Foto: Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Syria: Seks år med krig
Nyheter

Syria: Seks år med krig

14.03.2017 | Oppdatert 09.03.2023
        


De humanitære og medisinske behovene for sivilbefolkningen er enorme og helsesystemet er ikke i nærheten av å imøtekomme dette inne i Syria.

– Alle parter i konflikten, naboland og internasjonale aktører må sørge for at nødhjelp kommer frem. Tilgang for nødhjelpsorganisasjoner må ikke bli brukt som et politisk virkemiddel, sier lege og styreleder i Leger Uten Grenser, Karine Nordstrand.

Siden krigen startet i 2011, har 4,8 millioner mennesker flyktet over til nabolandene. 13,5 millioner fremdeles er igjen inne i Syria. Av disse er 6,6 millioner på flukt i eget land, ifølge FN.

Leger jobber under bakken

Millioner av mennesker har ikke tilgang på verken grunnleggende eller akutt helsehjelp – store deler av helsevesenet fungerer ikke, på grunn av bombing og ødeleggelser. Det er også mangel på kvalifisert helsepersonell og tilgang på medisiner og utstyr i de hardest rammede områdene i landet. Mange leger må jobbe under bakken i frykt for å ikke bli rammet av angrep.

Både sykehus, klinikker og helsepersonell har blitt utsatt for målrettede angrep av de krigende partene. Dette fører også til at mange ikke tørr å oppsøke helsehjelp, i frykt for å bli angrepet.

Angrep på sykehus, sikkerhetssituasjonen i landet og mangel på humanitær tilgang i enkelte områder skaper store utfordringer for Leger Uten Grensers arbeid i Syria.

Bare i 2016 var det registrert over 47 angrep på 19 av våre sykehus og sykehus vi støttet i landet.

Fram til dags dato nekter sentrale myndigheter i Syria Leger Uten Grenser å arbeide i landet, og vi har kun nasjonalt ansatte i våre prosjekter. På grunn av sikkerhetshensyn for de ansatte, jobber vi ikke i IS-kontrollerte områder.

Store mangler i helsevesenet har alvorlige konsekvenser

Den seks år lange krigen har ført til ekstreme sivile lidelser, og FN anslår at over 400.000 mennesker har blitt drept siden krigen brøt ut.

Kritisk skadde og syke får ikke behandling eller nødvendig livreddende hjelp og kirurgi, og kroniske syke får ikke medisinene de trenger.

Mange barn vokser opp uten å bli vaksinert, noe som har ført til at meslinger, polio og andre alvorlige barnesykdommer som lenge har vært utryddet i landet har fått en oppblomstring.

Mellom juli 2016 og februar i år vaksinerte Leger Uten Grenser 35.907 barn under fem år mot seks forskjellige sykdommer, blant annet mot meslinger, tuberkulose og kikhoste i Aleppo- guvernementet, nord i landet. Faren for angrep legger hindre i veien for å gjennomføre slike vaksinasjonskampanjer. 

Leger Uten Grensers arbeid i Syria

Leger Uten Grenser har vært tilstede i Syria siden 2011. Til tross for store utfordringer driver vi seks sykehus og klinikker nord i Syria. I tillegg støtter vi – med blant annet materiell, penger, forsyninger, medisiner og trening – mer enn 150 klinikker og sykehus rundt om i landet hvor organisasjonen selv ikke kan være tilstede. Vi har også flere mobile klinikker som kan respondere etter behov

Leger Uten Grenser har også titalls prosjekter i nabolandene Irak, Jordan og Libanon for å behandle syriske flyktninger. Disse nabolandene, sammen med Tyrkia og Egypt, huser til sammen nesten 4,9 millioner syrere, ifølge FN.

Landene sliter med å møte flykningenes akutte humanitære og medisinske behov.

Her tilbyr vi gratis helsehjelp til flyktninger, og behandling av kroniske sykdommer som diabetes, astma og høyt blodtrykk, og oppfølging for kvinner under svangerskap.

Mentalhelsearbeid er også sentralt i arbeidet.

I 2015 utførte vi blant annet 130.300 polikliniske pasientkonsultasjoner, 7000 kirurgiske inngrep og assisterte 2000 fødsler i Syria.

Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Syria: Seks år med krig
Nyheter

Syria: Seks år med krig

14.03.2017 | Oppdatert 09.03.2023
        


De humanitære og medisinske behovene for sivilbefolkningen er enorme og helsesystemet er ikke i nærheten av å imøtekomme dette inne i Syria.

– Alle parter i konflikten, naboland og internasjonale aktører må sørge for at nødhjelp kommer frem. Tilgang for nødhjelpsorganisasjoner må ikke bli brukt som et politisk virkemiddel, sier lege og styreleder i Leger Uten Grenser, Karine Nordstrand.

Siden krigen startet i 2011, har 4,8 millioner mennesker flyktet over til nabolandene. 13,5 millioner fremdeles er igjen inne i Syria. Av disse er 6,6 millioner på flukt i eget land, ifølge FN.

Leger jobber under bakken

Millioner av mennesker har ikke tilgang på verken grunnleggende eller akutt helsehjelp – store deler av helsevesenet fungerer ikke, på grunn av bombing og ødeleggelser. Det er også mangel på kvalifisert helsepersonell og tilgang på medisiner og utstyr i de hardest rammede områdene i landet. Mange leger må jobbe under bakken i frykt for å ikke bli rammet av angrep.

Både sykehus, klinikker og helsepersonell har blitt utsatt for målrettede angrep av de krigende partene. Dette fører også til at mange ikke tørr å oppsøke helsehjelp, i frykt for å bli angrepet.

Angrep på sykehus, sikkerhetssituasjonen i landet og mangel på humanitær tilgang i enkelte områder skaper store utfordringer for Leger Uten Grensers arbeid i Syria.

Bare i 2016 var det registrert over 47 angrep på 19 av våre sykehus og sykehus vi støttet i landet.

Fram til dags dato nekter sentrale myndigheter i Syria Leger Uten Grenser å arbeide i landet, og vi har kun nasjonalt ansatte i våre prosjekter. På grunn av sikkerhetshensyn for de ansatte, jobber vi ikke i IS-kontrollerte områder.

Store mangler i helsevesenet har alvorlige konsekvenser

Den seks år lange krigen har ført til ekstreme sivile lidelser, og FN anslår at over 400.000 mennesker har blitt drept siden krigen brøt ut.

Kritisk skadde og syke får ikke behandling eller nødvendig livreddende hjelp og kirurgi, og kroniske syke får ikke medisinene de trenger.

Mange barn vokser opp uten å bli vaksinert, noe som har ført til at meslinger, polio og andre alvorlige barnesykdommer som lenge har vært utryddet i landet har fått en oppblomstring.

Mellom juli 2016 og februar i år vaksinerte Leger Uten Grenser 35.907 barn under fem år mot seks forskjellige sykdommer, blant annet mot meslinger, tuberkulose og kikhoste i Aleppo- guvernementet, nord i landet. Faren for angrep legger hindre i veien for å gjennomføre slike vaksinasjonskampanjer. 

Leger Uten Grensers arbeid i Syria

Leger Uten Grenser har vært tilstede i Syria siden 2011. Til tross for store utfordringer driver vi seks sykehus og klinikker nord i Syria. I tillegg støtter vi – med blant annet materiell, penger, forsyninger, medisiner og trening – mer enn 150 klinikker og sykehus rundt om i landet hvor organisasjonen selv ikke kan være tilstede. Vi har også flere mobile klinikker som kan respondere etter behov

Leger Uten Grenser har også titalls prosjekter i nabolandene Irak, Jordan og Libanon for å behandle syriske flyktninger. Disse nabolandene, sammen med Tyrkia og Egypt, huser til sammen nesten 4,9 millioner syrere, ifølge FN.

Landene sliter med å møte flykningenes akutte humanitære og medisinske behov.

Her tilbyr vi gratis helsehjelp til flyktninger, og behandling av kroniske sykdommer som diabetes, astma og høyt blodtrykk, og oppfølging for kvinner under svangerskap.

Mentalhelsearbeid er også sentralt i arbeidet.

I 2015 utførte vi blant annet 130.300 polikliniske pasientkonsultasjoner, 7000 kirurgiske inngrep og assisterte 2000 fødsler i Syria.

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen