEN DRA PÅ ET FELTOPPDRAG PÅ EGEN REGNING SOM FRIVILLIG/ASSISTENT? KAN NOEN SOM TILFELDIGVIS REISER I OMRÅDET DER DET PÅGÅR ET PROSJEKT, KOMME PÅ BESØK ELLER KANSKJE HJELPE TIL EN UKE ELLER TO?

Nei, teamene vi sender i felt har ikke plass til observatører, utrente hjelpere, praktikanter, studenter eller andre som mangler kvalifikasjoner og erfaring til å være fullverdige deltakere i arbeidet i prosjektet.  

HAR DERE PRAKTIKANTSTILLINGER I PROSJEKTENE? HAR DERE STILLINGER FOR MEDISINSTUDENTER?

Nei. Dessverre krever forholdene i feltprosjektene den fulle oppmerksomhet fra teamene, og de har ikke tid til å overvåke, kontrollere eller vurdere praktikanter og studenter.

HVOR LANG TIDS VARSEL FÅR JEG FØR ET KOMMENDE OPPDRAG?

Når du er tilgjengelig prøver vi å gi opp til to måneders varsel, men dette er ikke alltid gjennomførbart da behovene i felt kan endres på kort varsel. Jo kortere varsel du trenger før du kan dra i felt, desto flere stillinger kan du vurderes for. Unntaket er anestesileger, gynekologer og kirurger, her kan det oppstå akutte behov men det finnes også muligheter for langsiktig planlegging til våre regulære prosjekter.

FÅR JEG KONTRAKT?

Ja, Leger Uten Grenser Norge vil signere en tidsavgrenset og midlertidig arbeidskontrakt med deg.

Som ansatt vil du motta månedlig godtgjørelse, pensjonsinnskudd, omfattende forsikringsordning, vaksinasjoner og annen helserelatert støtte, psykososial støtte, tilgang til opplæring og refusjon av arbeidsreiser og tilhørende utgifter.

 

Ute i felt

FÅR JEG OPPLÆRING I FELT?

Leger Uten Grenser har som mål at feltarbeideren du erstatter skal gi deg opplæring i rollen i felt.

En slik overlapping er imidlertid ikke alltid mulig, avhengig av stilling, prosjektsammenheng, administrative prosedyrer og tilgjengelighet for personen som du skal erstatte, for eksempel hvis vedkommende har reist hjem tidligere enn planlagt på grunn av sykdom.

HVA KAN JEG FORVENTE Å GJØRE SOM LEGE I OPPDRAG?

Arbeidsoppgavene i felt avhenger av prosjektet og situasjonen i landet. Vanligvis er leger involvert i klinisk virksomhet, veiledning og opplæring av lokalt medisinsk personell, i tillegg til medisinsk datainnsamling og administrative oppgaver.

Dette er det samme for andre helsefaglige yrker, men sykepleiere, jordmødre og andre helsespesialister vil i tillegg ha til dels stort personalansvar for lokalt ansatte i sitt team.

HVORDAN HÅNDTERER LEGER UTEN GRENSER SIKKERHET I FELT?

Leger Uten Grenser har omfattende prosedyrer for risikostyring og sikkerhetsregler for hvert prosjekt, basert på kontinuerlig analyse og overvåking av situasjonen i landene hvor vi jobber.

Feltarbeidere orienteres om sikkerhetssituasjonen i landet før de drar ut i felt, og deretter blir det gitt spesifikk sikkerhetsinformasjon og detaljert innføring i gjeldende regler og rutiner ved ankomst til prosjektområdet.

Det er obligatorisk å forstå, akseptere og å etterleve alle retningslinjer både for atferd og sikkerhet. Brytes disse, vil du bli sendt hjem.

Det er viktig å innse og å akseptere at selv om Leger Uten Grenser gjør sitt ytterste for å redusere risiko der vi jobber, vil den aldri kunne elimineres fullstendig.  

Enhver feltarbeider aksepterer en viss personlig risiko ved å reise i felt.

FÅR JEG NOEN FORM FOR FERIE I LØPET AV ET OPPDRAG?

Vanligvis gis det fem arbeidsdager fri etter tre måneders arbeid, men på kontraktsvarighet kortere enn seks måneder vil du kun få disse dagene utbetalt og kan ikke kan ta ut en ferieuke under oppholdet. Hvis du jobber i tolv måneder, kommer du til å jobbe inn 30 dager betalt ferie i løpet av året. 

I tillegg kan du dra fordel av lokale nasjonale helligdager i landet du jobber, eller ekstra permisjon til hvile og avslapning i henhold til de konkrete omstendighetene i prosjektet.

HVILKEN STØTTE ER TILGJENGELIG I FELT OG NÅR DU KOMMER HJEM FRA ET OPPDRAG?

I hovedstaden i landet du skal jobbe, er det et lederteam med erfarne feltarbeidere som koordinerer alle prosjekter i landet. Prosjektet du jobber i, vil ha et lederteam med erfarne feltarbeidere og disse koordinerer aktiviteten i ditt prosjekt.

Disse teamene vil gi deg støtte gjennom hele oppdraget der du måtte trenge det. Du vil blant annet ha ledere innenfor ditt fagområde som igjen har teknisk støtte fra ulike rådgivere på hovedkontoret, men det vil for eksempel si at du som lege kan ha en sykepleier som leder. I tillegg har Leger Uten Grenser omfattende protokoller, retningslinjer og referansemateriale tilgjengelig for deg, både online og offline.

Leger Uten Grenser tilbyr psykososial støtte etter avsluttet oppdrag.

 

Karrieremuligheter

KAN TIDEN MIN I FELT MED LEGER UTEN GRENSER GODKJENNES SOM EN DEL AV MIN MEDISINSKE SPESIALISTUTDANNING?

Det kommer an på ditt spesialiseringsløp og erfaringen du opparbeidet deg i felt. Du må selv søke om slik godkjenning i etterkant av oppholdet, men vi anbefaler deg å gjøre deg godt kjent med regelverket og eventuelle dokumentasjonskrav i forkant for å fasilitere dette.

ARRANGERER DERE NOEN OPPLÆRINGSKURS SOM DE SOM VURDERER Å SØKE KAN TA FØR DE SØKER?

Nei, Leger Uten Grenser arrangerer ikke selv noen kurs som kan tas av personer som har til hensikt å søke.

KAN DERE ANBEFALE NOEN ANDRE KURS SOM FRAMTIDIGE SØKERE KAN TA FOR Å ØKE SANNSYNLIGHETEN FOR Å BLI VALGT?

Nei, vi anbefaler ikke noen spesielle kurs, men generell profilbygging (se krav under de ulike profilene).

ARRANGERER DERE NOEN OPPLÆRINGSKURS FOR DE SOM HAR BLITT REKRUTTERT FØR DE REISER UT?

Ja, Leger Uten Grenser holder et forberedende nettkurs før avreise for kandidater som har gjennomført et vellykket intervju, og som potensielt skal reise i felt snart.

Det er et krav å ha gjennomført denne opplæringen før feltoppdrag. For de som rekrutteres som logistiker eller administrator, kan det også være opplæring av mer teknisk karakter før det første feltoppdraget.

Du må være klar over at det er et begrenset antall plasser på alle disse kursene før avreise. Deltakerne blir prioritert for kurs primært ut fra våre forventede behov i felt i de kommende månedene. 

HVILKE KARRIEREMULIGHETER HAR FELTARBEIDERNE I LEGER UTEN GRENSER?

Leger Uten Grenser har mange alternativer for feltarbeidere som vil bygge en karriere innenfor organisasjonen. Det er mange koordinatorstillinger i felt og på hovedkontoret som krever felterfaring. Vi har kurs som hjelper deg i å ta steget opp i en lederstilling.

Vi har et stort behov for erfarne koordinatorer og ledere med bred erfaring til våre feltprosjekter. Det finnes mange mulige karriereveier.

For eksempel kan en lege delta i flere feltoppdrag og få erfaring fra ulike kontekster. Deretter kan han/hun ta steget opp til å bli medisinsk teamleder i et prosjekt, og deretter medisinsk koordinator i hovedstaden – begge med ansvar for den strategiske medisinske ledelsen på henholdsvis prosjektnivå og landnivå.

Det er også mulig å bli prosjektkoordinator, teknisk referent, landansvarlig eller å innta en av mange andre lederroller i organisasjonen. Vi har et stort behov for feltarbeidere som velger å jobbe i felt over flere år og er villige til å påta seg ansvar for den overordnede medisinske strategien og driften av prosjektene våre.

HVA OM JEG IKKE ØNSKER EN «KARRIERE», MEN VIL FORTSETTE SOM FELTARBEIDER?

Mange av feltarbeiderne våre velger å ta feltoppdrag med jevne og ujevne mellomrom gjennom hele sin karriere i Norge. De kombinerer en karriere hjemme med vanlig feltarbeid, og melder at de er tilgjengelige for feltoppdrag når personlige forhold eller jobbforpliktelser tillater dette.

KAN JEG JOBBE FRIVILLIG PÅ LEGER UTEN GRENSERS KONTOR I OSLO?

Ja, vi tar imot frivillige og praktikanter på kontoret vårt i Oslo etter behov. Se jobb for oss i Norge-siden for mer informasjon.

Mer i denne seksjonen  
Livet i felt
Fordeler og utviklingsmuligheter
Sikkerhet
Informasjonsmøter
Søknadsprosessen
Spørsmål og svar
Hvor finner jeg kurs i tropemedisin?
Ledige stillinger i Norge
Foto: Matthieu Tordeur/ Leger Uten Grenser
Hjem > Jobb for oss > Spørsmål og svar om feltarbeid
Nyheter

Spørsmål og svar om feltarbeid

27.06.2017 | Oppdatert 11.04.2024

Rekruttering

HVA ER DE GRUNNLEGGENDE KRITERIENE FOR Å SØKE?

 • Forpliktelse og forståelse av Leger Uten Grensers grunnprinsipper, verdier og Charter
 • Minimum to års relevant yrkeserfaring for stillingen du søker på, etter fullført utdanning
 • Erfaring med å veilede, lære opp og lede andre
 • Bevist evne til å fungere godt som en del av et flerkulturelt og tverrfaglig team
 • Evne til å organisere, prioritere arbeidsmengden og til å ta initiativ
 • Villighet til å arbeide i potensielt ustabile og risikable omgivelser
 • Relevant reise- eller arbeidserfaring fra fjerntliggende tverrkulturelle samfunn i lavressurs land
 • Evne til å takle stress
 • Tilgjengelig for oppdrag som varer mellom 6-12 måneder. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger (se spesifikke yrkesgrupper)
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha godkjent og gyldig autorisasjon (må ikke nødvendig være norsk) og nyere klinisk erfaring
 • Være norsk statsborger, eller ha arbeidstillatelse i Norge, eller ha et gyldig norsk reisebevis.

Vi kan bare vurdere søknader som tilfredsstiller disse grunnleggende kravene. Alle søknader må gjøres elektronisk gjennom våre nettsider.

Ønskelige kriterier      

 • For personer med medisinsk bakgrunn er det ønskelig å ha bestått kurs i tropemedisin godkjent av Leger Uten Grenser, eller å ha ett års relevant arbeidserfaring fra tropisk strøk (i noen kontekster kan bestått kurs i tropemedisin være obligatorisk). Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger (se spesifikke yrkesgrupper)
 • Språkkunnskaper er en fordel – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig i noe mindre grad
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon.

HAR LEGER UTEN GRENSER ARRANGEMENTER HVOR JEG KAN FÅ MER INFORMASJON OG SNAKKE MED FELTARBEIDERE?

Leger uten grenser har jevnlig informasjonsmøter i Oslo, digitalt og noen ganger i andre store byer i Norge. Der får du utfyllende informasjon om arbeidet vårt, og kan stille spørsmål om feltarbeid til en feltarbeider og til folk som jobber med rekruttering på kontoret.  

Vi annonserer alle kommende arrangementer på vår Facebook-side.

Hvis du er virkelig interessert i å bli feltarbeider, anbefaler vi at du deltar på et av disse informasjonsmøtene før du sender inn en søknad.

Et informasjonsmøte varer i ca. to timer, inkludert åpning for spørsmål.

HVILKE YRKESGRUPPER/ERFARINGER SER LEGER UTEN GRENSER ETTER NÅR DE ANSETTER FELTARBEIDERE?

Leger Uten Grenser rekrutterer medisinsk og ikke-medisinsk personell til prosjekter i felt. Alle disse menneskene tar med seg sine profesjonelle ferdigheter, sin praktiske erfaring, og sitt engasjement og ønske om å møte de behovene vi ser i felt.

Prosjektene våre har mange lokalt ansatte og få internasjonale feltarbeidere.  Vi har i gjennomsnitt ti nasjonalt ansatte for hver internasjonale feltarbeider i et prosjekt.

De nasjonalt ansatte bidrar med alt fra teknisk og administrativ støtte, til medisinsk ekspertise. Les mer om de ulike profilene her.

LEGER UTEN GRENSER KREVER MINST TO ÅRS RELEVANT YRKESERFARING: VIL DET FOR LEGESPESIALISTER BETY TO ÅR ETTER AT DE BLE GODKJENT I SIN AKTUELLE SPESIALITET?

Nei ikke for spesialistleger, les mer under hver enkelt profil. For øvrige yrkesgrupper er minimum to års relevant arbeidserfaring et krav.

Hvis du er usikker på om du har nok erfaring, ber vi deg om å sende oss CV’en din slik at vi kan gi deg konkrete svar og råd basert på nærmere detaljer om dine spesifikke profil.

HVOR LANG TID TAR REKRUTTERINGSPROSESSEN? HVOR LANG TID FØR JEG ER TILGJENGELIG FOR Å REISE UT SKAL JEG SØKE? HVA INNEBÆRER DET?

Det beste er å søke i god tid før du er tilgjengelig for å dra i felt. Husk at prosessen omfatter både rekruttering, forberedende kurs før avreise – og ikke minst hele prosessen ved å finne et egnet oppdrag for en med din erfaring i akkurat den perioden du er tilgjengelig.

Det er vanlig at det tar opp mot 12 måneder fra søknad til vellykket rekruttering.

Slik ser stegene i prosessen ut:

 1. Søkeren søker elektronisk via vår søknadsportal og laster opp oppdatert CV
 2. Søkere som blir vurdert som relevante kandidater må gjennomgå en kartlegging av tekniske ferdigheter relevant for deres rolle
 3. Søkere som blir vurdert som kvalifiserte kandidater med riktige ferdigheter og motivasjon, blir invitert til et omfattende intervju
 4. Intervjuene varer en hel dag, og finner sted på kontoret til Leger Uten Grenser i Oslo gjennom hele året. Leger Uten Grenser dekker ikke kostnader i forbindelse med rekrutteringsprosessen
 5. Etter en vellykket rekruttering, blir kandidatene invitert til en onboardingdag for å lære mer om prosessen de har foran seg
 6. Kandidaten deltar deretter på forberedende kurs i forkant av avreisen. Kurset strekker seg over 6 til 12 dager, avhengig av din profil, og avholdes digitalt. 
 7. Først når det forberedende kurset er fullført, regnes du som en aktiv feltarbeider, med alt det innebærer av oppfølging og informasjon før du kan reise i felt

Hvilket oppdrag du blir sendt på er helt avhengig av behovene i felt. Med tilstedeværelse i over 70 land og med over 3500 internasjonale feltarbeidere på jobb til enhver tid over hele verden, er det et puslespill å få brikkene til å passe slik at vi får akkurat deg dit du passer best i den perioden du er tilgjengelig. Prosessen med å matche deg til et feltoppdrag kan vanligvis ta fra fire uker til seks måneder eller lenger fra du er blitt aktiv feltarbeider.

Lær mer om søknadsprosessen.

REGNES TURNUS SOM RELEVANT ARBEIDSERFARING?

Ja. Turnus regnes som relevant arbeidserfaring, og teller med i kravet om to års relevant erfaring for å kunne søke.

TRENGER JEG ET KURS I TROPEMEDISIN FOR Å KUNNE JOBBE SOM MEDISINSK PERSONELL?

Nei. Det er anbefalt, men ikke lenger et krav om å ha bestått kurs i tropemedisin, eller ha ett års relevant arbeidserfaring fra tropisk strøk for å kunne jobbe som medisinsk personell. (I noen kontekster kan bestått kurs i tropemedisin være obligatorisk).

Se skolene som tilbyr kurs i tropemedisin som Leger Uten Grenser godkjenner.

KAN JEG SØKE SELV OM JEG IKKE HAR UTØVD YRKET MITT PÅ NOEN ÅR?

Søkere til medisinske og para-medisinske stillinger kan ikke ha opphold i klinisk erfaring på mer enn to år. De skal bruke ferdighetene sine i utfordrende miljøer og må ha oppdatert kompetanse.

Selv om det ikke er den samme regelen for ikke-medisinske profiler, kan en kandidats sjanser reduseres hvis de ikke har aktuell egnet erfaring innenfor de siste tre eller fire årene.  

Dette vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle.

ER SJANSEN STØRRE HVIS JEG HAR JOBBET I ET IKKE-VESTLIG LAND MED LAV LEVESTANDARD?

Ja. Med en slik erfaring, har du til en viss grad blitt eksponert for et tilsvarende miljø som du vil finne i felt. Du vet hva det vil si å jobbe et sted som er annerledes, og langt fra ditt kjente nærmiljø på mange måter.

I felt er det avgjørende å være selvstendig, trygg på ferdighetene dine og i stand til å fatte egne beslutninger uten den støtte og tilsyn du er vant til her hjemme. Har du blitt eksponert for dette tidligere og vet du takler det godt teller det positivt.

HVILKE FREMMEDSPRÅK BØR JEG MESTRE FOR Å ØKE MINE SJANSER TIL Å BLI REKRUTTERT?

De internasjonale arbeidsspråkene til Leger Uten Grenser er fransk og engelsk. Fransk, arabisk, spansk og/eller portugisisk (minimum nivå B1) øker sjansen for rekruttering.

Merk deg også at i felt vil du være i et flerkulturelt team og du er mest sannsynlig den eneste med norsk som morsmål og kanskje ingen av de andre har engelsk som sitt første fremmedspråk.

ER JEG NØDT TIL Å VÆRE NORSK STATSBORGER FOR Å JOBBE MED LEGER UTEN GRENSER?

Leger Uten Grenser kan bare ta imot søknader til feltarbeid fra norske statsborgere, eller andre som har permanent oppholdstillatelse i Norge, men du behøver ikke ha norsk autorisasjon.

For flyktninger kan vi bare ta imot søknader til feltarbeid hvis du har gyldig norsk reisebevis.

Hvis du er islandsk kan du søke og gå igjennom rekrutteringsprosessen med Leger Uten Grenser Norge.

Hvis ingen av de ovenfor nevnte kravene gjelder deg, kan Leger Uten Grenser i Norge dessverre ikke ta imot søknaden din.

Det er imidlertid mulig at noen av våre andre kontorer kan vurdere deg til  feltarbeid. Ta gjerne kontakt med et av de operasjonelle senterne i Amsterdam, Barcelona, Brussel, Genève eller Paris.

NÅR ER DEN BESTE TIDEN Å SØKE?

Du kan søke når du har konkrete datoer du er tilgjengelig for oppdrag, vanligvis rundt 12 måneder før du vil ut i felt.

KAN JEG SØKE HVIS JEG HAR ET KRIMINELT RULLEBLAD/TIDLIGERE FORSEELSER?

Leger Uten Grenser diskriminerer ikke på noe grunnlag. Alle potensielle søkere må imidlertid være klar over at hvis de blir rekruttert, vil det være nødvendig å sjekke rulleblad og vandel.  

Å være domfelt vil ikke nødvendigvis føre til avslag på et jobbtilbud, men dette vil vurderes individuelt.

De iboende kravene kan omfatte muligheten til å få visum til et bestemt land.

REKRUTTER LEGER UTEN GRENSER TANNPLEIERE OG TANNLEGER?

Nei. Vi rekrutterer ikke tannpleiere eller tannleger til våre prosjekter i felt.

REKRUTTERER LEGER UTEN GRENSER VERNEPLEIERE, HJELPEPLEIERE OG AMBULANSEPERSONELL?

Nei. Leger Uten Grenser har ikke behov for ansatte med denne profilen fordi disse stillingene rekrutteres lokalt.

ER DET EN ØVRE ALDERSGRENSE FOR FELTARBEIDERE?

Leger Uten Grenser diskriminerer ikke på grunnlag av alder. Likevel må feltarbeidere ha en fysisk og psykisk form som gjør at de kan takle potensielt krevende forholdene i felt.

I Norge dekker forsikringen feltarbeidere opp til 67 år. 

HVILKE OFFISIELLE DOKUMENTER MÅ JEG HA FOR Å KUNNE SØKE PÅ STILLING SOM KULTURTOLK?

Interesserte kandidater må være norske statsborgere, eller ha arbeidstillatelse i Norge for at vi skal kunne vurdere søknaden deres.

For flyktninger kan vi bare ta imot feltarbeider-søknader hvis du har et gyldig norsk reisebevis.

KAN JEG SØKE HVIS JEG HAR JOBBET I MILITÆRET?

Ja. De som har vært ansatt i militæret kan søke så lenge de har fullstendig avsluttet sin arbeidskontrakt med militæret når de reiser ut i felt med Leger Uten Grenser.

Ex-militære vil ikke bli sent til et land hvor de har vært utstasjonert.

Hvis en ansatt er medlem av en militær organisasjon og en uavhengig humanitær organisasjon samtidig, vil det skape interessekonflikter.

Leger Uten Grenser som en uavhengig og humanitær aktør praktiserer en streng uavhengighet og nøytralitet i alle sine prosjekter. Disse prinsippene ville blitt satt i fare hvis organisasjonen hadde aktive feltarbeidere i prosjekter som samtidig var del av en militær organisasjon.

 

Oppdrag

HVILKET LAND KOMMER DU SANNSYNLIGVIS TIL Å ARBEIDE I HVIS DU SØKER GJENNOM LEGER UTEN GRENSER NORGE?

Dette avhenger av en rekke faktorer, først og fremst behovene i prosjektene våre, og hvilke ferdigheter, erfaringer og språkkompetanse du har.

Det er viktig å understreke at vi ikke rekrutterer til en spesifikk jobb eller et spesifikt land.  Vi rekrutterer mennesker som oppfyller våre kriterier, og så forsøker vi å finne en passende stilling.

Når du søker hos oss, søker du derfor hos Leger Uten Grenser generelt.

HVOR LANGE ER OPPDRAGENE?

Du må være tilgjengelig for oppdrag som varer mellom seks til tolv måneder. Lengden på et oppdrag bestemmes av behovene i felt. Jo lenger perioder du er tilgjengelig, desto bedre, da du i oppdrag av lengre varighet vil kunne jobbe med lokal kompetanseheving. Unntak fra dette kravet gjelder for gynekologer, kirurger og anestesileger.

HVOR VIKTIG ER FLEKSIBILITET I FORBINDELSE MED NÅR JEG KAN DRA PÅ OPPDRAG?

Det er svært usannsynlig at oppdraget ditt vil starte på den første datoen du er tilgjengelig. Derfor vil en feltarbeider som er mer fleksibel i sin tilgjengelighet kunne bli vurdert for flere ledige oppdrag. For eksempel, søkere som er tilgjengelige for oppdrag på ni måneder innenfor et vindu på tolv måneder, kan vurderes for mange flere ledige oppdrag.

KAN JEG SØKE SELV OM JEG ER TILGJENGELIG I MINDRE ENN SEKS MÅNEDER?

Alle nyansatte feltarbeidere forplikter seg til  oppdrag på seks til tolv måneder. Søknader som ikke oppfyller minimumsperioden for tilgjengelighet som kreves for et oppdrag i felt, vil ikke bli behandlet.

Unntak fra dette kravet:

 • Kirurger, anestesileger og obstetrikere/gynekologer kan få oppdrag med varighet fra seks uker til seks måneder, etter et første oppdrag på rundt tre måneder.
   
 • Barneleger kan noen ganger ha oppdrag med varighet under seks måneder.
   

KAN JEG SPESIFISERE STEDER JEG IKKE ØNSKER Å DRA TIL, ELLER ET STED JEG SÆRLIG ØNSKER Å DRA TIL?

Det er en del av vårt mandat slik det er nedtegnet i vårt charter at vi bistår mennesker uavhengig av hvem, eller hvor de er.  Derfor ber vi de som jobber for oss å godta dette grunnsippet og være villig til å reise dit Leger Uten Grenser mener behovet er størst og der vi tror du egner deg best til å kunne hjelpe.  

Det kan være at du for eksempel har språkferdigheter, kulturell erfaring og lignende som er egnet for visse land.  Dette vil det bli tatt hensyn til når vi vurderer deg til en stilling, men generelt plasserer vi mennesker basert på våre prosjektbehov – og ikke basert på dine personlige preferanser.

FÅR EN FELTARBEIDER FOR LEGER UTEN GRENSER BETALT?

Feltarbeidere får utbetalt lønn etter Leger Uten Grensers internasjonale lønnspolicy, minimum 24 095 NOK brutto/måned, basert på stilling og erfaring.

I tillegg vil du få utbetalt en daglig kostgodtgjørelse i felt som skal dekke mat, drikke og personlige nødvendige utgifter mens du er på oppdrag. Dette vil bli utbetalt i kontanter i lokal valuta og vil variere fra land til land, regulert etter kostnadsnivået der du er.

HVILKE KOSTNADER DEKKES AV LEGER UTEN GRENSER I FORBINDELSE MED FELTOPPDRAG?

 • Alt transport nasjonalt og internasjonalt, relatert til feltoppdrag
 • Alt av livs- og boopphold under reisen og i felt
 • Alle relevante vaksiner
 • Forsikring, inkludert reise- , livs- og uførhetsforsikring
 • Pensjonsinnskudd (norske statsborgere)
 • Helsesjekk før og etter oppdrag 
 • Medisinsk hjemsendelse hvis nødvendig
 • Psykologisk oppfølging

Se fordeler og utviklingsmuligheter for mer informasjon.

ER JEG FORSIKRET I FELT?

Ja. Leger Uten Grenser ordner alle forsikringene du trenger, deriblant:

 • Medisinsk forsikring
 • Ansvarsforsikring
 • Uføreforsikring
 • Yrkesskadeforsikring
 • Profesjonell skadeløsholdelse (kun for helseprofiler)
 • Bagasjeforsikring

NB: Dyre personlige eiendeler, som for eksempel kamera og PC, kan det være du må forsikre selv.

MÅ JEG GJENNOM EN HELSESJEKK FØR JEG REISER UT I FELT?

Ja, du må ha medisinsk klarering. Har du kronisk sykdom og lurer på om dette er forenlig med feltarbeid, anbefaler vi deg å ta kontakt med vår rekrutteringsansvarlige for å få tilsendt veilederen som fastlegen legger til grunn for en slik klarering.

All medisinsk informasjon er konfidensiell.

KAN JEG DRA PÅ OPPDRAG SAMMEN MED PARTNEREN/FAMILIEN MIN?

Nei. Alle stillinger for førstegangs-feltarbeidere er uledsaget. På de fleste oppdragssteder er det ikke heller ikke tillatt med besøk fra venner eller familie.

Det kan tilbys stillinger med ledsager til erfarne feltarbeidere i koordineringsstillinger, avhengig av feltbehovene.

KAN NOEN DRA PÅ ET FELTOPPDRAG PÅ EGEN REGNING SOM FRIVILLIG/ASSISTENT? KAN NOEN SOM TILFELDIGVIS REISER I OMRÅDET DER DET PÅGÅR ET PROSJEKT, KOMME PÅ BESØK ELLER KANSKJE HJELPE TIL EN UKE ELLER TO?

Nei, teamene vi sender i felt har ikke plass til observatører, utrente hjelpere, praktikanter, studenter eller andre som mangler kvalifikasjoner og erfaring til å være fullverdige deltakere i arbeidet i prosjektet.  

HAR DERE PRAKTIKANTSTILLINGER I PROSJEKTENE? HAR DERE STILLINGER FOR MEDISINSTUDENTER?

Nei. Dessverre krever forholdene i feltprosjektene den fulle oppmerksomhet fra teamene, og de har ikke tid til å overvåke, kontrollere eller vurdere praktikanter og studenter.

HVOR LANG TIDS VARSEL FÅR JEG FØR ET KOMMENDE OPPDRAG?

Når du er tilgjengelig prøver vi å gi opp til to måneders varsel, men dette er ikke alltid gjennomførbart da behovene i felt kan endres på kort varsel. Jo kortere varsel du trenger før du kan dra i felt, desto flere stillinger kan du vurderes for. Unntaket er anestesileger, gynekologer og kirurger, her kan det oppstå akutte behov men det finnes også muligheter for langsiktig planlegging til våre regulære prosjekter.

FÅR JEG KONTRAKT?

Ja, Leger Uten Grenser Norge vil signere en tidsavgrenset og midlertidig arbeidskontrakt med deg.

Som ansatt vil du motta månedlig godtgjørelse, pensjonsinnskudd, omfattende forsikringsordning, vaksinasjoner og annen helserelatert støtte, psykososial støtte, tilgang til opplæring og refusjon av arbeidsreiser og tilhørende utgifter.

 

Ute i felt

FÅR JEG OPPLÆRING I FELT?

Leger Uten Grenser har som mål at feltarbeideren du erstatter skal gi deg opplæring i rollen i felt.

En slik overlapping er imidlertid ikke alltid mulig, avhengig av stilling, prosjektsammenheng, administrative prosedyrer og tilgjengelighet for personen som du skal erstatte, for eksempel hvis vedkommende har reist hjem tidligere enn planlagt på grunn av sykdom.

HVA KAN JEG FORVENTE Å GJØRE SOM LEGE I OPPDRAG?

Arbeidsoppgavene i felt avhenger av prosjektet og situasjonen i landet. Vanligvis er leger involvert i klinisk virksomhet, veiledning og opplæring av lokalt medisinsk personell, i tillegg til medisinsk datainnsamling og administrative oppgaver.

Dette er det samme for andre helsefaglige yrker, men sykepleiere, jordmødre og andre helsespesialister vil i tillegg ha til dels stort personalansvar for lokalt ansatte i sitt team.

HVORDAN HÅNDTERER LEGER UTEN GRENSER SIKKERHET I FELT?

Leger Uten Grenser har omfattende prosedyrer for risikostyring og sikkerhetsregler for hvert prosjekt, basert på kontinuerlig analyse og overvåking av situasjonen i landene hvor vi jobber.

Feltarbeidere orienteres om sikkerhetssituasjonen i landet før de drar ut i felt, og deretter blir det gitt spesifikk sikkerhetsinformasjon og detaljert innføring i gjeldende regler og rutiner ved ankomst til prosjektområdet.

Det er obligatorisk å forstå, akseptere og å etterleve alle retningslinjer både for atferd og sikkerhet. Brytes disse, vil du bli sendt hjem.

Det er viktig å innse og å akseptere at selv om Leger Uten Grenser gjør sitt ytterste for å redusere risiko der vi jobber, vil den aldri kunne elimineres fullstendig.  

Enhver feltarbeider aksepterer en viss personlig risiko ved å reise i felt.

FÅR JEG NOEN FORM FOR FERIE I LØPET AV ET OPPDRAG?

Vanligvis gis det fem arbeidsdager fri etter tre måneders arbeid, men på kontraktsvarighet kortere enn seks måneder vil du kun få disse dagene utbetalt og kan ikke kan ta ut en ferieuke under oppholdet. Hvis du jobber i tolv måneder, kommer du til å jobbe inn 30 dager betalt ferie i løpet av året. 

I tillegg kan du dra fordel av lokale nasjonale helligdager i landet du jobber, eller ekstra permisjon til hvile og avslapning i henhold til de konkrete omstendighetene i prosjektet.

HVILKEN STØTTE ER TILGJENGELIG I FELT OG NÅR DU KOMMER HJEM FRA ET OPPDRAG?

I hovedstaden i landet du skal jobbe, er det et lederteam med erfarne feltarbeidere som koordinerer alle prosjekter i landet. Prosjektet du jobber i, vil ha et lederteam med erfarne feltarbeidere og disse koordinerer aktiviteten i ditt prosjekt.

Disse teamene vil gi deg støtte gjennom hele oppdraget der du måtte trenge det. Du vil blant annet ha ledere innenfor ditt fagområde som igjen har teknisk støtte fra ulike rådgivere på hovedkontoret, men det vil for eksempel si at du som lege kan ha en sykepleier som leder. I tillegg har Leger Uten Grenser omfattende protokoller, retningslinjer og referansemateriale tilgjengelig for deg, både online og offline.

Leger Uten Grenser tilbyr psykososial støtte etter avsluttet oppdrag.

 

Karrieremuligheter

KAN TIDEN MIN I FELT MED LEGER UTEN GRENSER GODKJENNES SOM EN DEL AV MIN MEDISINSKE SPESIALISTUTDANNING?

Det kommer an på ditt spesialiseringsløp og erfaringen du opparbeidet deg i felt. Du må selv søke om slik godkjenning i etterkant av oppholdet, men vi anbefaler deg å gjøre deg godt kjent med regelverket og eventuelle dokumentasjonskrav i forkant for å fasilitere dette.

ARRANGERER DERE NOEN OPPLÆRINGSKURS SOM DE SOM VURDERER Å SØKE KAN TA FØR DE SØKER?

Nei, Leger Uten Grenser arrangerer ikke selv noen kurs som kan tas av personer som har til hensikt å søke.

KAN DERE ANBEFALE NOEN ANDRE KURS SOM FRAMTIDIGE SØKERE KAN TA FOR Å ØKE SANNSYNLIGHETEN FOR Å BLI VALGT?

Nei, vi anbefaler ikke noen spesielle kurs, men generell profilbygging (se krav under de ulike profilene).

ARRANGERER DERE NOEN OPPLÆRINGSKURS FOR DE SOM HAR BLITT REKRUTTERT FØR DE REISER UT?

Ja, Leger Uten Grenser holder et forberedende nettkurs før avreise for kandidater som har gjennomført et vellykket intervju, og som potensielt skal reise i felt snart.

Det er et krav å ha gjennomført denne opplæringen før feltoppdrag. For de som rekrutteres som logistiker eller administrator, kan det også være opplæring av mer teknisk karakter før det første feltoppdraget.

Du må være klar over at det er et begrenset antall plasser på alle disse kursene før avreise. Deltakerne blir prioritert for kurs primært ut fra våre forventede behov i felt i de kommende månedene. 

HVILKE KARRIEREMULIGHETER HAR FELTARBEIDERNE I LEGER UTEN GRENSER?

Leger Uten Grenser har mange alternativer for feltarbeidere som vil bygge en karriere innenfor organisasjonen. Det er mange koordinatorstillinger i felt og på hovedkontoret som krever felterfaring. Vi har kurs som hjelper deg i å ta steget opp i en lederstilling.

Vi har et stort behov for erfarne koordinatorer og ledere med bred erfaring til våre feltprosjekter. Det finnes mange mulige karriereveier.

For eksempel kan en lege delta i flere feltoppdrag og få erfaring fra ulike kontekster. Deretter kan han/hun ta steget opp til å bli medisinsk teamleder i et prosjekt, og deretter medisinsk koordinator i hovedstaden – begge med ansvar for den strategiske medisinske ledelsen på henholdsvis prosjektnivå og landnivå.

Det er også mulig å bli prosjektkoordinator, teknisk referent, landansvarlig eller å innta en av mange andre lederroller i organisasjonen. Vi har et stort behov for feltarbeidere som velger å jobbe i felt over flere år og er villige til å påta seg ansvar for den overordnede medisinske strategien og driften av prosjektene våre.

HVA OM JEG IKKE ØNSKER EN «KARRIERE», MEN VIL FORTSETTE SOM FELTARBEIDER?

Mange av feltarbeiderne våre velger å ta feltoppdrag med jevne og ujevne mellomrom gjennom hele sin karriere i Norge. De kombinerer en karriere hjemme med vanlig feltarbeid, og melder at de er tilgjengelige for feltoppdrag når personlige forhold eller jobbforpliktelser tillater dette.

KAN JEG JOBBE FRIVILLIG PÅ LEGER UTEN GRENSERS KONTOR I OSLO?

Ja, vi tar imot frivillige og praktikanter på kontoret vårt i Oslo etter behov. Se jobb for oss i Norge-siden for mer informasjon.

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen